Znanje in podpora

Ali obstaja razlika v kakovosti goriva na različnih bencinskih črpalkah v Sloveniji?

Petrol goriva kupuje le pri renomiranih proizvajalcih, vpeljan pa imamo tudi zanesljiv sistem kakovosti, ki vključuje večkratne popolne kontrole goriv v vseh ključnih točkah nabave in prodaje. Vsa naša goriva so tako nadstandardne kakovosti, so dodatno aditivirana ter pod stalno in strokovno kontrolo.

Kakovost proizvodov na splošno in to seveda velja tudi za goriva, je odvisna od mnogih dejavnikov. Odvisna je od samega proizvajalca, standardov, ki se jih posamezen ponudnik drži pri nabavi, sistema kakovosti (QMS), ki ga posamezni dobavitelj lahko zagotavlja (velja tako za nabavo, kot prodajo), možnosti preverjanja in kontrole blaga, in nenazadnje od tega, v kakšni meri se drži dogovorjenih standardov in postopkov, ki kupcu na prodajnem mestu zagotavljajo kakovosten in neoporečen proizvod.

Goriva so v tem smislu dokaj specifičen artikel. Kupec namreč ob nakupu ne more vizualno ali kako drugače preveriti njegove kakovosti - za razliko od drugih artiklov, ki jih lahko vizualno ali kako drugače ocenimo še pred nakupom.

Petrol goriva kupuje le pri renomiranih evropskih in svetovnih proizvajalcih, poleg tega ima vpeljan visoko razvejan in zanesljiv sistem kakovosti, ki vključuje večkratne popolne kontrole goriv v vseh ključnih točkah nabave in prodaje. To mu med drugim omogoča tudi lasten akreditiran naftni laboratorij (edini v Sloveniji), z lastnim visoko usposobljenim timom strokovnjakov. Kakovost ponujenih proizvodov lahko preverimo takoj in v katerikoli točki nabavno-prodajne verige.

Vsa Petrolova goriva so nadstandardne kakovosti, so dodatno aditivirana ter kot že rečeno pod stalno in strokovno kontrolo.

Vse zgoraj navedene postavke so dovolj močni argumenti, zaradi katerih trdimo, da smo po ponudbi in sami kakovosti goriv v Sloveniji, zanesljivo v samem vrhu. Ob tem ne želimo ocenjevati kakovosti goriv ostalih ponudnikov na trgu, vendar pa lahko trdimo, da tako razvejanega sistema kakovosti v Sloveniji nima noben drug ponudnih tovrstnih proizvodov. Koliko vse navedeno vpliva na kakovost proizvodov na prodajnem mestu in koliko se zato posamezna goriva razlikujejo od ponudnika do ponudnika, prepuščamo vaši oceni. Mi smo prepričani, da razlike v kakovosti ponudbe so in Petrol zagotovo sodi med najboljše ponudnike goriv in tovrstnih storitev na našem trgu. To nenazadnje potrjuje več kot 150.000 domačih in tujih kupcev, ki se vsakodnevno oskrbijo z gorivi in ostalimi artikli na naših prodajnih mestih.