Znanje in podpora

Vgradnja delilnikov v večstanovanjskih zgradbah

V večini večstanovanjskih stavb s centralnim ogrevanjem, ki se oskrbujejo s toploto iz sistemov daljinskega ogrevanja ali iz skupne kurilne naprave, se strošek za porabljeno toploto obračunava sorazmerno glede na površino posamezne enote (stanovanje ali poslovni prostor). Vsi uporabniki torej plačujejo enako, ne glede na to, da eni porabijo več, drugi manj. Takšen pavšalni obračun pa nikakor ne spodbuja uporabnikov h gospodarni rabi energije. In ker živimo v času, v katerem naši stroški za energijo naraščajo, povečuje pa se pomen ravnanja z okoljem, smo zavezani iskati vedno nove poti k učinkovitejši rabi energije. „Energija prihodnosti je varčevanje.

Vgradnja delilnikov v večstanovanjskih zgradbah

Če želimo zmanjšati porabo, moramo najprej vedeti, koliko energije porabimo. Merjenje in spremljanje porabe ter posledično porazdelitev stroškov glede na dejansko porabo je tako osnova za nadaljnjo optimizacijo izkoristka naših virov energije.

Za izvajanje meritev uporabljamo različne naprave. V novejših objektih imajo interno instalacijo izvedeno tako, da je mogoče meriti vsako stanovanjsko enoto s toplotnim števcem. Instalacije v starejših objektih takšne rešitve v večini primerov ne omogočajo. Tu je ugodnejša rešitev, da na ogrevala namestimo delilnike stroškov za ogrevanje.

Različne vrste delilnikov

Poznamo različne vrste delilnikov. Hlapilne, ki so cenejši, a jih zaradi slabih lastnosti (ročno odčitavanje, menjava ampul, vstop v stanovanja…) vse manj uporabljajo, ter razne elektronske delilnike, med katerimi so nekateri izdelani na podlagi najsodobnejših tehnologij.

Z obračunavanjem porabe toplote v večstanovanjskih stavbah se ukvarja energetski zakon in iz njega izhajajoči pravilnik o načinu delitve in obračuna stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več odjemalci. Na podlagi energetskega zakona je potrebno delitev po dejanski porabi urediti do pričetka kurilne sezone v naslednjem letu.

Kako uvesti delitev stroškov za ogrevanje

Upravnik priskrbi ustrezne informacije, predstavi možne izvajalce, zagotovi ustrezno strokovno tehnično in ekonomsko rešitev, pripravi pisni sporazum o načinu delitve stroškov, pridobi soglasje lastnikov in ponudbe izvajalcev, sklene izvajalsko pogodbo za vgradnjo opreme ter usklajuje in nadzira izvajanje del.

V Sloveniji deluje več podjetij, ki hkrati ponujajo opremo, vgradnjo, odčitavanje in izvedbo obračunov delitve.

Poslanstvo podjetja Petrol Energetika d.o.o. je ponudba celovitih energetskih storitev. Zato smo se odločili, da bomo odjemalcem ponudili tudi storitev delitve stroškov toplotne energije. Svoje dolgoletne izkušnje s področja energetike smo oplemenitili z visoko tehnologijo in znanjem podjetja Siemens. Odjemalcem ponujamo vgradnjo najnaprednejšega sistema za delitev stroškov energije SIEMECATM AMR system. Zaenkrat smo se omejili in delilnike vgrajujemo le na območju Koroške.

Prednosti SIEMECATM AMR systema:

  • odpade usklajevanje terminov za odčitavanje, saj ni potrebno vstopati v stanovanja,
  • izključene so človeške napake pri odčitavanju,
  • popolna varnost z elektromagnetnega vidika, saj so mejne vrednosti za 200-krat nižje od povprečnega mobilnega telefona, čas oddajanja pa traja le nekaj sekund na dan,
  • zaščita pred nedovoljenimi posegi,
  • izdelan v skladu s KNX komunikacijskim standardom, ki omogoča povezljivost z drugimi sistemi in enostavno nadgradnjo v prihodnosti,
  • možnost nadgradnje sistema s sobno regulacijo in prikazom porabe,
  • povsem fleksibilen sistem omogoča enostavno dograjevanje ali odstranjevanje merilnih mest.

Elektronski delilniki, delitev stroškov ogrevanja in prihranek energije

Seveda moram omeniti, da sama montaža delilnikov še ne prinese prihrankov. Delilniki spremenijo le bivalne navade stanovalcev, kot so zapiranje oken, kratko intenzivno zračenje, zniževanje temperature v prostorih oziroma skrbno ravnanje z ogrevanjem. Odstranimo torej glavni vzrok nemotiviranosti stanovalcev do učinkovite rabe energije. Izkušnje iz nekaterih evropskih držav kažejo, da se stroški ogrevanja v večstanovanjskih stavbah z delilniki lahko znižajo tudi do 30 odstotkov, vendar so potrebni dodatni ukrepi, kot so vgradnja termostatskih ventilov in hidravlično uravnovešenje sistema.

Vgradnja delilnikov v večstanovanjskih zgradbah

Sodobna regulacijska in merilna oprema pa ne prispeva samo k prihrankom energije, ampak vpliva tudi na izboljšanje bivalnih pogojev, varnost in zanesljivost sistemov ter omogoča pregleden obračun porabe toplote.