Daljinsko ogrevanje v Črnomlju

Dne 27. 12. 2016 je bila družba Energetika Črnomelj, d.o.o. pripojena k družbi PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana.

Petrol d.d., Ljubljana je po pripojitvi univerzalni pravni naslednik družbe Energetika Črnomelj, d.o.o., zato se v pravnih razmerjih za uporabnika nič ne spreminja.

Opis daljinskega sistema

Občinski svet Občine Črnomelj je v letu 2006 sprejel Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe distribucije toplote v občini Črnomelj – območje Čardak in o podelitvi koncesije (Uradni list RS, št. 66/2006), s katerim je določil način, predmet in pogoje izvajanja izbirne lokalne gospodarske javne službe distribucije toplote v občini Črnomelj – območje Čardak.

Na osnovi navedenega odloka in na podlagi odločbe o podelitvi koncesije je župan Občine Črnomelj dne 03.10.2006 z Energetiko Črnomelj d.o.o. podpisal Koncesijsko pogodbo za izvajanje gospodarske javne službe distribucije toplote v Občini Črnomelj – območje Čardak za obdobje 30 let.

Družba se je zavezala, da bo zagotavljala nadaljnje ogrevanje blokovskega naselja na lesno biomaso, ter da bo na lastne stroške do začetka kurilne sezone 2007/2008 izvedla potrebno rekonstrukcijo kotlovnice, toplovodnega omrežja in toplotnih postaj.

Rekonstrukcija je obsegala postavitev nove kotlovske enote na lesne sekance. V sklopu rekonstrukcije se je en izmed dveh obstoječih kotlov preuredil na kurjenje z ekstra lahkim kurilnim oljem. Njegovo delovanje je predvideno zgolj v primeru težav pri obratovanju kotla na lesne sekance.

Kotlovnica je povezana z novozgrajenim toplovodnim omrežjem, ki ogreva del območja občine Črnomelj – področje blokovskega naselja Čardak in obratuje le v času kurilne sezone.

Cenik

Kontaktirajte nas

Dežurna služba: Frankovič d.o.o.

Vinko Frankovič