Stanje števca električne energije za pravne osebe

Vsi podatki, označeni z zvezdico (*), so obvezni.

Stanje števca električne energije sprejemamo med 1. in 5. dnem v mesecu.
Opozorilo: Kot dobavitelj električne energije smo dolžni izstavljati mesečni račun za pretekli mesec na podlagi obračunskih podatkov, ki jih dobimo od Sistemskega operaterja distribucijskega omrežja (SODO) in ne moremo prevzeti odgovornosti, v kolikor pride do razlik v količini električne energije med podatki SODO s podatki sporočenega odčitka stranke. V mesecu rednega letnega obračuna se sporočeni odčitek upošteva le v primeru, če popisovalec ne more pridobiti odčitka.
Stanje števca
Vpišite šestmestno številko, ki odraža stanje vašega enotarifnega števca ali manjše tarife vašega dvotarifnega števca. Ne pišite decimalnih mest!
Vpišite šestmestno številko, ki odraža stanje večje tarife vaše dvotarifnega števca. Ne pišite decimalnih mest! Če večje tarife nimate, pustite polje prazno.
Podatki o odjemalcu