Znanje in podpora

Nasveti in navodila za vzdrževanje vašega ogrevalnega sistema

Vsak ogrevalni sistem je sestavljen iz več naprav, ki potrebujejo redno vzdrževanje. Nekatera dela lahko opravite sami, določena dela pa prepustite strokovnjaku.

Dela, ki jih lahko opravite sami:
 • preverite zalogo goriva in zabeležite stanje pred začetkom ogrevanja;
 • pospravite gorljiv ter ostali material, ki ga hranite v kurilnici, in zagotovite varen dostop do vseh naprav ogrevalnega sistema;
 • preverite, če je ob prezračevalnih napravah prosta pot za dovod in odvod zraka v prostor s kurilno napravo;
 • preverite tesnilnost rezervoarja za kurilno olje in dovodnih cevi do gorilnika;
 • preverite stanje filtra za olje pred gorilnikom, enkrat letno pa ga je priporočljivo tudi zamenjati;
 • preverite tlak vode v kotlu in jo po potrebi dolijete;
 • če ste v sistem dolili vodo, morate ogrevalni sistem odzračiti (odzračevanje ponovite, ko se voda segreje na 80 do 85˚C in tako iz nje odstranite nepotreben kisik);
 • preverite obratovanje obtočne črpalke (če ne deluje, z izvijačem zavrtite rotor motorja);
 • preverite stanje vseh zapornih armatur kurilne naprave;
 • antikorozijsko zaščitite vse površine ogrevalnega sistema, ki so podvržene koroziji;
 • toplotno izolirajte cevi;
 • dobro preglejte tesnilnost kurilne naprave, dimnika in sekundarnega ogrevalnega sistema (stanje dimovodnih naprav skladno z novimi predpisi enkrat letno preverja pooblaščena dimnikarska organizacija).
Redni servis

Obisk serviserja in nastavitev gorilnika je priporočljivo opraviti dvakrat letno ali pa vsaj pred začetkom vsake ogrevalne sezone. Glede na izkušnje obvezni servis priporočamo na vsakih 4.000 litrov porabljenega kurilnega olja. Le dobro vzdrževan in nastavljen gorilnik omogoča zanesljivo, varno in varčno delovanje ogrevalnega sistema. Prihranek goriva lahko pri dobro nastavljenem gorilniku znaša tudi do 10 %.

Dela, ki jih mora opraviti strokovnjak:
 • kontrola in čiščenje dovodov in filtra za gorivo,
 • kontrola in čiščenje filtra na oljni črpalki v gorilniku,
 • čiščenje filtra na razpršilni šobi,
 • čiščenje dovodnih kanalov za zrak,
 • čiščenje ventilatorja,
 • čiščenje fotouporov in izgorevalne glave gorilnika,
 • pregled in po potrebi zamenjava elementov (elektrod, izolatorja, pregibnih cevi ipd.),
 • meritev sajavosti dimnih plinov,
 • meritev temperature dimnih plinov,
 • izmeriti vsebnost CO2 v dimnih plinih,
 • ugotavljanje prisotnosti kurilnega olja v dimnih plinih.

Za nastavitev gorilnika in merjenje vseh naštetih parametrov potrebuje serviser ustrezno merilno opremo, zato serviserju, ki te opreme nima, ne smete zaupati nastavljanje gorilnika. Po vsaki opravljeni meritvi mora serviser napraviti zapisnik (merilni protokol), ki ga shranite za primerjavo v prihodnji kurilni sezoni.

Dimnik

Enkrat letno mora pooblaščena dimnikarska organizacija opraviti dimnikarske storitve na kurilnih, dimovodnih in prezračevalnih napravah. To je letni strokovni pregled, pri katerem vam izdajo soglasje in opravijo kontrolne meritve emisij dimnih plinov in toplotnih izgub.

Zahtevnejša dela na kurilnih napravah prepustite pooblaščenemu strokovnjaku, ki ima ustrezno znanje in opremo, odslužene dele ogrevalnega sistema pa zamenjuje z originalnimi rezervnimi deli. To je izjemnega pomena zaradi morebitne nastale škode in z njo povezane odgovornosti v primeru nestrokovno opravljenega dela.

Kako ravnati v primeru zelo nizkih temperatur?

Pri še tako kakovostnem kurilnem olju je treba računati na njegovo omejeno uporabnost pri nizkih zimskih temperaturah. V primeru zelo nizkih temperatur prihaja do izločanja kristalov parafina, kar najprej povzroči motnost, v nadaljevanju pa strjevanje goriva. Gre za pojav, ki je posledica sestave kurilnega olja, ki pa se ji da s pravilnim skladiščenjem in ravnanjem v celoti izogniti. Kako?

Zaščitite oljno napeljavo

Zanesljivo obratovanje ogrevalnega sistema zagotovite z vgradnjo in zaščito rezervoarjev ter cevovodov na način, da ti niso izpostavljeni neposrednim vplivom nizkih zunanjih temperatur. Že kratek del nezaščitene oljne napeljave lahko povzroči prekinitev dotoka goriva.

Bodite pozorni na temperaturo goriva

Najnižja temperatura strdišča kurilnega olja, ki jo predpisuje slovenski standard, mora prek celega leta dosegati vsaj -9˚C. Ker se pri tako nizki temperaturi gorivo že strjuje, lahko na bolj občutljivih delih napeljave, na primer pri filtrih, težave nastopijo že prej. Zato poskrbimo, da temperatura goriva nikoli ne pade pod -5˚C.

Pomagajte si s posebnimi dodatki

Nizkotemperaturni dodatki izboljšajo nizkotemperaturno uporabnost goriv (strdišče, filtrirnost goriv). Tak dodatek je npr. Diesel Winter Protect.

Dodatki za izboljšanje zgorevanja vplivajo na kakovost zgorevanja, povečujejo izkoristek ipd. Tak dodatek je npr. KO EL Plus.
Oba navedena dodatka sta na razpolago tudi v Petrolovi prodajni mreži.

Mraz lahko preseneti

Če je izločeni parafin gorivu že preprečil dotok do peči, pomaga samo dvoje: demontaža in mehansko čiščenje delov napeljave, kjer so nastale zapore, ali pa ogrevanje kritičnih delov, s