Daljinsko ogrevanje v Šentilju

Petrol Energetika je dne 1. 6. 2014 v izvajanje prevzela koncesijo za storitev dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja toplote na območju krajev Slad