Stanje števca električne energije za pravne osebe

Vsi podatki, označeni z zvezdico (*), so obvezni.

Stanje števca električne energije sprejemamo med 1. in 5. dnem v mesecu.
Opozorilo: Kot dobavitelj električne energije smo dolžni izstavljati mesečni račun za pretekli mesec na podlagi obračunskih podatkov, ki jih dobimo od Sistemskega operaterja distribucijskega omrežja (SODO) in ne moremo prevzeti odgovornosti, v kolikor pride do razlik v količini električne energije med podatki SODO s podatki sporočenega odčitka stranke. V mesecu rednega letnega obračuna se sporočeni odčitek upošteva le v primeru, če popisovalec ne more pridobiti odčitka.

Stanje števca

Številka je zavedena na računu desno zgoraj.
Vpišite šestmestno številko, ki odraža stanje vašega enotarifnega števca ali manjše tarife vašega dvotarifnega števca. Ne pišite decimalnih mest!
Vpišite šestmestno številko, ki odraža stanje večje tarife vaše dvotarifnega števca. Ne pišite decimalnih mest! Če večje tarife nimate, pustite polje prazno.

Podatki o odjemalcu

Vaše osebne podatke, ki jih posredujete s tem obrazcem, bo obdelovala družba Petrol d.d., Ljubljana, Dunajska c. 50, Ljubljana, ki jih bo uporabila za pripravo obračuna na podlagi sklenjene pogodbe o dobavi zgoraj navedenega energenta in jih bo hranila skladno s pogodbenimi določbami. Preberite več Skrij

Podatki se obdelujejo na podlagi člena 6 (1.b) Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov. Za namen zagotavljanja dokaza o vašem oddanem stanju števca, hranimo tudi vaš klik, časovno dokazilo, dnevniške datoteke spletnega strežnika (npr. IP številka - številka, ki identificira posamezen računalnik oz. drugo napravo na spletu). Kadarkoli lahko zahtevate potrditev, ali Petrol obdeluje vaše osebne podatke ter seznanitev s temi osebnimi podatki, imate pravico, da te osebne podatke prejmete in pravico, da jih posredujete drugemu upravljavcu. Lahko zahtevate omejitev obdelave osebnih podatkov, ugovarjate obdelavi osebnih podatkov ter avtomatiziranemu sprejemanju posameznih odločitev, zahtevate popravke oz. dopolnitve ali izbris osebnih podatkov in sicer na način, da to sporočite po pošti na naslov Petrol d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 50, Ljubljana ali po elektronski pošti na naslov: dpo@petrol.si. Več o obdelavi osebnih podatkov si lahko preberete na spletni strani www.petrol.si/gdpr/politika-zasebnosti.