Znanje in podpora

Poplave 2023: Kako lahko uveljavljam nižjo ceno elektrike zaradi škode na objektu?

Državni zbor je avgusta 2023 sprejel Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov s katerim je opredeljeno tudi, kako pomagati odjemalcem električne energije, ki jih je prizadela naravna nesreča. V Petrolu smo odgovorno podprli idejo Ministrstva za okolje, podnebje in energijo: poplavljenim gospodinjstvom bomo električno energijo dobavljali ugodneje. Po koliko, kdaj in kako ter na vsa druga vprašanja, povezana z zakonom, odgovarjamo v nadaljevanju. Nabor odgovorov bomo sproti dopolnjevali. 

Koliko bodo za elektriko plačevala v poplavah prizadeta gospodinjstva?  

Dobavitelji električne energije bomo vsem upravičenim odjemalcem od avgusta do decembra 2023 električno energijo dobavljali po znižani ceni: 1 € / MWh.

Dodatno se bomo v tem času odpovedali zaračunavanju fiksnih stroškov poslovanja.  To pomeni, da bi se povprečnemu slovenskemu odjemalcu mesečni račun znižal za skoraj 60 %.

Kdaj bo nova cena elektrike za poplavljena gopodinjstva vidna na moji položnici?  

V tem trenutku to še ni jasno.

Dobavitelji električne energije namreč še vedno čakamo na podatke distribucijskega operaterja SODO, katera gospodinjstva so upravičena do znižane cene električne energije. Istočasno pa še vedno tečejo postopki usklajevanja zakonske podlage in metodologije. Tako bo vaša položnica za avgust najverjetneje še odražala polno ceno dobave elektrike. Vsem upravičenim odjemalcem bomo preplačane zneske vrnili naknadno, in sicer na način, ki ga bo predvidel zakon.  

Ali vas moram za znižano ceno elektrike kontaktirati kot svojega dobavitelja električne energije? 

Ne, ni vam treba stopiti v stik z nami.

Dobavitelji električne energije bomo vse potrebne podatke o odjemalcih, upravičenih do nižje cene elektrike po interventnem zakonu, prejeli od distribucijskega operaterja električne energije  (SODO). 

Moj objekt je tako poškodovan, da na njem ni elektrike. Ali moram kljub temu plačati za električno energijo?

Ko so objekti tako poškodovani, da oskrba z elektično energijo sploh ni mogoča, ste odjemalci oproščeni plačila vseh postavk na računih za električno energijo

Ta ukrep se uporablja od 4. avgusta 2023 do ponovne priključitve merilnega oz. odjemnega mesta. 

Ali bomo vsi odjemalci, ki so nas prizadele poplave in plazovi, deležni pomoči v enaki meri? 

Distribucijski operater električne energije (SODO) bo končne odjemalce razdelil v tri skupine: 

  • Odjemalci, ki jim je nastala blaga škoda na objektu 
  • Odjemalci, ki jim je nastala huda škoda na objektu 
  • Zelo prizadeti odjemalci, katerih objekt je popolnoma uničen, tako da na njem ni več elektrike

Razvrščanje odjemalcev v tri skupine je podlaga za izvedbo vseh nadaljnjih zakonskih (npr. znižanje tarifnih postavk omrežnine) in prostovoljnih ukrepov, ki jih načrtujemo dobavitelji električne energije. 

Minister, pristojen za energijo, bo predpisal metodologijo za ravzvščanje odjemalcev v skupine predvidoma v roku enega meseca po objavi zakona v Uradnem listu, predvidoma v septembru 2023. 

Kako poteka ocenjevanje škode, ki mi je nastala na objektu? 

Ocen nastale škode na objektih ne bomo izvajali v Petrolu.  Pripravljale jih bodo občinske komisije za oceno škode, podatki pa se bodo vnašali v centralno zbirko podatkov iz katerih jih bomo črpali tudi vsi dobavitelji električne energije. To bo osnova za nižje račune elektrike.