Pravni pogoji / General Terms

1.    UVODNA DOLOČBA

Ti splošni pogoji veljajo za vse nadgradnje in/ali nove verzije in/ali kakršne koli druge spremembe aplikacije OneCharge.

2.    DEFINICIJE