Znanje in podpora

Kako potratna je vaša hiša

Energijsko število ogrevanja (tabela 2) dobimo tako, da porabljeno gorivo pretvorimo v kWh in ga delimo s površino ogrevanih prostorov (m2). Kurilne vrednosti goriv, ki jih potrebujemo za izračun, so razvidne iz tabele 1.

Gorivo Kurilna vrednost
kurilno olje 10,0 kWh/liter
zemeljski plin 9,5 kWh/m3
tekoči naftni plin 6,95 kWh/liter
rjavi premog 3,8 kWh/kg
lignit 3,1 kWh/kg
suha bukova drva 2410 kWh/pm
lesni peleti 4,9 kWh/kg
Tabela 1: Kurilne vrednosti goriv

Kriteriji primerjanja energetske učinkovitosti stavbe se zaostrujejo skladno z zakonodajo. Pravilnik o učinkoviti rabi energije dovoljuje za ogrevanje letno  do 50 kWh/m2, to je dovoljena minimalna energetska učinkovitost za novogradnje ali obnove. Stavba, ki ustreza minimalni zakonsko določeni vrednosti, je zadovoljiva.  Slabše stavbe so tiste, ki so bolj potratne, boljše pa tiste, ki so bolj učinkovite.

V računski energetski izkaznici stavb se stavbo uvrsti v razred energetske učinkovitosti glede na letne potrebne toplote za ogrevanje stavbe na enoto uporabne površine stavbe – Q(NH) / A(u) (kWh/m2a), in sicer:

Razred energetske učinkovitosti Letne potrebne toplote za ogrevanje stavbe na enoto uporabne površine stavbe Q(NH) / A(u)

(kWh/m2a)
Ekvivalent porabe kurilnega olja

l
Opis energijske učinkovitosti stavbe
A1 do 10 do 1,0 skoraj-nič energijska
A2 10 15 1,0 1,5 pasivna
B1 15 25 1,5 2,5 nizkoenergijska
B2 25 35 2,5 3,5 dobro učinkovita
C 35 60 3,5 6,0 zadostno učinkovita
D 60 105 6,0 10,5 nezadostno učinkovita
E 105 150 10,5 15,0 potratna
F 150 210 15,0 21,0 izjemno potratna
G 210 in več 21,0 in več izjemno potratna

Tabela 2: Energijsko število ogrevanja

Energetska varčnost stavb

Za primer izračunajmo energijsko število ogrevanja enodružinske hiše za klimatske pogoje v osrednji Sloveniji. Predpostavimo, da smo letno za ogrevanje 100 m2 prostorov porabili 1.000 litrov kurilnega olja, kar znaša 10.000 kWh.

Energijsko število ogrevanja znaša 10.000 kWh/100 m2 ali 100 kWh/m2. Če vrednost energijskega števila primerjamo s števili v preglednici 2, ugotovimo, da stavba po porabljeni energiji za ogrevanje spada med nezadostno učinkovite, saj znaša poraba kurilnega olja 10 litrov na m2 ogrevane površine. Dobro učinkovita stavba ima porabo pod 3,5 litrov kurilnega olja na m2 ogrevane površine, med tem ko ima nizkoenergijska hiša porabo pod 2,5 litrov kurilnega olja na en m2 ogrevane površine.

Če stanovalci ogrevajo sanitarno vodo s kurilno napravo in kurilnim oljem, se letna raba energije za 3 do 4 člansko družino pri potratni kurilni napravi  poveča do 5.000 kWh oz. 500 l kurilnega olja. Če stanovalci segrevajo sanitarno vodo s sprejemniki sončne energije, se raba energenta za segrevanje vode zmanjša za 80%, pri kurilnem olju in učinkoviti kurilni napravi bi to pomenilo pod 100 l KOEL letno.

Minimalno zakonsko določene vrednosti za rabo energije se bodo zaostrovale. Po letu 2014 se bo letna dovoljena vrednost energije za ogrevanje od 50 kWh/m2 znižala za 20% na 40 kWh/m2a, po letu 2020 pa bo dovoljeno graditi stavbe, ki bodo ustrezale zahtevam skoraj-nič energijskih stavb. Enako kot za novogradnje bo veljalo za obnove stavb.
Čim prej povečajte energetsko učinkovitost svoje stavbe, da boste namesto o potratni govorili o učinkoviti stavbi.

* * *