Daljinsko ogrevanje v Hrušica

V letu 2013 se je izvedla celovita prenova  kotlovnice DO Hrušica – Belo Polje in vgradnja toplotnih postaj v objektih priključenih na daljinsko ogrevanje. Vzpostavljen je daljinski nadzor celotnega sistema kotlovnice, daljinskega omrežja in toplotnih postaj na objektih uporabnikov. Kotlovnica je začela obratovati novembra istega leta.

Pogodba, ki je bila podpisana 10.07.2013 v osnovi zajema pogodbeno dobavo toplote za obdobje 15 let, pri čemer pogodbenik  oziroma družba Petrol d.d. zgradi, upravlja in vzdržuje kotlovnico kot proizvodni vir toplote za celotno pogodbeno obdobje in opravlja redne vzdrževalne posege na sistemu daljinskega omrežja.

Skladno s sklenjeno pogodbo o izvedbi investicijsko vzdrževalnih del v kotlovnici in  dobavo toplotne energije med družbo Petrol d.d., lastniki stanovanj in izvajalcem obračuna Dominvest d.o.o., je bila v letu 2014 izvedena tudi  vgradnja mikro SPTE, hkrati pa so se na željo stanovalcev odstranile cisterne za kurilno olje. Poleg same naprave mikro SPTE in obveznega pribora ter dimniškega odvoda so se dogradili tudi zalogovniki tople vode v skupni izmeri 15 m3, in sicer na mestu kjer so bile predhodno cisterne za kurilno olje.

Odjemalci toplote so etažni lastniki večstanovanjskih stavb na naslovih Hrušica 118, 119, 120, 121, 122, 123, 168, 169, 170, 171 in 172, 4276 Hrušica.

Povej Petrolu

Pošljite sporočilo preko našega orodja Povej Petrolu.

Facebook sporočilo