Daljinsko ogrevanje v Kranjski Gori

Petrol, HIT Alpinea in Občina Kranjska Gora so  19. maja 2015 odprle nov sistem daljinskega ogrevanja na lesno biomaso (DOLB) za pokrivanje potreb po toploti desetih večjih zasebnih in javnih objektov v Občini Kranjska Gora. Petrol je prevzel vlogo investitorja ter izvajalca del.

Kotlovnica je izvedena kot celovit objekt novogradnje na lokaciji ob hotelu Kompas, v kateri se nahajajo kotlovske naprave s tehnično opremo in zalogovnikom biomase. Vgrajena sta dva kotla na lesne sekance nazivnih moči 980 kW. Za pokrivanje konic se v kotlovnici nahajata dva akumulatorja toplote velikosti 60 m3. Skupna moč sistema je 3,5 MW. V sistem se vključene obstoječe oljne kotlovnice kot rezervni vir toplote.

Toplovod povezuje v prvem delu novozgrajeno kotlovnico in obstoječo kotlovnico v hotelu Larix. Odcep za občinski del ima dva kraka - proti šoli in stavbi občine, drugi krak pa napaja stavbo zdravstvenega doma ter apartmajski objekt. V sistem daljinskega ogrevanja so priključeni Hotel Kompas z depandanso, Hotel Larix s kompleksom Aqua Larix, Hotel Prisank, apartmaji Vitranc, Osnovna šola Josipa Vandota, Občina Kranjska Gora, Dvorana Vitranc, Zdravstveni dom Kranjska Gora in apartmajski objekt Brezov gaj.

Za boljšo celovitost in ekonomičnost obratovanja sistema DOLB je izveden sistem daljinskega nadzora in upravljanja, ki omogoča daljinski nadzor, arhiviranje, alarmiranje in parametriranje regulacijske opreme v kotlovnici ter toplotnih postajah.