Stavbno zemljišče Zgornja Senarska (Sv. Trojica v Slovenskih Goricah)

Prodaja stavbnega zemljišča Zgornja Senarska (Sv. Trojica v Slovenskih Goricah)

Osnovni podatki
Posredovanje: Prodaja
Cena: 214.500,00 EUR (33,00 EUR/m2) + DDV
Namembnost/Vrsta nepremičnine: Stavbno zemljišče (IG - območje poslovnih con)
Naslov: Zg. Senarska (Sv. Trojica v Slovenskih Goricah)
Leto izgradnje /
Površina: 6.500 m2 (4.474 m2 + 2.026 m2)
Parcelne številke: 123/1, 124/1; k.o. 548 Zgornja Senarska

Stavbno zemljišče, v skupni izmeri 6.500 m² (4.474 m² + 2.026 m²) je del prostorske enote ST 13, ki se nahaja na območju gospodarskih con (IG) in je namenjeno obrtnim, skladiščnim, prometnim, trgovskim, poslovnim in proizvodnim dejavnostim. Na območju je predvidena priprava OPPN, ki se lahko deli tudi na manjše enote.

Zemljišče se nahaja na lahko dostopni lokaciji, v neposredni bližini avtocestnega priključka Sv. Trojica (avtocesta A5, Maribor-Lendava).

Družba Petrol d.d., Ljubljana si pridržuje pravico, da kadarkoli odstopi od prodaje oziroma v postopku prodaje ne izbere nobenega ponudnika. Objavljena izhodiščna prodajna cena predstavlja neto vrednost (brez DDV).

Interesente prosimo, da nam posredujejo povpraševanje ali nezavezujočo ponudbo preko spletne pošte na: nepremicnine@petrol.si.

Povezava Portal PISO

Kontaktirajte nas

Upravljanje in prodaja nepremičnin