Pravni pogoji / General Terms

1.    UVODNA DOLOČBA

Ti splošni pogoji veljajo za vse nadgradnje in/ali nove verzije in/ali kakršne koli druge spremembe aplikacije OneCharge.

2.    DEFINICIJE

Uporabniki aplikacije OneCharge so lahko polnoletni in polno poslovno sposobni potrošniki tj. fizične osebe, zlasti pa: imetniki Petrol klub plačilne kartice zvestobe ter vse druge fizične osebe, ki se registrirajo za uporabo aplikacije OneCharge ter anonimni uporabniki aplikacije OneCharge.

Pametni telefon ali tablični računalnik za potrebe teh splošnih pogojev pomeni napravo, ki omogoča nameščanje in de