Daljinsko ogrevanje v Lendavi

Daljinsko ogrevanje z geotermalno energijo se v Lendavi izvaja na osnovi Koncesijske pogodbe št. 9691-0406/2015 za opravljanje gospodarske javne službe daljinskega ogrevanja na območju Občine Lendava, sklenjene z Občino Lendava dne 16.11.2015.

Na sistem daljinskega ogrevanja so priključeni naslednji stanovanjski in poslovni objekti:
  • stanovanjska naselja Kranjčeva, TLP, Tomšičeva in Župančičeva (skupaj 612 stanovanj)
  • Zdravstveni dom Lendava
  • Dvojezična osnova šola I Lendava
  • Dvojezična srednja šola Lendava
  • Poslovni kompleks Mlinska
  • Trgovski center Ledava
  • Gledališka in koncertna dvorana Lendava in
  • Hotel Cubis Lendava

Predviden letni odjem toplote znaša 5.400 MWh.

Petrolovi sistemi daljinskega ogrevanja

V Petrolu upravljamo z 29 sistemi daljinskih ogrevanj po celi Sloveniji. Preverite, ali priklop na sistem daljinskega ogrevanja omogočamo tudi v vašem kraju.

Kontaktirajte nas

Evgen Torhač