Znanje in podpora

S sodobnimi plinskimi tehnologijami do prihrankov

Zaradi enostavne uporabe in nizke začetne investicije je zemeljski plin, ki je med fosilnimi gorivi za okolje najmanj obremenjujoč, zelo primeren energent za zamenjavo dosedanjega, tudi z vidika zanesljivosti oziroma dosegljivosti. Tako lahko v industriji z uporabo sodobnih plinskih tehnologij zmanjšamo rabo energije in prihranimo pri stroških.

Zaradi enostavne uporabe, nižje začetne investicije, možnosti nadgradnje sistema s sončnimi kolektorji in toplotnimi črpalkami, je zemeljski plin, ki je med fosilnimi gorivi za okolje najmanj obremenjujoč, zelo primeren energent za zamenjavo dosedanjega, pravi Matjaž Groznik, razvijalec rešitev pri Petrolu.

Vemo namreč, da je plin, tudi v svoji utekočinjeni obliki, vsekakor energent, ki se bo obdržal v prihodnje, le da ga bodo nadomestili ‘obnovljivi’ oz. ‘zeleni’ plini (sintetični plin, biometan, vodik). V mnogih industrijskih panogah in tam, kjer ni plinovodnega omrežja, pa se je zaradi vsestranske uporabnosti in ekološke sprejemljivosti uveljavil predvsem utekočinjeni naftni plin (UNP)

Plinovodno omrežje je energetsko najbolj učinkovit daljinski sistem oskrbe z energijo, pri čemer je oskrba s plinom tudi najcenejša energija.

Plinovodno omrežje je energetsko najbolj učinkovit daljinski sistem oskrbe z energijo, pri čemer je oskrba s plinom tudi najcenejša energija po kilovatnih urah (kWh) dostavljene energije, pojasnjuje mag. Urban Odar iz Gospodarskega interesnega združenja za distribucijo zemeljskega plina (GIZ DZP).

Kot poudarja, ima zemeljski plin v industriji danes velik delež, “predvsem bi bilo smiselno vgraditi soproizvodnjo toplotne in električne energije, kjer je to tehnično možno in smiselno. Soproizvodnja toplotne in električne energije je namreč izredno učinkovita tehnologija, ki prinaša občutne prihranke pri rabi primarne energije”. Odar pridaja, da bi bilo treba bistveno povečati predvsem decentralizirano soproizvodnjo toplotne in električne energije, saj v tem primeru ni izgub pri distribuciji toplotne in električne energije. Srednjeročno pa je po sogovornikovih navedbah treba dati ustrezno veljavo gorivnim celicam, ki so primerne tudi za manjše objekte.   
 

Soproizvodnja toplote in elektrike (SPTE) pomeni sočasno pretvarjanje energije goriva v toploto in električno energijo. Pri procesu uporabimo generator, ki ga poganja plinska ali parna turbina ali plinski motor. Na Ravnah na Koroškem smo prve plinske module dali v obratovanje že leta 1999.


Bodite vedno na tekočem

Izbor najpomembnejših vsebin iz naše zakladnice znanja vam enkrat na mesec brezplačno pošljemo v vaš elektronski nabiralnik.

Prijavite se na e-novice

V Sloveniji smo po njegovih navedbah sicer premalo izrabili možnosti, ki jih ponujajo že zgrajena plinovodna omrežja, zemeljski plin in sodobne plinske tehnologije za izboljšanje kakovosti zraka.

“Imamo namreč že približno 90.000 zgrajenih plinskih priključkov, ki so navezani na distribucijsko omrežje. Od teh jih je približno aktivnih dve tretjini, približno 30.000 priključkov pa še ne uporablja zemeljskega plina. Poleg tega je zraven še kar nekaj stavb, ki nimajo plinskih priključkov.” Poudarja, da so največji problem na področju ogrevanja male kurilne naprave, ki so navadno vgrajene v stanovanjskih hišah. “V politikah za izboljšanje kakovosti zraka je plinovodno omrežje navedeno kot ena od možnih rešitev za kakovost zraka, vendar ta vloga ni zadosti