Daljinsko ogrevanje v Kamniku

Družba Petrol d.d. je sistem daljinskega ogrevanja Kamnik v upravljanje prevzela leta 2014. Iz navedenega sistema se ogrevajo sledeči objekti:

  • Poslovni objekt Ljubljanska 1
  • OŠ Toma Brejca
  • Poslovno-stanovanjski objekt Šutna 37
  • OŠ Frana Albrehta s športno dvorano
  • Gimnazija in srednja šola R. Maistra Kamnik
  • Zdravstveni dom J. Polca Kamnik
  • Poslovno stanovanjski objekt Novi trg 26a
  • VVZ A. Medveda – enota Rožle

Ceniki toplote daljinskega ogrevanja Kamnik