Daljinsko ogrevanje v Oplotnici

Občina Oplotnica in Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana sta 24. 7. 2013 podpisala 15-letno Koncesijsko pogodbo za izvajanje izbirne lokalne gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo iz lokalnega omrežja in proizvodnjo toplote na lesno biomaso za daljinsko ogrevanje v občini Oplotnica. Skladno s koncesijsko pogodbo je Petrol d.d. do 1. 10. 2014 zgradil novo, sodobno kotlovnico in povsem nov sistem daljinskega ogrevanja na lesno biomaso (DOLB), namenjenega za potrebe ogrevanja osnovne šole Pohorskega bataljona Oplotnica, športne dvorane ter Zdravstvenega doma Oplotnica, poslovalnico Pošte Slovenije, Nove KBM in živilske prodajalne Mercator market Oplotnica.

Cenik

Na podlagi prvega odstavka 302. člena Energetskega zakona EZ-1 vas obveščamo, da so se s 1. 10. 2019 spremenile cene toplote, ki so:

Priključna moč - fiksni del
Priključna moč toplotne postaje (kW) Cena za MW priključne moči letno, brez DDV (€/MW, letno) Cena za MW priključne moči letno, z DDV (€/MW, letno) Cena za MW priključne moči letno, brez DDV (€/MW, mesečno) Cena za MW priključne moči letno, z DDV (€/MW, mesečno)
107.875,68 131.608,32 8.989,64 10.967,36
Obračun po toplotnem števcu - variabilni del
Raba energije (kWh) Cena energije v MWh brez DDV (€/MWh) Cena energije v MWH z DDV (€/MWh)
45,41415 55,405263

Kontaktirajte nas

Dežurna služba: Stanovanjsko podjetje Konjice d.o.o.

Boštjan Tašner

Miro Kolar