Daljinsko ogrevanje na Bledu

Poskrbimo, da bo vaš sistem daljinske energetike deloval brezhibno, stabilno in ekonomsko uspešno.

Sistem daljinskega ogrevanja Bled je bil zgrajen v letu 2014 na osnovi pogodbe, sklenjene med družbama Petrol d.d. in Sava Turizem d.d. Iz navedenega sistema se ogrevajo sledeči objekti:

  • Hotel Park
  • Hotel Golf
  • Hotel Savica
  • Hotel Trst
  • Hotel Toplice
  • Hotel Jadran
  • Občina Bled
  • Športna dvorana Bled
  • Trgovski center Bled

Kontaktirajte nas

Servisna dežurna številka