Daljinsko ogrevanje v Ivančni Gorici

Občina Ivančna Gorica in Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana sta dne 28. 9. 2012 sklenila 15-letno koncesijsko pogodbo za izvajanje izbirne gospodarske javne službe za dobavo toplote iz kotlovnice na lesno biomaso »DOLB IVC«. Skladno s koncesijsko pogodbo je Petrol d.d. zgradil novo, sodobno kotlovnico in povsem nov sistem daljinskega ogrevanja na lesno biomaso (DOLB), namenjenega za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja toplotne energije na zaključenem območju Ceste II. Grupe odredov 36 a-40 (Osnovna šola Stična, Vrtec Ivančna Gorica, Srednja šola Josipa Jurčiča), občina Ivančna Gorica.

Cenik

Na podlagi prvega odstavka 302. člena Energetskega zakona EZ-1 vas obveščamo, da so se s 1. 10. 2019 spremenile cene toplote, ki so:

Priključna moč toplotne postaje (kW) Cena za MW priključne moči letno, brez DDV (€/MW, letno) Cena za MW priključne moči letno, z DDV (€/MW, letno) Cena za MW priključne moči letno, brez DDV (€/MW, mesečno) Cena za MW priključne moči letno, z DDV (€/MW, mesečno)
74.105,79 90.409,07 6.175,48 7.534,09
Obračun po toplotnem števcu - variabilni del
Raba energije (kWh) Cena energije v MWh brez DDV (€/MWh) Cena energije v MWH z DDV (€/MWh)
46,21734 56,3851548

Kontaktirajte nas

Dežurna služba: Biomasa d.o.o., Luče

Za splošne informacije

V primeru motenj pri ogrevanju