Znanje in podpora

Biomasa, idealna kombinacija ugodne cene in ekološkega ogrevanja

Preberite zakaj les, tradicionalen energent, čedalje bolj pridobiva na veljavi kot trajnostni vir energije. 

Besedna zveza okolju prijazno ali ekološko ogrevanje se je v zadnjih nekaj letih dodobra zasidrala v naš besednjak. In k sreči ne samo tja – okolju prijazni energenti so vedno pogosteje tudi dejanska izbira za ogrevanje stanovanjskih ali poslovnih objektov.

Biomasa je splošen izraz, ki zajema različne oblike lesenih izdelkov, ki so primerni za ogrevanje. Mednje spadajo polena, sekanci, peleti in briketi. Skupna značilnost vseh izdelkov je, poleg prijaznosti do okolja, izjemno ugodna cena, kotel na biomaso pa zagotavlja še izjemno visok izkoristek.

Biomasa – iz narave za naravo

Polena, sekanci, peleti in briketi so naravi prijazni energenti. Biomasa je tudi – kot že jasno pove njeno ime – 'bio' oziroma ekološka. Ker gre za izdelke, ki nastanejo iz ostankov lesa pri  sečnji oziroma predelavi, z njihovo uporabo poskrbimo, da se porabijo tudi deli, ki bi sicer ostali neizkoriščeni. Poleg tega gre za obnovljiv vir energije, kar je izjemnega pomena.

Eden najpomembnejših dejavnikov je tudi, da biomasa pri izgorevanju veliko manj onesnažuje okolje, kot to velja za nekatere druge energente, na primer kurilno olje. Skratka, če se odločite za kotel na biomaso, boste koristili naravi, obenem pa ogromno prihranili.

Z uporabo biomase boste koristili naravi, obenem pa ogromno prihranili.

* * *