Postavitev plinohrama

Plinohram je namenjen hrambi utekočinjenega naftnega plina. Opremljen je z vso potrebno varnostno opremo, ki zagotavlja varno in zanesljivo delovanje.

Celovita storitev

Plinohrame strankam ponujamo v najem. Na ta način se uporabniki izognejo visokim stroškom nakupa, hkrati pa Petrol prevzame tudi odgovornost in stroške izvajanja vseh zakonsko predpisanih pregledov in vzdrževanih del. Za postavitev plinohrama je potrebno pridobiti lokacijsko informacijo, pred samo postavitvijo pa priporočamo še ogled lokacije s strani našega strokovnjaka. Skupaj bomo za vas izbrali najustreznejši tip in velikost plinohrama. 

Vsi plinohrami so načrtovani, izdelani, pregledani in odobreni v skladu z veljavnimi predpisi, ki veljajo v Republiki Sloveniji.

Nadzemni plinohram

Nadzemne plinohrame postavljamo na prostem, zunaj objektov, saj so protikorozijsko zaščiteni. Nadzemni plinohram se postavi na betonski temelj, podprt je z nogami in zasidran v tla z vijaki. Dvigovanje in premikanje plinohrama je omogočeno s pomočjo dveh privarjenih ušes. 

V skladu z vašimi željami in zakonsko določenimi varnostnimi razdaljami vam pomagamo poiskati najboljšo rešitev postavitve nadzemnega plinohrama.

Pošljite poizvedbo

Podzemni plinohram

Podzemni plinohram je namenjen hrambi utekočinjenega naftnega plina pod zemljo. Prednost takšnega shranjevanja je predvsem v dejstvu, da plinohram ne moti zunanjega videza okolice hiše, saj se nad zemljo nahaja le pokrov, namenjen polnjenju in opravljanju predpisanih pregledov. 

Pri postavitvi podzemnega plinohrama je potrebno izvesti dodatna gradbena dela, pri čemer moramo upoštevati navodila za vkop plinohramov. Naši strokovnjaki vam z veseljem pomagajo poiskati najboljšo rešitev postavitve.

Pošljite poizvedbo

Kako pravilno postaviti plinohram?

Pri postavitvi plinohrama se moramo strogo držati določil Pravilnika o utekočinjenem naftnem plinu (Ur.List RS št. 22/91), ki podrobno določa zahtevane varnostne razdalje, ki jih je treba pri postavljanju plinohrama upoštevati.

V izogib nepotrebnim stroškom vam zato priporočamo strokovni ogled lokacije s strani naših strokovnjakov in pomoč pri postavitvi.

Razdalja (m) od Priključkov Plašča
Odprtin lastne ali sosednje zgradbe 3 1,5
Meje sosednjega zemljišča 3 1,5
Odprti plamen, vir vžiga 3 3
Javna cesta, železniški tir, vodna pot 3 1,5
Odprtine pod zemljo, kleti, jaški 3 1,5
Avtocisterna pri praznjenju 3 1,5

Če je zgradba s slepo steno na robu zemljišča, se lahko varnostna razdalja zmanjša na 0,6 m. Varnostne razdalje se lahko ob postavitvi zaščitnega zidu zmanjšajo za polovico.