Za podjetja

Storitve

Oglaševanje na servisih
Želite povečati prepoznavnost svojih izdelkov ali storitev, povečati prodajo, prehiteti konkurenco?
 
Petrolove poslovne kartice
Petrolove poslovne kartice so namenjene podjetjem in drugim pravnim osebam, predvsem za pokrivanje potreb službenih vozil in cestnega tovornega prometa.
O poslovnih karticah
Pregled porabe
Siva kartica
Srebrna kartica
UTA kartica
Cenik stroškov
Obrazci
Kontakt

 
 
Najem poslovnih prostorov
Aktualni razpisi za najem poslovnih prostorov.
 
Energetska oskrba
Celovita oskrba z energijo in zagotavljanje njene učinkovite rabe sta naše temeljno poslanstvo, ki je nadgrajeno s financiranjem vseh potrebnih investicij.
Predstavitev storitve
Industrijska energetika
Komunalna energetika
V javnem sektorju
Referenčni TPF projekti
 

Tehnološke storitve
Petrol ponuja vrsto tehnoloških storitev, ki se nanašajo na gradnjo bencinskih servisov, laboratorijske storitve in vrsto različnih meritev.
Gradnja
Meritve
Vzdrževanje

 
Laboratorijske storitve
Laboratorij delniške družbe Petrol deluje kot neodvisna in nevtralna institucija.
 
Okoljske storitve
Skrbno gospodarjenje z vodo postaja najvišja družbena prioriteta, ki je življenjskega pomena.
 
Za dobavitelje in kupce - REACH
REACH je uredba o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij.
ePoslovanje
Varnostni listi
Prodajni predstavniki
Evropska zakonodaja
Splošni pogoji

 
 
Subvencije URE in OVE
Nepovratna sredstva za ukrepe učinkovite rabe energije in uporabe obnovljivih virov energije v javnem in komercialnem sektorju in industriji.
Predstavitev
O Programu
Razpisi
Vprašanja in odgovori
Poročanje upravičencev

 
 

Izdelki

Izdelki za podjetja
Poleg ostalih storitev Petrol podjetjem ponuja tudi široko izbiro pnevmatik, energentov, kemičnih proizvodov ter raznovrstne izdelke za industrijo.
Pnevmatike za vozila
Energenti
Grelne gobice
Izdelki za industrijo
Kemični proizvodi
 

Energenti

Elektrika za podjetja in industrijo
Petrol elektrika za podjetja in industrijo. Individualni izračun cen. Zamenjavo dobavitelja lahko izvedete brezplačno na vseh Petrolovih bencinskih servisih.
Mali poslovni odjemalci
Veliki poslovni odjemalci
Obrazec za povpraševanje

Kurilno olje
Kurilno olje PRIMA Vam z najugodnejšim razmerjem med kakovostjo in ceno zagotavlja optimalno porabo ter večji izkoristek grelnega sistema.
 
Utekočinjen naftni plin
Prihranek, majhna investicija ter prijaznost okolju so glavni argumenti ki govorijo v prid UNP.
 
Zemeljski plin
Zemeljski plin je eden izmed okoljsko najmanj obremenjujočih energentov. Poleg tega je cenovno ugoden, naprave ki ga uporabljajo pa imajo dolgo življenjsko dobo.
 
Petrol Biomasa
Za najbolj tradicionalen energent za ogrevanje še vedno velja les, ki ponovno pridobiva na veljavi.
 
Energetske rešitve
Petrol v okviru področja Energetske rešitve ponuja roko svojim kupcem pri izboljšanju njihove energetske učinkovitosti ter izrabe alternativnih virov.
 
 

 

Odstrani priponko

Največja dovoljena teža datoteke je 5MB.
Omogočeno je nalaganje datotek s končnicami *.png, *.jpg, *.gif in *.pdf.