GDPR politika zasebnosti

I. VIZIJA ZASEBNOSTI

V sodobni družbi je pravica do zasebnosti ena najpomembnejših človekovih pravic. V PETROL d.d., Ljubljana, se tega zavedamo in spoštujemo zasebnost naših strank, zato z njihovimi osebnimi podatki ravnamo odgovorno, pazljivo in skladno z v Republiki Sloveniji veljavnimi predpisi ter internimi akti družbe PETROL d.d., Ljubljana. Dostop do osebnih podatkov je dovoljen le pooblaščenim zaposlenim in pogodbenim obdelovalcem, v obsegu in z namenom, ki je nujno potreben za nemoteno izvajanje delovnih procesov, zagotavljanje storitev družbe in izpolnjevanje pravic in obveznosti iz sklenjenih pogodbenih razmerij s stranko.
 

II. PREDSTAVITEV UPRAVLJAVCA

PETROL d.d., Ljubljana, Dunajska 50, 1000 Ljubljana, (v nadaljevanju: PETROL) je največja slovenska energetska družba, največji slovenski uvoznik, največje slovensko podjetje po prihodkih, sočasno pa tudi ena največjih slovenskih trgovskih družb. Osrednjo poslovno dejavnost družbe predstavlja trgovanje z naftnimi derivati, plinom in ostalimi energenti. PETROL trguje tudi z blagom za široko porabo in s storitvami, s katerimi ustvarja vedno višji odstotek prihodkov.


Našim strankam ponujamo širok spekter blaga in storitev za osebno in poslovno rabo, prosti čas in dom, energetske in okoljske rešitve ter energente, do katerih lahko stranke dostopajo preko naših maloprodajnih mest v Sloveniji, na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini, Srbiji, Črni Gori in na Kosovem, v Tip Stop delavnicah, Centru energetskih rešitev in drugih poslovalnicah. Prav tako so naše storitve in blago, strankam dostopne preko spleta na naslovu www.petrol.si, www.petrol.eu, eshop.petrol.si in na spletnih naslovih drugih domen v lasti in/ali upravljanju družbe PETROL. Do storitev in blaga lahko stranke dostopajo tudi preko klicnega centra PETROL, po želji pa jih lahko obiščejo tudi naši strokovnjaki na področju energetskih in okoljskih rešitev.

III. POOBLAŠČENA OSEBA ZA VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

PETROL ima osebo pooblaščeno za varstvo osebnih podatkov, ki je dosegljiva po elektronski pošti na naslovu dpo@petrol.si oz. navadni pošti na naslov Petrol d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana, s pripisom »za DPO«. Podatki o pooblaščeni osebi so objavljeni na spletni strani www.petrol.si/gdpr.

Posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, lahko s pooblaščeno osebo za varstvo podatkov sami stopijo v stik glede vseh vprašanj, povezanih z obdelavo njihovih osebnih podatkov in uresničevanjem njihovih pravic na podlagi veljavnih predpisov, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.
<