Daljinsko ogrevanje v Metliki

Občina Metlika in Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana sta 6. 12. 2010 podpisala 30 letno Koncesijsko pogodbo za izvajanje izbirne lokalne gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo iz lokalnega omrežja in proizvodnjo toplote na lesno biomaso za daljinsko ogrevanje v občini Metlika. Skladno s koncesijsko pogodbo je Petrol d.d. oktobra 2011 zgradil novo, sodobno kotlovnico in povsem nov sistem daljinskega ogrevanja na lesno biomaso (DOLB), na katerega je priključil vse objekte na tem področju.

Brezplačni paket

V primeru sklenitve pogodbe o priključitvi na DOLB prejmete brezplačni paket in z njim povezanih vrsto enkratnih ugodnosti. Brezplačni paket vključuje izgradnjo hišnega priključka merjeno od glavnega toplovoda in vgradnjo najsodobnejše toplotne postaje s kalorimetrom, izmenjevalnikom toplote, regulacijskim ventilom in krmilnikom. Poleg tega boste s plačevanjem toplotne energije pridobivali zlate točke in z njimi povezane ugodnosti.

Cenik

Cena ogrevanja, ki je oblikovana skladno z Uredbo o oblikovanju cen proizvodnje in distribucije pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja za tarifne odjemalce, je bila med prispelimi ponudbami najugodnejša in nudi do 40 % nižji strošek ogrevanja glede na današnjo ceno kurilnega olja.