Znanje in podpora

Vgradnja delilnikov v večstanovanjskih zgradbah

V večini večstanovanjskih stavb s centralnim ogrevanjem, ki se oskrbujejo s toploto iz sistemov daljinskega ogrevanja ali iz skupne kurilne naprave, se strošek za porabljeno toploto obračunava sorazmerno glede na površino posamezne enote (stanovanje ali poslovni prostor). Vsi uporabniki torej plačujejo enako, ne glede na to, da eni porabijo več, drugi manj. Takšen pavšalni obračun pa nikakor ne spodbuja uporabnikov h gospodarni rabi energije. In ker živimo v času, v katerem naši stroški za energijo naraščajo, povečuje pa se pomen ravnanja z okoljem, smo zavezani iskati vedno nove poti k učinkovitejši rabi energije. „Energija prihodnosti je varčevanje.

Vgradnja delilnikov v večstanovanjskih zgradbah

Če želimo zmanjšati porabo, moramo najprej vedeti, koliko energije porabimo. Merjenje in spremljanje porabe ter posledično porazdelitev stroškov glede na dejansko porabo je tako osnova za nadaljnjo optimizacijo izkoristka naših virov energije.

Za izvajanje meritev uporabljamo različne naprave. V novejših objektih imajo interno instalacijo izvedeno tako, da je mogoče meriti vsako stanovanjsko enoto s toplotnim števcem. Instalacije v starejših objektih takšne rešitve v večini primerov ne omogočajo. Tu je ugodnejša rešitev, da na ogrevala namestimo delilnike stroškov za ogrevanje.

Različne vrste delilnikov

Poznamo različne vrste delilnikov. Hlapilne, ki so cenejši, a jih zaradi slabih lastnosti (ročno odčitavanje, menjava ampul, vstop v stanovanja…) vse manj uporabljajo, ter razne elektronske delilnike, med katerimi so nekateri izdelani na podlagi najsodobnejših tehnologij.

Z obračunava