Daljinsko ogrevanje v Hrastniku

Družba Toplarna Hrastnik, d.o.o. podjetje za proizvodnjo, distribucijo in prodajo toplotne energije je bilo ustanovljeno 01.02.1992 na osnovi programa prestrukturiranja podjetja Rudniki rjavega premoga Slovenije (RRPS). Ustanovitelja podjetja sta bila RRPS (sedaj RTH, d.o.o.) in Občina Hrastnik. 

Osnovni kapital družbe znaša 30.156 eur. V osnovnem kapitalu družbe je predstavljala vloga družbenika RTH, d.o.o. 90,6 % poslovnega deleža, vloga družbenika Občine Hrastnik pa 9,4% poslovnega deleža. Dejavnosti, ki jih izvaja Toplarna Hrastnik, so povsem skladne z delom dejavnosti Skupine Petrol, na katerih ima Petrol že obilico referenc. Prav zaradi tega je Petrol izrazil velik interes po vstopu v lastništvo Toplarne Hrastnik, ki je tako postala del Skupine Petrol.

V septembru 2008 je družba Petrol, d.d. odkupila 100 % delež družbe Toplarna Hrastnik, d.o.o. in jo preimenovala v Petrol Toplarna Hrastnik, d.o.o. Hkrati se je matična družba odločila, da bo družbo zaradi vsebinske povezanosti pripojila k družbi Petrol Energetika, d.o.o. Tako je Petrol Toplarna Hrastnik postala poslovna enota družbe Petrol Energetika, d.o.o. Sedež poslovne enote je  v Hrastniku, Ulica prvoborcev 5a.

Vizija razvoja podjetja bo temeljila na nenehnem povečevanju konkurenčne sposobnosti in zagotavljanju vrhunske kakovosti. Toplarna Hrastnik bo zaposlenim omogočala zdrave in stimulativne delovne pogoje ter pospeševala inovativnost, izobraževanje in motiviranost. Skupaj bomo nadaljevali z vsemi začrtanimi cilji Toplarne Hrastnik in dodali tudi nekaj novih usmeritev. Vizijo bomo gradili na zadovoljstvu odjemalcev, kupcev, zaposlenih, partnerjev in vseh ostalih, ki prihajajo v stik s podjetjem.

Poslovna enota Hrastnik izvaja naslednje dejavnosti:

  • proizvodnja in distribucija električne energije ter toplote za daljinsko ogrevanje
  • distribucija in dobava toplotne energije
  • vzdrževanje ogrevalnega sistema