Daljinsko ogrevanje v Mozirju

Družba Petrol d.d, Ljubljana posredno, preko podjetja EKOEN d.o.o., izvaja oskrbo s toploto v Občini Mozirje.

Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana in prejšnji lastni družbe EKOEN d.o.o., sta dne 8.11.2019 podpisala Pogodbo o prodaji in nakupu poslovnih deležev v družbi EKOEN d.o.o,. S podpisom te pogodbe je družba Petrol d.d., Ljubljana postala 100 % lastnica družbe EKOEN d.o.o., družbe za proizvodnjo in distribucijo ekološke energije. Družba EKOEN d.o.o. je z Občino Mozirje dne 19.12.2005 sklenila 20 letno Koncesijsko pogodbo za proizvodnjo in distribucijo toplote v Občini Mozirje na dveh območjih občine (OŠ Mozirje in Podrožnik).

TARIFNI SISTEM:
  • V skladu za Uredbo o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (Ur.l.RS št. 46/15, 76/17) se za vsako MWh toplote zaračuna tudi 0.99045 EUR/MWh brez DDV
  • V skladu z Uredbo o zagotavljanju prihrankov energije (Ur.l.RS 96/2014) znaša prispevek 0,80 EUR/MWh brez DDV

Kontaktirajte nas

Dežurna služba: Biomasa d.o.o., Luče

Za splošne informacije

Pon-pet: 8:00 – 10:00
in 12:00 – 14:00

ekoloska.energija@gmail.com

V primeru motenj pri ogrevanju

Klepet

Pomoč in svetovanje

Klepet s svetovalcem

Pomoč in svetovanje

Zavedamo se, da je hiter in neposreden dostop do želenih informacij ključnega pomena. Prijazni in strokovno podkovani operaterji vam bodo z veseljem pomagali.

Klic

Brezplačna telefonska številka:

080 22 66

eShop brezplačna telefonska številka:

080 22 13

Klici iz tujine:

+386 14 71 45 90

Klici za pravne osebe:

+386 1 58 63 535

Elektronska pošta

Splošne informacije in podpora:

podpora.strankam@petrol.si

Spletna trgovina eShop:

eshop@petrol.si

Za podjetja:

poslovne.resitve@petrol.si

Facebook sporočilo
Povej Petrolu

Pošljite sporočilo preko našega orodja Povej Petrolu.