Znanje in podpora

Ali je sevanje IR panelov varno? Seveda!

V sodobnem svetu živimo nenehno obkroženi z različnimi vrstami sevanja, tudi škodljivega, zato je vprašanje o tem, kako zdrava za nas je neka tehnologija, še kako na mestu. Infrardeče sevanje, ki ga oddajajo IR paneli  je naravno sevanje oziroma toplota, ki ima v resnici veliko pozitivnih učinkov na naše zdravje in je 100 % varno. Preberite, kako delujejo IR paneli in zakaj je dobro, da jih imate v svojem stanovanju. 
 

Ogrevanje, kot bi doma imeli svoje sonce

IR je kratica, ki v angleščini pomeni “infrared radiation” oziroma po slovensko infrardeče sevanje ali infrardečo svetlobo. Gre za elektromagnetno valovanje, ki ima daljšo valovno dolžino kot vidna svetloba, zato je za človeško oko nevidno. Infrardečemu valovanju rečemo tudi toplotno valovanje oziroma sevanje, saj ga oddaja vsako telo, ki ima temperaturo, ki je višja od 0 K (-273° C). Zaznamo ga kot toploto, kar pa izkoriščamo na različnih področjih –v medicini za zdravljenje poškodb in ohranjanje temperature v inkubatorjih, v živinoreji za ogrevanje mladičkov, v savnah, pečicah in seveda za ogrevanje z IR paneli.

Običajni ogrevalni sistemi kot so na primer peči na drva, pelete, plin, kurilno olje ali  pa toplotne črpalke delujejo na principu konvekcijske toplote. To pomeni, da ogrevajo zrak v prostoru, ki postopno ogreje tudi ostale predmete. Pri tem se pojavi neenakomerna porazdeljenost toplote po prostoru. Topel zrak se zadržuje pod stropom, hladen pa pri tleh, še dodatno pa je celotna zračna masa v sobi podvržena velikim toplotnim izgubam zaradi odpiranja oken in vrat. S takim ogrevanjem dosežemo občutek toplote šele takrat, ko se segreje ves zrak v prostoru, kar lahko traja zelo dolgo časa.

IR paneli po drugi strani za ogrevanje ne uporabljajo direktne toplote, pač pa električno energijo pretvarjajo v infrardeče valovanje. Gre za povsem naraven proces, ki ga občutimo enako, kot če bi stali na prijetnem spomladanskem soncu,  s to razliko da sonce oddaja še druga elektromagnetna valovanja, od katerih so nekatera škodljiva. 

IR valovanje segreva stene in opremo v prostoru, kjer se toplota kopiči in se enakomerno oddaja nazaj v prostor

IR-C valovanje je tisto, kar dobimo od IR panelov za ogrevanje stanovanjskih prostorov, in kar občutimo kot samo prijetno toploto.  Paneli oddajajo elektromagnetno valovanje, ki povzroči, da se molekule v predmetih, ki jih to valovanje zadene, začnejo premikati in vibrirati in tako oddajati toploto. Kljub temu da se paneli pri delovanju močno segrejejo, se jih lahko dotaknemo brez oklevanja. IR valovanje segreva stene in opremo v prostoru, kjer se toplota kopiči in se enakomerno oddaja nazaj v prostor. Za razliko od ostalih načinov ogrevanja postane v prostoru z IR paneli ljudem zelo hitro toplo, zrak pa ni nikoli suh. Prav tako se v takem prostoru zdi za 2 do 3 stopinje topleje, kar pomeni, da lahko termostate nastavimo na manj, pa vseeno dosežemo udoben občutek. Več o delovanju IR panelov si lahko preberete v tem članku.

IR paneli torej delujejo na povsem naravnem principu in imajo v primerjavi s klasičnim ogrevanjem nekaj povsem praktičnih prednosti. Kaj pa IR paneli v resnici pomenijo za naše zdravje?

Ugodno za zdravje

Mednarodna komisija za varstvo pred neionizirajočimi sevanji (ICNIRP) je potrdila, da IR-C sevanje v območj