Daljinsko ogrevanje v Metliki

Občina Metlika in Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana sta 6. 12. 2010 podpisala 30 letno Koncesijsko pogodbo za izvajanje izbirne lokalne gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo iz lokalnega omrežja in proizvodnjo toplote na lesno biomaso za daljinsko ogrevanje v občini Metlika. Skladno s koncesijsko pogodbo je Petrol d.d. oktobra 2011 zgradil novo, sodobno kotlovnico in povsem nov sistem daljinskega ogrevanja na lesno biomaso (DOLB), na katerega je priključil vse objekte na tem področju.

Brezplačni paket

V primeru sklenitve pogodbe o priključitvi na DOLB prejmete brezplačni paket in z njim povezanih vrsto enkratnih ugodnosti. Brezplačni paket vključuje izgradnjo hišnega priključka merjeno od glavnega toplovoda in vgradnjo najsodobnejše toplotne postaje s kalorimetrom, izmenjevalnikom toplote, regulacijskim ventilom in krmilnikom. Poleg tega boste s plačevanjem toplotne energije pridobivali zlate točke in z njimi povezane ugodnosti.

Cenik

Na podlagi prvega odstavka 302. člena Energetskega zakona EZ-1 vas obveščamo, da so se s 1. 10. 2018 spremenile cene toplote, ki so:

Priključna moč - fiksni del

Priključna moč toplotne postaje [kW] Cena brez DDV (€/MW, letno) Cena z DDV (€/MW, letno) Cena brez DDV (€/MW, mesec) Cena z DDV (€/MW, mesec)
62.604,57774 76.377,58485 5.217,04815 6.364,79874

Obračun po toplotnem števcu - variabilni del

Raba energije Cena energije brez DDV (€/MWh) Cena energije z DDV (€/MWh)
49,72220 60,66108

Cena ogrevanja, ki je oblikovana skladno z Uredbo o oblikovanju cen proizvodnje in distribucije pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja za tarifne odjemalce, je bila med prispelimi ponudbami najugodnejša in nudi do 40 % nižji strošek ogrevanja glede na današnjo ceno kurilnega olja.

Kontaktirajte nas

Peter Malešič