Znanje in podpora

Otroci in igre

Igra je ključnega pomena za razvoj človeka, saj učinkovito prispeva h kognitivnemu, fizičnemu, družbenemu in čustvenemu razvoju otrok. Otroci se lahko učijo igrati na različne načine, lahko se igrajo sami, se igrajo z vami, se igrajo skupaj z drugimi otroki in se igrajo z drugimi ljudmi. Najbolj praktičen pripomoček za igro so igrače, ki jih otroci obožujejo. Sprva se kot dojenčki v glavnem igrajo s starši, kasneje pa igrače in igro delijo z drugimi otroki.

Ker je igra izredno pomembna za optimalen otrokov razvoj, je komisija Združenih narodov za človekove pravice priznala, da ima vsak otrok pravico do igre. Žal to pravico kršijo marsikatere sile in situacije v katere so otroci pahnjeni. Pa vse bolj v ospredje otroške igre vstopajo t.i. pametne igrače, ki pa žal ne pripomorejo, da se otrok razvije do svojega edinstvenega potenciala.

Igranje je naraven način, kako se dojenčki in otroci naučijo novih fizičnih, intelektualnih in čustvenih veščin, vendar se ne igramo le ljudje, ampak tudi večina vrst živali, kot so ptice in plazilci. Igre za otroke in živali so sredstvo, s katerim se učijo razumeti in doživljati svet okoli sebe. To je dejavnost, ki je namenjena zabavi in uživanju in nekaj kar je potrebno storiti za preživetje. Je prostovoljna in zabavna, še posebno, če so vanjo vključene številne igrače, ki igro popestrijo in obogatijo.

Otroštvo današnje generacije se močno razlikuje od prejšnje generacije naših dedkov in babic. Največja razlika je v tem, da današnji otroci vse več časa preživijo v notranjih prostorih, medtem ko so naši predniki poznali bolj ali manj le igro na prostem. Sedaj se otrokom dopušča več časa za elektronskimi napravami, poudarja se načrtovanje dejavnosti, pomembni so dosežki in pri otrocih močno primanjkuje iger na prostem, ker so starši prezaposleni ali pa jih skrbi izpostavljenost soncu.

Oglejte si pestro ponudbo otroških iger in igrač v Petrolovi spletni trgovini eShop.


V članku preberite:


Igre na prostem so nujne za zdravega otroka

Igre za otroke, ki se odvijajo na prostem, so odlične za otrokov nemoten in zdrav razvoj. Šest pomembnih lastnosti, zaradi česar je igra na prostem tako priporočljiva, so:

  1. Sončni žarki so nepogrešljivi za vsakega človeka, saj z njimi pridobi vitamin D, ki je ključnega pomena pri mnogih telesnih procesih. Poleg tega izpostavljenost soncu in svež zrak pozitivno vplivata na razpoloženost in dober spanec. Zato je naloga staršev, da otrokom omogočijo takšne igrače, s katerimi se bo čim več igral zunaj. Igrače so lahko športni rekviziti, praktični pripomočki za kopanje po zemlji in pesku, razne družabne igre, sestavljanke, lego kocke, praktično se vse igrače lahko uporabijo zunaj, če uporabimo malo domišljije.
  2. Igra na prostem je za vsakega otroka priporočljiva vsaj eno uro na dan. Zagotovo lahko otroci telovadijo tudi v zaprtih prostorih, toda igranje na prostem spodbuja aktivno igro, s katero se otroci krepijo in razvijajo številne motorične sposobnosti. Zato ponudite otroku številne igrače s katerimi bo aktiven in kvalitetno izkoristil svoj prosti čas. Vožnja s kolesi, rolanje, brcanje in metanje žoge, gumitvist in še mnoge druge igrače lahko igro naredijo aktivno in zanimivo.
  3. Igre za otroke so ključnega pomena za razvoj uspešne osebnosti. Z veščinami, ki jih otrok pridobi pri igrah na prostem, se razvijajo sposobnosti načrtovanja, pogajanja, sklepanja kompromisov, reševanja težav in domišljije. Vse te veščine se otroci najbolje naučijo pri igri z drugimi otroki, v kolikor so v igro vključene še številne igrače, pa je ustvarjalnost lahko na višem nivoju.
  4. Danes vse pogosteje slišimo, da starši otroke zavijamo v vato in ne smejo početi tega in onega. Zaskrbljeni starši s tem otroku bolj škodimo, kot koristimo, kajti otrok se mora pri igri naučiti tudi prevzemati tveganje in sam oceniti, do katere meje lahko gre. S tem, ko tvegajo, si bodo krepili samozavest in pogum, ki pa sta ključnega pomena za uspešno osebnost.
  5. Ljudje smo socialna bitja, ki se radi družimo v takšnih in drugačnih skupinah. To velja še posebno za otroke, ki komaj čakajo, da dobijo obisk prijatelja, ali pa v torbo vržejo igrače in odidejo do najljubšega soseda. S tem se otroci učijo prijateljevanja, kako deliti in sodelovati z drugimi ljudmi.
  6. Prihodnost našega sveta je v rokah naših otrok in otroci se morajo naučiti to ceniti. Ni potrebno, da so sredstvo njihove igre le plastične in plišaste igrače, ampak naj pri svojem odraščanju odkriva naravo, se sprehaja v gozdu, skače po lužah, opazuje živali, pleza po drevesih in gorah, se igra v potoku in po številnih čudovitih travnikih, opazuje neskončno reko in širno morje. Le tako, se bo naučil ceniti naravo in to prenašal tudi na svoje potomce.
Vrste iger

Povezanost z okoljem je glavni dejavnik izgradnje notranje psihične strukture otroka. V tem procesu ima igra vsekakor pomembno vlogo. Vsak otrok, ki je dolgo časa vklenjen v fantazijski svet svoje najljubše igrače, bo skozi igro znal prepoznati omejitve, ki jih postavlja zunanja realnost, npr. znal bo presoditi kako visoko je lahko previsoko ali kako globoko je lahko pregloboko. S pomočjo različnih iger se bo naučil norme in pravila življenja v družbi in pridobil celo pahljačo izkušenj.

Ločimo več vrst različnih vrst iger, glede na razvoj otroka pa je potrebno poudariti, da potekajo igre od preprostih in elementarnih oblik, k vedno bolj kompleksnim in integriranim oblikam igralnih aktivnosti.

- Funkcijska igra je primerna za otroke od 3 in 4 mesecev naprej in  vključuje takšne igre, pri katerih je pomembno zlasti občutenje, zaznavanje in gibanje. Takšna vrsta igre ni povezana z značilnostmi in namenom posamezne igrače, ampak v prvi vrsti poudarja fizično aktivnost otrok. Tipične takšne igre so: različne vrste gibanja (plazenje, plezanje, guganje …), tipanje in okušanje predmetov, vlečenje in prenašanje stvari, odpiranje in zapiranje, presipanje in pretakanje snovi, gnetenje, mečkanje, ...

- Simbolna ali domišljijska igra je ustrezna za otroke od približno 1,5 leta naprej. Zanje je značilno, da si otrok predstavlja stvari in dogodke, ki dejansko niso prisotni, ampak jih le posnema. Takšne igre so lahko npr. igre vlog, v katerih se otrok pretvarja oz. se postavlja v vloge različnih oseb ali živali. Pri posnemanju vloge prikazuje na svojstven način in jim dodaja razne domišljijske elemente. Pri takšnih vrstah iger so zelo dobrodošle plišaste igrače in katerekoli druge igrače, ki zrcalijo otrokova izkustva, želje in tudi stiske, ki jih sprosti preko igre.

- Dojemalna igra je odlična za predšolsko obdobje. Takšne igre zajemajo poslušanje in opazovanje slik, filmov, predstav, pa tudi posnemanje in branje. Vse izkušnje, ki jih pridobi v številnih dejavnostih lahko uporabi v ustvarjalni in domišljijski igri. Igrače, ki so najprimernejše za to vrst iger so različne knjige, revije, slikanice, sestavljanke, risanke, še posebno pa družabne igre, pri katerih mora pozorno poslušati navodila in se tekom igre držati pravil, hkrati pa opazovati in strateško načrtovati uspešnost igre.

- Ustvarjalne igre so primerne za vse starostne stopnje, saj razvijajo fine motorične sposobnosti, še posebno pa domišljijo. Te zajemajo konstruiranje, obdelovanje materialov, risanje, slikanje, pisanje, razna ročna dela, pripovedovanje, dramatiziranje ter gibalno in glasbeno ustvarjanje. Izredno pametne igrače za te igre so lego kocke, sestavljanke, lesene kocke, različni risalni in pisalni raznobarvni pripomočki, glasbila, plišaste igrače in mnoge druge igrače, pri katerih so otroci lahko ustvarjalni in preko njih razvijajo svojo domišljijo in kritično razmišljanje.

* * *