Najem poslovnih prostorov

Petrolova mreža več kot 300 prodajnih mest prepreda celotno Slovenijo. Na njih v najem oddajamo poslovne prostore, ki s prepoznavno in zlahka dostopno lokacijo omogočajo kar največjo izpostavljenost vaše poslovne dejavnosti. 

KONTAKTIRAJTE NAS

Petrolovi bencinski servisi sodijo med najbolj obiskane lokacije v Sloveniji. Naše povprečno prodajno mesto dnevno obišče okoli 1262 kupcev, povprečen voznik pa se vsaj enkrat tedensko ustavi na Petrolovem servisu.

Izjemna lokacija poslovnega prostora na enem izmed Petrolovih bencinskih servisov tako zagotavlja nenehen pretok vedno novih obiskovalcev in potencialnih strank, neposredna bližina infrastrukturnih povezav pa omogoča nemoteno poslovanje za namene gostinstva, avtomehaničnih delavnic, avtopralnic in drugih dejavnosti.

Petrolovi poslovni prostori, ki so trenutno na voljo za najem, so navedeni v nadaljevanju.

Pridržujemo si pravico, da po opravljenem zbiranju ponudb ne izberemo najugodnejšega ponudnika ali kateregakoli ponudnika.


Poslovni prostori za gostinsko dejavnost v sklopu prodajnega mesta Kranj – Staneta Žagarja 53b

V najem oddajamo poslovne prostore predvidene za gostinski lokal na lokaciji:

Ponudba

Lokal ima predvidene 24,64 m2 barske površine, 8,60 m2 skladišča, 14,09 m2 prostorov za osebje in 20,00 m2 vrta.

Obiskovalcem lokala je omogočena souporaba parkirnih mest in javnih sanitarij.

Od bodočega najemnika se pričakuje investiranje oz odkup premične opreme lokala, kritje obratovalnih stroškov lokala in ponudba, ki mora vključevati predlog neto mesečne najemnine (brez DDV) ter plačilo varščine.

Oddaja ponudb

Obravnavane bodo ponudbe, ki bodo na naslov Petrol d.d., Dunajska 50, 1000 Ljubljana, Organizacija in upravljanje prodajnega mesta, s pripisom »PONUDBA – NE ODPIRAJ« ali e-naslov: najem.prostorov@petrol.si, prispele vključno do 26. 8. 2019.

Za več informacij lahko pokličete na telefonsko številko 01 47 14 928 v času od 9. do 11. ure.


Poslovni prostori za avtopralniško dejavnost v sklopu prodajnega mesta Maribor - Valvasorjeva

V najem oddajamo poslovne prostore predvidene za avtopralniško dejavnost na lokaciji:

Ponudba

Od bodočega najemnika pričakujemo predlog investiranja v premično opremo poslovnega prostora in kritje obratovalnih stroškov.

Interesenti za najem morajo poleg ponudbe priložiti tudi predlog neto mesečne najemnine (brez DDV) ter predlagano višino varščine (4-kratnik neto mesečne najemnine).

Oddaja ponudb

Obravnavane bodo ponudbe, ki bodo na naslov Petrol d.d., Dunajska 50, 1000 Ljubljana, Organizacija in upravljanje prodajnega mesta, s pripisom »PONUDBA – NE ODPIRAJ« ali e-naslov: najem.prostorov@petrol.si.


Poslovni prostori v sklopu prodajnega mesta Horjul

V najem oddajamo večnamenski poslovni prostor na naslednji lokaciji:

  • V sklopu prodajnega mesta Horjul, Vrhniška cesta 11, 1354 Horjul.

Ponudba

Poslovni prostor je trenutno neopremljen in se lahko odda za namen opravljanja druge Petrolu nekonkurenčne dejavnosti. Najemnik sam investira v preureditev prostora ter opremo (premično in nepremično).

Poslovni prostor sestavlja 200 m2 osnovne površine, od tega 64 m2 delavnice in 136 m2 poslovnih prostorov. Poslovne prostore ali delavnico lahko oddamo tudi ločeno. Poslovni prostor ima lastne sanitarije. Od bodočega najemnika se pričakuje investiranje v preureditev poslovnega prostora za namen opravljanja dejavnosti in investiranje v premično in nepremično opremo ter kritje obratovalnih stroškov poslovnega prostora.

Interesenti za najem morajo poleg ponudbe priložiti tudi predlog neto mesečne najemnine (brez DDV) ter predlagano višino varščine (4-kratnik neto mesečne najemnine).

Kontaktirajte nas

Organizacija in upravljanje prodajnega mesta
Uradne ure: vsak dan od 9:00 do 11:00