Opći uvjeti korištenja mobilne aplikacije NA POTI

1. Uvodne odredbe


Općim uvjetima korištenja mobilne aplikacije NA PUTU (u nastavku tekstu: opći uvjeti), PETROL, Slovenska energetska družba, d. d., Ljubljana, Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana, matični br.: 5025796000, PDV ID broj: SI80267432, upisan pri Okružnom sudu u Ljubljani, s osnovnim kapitalom 52,240.977,04 eura (u nastavku teksta: PETROL), utvrđuju se obveze, prava i uvjeti korištenja mobilne aplikacije NA PUTU (u nastavku teksta: mobilna aplikacija).

2. Definicije

Pametni telefon ili tablet-računalo za potrebe ovih općih uvjeta znači uređaj koji omogućuje instalaciju i rad naprednih aplikacija koje ne podržavaju obični telefoni. Pametni telefoni ili tablet-računala omogućuju naprednije mogućnosti pristupa internetu, istodobno obavljanje više zadataka, povezivost te upotrebu naprednih funkcija.

Registracija znači samo prvi upis u bazu podataka, pri čemu korisnik unosi tražene podatke i daje suglasnost na ponuđene opće uvjete te potvrđuje da je upoznat s njihovim sadržajem. Na taj način izrađuje svoj “PETROL korisnički račun” (u nastavku teksta: korisnički račun).

Prijava znači da su svi potrebni podaci prethodno upisani u bazu te da je korisnikova adresa elektroničke pošte prethodno potvrđena u bazi (aktivirana). U prijavi je nužno unijeti samo adresu elektroničke pošte i lozinku za sve daljnje uvide u poslovanje, a korisnik naknadno može promijeniti lozinku prema vlastitoj želji.

Mobilna aplikacija MOJ PETROL omogućuje korisnicima slične funkcije kao i portal MOJ PETROL, a posebno pregled računa, stanja brojila, izvješća o stanju brojila, pregled pogodnosti i pregled transakcija kartica.

Povezivanje poslovanja jest postupak povezivanja korisničkog računa s podacima kupca.

Internetska ili mobilna trgovina jest digitalni način distribucije aplikacija te je namijenjena korisnicima za osiguranje, tj. instaliranje programskih aplikacija uz omogućivanje prijenosa mobilnih aplikacija na pametne telefone.

Usmjerivač plaćanja (Payment Gateway) omogućuje vam plaćanje najčešće korištenim kreditnim i platnim (debitnim) karticama, kao što su MasterCard i Visa.

FRESH znači svježe pripremljena hrana i piće koja je u mobilnoj aplikaciji prikazana pod rubrikom Hip kupnje.

3. Tehnički zahtjevi

Korištenje mobilne aplikacije besplatno je za korisnika koji je dužan platiti prijenos podataka koje mu odabrani operater zaračunava prema cjeniku na snazi. Preuzimanje i korištenje aplikacija moguće je u prikladnoj mreži i u inozemstvu (roaming), pri čemu se pri preuzimanju i korištenju obračunava prijenos podataka u inozemstvu prema cjeniku na snazi odabranog operatera za prijenos podataka u inozemstvu. Za preuzimanje i korištenje mobilne aplikacije PETROL preporučuje LTE ili 3G mrežu ili fiksnu elektroničku komunikacijsku mrežu. Preuzimanje i korištenje aplikacije moguće je u 2.75G (Edge), no u tom se slučaju mobilna aplikacija preuzima dulje vremena te sporije radi. Mobilna aplikacija radi u operativnim sustavima iOS 10 i novijima (Apple) ili Android 5.0 i novijima (Google). Zbog tehničkih ograničenja starijih verzija operativnih sustava određene aplikacije nisu dostupne te funkcije ne rade ispravno ili njihov prikaz nije moguć.

4. Registracija, prijava i otkazivanje

U slučaju da je korisnik ujedno imatelj Petrol klub kartice vjernosti ili Petrol klub platne kartice vjernosti, može je povezati s korisničkim računom.

Da bi pregledao svoje poslovanje s PETROLOM u cijelosti, korisnik mora povezati svoj korisnički račun s podacima o uslugama koje nudi PETROL. Ovisno o vrsti usluge, korisnik je tvrtki PETROL dužan proslijediti sljedeće podatke:
1.    U slučaju povezivanja poslovanja s Petrol klub platnom karticom vjernosti: posljednjih sedam znamenki broja kartice i adresu prebivališta.
2.    U slučaju povezivanja poslovanja s Petrol klub platnom karticom vjernosti: broj crtičnoga koda kartice i adresu prebivališta.

Korisnik u mobilnoj aplikaciji može zatražiti izdavanje virtualne Petrol klub kartice vjernosti i s njom povezana Petrol klub računa. U ovom koraku korisnik unosi osnovne podatke (ime i prezime, država, adresa, mobilni telefon, spol) koji se dodatno traže za izdavanje Petrol klub kartice vjernosti.
Nakon uspješne registracije u mobilnu aplikaciju, prihvaćanja ovih općih uvjeta i povezivanja svoje Petrol klub platne kartice vjernosti ili Petrol klub kartice vjernosti, tj. novoizdane virtualne Petrol klub kartice vjernosti, korisnik može pregledati plaćene račune za usluge pružene putem mobilne aplikacije i stečene pogodnosti. Obvezni podaci nužni su za daljnje postupke prijave i komunikaciju s registriranim korisnikom pri poslovanju, kao i za ostale oblike obrade u skladu sa svrhom i pravnim temeljima, te su označeni zvjezdicom ili napomenom da je polje obvezujuće. U slučaju da korisnik ne želi proslijediti obvezne podatke u tijeku registracije korisničkog računa, neće moći uspješno završiti postupak registracije, a samim time i izraditi korisnički račun te se koristiti mobilnom aplikacijom.

4.1. Otkazivanje registracije ili otuđenje telefona/računala

U slučaju otuđenja korisnikova telefona ili otkazivanja registracije korisnik može otkazati korisnički račun putem portala MOJ PETROL ili pozivom na besplatni telefonski broj 080 22 66 odnosno pisanom obavijesti na adresu PETROL d. d., Ljubljana, Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana, s naznakom „otkazivanje” ili slanjem poruke elektroničke pošte na adresu klub@petrol.si, s naznakom „otkazivanje”. Korisnički račun i virtualna Petrol Klub kartica bit će deaktivirani nakon konačne potvrde deaktivacije korisničkog računa. Nije moguće otkazati otkazivanje korisničkog računa, nego korisnik može samo izraditi, tj. registrirati novi korisnički račun u skladu s ovim općim uvjetima.

U slučaju da pri otkazivanju korisničkog računa ostanu neiskorištena sredstva na Petrol klub računu, korisnik se može nastaviti koristiti fizičkom Petrol klub platnom karticom vjernosti ili fizičkom Petrol klub karticom vjernosti te preko njih nastaviti koristiti neiskorištena sredstva u skladu s Općim pravilima korištenja Petrol klub kartice vjernosti ili Općim pravilima korištenja Petrol klub platne kartice vjernosti. U slučaju da korisnik posjeduje virtualnu Petrol klub karticu vjernosti ili fizičku Petrol klub karticu vjernosti ili platnu karticu vjernosti kojima je istekla valjanost, korisnik može postupiti u skladu s Općim pravilima korištenja Petrol klub kartice vjernosti ili Općim pravilima korištenja Petrol klub platne kartice vjernosti.

5. Sredstva plaćanja i plaćanje Općenito

Korisnik je obvezan općim uvjetima koji su na snazi u trenutku potvrde kupnje/slanja narudžbe. Cijene energenata, robe i usluga vidljive su na prodajnim mjestima tvrtke PETROL i u mobilnoj aplikaciji. Cijene su izražene u eurima te uključuju porez na dodanu vrijednost, osim ako je izričito napisano drukčije. Nakon što potvrdi kupnju korisnik više ne može odustati od nje, osim ako za određenu vrstu robe i/ili usluga nije drukčije utvrđeno u ovim općim uvjetima.
Pri kupnji robe/usluga putem mobilne aplikacije primjenjuju se cijene u trenutku slanja narudžbe, tj. one cijene koje se primjenjuju u trenutku kada informacijski sustav tvrtke PETROL zaprimi narudžbu. PETROL zadržava pravo na dnevne izmjene cijena robe i usluga bez prethodnog obavješćivanja korisnika.

5.1. Postupak plaćanja podržanim sredstvom plaćanja

5.2. Postupak dodavanja i pohrane podržane platne kartice

Korisnik u izborniku mobilne aplikacije može urediti i dodati platne kartice koje su navedene u točki 5.3.3. ovih općih uvjeta tako da unese osnovne podatke o platnoj kartici koje su nužne za plaćanje (broj kartice, ime na kartici, valjanost kartice, CVV ili CVC broj). Radi provjere valjanosti kartice tvrtka PETROL provest će predautorizaciju korisnikove platne ili kreditne kartice. Pri dodavanju platne ili kreditne kartice korisnik će možda biti preusmjeren na siguran kanal korisnikove banke za povezivanje platnih kartica (mrežna stranica ili mobilna aplikacija banke za potvrdu plaćanja). U slučaju uspješnog dodavanja kartice ona se putem tokenizacije pohranjuje u obliku žetona u pozadinskom sustavu usmjerivača plaćanja (Payment Gateway). Tokenizacija je obvezujuća ako korisnik želi platiti robu/usluge u mobilnoj aplikaciji sredstvima za plaćanje, osim u slučaju mBills mobilnog novčanika i Petrol klub platne kartice vjernosti. Na temelju žetona izrađena tokenizacijom mobilna aplikacija može provesti naknadna plaćanja a da korisnik ne mora ponovno upisivati sve podatke o kartici te prikupiti osnovne nepotpune podatke o kartici za prikaz podataka u aplikaciji radi preglednijeg odabira sredstava plaćanja. Ovako izrađen žeton nije upotrebljiv izvan okoline pozadinskog sustava mobilne aplikacije. Svi podaci o korisnikovoj kartici i o samoj transakciji sigurno su pohranjeni u odabranom sustavu usmjerivača plaćanja (Payment Gateway) i PETROL im ne može pristupiti. Nakon što korisnik unese podatke o platnoj kartici u mobilnu aplikaciju, brigu o zaštiti podataka (broj platne kartice, sigurnosni kod, datum valjanosti itd.) preuzima usmjerivač plaćanja (Payment Gateway) primjenom tehnologije Drop-in Payment UI, tj. Hosted fields, koji sve te podatke sigurno preuzimaju putem sustava iframe.

5.3. Podržana sredstva plaćanja

U nastavku teksta definirana su i opisana sredstva plaćanja koja omogućuju plaćanje u mobilnoj aplikaciji.

5.3.1 PETROL klub kartice

Posjedovanjem Petrol klub kartice vjernosti ili Petrol klub platne kartice vjernosti korisnik postaje član Petrol kluba, a samim time i korisnik Petrol klub računa koji može povezati s mobilnom aplikacijom. Tako korisnik stječe mogućnost da  korištenjem mobilne aplikacije ostvari pogodnosti koje su dostupne članovima Petrol kluba i definirane u Općim uvjetima korištenja Petrol klub kartice vjernosti i Općih pravila korištenja Petrol klub platne kartice vjernosti.

5.3.1.1 Petrol klub kartica vjernosti

Korisnik može odabrati valjanu Petrol klub karticu vjernosti kao sredstvo plaćanja pod uvjetom da korisnik na svojoj Petrol klub kartici vjernosti, tj. na s njom povezanom Petrol klub računu uplaćen odgovarajući iznos sredstava koji mora biti veći ili jednak vrijednosti narudžbe robe/usluga radi uspješnog plaćanja.
Korisnik može uplatiti kredit na svoju Petrol klub karticu vjernosti samo u gotovini, odnosno plaćanjem u gotovini, na fizičkome prodajnome mjestu izdavatelja.

Korisnik može uplatiti sredstva na svoju Petrol klub karticu vjernosti tako da u aplikaciji odabere stavku “Petrol klub” putem koje otvara zaslon s prikazom EAN crtičnoga koda svoje Petrol klub kartice vjernosti i s njom povezana Petrol klub računa. Korisnik predočuje EAN crtični kod Petrol klub kartice vjernosti prodavatelju na prodajnome mjestu tvrtke PETROL koji ga očita i korisniku uplaćuje sredstva u visini zaprimljenog iznosa novca. Najveći iznos sredstava koji se može uplatiti na Petrol klub karticu vjernosti te sva ostala prava i obveze korisnika koji se odnose na sredstva podrobnije su definirane u Općim pravilima korištenja Petrol klub kartice vjernosti.

Isplata uplaćenih sredstava (npr. na tekući račun, u obliku gotovine) korisniku nije moguća. Korištenje sredstava moguće je samo pri kupnji robe/usluga na prodajnim mjestima PETROL odnosno određene robe/usluga iz ponude tvrtke PETROL putem mobilne aplikacije na daljinu.

5.3.1.2 Petrol klub platna kartica vjernosti

Korisnik može odabrati valjanu Petrol klub karticu vjernosti kao sredstvo plaćanja pri kupnji robe/usluga ovisno o raspoloživom limitu koji su međusobno dogovorili korisnik i tvrtka PETROL te koji mora biti veći ili jednak vrijednosti narudžbe robe/usluga radi uspješnog plaćanja.
Korisnik može obaviti kupnju do visine od 25,00 EUR (s uključenim PDV-om) s Petrol klub platnom karticom vjernosti bez unosa sigurnosne lozinke (PIN koda), dok svaka kupnja iznad prethodno navedenog iznosa zahtijeva unos ispravne sigurnosne lozinke (PIN koda). Obvezan je unos sigurnosne lozinke (PIN koda) radi plaćanja goriva, bez obzira na visinu iznosa kupnje goriva.

U slučaju da se korisnik za kupnju robe/usluga koristi sredstvima koja su uplaćena na Petrol klub račun koji je povezan s njegovom Petrol klub platnom karticom vjernosti i mobilnom aplikacijom, u smislu uplate sredstava i njihova korištenja te s njima povezanim ograničenjima primjenjuju se odredbe točke 5.3.1.1 ovih općih uvjeta i relevantne odredbe Općih uvjeta korištenja Petrol klub kartice vjernosti.

5.3.1.3 Izravna kupnja robe i usluga na blagajni prodajnog mjesta s EAN kodom

Korisnik čija je mobilna aplikacija povezana s Petrol klub platnom karticom vjernosti ili Petrol klub karticom vjernosti može kupiti svu robu/usluge na blagajnama prodajnih mjesta tvrtke PETROL prema sljedećem postupku:
Korisnik odabire stavku „Petrol klub”. Nakon toga mu se na vrhu zaslona unutar mobilne aplikacije prikazuje EAN kod koji korisnik pokazuje prodajnom osoblju na prodajnome mjestu tvrtke PETROL. Prodajno osoblje uređajem očitava EAN kod. Nakon što prodajno osoblje očita EAN kod Petrol klub kartice vjernosti, korisniku uručuje račun u tiskanom obliku. Nakon što prodajno osoblje očita EAN kod Petrol klub platne kartice vjernosti, korisnik unosi sigurnosnu lozinku (PIN kod) u POS terminal i tako potvrđuje kupnju. Prodajno osoblje zatim uručuje korisniku račun u tiskanom obliku.

5.3.2 mBills

Korisnik može odabrati elektronički novac pohranjen u mobilnom novčaniku mBills kao sredstvo plaćanja pri kupnji robe/usluga u mobilnoj aplikaciji, a iznos mora biti veći ili jednak vrijednosti narudžbe robe/usluga radi uspješnog plaćanja.

5.3.3 Ostala sredstva plaćanja, tj. kartice

U mobilnoj aplikaciji možete dodati sljedeće platne kartice kao sredstvo plaćanja:
–    MasterCard
–    MasterCard Debit
–    VISA
–    VISA Debit
–    VISA Electron
–    te potencijalne ostale kartice vidljive u mobilnoj aplikaciji i na www.petrol.si.

Platna kartica mora imati funkciju internetske kupnje koja ovisi o dogovoru između izdavatelja platne kartice i korisnika. Limiti, način korištenja i plaćanja platnom karticom isključivo su predmet dogovora između izdavatelja kartice i korisnika.

5.4. Sigurnost kupnje platnom karticom

PETROL osigurava sva nužna tehnološka i organizacijska rješenja za potpunu sigurnost kupnje. Prijenos osobnih i ostalih transakcijskih podataka na mrežnoj stranici obavlja se u sigurnom načinu rada putem protokola SSL (Secure Sockets Layer). Podaci se kodiraju i prenose na poslužitelj tvrtke PETROL u zaštićenu obliku. Sustav tako sprečava presretanje osobnih i ostalih transakcijskih podataka korisnika koje pošalje internetskoj trgovini/mobilnoj aplikaciji. Sigurnu autorizaciju i transakcije platnim i kreditnim karticama te usluge prosljeđivanja pruža društvo Payvision u skladu sa svojim uvjetima poslovanja i protokolom 3D secure 2.0 tj. drugim načinom snažne autentifikacije klijenata koji odredi izdavatelj sredstva plaćanja, uz iznimku Petrol klub platne kartice vjernosti za čiju je sigurnost autorizacije i transakcije te usluge prosljeđivanja zadužen PETROL. Autorizacije kartica obavljaju se u stvarnom vremenu trenutačnim provjeravanjem podataka u bankovnom sustavu. Sigurnost kupnje osigurava se pridržavanjem svih primjenjivih zakonskih obveza i preporuka slovenske i međunarodnih udruga za zaštitu potrošača.

6. Korištenje mobilne aplikacije

6.1. Neprijavljeni korisnik

6.2. Prijavljeni korisnik koji je član Petrol kluba i čija je jedna Petrol klub kartica povezana s mobilnom aplikacijom

6.2.1 Za kupnju energenata

Prije nego što se počne koristiti mobilnom aplikacijom, korisnik se prijavljuje i utvrđuje svoju točnu lokaciju (primjenom funkcije GPS na pametnom telefonu ili tablet-računalu) i potvrđuje oznaku mjesta točenja goriva na prodajnome mjestu tvrtke PETROL koji omogućuje kupnju putem mobilne aplikacije. Moguće je utvrditi i potvrditi mjesto točenja goriva tako da ondje skenirate kôd ili ručno unesete kôd mjesta točenja goriva/prodajnog mjesta PETROL u mobilnu aplikaciju. PETROL je dužan označiti (npr. QR kodom, EAN kodom ili drugom jedinstvenom identifikacijskom oznakom koju je moguće uslikati mobilnom aplikacijom i/ili ručno unijeti u mobilnu aplikaciju) mjesta točenja goriva/prodajna mjesta s energentima koja omogućuju kupnju putem mobilne aplikacije.

U idućoj fazi korisnik mobilne aplikacije odabire način plaćanja i potvrđuje korištenje odabranog sredstva plaćanja ili uplaćenih sredstava te unosi odgovarajuću sigurnosnu lozinku (PIN kod) odnosno potvrđuje kupnju pritiskom na gumb POTVRDI. Unosom i potvrđivanjem sigurnosne lozinke (PIN koda) ili pritiskom na gumb POTVRDI sklapa se ugovor o kupoprodaji između tvrtke PETROL i korisnika, uz obvezu plaćanja. Prije unosa sigurnosne lozinke (PIN koda) ili pritiska na gumb POTVRDI korisnik može obustaviti postupak sklapanja ugovora i/ili promijeniti narudžbu.
U slučaju kupnje energenata korisnik daje izričitu suglasnost da PETROL ima pravo od faze potvrđivanja sredstva plaćanja do uključujući unosa sigurnosne lozinke (PIN koda) ili pritiska na gumb POTVRDI provjeriti korisnikov osobni limit korištenja odabranog sredstva plaćanja te ga obavijestiti o njegovu prekoračenju prije početka točenja goriva.

U slučaju prekoračenja limita korištenja odabranog sredstva plaćanja korisnik se neće moći koristiti mobilnom aplikacijom za plaćanje energenata u danom trenutku na danome prodajnome mjestu tvrtke PETROL. Ograničenje iznosa jednokratne kupnje, tj. plaćanja vezano je za odobreni limit korištenja pojedinačnoga korisnika koji je odredio izdavatelj sredstva plaćanja u dogovoru s korisnikom. U slučaju neiskorištavanja limita odabranog sredstva plaćanja korisnik će moći platiti iznos kupnje putem mobilne aplikacije samo do visine limita korištenja odabranog sredstva plaćanja. Ovaj korak podrazumijeva da u određenim slučajevima, ovisno o postavkama izdavatelja sredstva plaćanja, korisnik mora dodatno potvrditi transakciju putem mrežne stranice ili mobilne aplikacije izdavatelja sredstva plaćanja.  U slučaju da korisnik ne dovrši potvrđivanje plaćanja na zahtjev izdavatelja sredstva plaćanja, bit će pozvan platiti energent na blagajni prodajnog mjesta tvrtke PETROL. U idućoj će fazi korisnik biti upoznat s natočenom i preuzetom količinom robe, tj. odabranog energenta, te s cijenom koja mu je prikazana na samome mjestu točenja goriva, tj. agregatu, prije sklapanja ugovora, kao i s povezanim točnim iznosom kupoprodajne cijene. Korisnik je dužan upoznati se s navedenim informacijama i potvrditi ih, nakon čega će mu PETROL isporučiti račun u elektroničkom obliku. Račun je vidljiv u izborniku mobilne aplikacije „Moja povijest”.

U slučaju da korisnik iz bilo kojeg razloga napusti prodajno mjesto nakon sklapanja ugovora i prije završetka postupka kupnje, PETROL je dužan teretiti korisnika za neplaćeni iznos, tj. pokrenuti postupak ovrhe i druge pravne postupke za osiguranje vlastitih prava i pravnog položaja. Kada je riječ o energentima, PETROL iz razloga zaštite od požara može odrediti i količinsko ograničenje pojedinačne kupnje.

6.2.2 Kupnja kave na putu

6.2.3 Plaćanje pranja vozila i kupnja žetona za usisavanje

6.2.4 Kupnja hrane i pića te ostale robe prikazane u rubrici Hip kupnje (u nastavku teksta „Hip kupnje”)

U opravdane okolnosti posebno ubrajamo:

–    okolnosti koje su po svojoj prirodi viša sila
–    nedostatak sirovina za izradu
–    sve smetnje u radnom procesu koje utječu ili bi mogle utjecati na pravodobno izvršenje narudžbe.

U slučaju da korisnik kasni s preuzimanjem proizvoda koji su navedeni pod rubrikom „Hip kupnje” (svježe pripremljena hrana i pića s oznakom „FRESH”) više od deset minuta, PETROL može kontaktirati s njim i pozvati ga da preuzme proizvod u najkraćemu mogućem roku.
U slučaju da narudžba nije preuzeta u roku od 30 minuta od isteka odabranog vremena preuzimanja korisnik je suglasan da PETROL više nije dužan čuvati naručene „FRESH” proizvode te da ih može ukloniti. Korisnik je upoznat s činjenicom da su „FRESH” proizvodi namijenjeni trenutačnoj konzumaciji te da su zapakirani na odgovarajući način kako bi ih stranke mogle ponijeti sa sobom. PETROL ne odgovara za lošu kvalitetu proizvoda (npr. hladni proizvodi itd.) u slučaju kada korisnik preuzme proizvode nakon roka navedenoga u narudžbi.

U smislu stavka 3. definicije kupnje „FRESH” proizvoda PETROL jamči korisniku da će pravodobno ispuniti svoje obveze kako bi odabrani proizvodi bili raspoloživi korisniku unutar dogovorenog roka na dogovorenoj lokaciji. U slučaju da odabrano prodajno mjesto kasni s pripremom naručenih proizvoda „FRESH” više od 10 minuta od dogovorenog vremena preuzimanja, korisniku se ne zaračunava iznos odabranih proizvoda. Sve slike proizvoda prikazanih u mobilnoj aplikaciji simbolične su.

Kao kupac potrošač, korisnik ima pravo obavijestiti PETROL u roku od 14 dana od preuzimanja proizvoda kupljenih na daljinu da otkazuje ugovor o kupoprodaji proizvoda bez navođenja razloga za svoju odluku. Da bi ostvario pravo na otkazivanje ugovora, potrošač je dužan nedvosmislenom izjavom obavijestiti PETROL o svojoj odluci o otkazivanju ugovora. Korisnik može staviti obavijest o otkazivanju ugovora na portal MOJ PETROL na kartici Moje narudžbe, gdje u retku s odgovarajućim brojem svoje narudžbe odabire poveznicu Najava povrata na kojoj pristupa Obrascu za otkazivanje ugovora ili dostaviti ispravno ispunjen Obrazac za otkazivanje ugovora ili neku drugu nedvosmislenu izjavu o otkazivanju ugovora s priloženom preslikom računa ili nekog drugog dokaza koji potvrđuje kupnju na adresu elektroničke pošte eshop@petrol.si, s naznakom NA PUTU. Korisnik također može proslijediti obavijest o otkazivanju ugovora pozivom na besplatni telefonski broj 080 22 13. Preporučujemo korisniku da dostavi izjavu o otkazivanju u pisanom obliku radi osiguranja dokaza za otkazivanje ugovora. Smatra se da je korisnik pravodobno dostavio izjavu o otkazivanju ugovora ako je pošalje u roku od 14 dana od preuzimanja proizvoda na temelju kojeg je otkazan ugovor.

PETROL može odbiti narudžbu korisnika ili otkazati sklopljeni ugovor o kupoprodaji na daljinu unatoč potvrdi narudžbe ako se utvrdi da korisnik zloupotrebljava pravo na otkazivanje ugovora.

6.3. Mobilna aplikacija smije se koristiti za kupnju/plaćanje energenata i pranje vozila samo u osobnim i teretnim vozilima radi osiguranja zaštite od požara. U navedenim se slučajevima mobilne aplikacije ne smiju koristiti u vozilima bez kabine (npr. motoristi, traktoristi, vozači kabrioleta, biciklisti…) ili ako ste pješak. PETROL zbog poslovnih razloga ili razloga zaštite od požara može odrediti količinska ograničenja pri pojedinačnom točenju odnosno kupnji goriva.

7. Kontakti, pomoć i dodatna pitanja

Ako korisnik ima pitanja ili treba pomoć, može se obratiti prodajnom osoblju na prodajnim mjestima PETROL ili kontaktirati s pozivnim centrom tvrtke PETROL pozivom na besplatni telefonski broj 080 22 66.

8. Ograničenje odgovornosti

PETROL ni u kojem slučaju ne preuzima odgovornost i ne nudi jamstva korisniku u vezi s mogućim nefunkcioniranjem, tj. nemogućnošću korištenja mobilne aplikacije, ali će nastojati omogućiti neometani rad mobilne aplikacije. Ova odredba ne oslobađa PETROL od odgovornosti za štetu koju prouzroči korisniku, a za koju se u skladu sa zakonom koji uređuje zaštitu potrošača smatra da je potrošaču učinjena namjerno ili iz nemara.
Za prikaz određenih funkcija u mobilnoj aplikaciji koriste se neovisne vanjske usluge i aplikacije. Za potrebe korištenja ovih usluga primjenjuju se uvjeti korištenja vanjske usluge koje određuje vlasnik usluge ili aplikacije, a PETROL u vezi s tim ne preuzima odgovornost i ne nudi jamstva. PETROL također ne odgovara za oblik i sadržaj podataka stečenih putem mrežnih poveznica koje nisu vlasništvo tvrtke PETROL.

9. Nadogradnje i nove verzije mobilne aplikacije

Zbog tehničkih ili funkcionalnih nadogradnji mobilne aplikacije PETROL zadržava pravo na objavu nove verzije mobilne aplikacije. Korisnik će biti obaviješten o novoj verziji mobilne aplikacije putem same mobilne aplikacije ili preko trgovine iz koje je mobilna aplikacija preuzeta ili će se mobilna aplikacija automatski ažurirati na pametnom telefonu ili tablet-računalu, što ovisi o postavkama pametnog telefona ili tablet-računala korisnika.

10. Osobni podaci

PETROL obrađuje osobne podatke u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (u nastavku teksta: Opća uredba o zaštiti podataka) i nacionalnim propisima o zaštiti osobnih podataka.

10.1. Vrste osobnih podataka, temelj i svrha obrade

Pri korištenju mobilne aplikacije PETROL obrađuje korisnikovo ime i prezime, telefonski broj, adresu elektroničke pošte, adresu prebivališta, sredstva plaćanja, podatke o kupnji, podatke o narudžbama, lokaciju korisnika i kameru uređaja.
PETROL će obrađivati navedene podatke za svrhu:

–    kontaktiranja s korisnikom za potrebe neometanoga korištenja proizvoda ili usluga podložnih ovim općim uvjetima
–    pružanja proizvoda ili usluga podložnih općim uvjetima i sklopljenom ugovoru s korisnikom
–    registracije korisnika
–    izvršavanja i pregledavanja platnih transakcija, bilo kakvih nedosljednosti u izvršavanju plaćanja i s tim povezanih zloupotreba i drugih povreda ovih općih uvjeta
–    za skeniranje QR koda na mjestima točenja goriva, aparatima za kavu i u autopraonicama.

Da bi se korisnik registrirao, tj. izradio korisnički račun, mora tvrtki PETROL proslijediti svoje osobne podatke: adresu elektroničke pošte, državu i lozinku.
Radi ostvarenja pogodnosti na temelju članstva u Petrol klubu i povezivanja s podacima kupca koji je imatelj Petrol klub platne kartice vjernosti, PETROL obrađuje broj Petrol klub platne kartice vjernosti, ime i prezime, državu, mobilni telefon, spol i adresu prebivališta; dok pri povezivanju s podacima kupca koji je imatelj Petrol klub kartice vjernosti, obrađuje broj crtičnoga koda Petrol klub kartice vjernosti, ime i prezime, državu, adresu, mobilni telefon, spol i adresu prebivališta.
Radi povezivanja korisničkog računa s ostalim podacima kupca (svi podaci vezani za ugovorne odnose; elektrika, zemni plin, narudžbe u eShopu, narudžbe KOEL-a, narudžbe UNP-a, ostali osobni podaci kupca), PETROL obrađuje podatke u skladu s pravnim temeljem za prikupljanje navedenih podataka.
Radi kupnje PETROL obrađuje podatke o kupljenim proizvodima, cijenama proizvoda, stečenim i ostvarenim pogodnostima pri kupnji, plaćanju, mjestu kupnje, datumu i vremenu kupnje, QR kodu na prodajnome mjestu, vremenu preuzimanja proizvoda te otkazivanju narudžbe i ugovora.
Radi identifikacije korisnika u slučaju iz točke 5.3.1.1. ovih općih uvjeta Petrol obrađuje broj, izdavatelja i valjanost osobnog dokumenta.

10.2. Izmjene podataka

U slučaju izmjene osobnih podataka iz točke 10.1. drugi stavak korisnik je dužan obavijestiti PETROL o izmjenama u roku od 30 dana od nastanka, u pisanom obliku na sljedeću adresu: PETROL, Slovenska energetska družba d. d., Ljubljana, Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana, ili putem mrežne stranice tvrtke PETROL odnosno putem mobilne aplikacije.
Petrol će uzeti u obzir svaku promjenu osobnih podataka korisnika koja je dostavljena običnom poštom u roku od 15 dana od dana primitka pisane obavijesti, odnosno odmah u slučaju promjene osobnih podataka preko mrežne stranice tvrtke PETROL ili aplikacije.

10.3. Prava korisnika

Korisnik može u bilo kojem trenutku zatražiti potvrdu da PETROL obrađuje njegove osobne podatke i zatražiti upoznavanje s tim osobnim podacima, ima pravo na primanje takvih osobnih podataka i pravo prijenosa drugom voditelju podataka. Korisnik može zatražiti ograničenje obrade osobnih podataka, poslati ugovor na obradu osobnih podataka i automatiziranom prihvaćanju pojedinih odluka, uključujući stvaranje profila, opozvati suglasnost danu u različite svrhe obrade, zatražiti ispravke ili dopune ili brisanje osobnih podataka. Sva navedena prava može ostvarivati pod uvjetima i u opsegu od članka 15. do 22. Opće uredbe o zaštiti podataka.

Bez obzira na ostvarivanje prava iz prethodnog stavka, osobni se podaci mogu obrađivati i u kontekstu bilo kojeg drugog pristanka i ako postoji druga pravna osnova za obradu u skladu s člankom 6. Opće uredbe o zaštiti podataka.
Zahtjev za ostvarivanje prava iz prvog stavka ove točke korisnik može podnijeti pisanim zahtjevom upućenim na adresu PETROL d. d., Ljubljana, Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana, s naznakom „za DPO“.
PETROL će u slučaju ostvarivanja prava korisnika u pogledu prigovora na obradu podataka, povlačenja suglasnosti, zahtjeva za ograničenje obrade ili brisanja osobnih podataka, što rezultira sprečavanjem izvješćivanja korisnika, spriječiti obavještavanje najkasnije u roku od 15 dana od primitka prigovora ili izmjene korisnikovih postavki, ali u slučaju da je kampanja za obavješćivanje pripremljena prije obrade prigovora ili izmjene postavki moguće je da će korisnik svejedno primiti posljednju obavijest. PETROL će osigurati ostvarivanje svih ostalih prava u rokovima u skladu sa zakonima iz područja zaštite osobnih podataka koji su na snazi.

10.4. Korisnici osobnih podataka

PETROL s osobnim podacima postupa s posebnom pažnjom i sprečava neovlašteni pristup. U nekim je slučajevima zbog pojedinih obrada koje PETROL ne provodi samostalno potrebno osobne podatke korisnika dostaviti izvođačima – vanjskim obrađivačima podataka koji obrađuju podatke uime, za račun, prema uputama i pod nadzorom tvrtke PETROL (distribucijski partneri, marketinške agencije, tiskare, vlasnici programske opreme i dr.) i koji su detaljnije navedeni na popisu na mrežnoj stranici http://www.petrol.si/. Uz vanjske voditelje obrade PETROL dostavlja osobne podatke korisnika državnim tijelima na temelju njihova obrazloženog pisanog zahtjeva radi provođenja određenog postupka te u slučajevima zahtjeva korisnika ili na temelju njegova pisanog ovlaštenja.

10.5. Rok za čuvanje osobnih podataka

PETROL obrađuje osobne podatke do ispunjenja svrhe obrade, odnosno u sklopu rokova zastare za obveze koje mogu proizlaziti iz obrade tih osobnih podataka. U slučajevima kada je rok čuvanja osobnih podataka određen zakonom PETROL će te osobne podatke pohraniti u skladu sa zakonom. Osobni podaci dobiveni na temelju suglasnosti čuvaju se do opoziva.
Više informacija o obradi osobnih podataka u tvrtki PETROL možete pronaći u Pravilniku o privatnosti tvrtke Petrol d. d., Ljubljana, dostupnom na mrežnoj stranici http://www.petrol.si/gdpr/politika-zasebnosti odnosno na prodajnim mjestima tvrtke PETROL.

11. Obveze korisnika

U slučaju neovlaštenoga korištenja korisničkog imena ili lozinke korisnik je dužan obavijestiti tvrtku PETROL o tome na adresu elektroničke pošte info@petrol.si. PETROL ima pravo da u slučaju nedopuštenoga korištenja i/ili drugih zlouporaba pri pristupanju tj. korištenju mobilne aplikacije od strane korisnika ili drugih osoba i/ili u slučaju sumnje u zlouporabu lozinke, poduzme sve mjere i druge aktivnosti koje prema vlastitoj poslovnoj procjeni smatra nužnima za zaštitu vlastitih prava i interesa i/ili zaštitu prava i interesa kupaca i/ili korisnika i/ili zaštitu prava i interesa drugih osoba (npr. onemogućivanje pristupa mobilnoj aplikaciji…).

12. Prava intelektualnog vlasništva

Svi podaci, slike i druge informacije obuhvaćene mobilnom aplikacijom predmet su autorskih i srodnih prava te prava industrijskog vlasništva tvrtke PETROL, kako je definirano mjerodavnim pravom koje uređuje zaštitu autorskih i srodnih prava te prava industrijskog vlasništva.
Prijenosom, tj. registracijom u mobilnu aplikaciju, korisnik stječe neprenosivo i neisključivo pravo na korištenje mobilne aplikacije isključivo na svojemu pametnom telefonu. Pravo na korištenje iz ovog stavka isključivo se primjenjuje za nekomercijalne svrhe. PETROL time ne prenosi ostala materijalna autorska prava ili prava industrijskog vlasništva na korisnika, kao što mu ni ne daje pravo na korištenje robnih marki, logotipa, cjelokupnoga grafičkog prikaza, čiji je vlasnik, tj. imatelj PETROL. Tako npr. korisnik ne smije izraditi kopije mobilne aplikacije, postaviti mobilnu aplikaciju na poslužitelja ili drugu platformu, iznajmljivati mobilne aplikacije ili dodjeljivati podlicencije za njihovo korištenje, prerađivati ili na bilo koji drugi način utjecati na rad mobilne aplikacije.

13. Žalbe i sporovi

PETROL i korisnik moguće će sporove rješavati sporazumno, u suprotnom će rješavati sporove pred nadležnim sudom.

Za odnos koji proizlazi iz ovih općih uvjeta PETROL ne priznaje izvođača za provedbu izvansudskog rješavanja potrošačkih sporova nadležnog za izvansudsko rješavanje potrošačkog spora koji bi potrošač mogao pokrenuti u skladu s mjerodavnim pravom s područja izvansudskog rješavanja potrošačkih sporova.
Poveznica na platforme za rješavanje potrošačkih sporova putem interneta nalazi se na ovoj poveznici https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SL 

14. Kodeks postupanja

15. Prijelazne i završne odredbe

Opći uvjeti koji su trenutačno na snazi objavljeni su na mrežnoj stranici www.petrol.si. Isto se primjenjuje na sve izmjene i dopune valjanih općih uvjeta koji su rezultat promijenjene poslovne politike tvrtke PETROL, mjerodavnog prava ili odluke nadležnih državnih tijela.

Izmjene i dopune tj. provedba općih uvjeta stupa na snagu s danom objave na spomenutoj mrežnoj stranici, ali primjenjuje se od 15. dana nakon objave. PETROL u slučaju izmjena i dopuna općih uvjeta koje proizlaze iz mjerodavnog prava ili odluke nadležnih državnih tijela, može skratiti rok početka primjene općih uvjeta iz ovog stavka (npr. tako da dopune provede unutar roka utvrđenog odlukom tijela ili primjenom relevantnog zakona).

Drugi stavak ovog članka ne primjenjuje se na izmjene i dopune općih uvjeta koji ne zadiru u prava i/ili obveze korisnika (npr. zatipci, očite pogreške u tekstu), a to PETROL može u bilo kojem trenutku ukinuti bez prethodnog obavješćivanja korisnika.

Smatra se da je korisnik bio obaviješten o izmjenama ili dopunama općih uvjeta na dan objave novih, tj. izmijenjenih ili dopunjenih općih uvjeta na mrežnoj stranici tvrtke PETROL iz ovog članka.
U slučaju da korisnik ne prihvati nove, izmijenjene ili dopunjene opće uvjete, korištenje mobilne aplikacije bit će mu onemogućeno, tj. ograničeno. U tom slučaju preporučujemo korisniku da iskoristi sva uplaćena sredstva prije početka primjene novih, izmijenjenih ili dopunjenih općih uvjeta. U slučaju da korisnik ne potvrdi prihvaćanje novih, izmijenjenih ili dopunjenih općih uvjeta prije dana početka njihove primjene, više neće moći iskoristiti uplaćena sredstva. U tom će slučaju korisnik moći povratiti sredstva u skladu s točkom 4.1. ovih općih uvjeta, kao i u slučaju otkazivanja registracije.
Navedeni opći uvjeti objavit će se 16. prosinca 2020. S danom početka primjene ovih općih uvjeta stupaju izvan snage i prestaju se primjenjivati:

–    Opći uvjeti korištenja mobilne aplikacije NA PUTU stupaju na snagu 25. studenoga 2020.


U Ljubljani, 16. prosinca 2020.

Opća pravila korištenja mobilne aplikacije NA PUTU (u nastavku teksta: Opća pravila), PETROL d. o. o., Zagreb (grad Zagreb), Otok, Oreškovićeva 6/h, OIB: 75550985023  (u nastavku teksta: PETROL), utvrđuju obveze, prava i uvjete korištenja mobilne aplikacije NA PUTU (u nastavku teksta: mobilna aplikacija).

Ova Opća pravila primjenjuju se na sve nadogradnje i/ili nove verzije i/ili sve druge izmjene navedene mobilne aplikacije.

U slučaju da se Korisnik mobilne aplikacije pri njezinu korištenju želi koristiti fizičkom ili virtualnom Petrol Karticom vjernosti, mora biti Korisnik navedene Kartice (u nastavku teksta: Kartica vjernosti). Korištenje Kartice vjernosti uređeno je posebnim općim pravilima. Opća pravila korištenja Kartice vjernosti dostupna su na mrežnoj stranici www.petrol.hr.


Članak 2. (Temeljni pojmovi)

Izrazi koji se upotrebljavaju u ovim Općim pravilima imaju sljedeće značenje:

Korisnici mobilne aplikacije mogu biti fizičke osobe koje su napunile 18 godina starosti.

Pametni telefon ili tablet za potrebe ovih Općih pravila znači uređaj koji omogućuje instalaciju i rad naprednih aplikacija koje ne podržavaju obični telefoni. Pametni telefoni ili tableti omogućuju naprednije mogućnosti pristupa internetu, istodobno obavljanje više zadataka, povezivost te upotrebu naprednih funkcija.

Prijava znači da su svi potrebni podatci upisani te da je Korisnikova adresa elektroničke pošte potvrđena (aktivirana). Prilikom prijave nužno je unijeti samo adresu elektroničke pošte i lozinku za sve daljnje uvide u poslovanje, a Korisnik naknadno može promijeniti lozinku po vlastitoj želji.

Član PETROL kluba je fizička osoba koja je Korisnik Kartice vjernosti Petrol kluba.

PETROL klub račun predstavlja podatke o članu Kartice vjernosti na koju se ostvaruju sve pogodnosti.

Internetska ili mobilna trgovina jest digitalni način distribucije aplikacija te je namijenjena korisnicima za osiguranje, tj. instaliranje programskih aplikacija uz omogućivanje prijenosa mobilnih aplikacija na pametne telefone.

Lozinka za pristup mobilnoj aplikaciji omogućuje prijavu u mobilnu aplikaciju, a određuje ju Korisnik.

Kredit čine novčana sredstva koja korisnik uplati na karticu ili ih prima od izdavatelja na Petrol klub karticu vjernosti kao pogodnost i koristi se njima za plaćanje na prodajnim mjestima izdavatelja, kao što to definiraju Opća pravila programa vjernosti „PETROL KLUB KARTICE VJERNOSTI“.


II.    POSTUPAK INSTALIRANJA I REGISTRACIJE


Članak 3. (Tehnički zahtjevi i preuzimanje mobilne aplikacije)

Ovisno o vrsti pametnog telefona ili tableta te raspoloživosti, Korisnik može preuzeti mobilnu aplikaciju putem internetskih ili mobilnih trgovina za mobilne aplikacije na način i pod uvjetima utvrđenima za odabrane internetske mobilne trgovine:
-    Apple iOS: App Store
-    Google Android: Google Play Store
-    Huawei: Huawei AppGallery.

Preuzimanje i korištenje mobilne aplikacije besplatno je za Korisnika, dok eventualni troškovi prijenosa podataka ovise o odabranom operateru Korisnika. Preuzimanje i korištenje aplikacija moguće je na domaćoj mreži i u inozemstvu (roaming).

Za preuzimanje i korištenje mobilne aplikacije PETROL preporučuje LTE ili 3G mrežu ili fiksnu elektroničku komunikacijsku mrežu. Preuzimanje i korištenje aplikacije moguće je u 2.75G (Edge), no u tom se slučaju mobilna aplikacija preuzima dulje vremena te sporije radi.

Mobilna aplikacija radi u operativnim sustavima iOS 10 i novijima (Apple) ili Android 5.0 i novijima (Google). Zbog tehničkih ograničenja starijih verzija operativnih sustava određene aplikacije nisu dostupne te funkcije ne rade ispravno ili njihov prikaz nije moguć.


Članak 4. (Registracija, prijava i otkazivanje)

Registracijom Korisnik kreira svoj korisnički račun i stječe mogućnost prijave u aplikaciju. Da bi se prijavio u mobilnu aplikaciju, korisnik treba korisnički račun koji izrađuje tijekom registracije unošenjem osnovnih podataka (adresa e-pošte, država, lozinka) koji se ondje traže.

Označavanjem odgovarajućeg polja tijekom registracije u mobilnoj aplikaciji Korisnik potvrđuje da je pažljivo pročitao Opća pravila na snazi te da se slaže s njima i potpuno ih prihvaća, čime potvrđuje da je napunio 18 godina starosti i ispunjava ostale uvjete korištenja mobilne aplikacije utvrđene ovim Općim pravilima.

U slučaju da je korisnik ujedno i korisnik Kartice vjernosti, može ju povezati s korisničkim računom na način da u aplikaciju unese:
- broj crtičnog koda kartice i adresu prebivališta.
Korisnik u mobilnoj aplikaciji može zatražiti izdavanje virtualne Petrol klub kartice vjernosti i s njom povezana Petrol klub računa. U ovom koraku korisnik unosi osnovne podatke (ime i prezime, država, adresa, mobilni telefon, spol) koji se dodatno traže za izdavanje Petrol klub kartice vjernosti.

Nakon uspješne registracije u mobilnu aplikaciju i prihvaćanja ovih Općih pravila korisnik može koristiti aplikaciju i pregledavati plaćene račune za usluge pružene putem mobilne aplikacije, stečene pogodnosti, odnosno stanje ZLATNIH BONOVA i ZLATNIH BODOVA.
Obvezni podaci nužni su za daljnje postupke prijave i komunikaciju s registriranim Korisnikom pri poslovanju, kao i za ostale oblike obrade u skladu sa svrhom i pravnim temeljima, te su označeni zvjezdicom ili napomenom da je polje obvezujuće. U slučaju da Korisnik ne želi proslijediti obvezne podatke u tijeku registracije korisničkog računa, neće moći uspješno završiti postupak registracije, a samim time i izraditi korisnički račun te se koristiti mobilnom aplikacijom.


Otkazivanje registracije ili otuđenje telefona/računala

U slučaju otuđenja Korisnikova telefona ili otkazivanja registracije Korisnik može otkazati korisnički račun pisanom obavijesti na adresu PETROL d. o. o., Zagreb, Oreškovićeva 6/h, 10010 Zagreb, s naznakom „Otkazivanje registracije” ili slanjem poruke elektroničke pošte na adresu klub.hrvatska@petrol.hr s pripisom „Otkazivanje registracije“.

Korisnički račun i virtualna kartica bit će deaktivirani nakon konačne potvrde deaktivacije korisničkog računa. Nije moguće otkazati otkazivanje korisničkog računa, nego Korisnik može samo izraditi, tj. registrirati novi korisnički račun u skladu s ovim općim uvjetima.

U slučaju da pri otkazivanju korisničkog računa ostanu neiskorištena sredstva na Petrol klub računu, Korisnik se može nastaviti koristiti fizičkom Karticom vjernosti te preko nje nastaviti koristiti neiskorištena sredstva u skladu s Općim pravilima korištenja Kartice vjernosti.

U slučaju da Korisniku istekne valjanost fizičke ili virtualne Kartice vjernosti koju je povezao s mobilnom aplikacijom, Korisnik se više neće moći koristiti mobilnom aplikacijom s dodatnim funkcijama definiranima u ovim općim uvjetima koje se odnose na Karticu vjernosti. U tom će se slučaju Korisnik moći koristiti mobilnom aplikacijom bez pogodnosti i dodatnih funkcija koje se odnose na Karticu vjernosti.


Članak 5. (Sredstva plaćanja i plaćanje općenito)

Na kupnju i plaćanje putem mobilne aplikacije NA PUTU primjenjuju se Opća pravila koja su na snazi u trenutku potvrde kupnje / slanja narudžbe. Cijene energenata, robe i usluga vidljive su na prodajnim mjestima PETROLA i u mobilnoj aplikaciji. Cijene su izražene u kunama te uključuju porez na dodanu vrijednost, osim ako je izričito napisano drukčije.

Tijekom postupka kupnje putem mobilne aplikacije, aplikacija Korisniku nudi zadana sredstva plaćanja koja je Korisnik posljednja odabrao za kupnju određene usluge/robe. Na tom mjestu Korisnik može zamijeniti zadano sredstvo plaćanja bilo kojim drugim sredstvom plaćanja ponuđenim u mobilnoj aplikaciji. Korisnik u mobilnoj aplikaciji može dodati/ukloniti sredstva plaćanja na način definiran u ovim općim uvjetima.

Korisnik obavlja kupnju tako da odabere sredstvo plaćanja i pritiskom na gumb POTVRDI potvrđuje narudžbu robe/ usluge uz obvezu plaćanja, čime se sklapa ugovor o kupoprodaji između tvrtke PETROL i Korisnika. U fazi POTVRDE narudžbe Korisnik može obustaviti postupak kupnje i sklapanja ugovora pritiskom na odgovarajući gumb u aplikaciji.
 
Nakon što potvrdi kupnju Korisnik više ne može odustati od nje, osim ako za određenu vrstu robe/usluga nije drukčije utvrđeno u ovim općim uvjetima.

Na postupak plaćanja primjenjuju se opći uvjeti koji su na snazi u trenutku potvrde kupnje / slanja narudžbe korištenjem mobilne aplikacije.

Postupak dodavanja i pohrane podržane platne kartice

Tijekom postupka kupnje robe/usluga koje su dostupne u aplikaciji, Korisnik pri odabiru sredstva plaćanja može dodati platne kartice navedene u ovim općim uvjetima tako da unese osnovne podatke o platnoj kartici koji su nužni za plaćanje (broj kartice, ime na kartici, valjanost kartice, CVV ili CVC broj).

Radi provjere valjanosti kartice tvrtka PETROL provest će predautorizaciju korisnikove platne ili kreditne kartice. Pri dodavanju platne ili kreditne kartice korisnik će možda biti preusmjeren na siguran kanal korisnikove banke za povezivanje platnih kartica (mrežna stranica ili mobilna aplikacija banke za potvrdu plaćanja). U slučaju uspješnog dodavanja kartice ona se putem tokenizacije pohranjuje u obliku žetona u pozadinskom sustavu usmjerivača plaćanja (Payment Gateway). Tokenizacija je obvezujuća ako korisnik želi platiti robu/usluge u mobilnoj aplikaciji sredstvima za plaćanje, osim u slučaju mBills mobilnog novčanika i Petrol klub platne kartice vjernosti. Na temelju žetona izrađena tokenizacijom mobilna aplikacija može provesti naknadna plaćanja a da korisnik ne mora ponovno upisivati sve podatke o kartici te prikupiti osnovne nepotpune podatke o kartici za prikaz podataka u aplikaciji radi preglednijeg odabira sredstava plaćanja. Ovako izrađen žeton nije upotrebljiv izvan okoline pozadinskog sustava mobilne aplikacije. Svi podaci o korisnikovoj kartici i o samoj transakciji sigurno su pohranjeni u odabranom sustavu usmjerivača plaćanja (Payment Gateway) i PETROL im ne može pristupiti.

Nakon što korisnik unese podatke o platnoj kartici u mobilnu aplikaciju, brigu o zaštiti podataka (broj platne kartice, sigurnosni kod, datum valjanosti itd.) preuzima usmjerivač plaćanja (Payment Gateway) primjenom tehnologije Drop-in Payment UI, tj. Hosted fields, koji sve te podatke sigurno preuzimaju putem sustava iframe.

Pri dodavanju kreditnih i platnih kartica kao sredstva plaćanja u mobilnoj aplikaciji sve korake obavlja usmjerivač plaćanja (Payment Gateway), što znači da PETROL uopće nije u kontaktu s podacima o kreditnoj kartici i s njom povezanoj transakciji. Naknadna plaćanja kreditnom karticom izvršavaju se prema sustavu Tokenizacije u skladu s ovim općim uvjetima, kako je obrazloženo gore u tekstu.  

Ovisno o dogovoru korisnika s izdavateljem sredstva plaćanja, tokenizacija može dovesti do toga da u određenim slučajevima nije nužna potvrda plaćanja, tj. unos sigurnosne lozinke pri uporabi tokeniziranog sredstva plaćanja, zbog čega PETROL preporučuje korisnicima da osiguraju odgovarajuću zaštitu telefona i tablet-računala na kojima imaju instaliranu mobilnu aplikaciju.

Podržana sredstva plaćanja

U nastavku teksta definirana su i opisana sredstva plaćanja koja omogućuju plaćanje u mobilnoj aplikaciji.

Petrol klub kartice

Posjedovanjem Petrol klub kartice vjernosti korisnik postaje član Petrol kluba, a samim time i korisnik Petrol klub računa koji može povezati s mobilnom aplikacijom. Tako korisnik stječe mogućnost da korištenjem mobilne aplikacije ostvari pogodnosti koje su dostupne članovima Petrol kluba i definirane u Općim pravilima programa vjernosti „PETROL KLUB KARTICE VJERNOSTI“.

Petrol klub kartica vjernosti

Korisnik može odabrati valjanu Petrol klub karticu vjernosti kao sredstvo plaćanja pod uvjetom da korisnik na svojoj Petrol klub kartici vjernosti, tj. na s njom povezanom Petrol klub računu uplaćen odgovarajući iznos sredstava koji mora biti veći ili jednak vrijednosti narudžbe robe/usluga radi uspješnog plaćanja. Korisnik može uplatiti kredit na svoju Petrol klub karticu vjernosti samo u gotovini, odnosno plaćanjem u gotovini, na fizičkome prodajnome mjestu izdavatelja.

Korisnik može uplatiti sredstva na svoju Petrol klub karticu vjernosti tako da u aplikaciji odabere stavku “Petrol klub” putem koje otvara zaslon s prikazom EAN crtičnoga koda svoje Petrol klub kartice vjernosti i s njom povezana Petrol klub računa. Korisnik predočuje EAN crtični kod Petrol klub kartice vjernosti prodavatelju na prodajnome mjestu tvrtke PETROL koji ga očita i korisniku uplaćuje sredstva u visini zaprimljenog iznosa novca. Najveći iznos sredstava koji se može uplatiti na Petrol klub karticu vjernosti te sva ostala prava i obveze korisnika koji se odnose na sredstva podrobnije su definirane u Općim pravilima korištenja Petrol klub kartice vjernosti.

Isplata uplaćenih sredstava (npr. na tekući račun, u obliku gotovine) korisniku nije moguća. Korištenje sredstava moguće je samo pri kupnji robe/usluga na prodajnim mjestima PETROL odnosno određene robe/usluga iz ponude tvrtke PETROL putem mobilne aplikacije na daljinu.

Ostala sredstva plaćanja, tj. kartice:

U mobilnoj aplikaciji možete dodati sljedeće platne kartice kao sredstvo plaćanja:
-    MasterCard
-    MasterCard Debit
-    VISA
-    VISA Debit
-    VISA Electron

Platna kartica mora imati funkciju internetske kupnje koja ovisi o dogovoru između izdavatelja platne kartice i Korisnika. Limiti, način korištenja i plaćanja platnom karticom isključivo su predmet dogovora između izdavatelja kartice i Korisnika.

PETROL osigurava sva nužna tehnološka i organizacijska rješenja za potpunu sigurnost kupnje. Prijenos osobnih i ostalih transakcijskih podataka na mrežnoj stranici obavlja se u sigurnom načinu rada putem protokola SSL (Secure Sockets Layer). Podatci se kodiraju i prenose na poslužitelj tvrtke PETROL u zaštićenom obliku. Sustav na taj način sprječava presretanje osobnih i ostalih transakcijskih podataka Korisnika koje pošalje internetskoj trgovini / mobilnoj aplikaciji. Sigurnu autorizaciju i transakcije platnim i kreditnim karticama te usluge prosljeđivanja pruža društvo Payvision u skladu sa svojim uvjetima poslovanja i protokolom 3D secure 2.0 tj. drugim načinom snažne autentifikacije klijenata koji odredi Izdavatelj sredstva plaćanja. Autorizacije kartica obavljaju se u stvarnom vremenu trenutnim provjeravanjem podataka u bankovnom sustavu. Sigurnost kupnje osigurava se pridržavanjem svih primjenjivih zakonskih obveza.


II.    KORIŠTENJE MOBILNE APLIKACIJE

Prijavljeni Korisnik koji je korisnik Kartice vjernosti i koji je Karticu vjernosti povezao s mobilnom aplikacijom

Uz sve funkcije koje na raspolaganju ima neprijavljeni Korisnik, prijavljeni Korisnik koji je Korisnik Kartice vjernosti i koji je Karticu vjernosti povezao s mobilnom aplikacijom pod rubrikom „Petrol klub” ima na raspolaganju sljedeće funkcije mobilne aplikacije koje omogućuju:

-    pregled pogodnosti stavljenih na njegov Petrol klub račun
-    pregled broja Zlatnih bodova stavljenih na njegov Petrol klub račun
-    prikaz crtičnih kodova Kartice vjernosti (crtični kod)
-    prikaz iznosa sredstava uplaćenih na njegov Petrol klub račun.

U slučaju da korisnik iz bilo kojeg razloga napusti prodajno mjesto nakon sklapanja ugovora i prije završetka postupka kupnje, PETROL je dužan teretiti korisnika za neplaćeni iznos, tj. pokrenuti postupak ovrhe i druge pravne postupke za osiguranje vlastitih prava i pravnog položaja. Kada je riječ o energentima, PETROL iz razloga zaštite od požara može odrediti i količinsko ograničenje pojedinačne kupnje.


Kupnja Kave na putu:

1.    Odabire stavku „Kava na putu”.
2.    Skenira QR kod na desnom rubu aparata za kavu ili ručno unese broj ispod QR koda.
3.    Odabire željeni napitak u mobilnoj aplikaciji.
4.    Korisnik odabire način plaćanja i potvrđuje korištenje sredstva plaćanja ili uplaćenih sredstava. Ovaj korak podrazumijeva da u određenim slučajevima, ovisno o postavkama izdavatelja sredstva plaćanja, korisnik mora dodatno potvrditi transakciju putem mrežne stranice ili mobilne aplikacije izdavatelja sredstva plaćanja.
5.    Potvrđuje točenje napitka pritiskom na gumb „Natoči“ u mobilnoj aplikaciji ili odabirom napitka na aparatu za kavu uz obvezu plaćanja, čime se sklapa ugovor o kupoprodaji između tvrtke PETROL i korisnika. U fazi koja prethodi pritisku na gumb „Natoči“ u mobilnoj aplikaciji ili odabiru napitka na aparatu za kavu korisnik može obustaviti postupak sklapanja ugovora tako da ne potvrdi plaćanje i točenje odabranog napitka.
6.    U idućoj će fazi PETROL korisniku isporučiti račun u elektroničkom obliku. Račun je vidljiv u izborniku mobilne aplikacije „Moja povijest”.
 

Korištenje aplikacije za kupnju pranja vozila i žetona za usisavač

Članak 8. (Ograničenje odgovornosti)

PETROL ni u kojem slučaju ne preuzima odgovornost i ne nudi jamstva Korisniku u vezi s mogućim nefunkcioniranjem, tj. nemogućnošću korištenja mobilne aplikacije, ali će nastojati omogućiti neometani rad mobilne aplikacije. Ova odredba ne oslobađa PETROL od odgovornosti za štetu koju uzrokuje Korisniku, a za koju bi bio odgovoran u skladu sa zakonom koji uređuje zaštitu potrošača i drugim primjenjivim propisima.

Za prikaz određenih funkcija u mobilnoj aplikaciji koriste se neovisne vanjske usluge i aplikacije. Za potrebe korištenja ovih usluga primjenjuju se uvjeti korištenja vanjske usluge koje određuje vlasnik usluge ili aplikacije, a PETROL u vezi s tim ne preuzima odgovornost i ne nudi jamstva. PETROL također ne odgovara za oblik i sadržaj podataka stečenih putem internetskih poveznica koje nisu vlasništvo tvrtke PETROL.

PETROL također zadržava pravo da u bilo kojem trenutku bez prethodne obavijesti izmijeni, doda ili ukloni sadržaje objavljene u mobilnoj aplikaciji. Svi korisnici koriste se svim objavljenim sadržajima na vlastitu odgovornost, pri čemu također moraju osigurati primjerenu zaštitu podataka na svojemu pametnom telefonu ili tabletu te primjerenu zaštitu pametnog telefona ili tableta na kojemu su preuzeli mobilnu aplikaciju i koriste se njome.

PETROL prema vlastitoj procjeni poslovnih razloga može prekinuti osiguravati mobilnu aplikaciju, o čemu je dužan pravodobno obavijestiti Korisnike.


III.    ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

a) Identitet i podatci za kontakt voditelja obrade

PETROL d. o. o., Zagreb (grad Zagreb), Otok, Oreškovićeva 6/h, OIB: 75550985023, kao voditelj obrade obrađuje osobne podatke korisnika kartice u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (uredba GDPR) te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (dalje: Opća uredba o zaštiti podataka) i nacionalnim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Osim poštom na navedenu adresu sjedišta, korisnici aplikacije mogu se obratiti voditelju obrade i na e-adresu: zop@petrol.hr

PETROL d. o. o. u sklopu korištenja mobilne aplikacije NA PUTU obrađuje isključivo one osobne podatke koje su korisnici aplikacije posredovali Petrolu d. o. o. prilikom registracije i prijave, prilikom komunikacije s Petrolom d. o. o. te podatke prikupljene prilikom uporabe aplikacije.

2. broj crtičnog koda Petrol Kartice vjernosti i adresu prebivališta Korisnika aplikacije koji je Karticu vjernosti povezao s mobilnom aplikacijom

3. lokaciju Korisnika aplikacije prilikom korištenja aplikacije

1. PETROL će osobne podatke iz točke b) ovog članka obrađivati u svrhu:

-    registracije Korisnika aplikacije i bilježenja Korisnika aplikacije kao korisnika aplikacije

-    izvođenje svih radnji potrebnih za pružanje mogućnosti korištenja aplikacije i izvršavanje obveza koje za PETROL d. o. o. proizlaze iz korištenja aplikacije

-    pravilnog rada aplikacije

-    javljanja Korisniku aplikacije u slučaju reklamacija

-    nesmetane kupnje roba ili usluga koje se mogu kupiti putem aplikacije

-    provedbe i pregleda platnih transakcija

-    provjere možebitnih neusklađenosti pri obavljanju plaćanja i s tim povezanih zlouporaba i drugih kršenja ovih Općih pravila

-    osiguravanja sukladnosti s Direktivom o platnim uslugama PSD2 u području autentifikacije korisnika od strane banke tj. druge institucije koja izdaje sredstvo plaćanja.

Pružanje navedenih osobnih podataka nužno je za registraciju Korisnika u aplikaciji i korištenje aplikacije. Navedene je podatke Korisnik obvezan pružiti Petrolu d. o. o. jer u suprotnom neće moći koristiti aplikaciju ili neće moći koristiti sve njezine funkcionalnosti.

Obrada osobnih podataka u ove svrhe nužna je za korištenje aplikacije koja je predmet ovih Općih pravila i za ispunjavanje prava i obveza tvrtke PETROL d. o. o. povezanih s korištenjem aplikacije. Dakle, pravnu osnovu za obradu osobnih podataka u ove svrhe predstavlja članak 6., st. 1., toč. (b) Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (obrada je nužna za izvršavanje ugovora u kojem je ispitanik stranka ili kako bi se poduzele radnje na ispitanikov zahtjev prije sklapanja ugovora).
Pored navedenog, pravnu osnovu za obradu osobnih podatka u svrhe provedbe i pregleda platnih transakcija i provjere možebitnih neusklađenosti pri izvršavanju plaćanja i s tim povezanih zlouporaba i drugih kršenja ovih Općih pravila predstavlja i čl. 6., st. 1., toč. (f) Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (obrada je nužna za potrebe legitimnih interesa voditelja obrade ili treće strane) zato što je legitimni interes tvrtke PETROL d. o. o. sprječavanje bilo kakve zlouporabe Kartica vjernosti ili drugog kršenja ovih Općih pravila i nastanak eventualne materijalne štete za Petrol d. o. o. ili korisnika Kartice vjernosti.

2. PETROL d. o. o. će na temelju posebne pisane privole korisnika aplikacije obrađivati osobne podatke korisnika aplikacije navedene pod točkom b) ovog članka u svrhu:
- profiliranja korisnika aplikacije za pripremu prilagođenih ponuda roba i usluga uporabom adrese elektroničke pošte, SMS-a, MMS-a, telefona ili klasične pošte
- neposrednog marketinga i obavještavanja korisnika aplikacije o Izdavateljevim ponudama, akcijskim prodajama i drugim pogodnostima te drugim promjenama ili novostima
- za provođenje ispitivanja tržišta o kvaliteti proizvoda i usluga te potrebe za dodatnim proizvodima ili uslugama.
- za slanje push-poruka u skladu s postavkama push-poruka unutar aplikacije ili postavkama pametnog telefona ili   tablet-računala;
- osiguravanje poštivanja PSD2 Direktive o platnim uslugama u području autentifikacije korisnika od strane banke ili druga institucija koja izdaje platna sredstva.

Pravnu osnovu za obradu osobnih podataka u ove svrhe predstavlja čl. 6., st. 1., toč. (a) Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (ispitanik je dao privolu za obradu svojih osobnih podataka u jednu ili više posebnih svrha).
Ova obrada osobnih podataka uključuje profiliranje, ali ne i automatizirano donošenje odluka.

PETROL d. o. o. s osobnim podatcima postupa pažljivo i onemogućuje pristup neovlaštenim osobama. U određenim slučajevima, radi pojedinačnih primjera obrade koje PETROL d. o. o. ne izvodi samostalno, osobni podatci korisnika aplikacije mogu biti posredovani izvođačima – vanjskim izvršiteljima koji podatke obrađuju uime, za račun, po uputama i pod nadzorom tvrtke Petrol d. o. o. (povezana društva, distribucijski partneri, marketinške agencije, tiskare, vlasnici programske opreme i dr.).

Osim vanjskim izvršiteljima, PETROL d. o. o. ima pravo posredovati osobne podatke korisnika kartice i državnim tijelima na temelju njihova obrazložena pisanog zahtjeva za potrebe vođenja konkretnog postupka te u slučajevima zahtjeva korisnika kartice ili na temelju njegove pisane obavijesti.

e) Razdoblje u kojem će osobni podatci biti pohranjeni

Osobni podatci iz ovog članka čuvaju se za vrijeme do otkazivanja korištenja aplikacije pojedinog korisnika odnosno u slučaju obrade osobnih podataka na temelju korisnikove posebne privole do korisnikova podnošenja zahtjeva za brisanje osobnih podataka. Nakon otkazivanja korištenja aplikacije pojedinog korisnika osobni podatci tog korisnika brišu se u roku od 15 dana, osim ako je te podatke potrebno pohraniti na određeno razdoblje u skladu s važećim propisima (npr. poreznim propisima, propisima o zaštiti potrošača i sl.). U tom se slučaju pohranjeni podatci neće upotrebljavati u druge svrhe.

f) Prava korisnika aplikacije

Korisnik aplikacije ima pravo:

- u svako doba od tvrtke PETROL d. o. o. zatražiti pristup prikupljenim osobnim podatcima koji se na njega odnose, odnosno zahtijevati potvrdu obrađuje li PETROL d. o. o. njegove osobne podatke te popis tih osobnih podataka

- u svako doba od tvrtke PETROL d. o. o. zatražiti ispravak i brisanje prikupljenih osobnih podataka

- u svako doba od tvrtke PETROL d. o. o. zatražiti ograničavanje obrade prikupljenih osobnih podataka te ima pravo uložiti prigovor na obradu prikupljenih osobnih podataka koji se na njega odnose te na automatizirano donošenje pojedinačnih odluka, uključujući oblikovanje profila (ako postoji)

- u svako doba povući privolu za prikupljanje i obradu osobnih podataka koji se na njega odnose. Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije nego što je ona povučena. Privola se povlači tako da se PETROL d. o. o. pisano obavijesti o povlačenju privole na adresu Oreškovićeva 6/h, Zagreb ili na e-adresu: zop@petrol.hr

- u odnosu na obradu osobnih podataka koji se na njega odnose podnijeti prigovor nadzornom tijelu

- u svako doba zaprimiti osobne podatke koji se na njega odnose, a koje je pružio PETROL d. o. o. u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu te ima pravo prenijeti te podatke drugom voditelju obrade bez ometanja tvrtke PETROL d. o. o.

Navedena prava Korisnik aplikacije može upotrebljavati pod uvjetima i u opsegu iz članaka 15. do 22. Opće uredbe o zaštiti podataka.

Neovisno o primjeni navedenih prava osobni podatci korisnika aplikacije možda će se obrađivati u okviru možebitnih ostalih danih privola te u slučaju da za obradu u skladu s čl. 6. Opće uredbe o zaštiti podataka postoji druga pravna osnova u okviru te osnove.

Zahtjev za primjenu prava iz st. 1. ove točke Korisnik može podnijeti pisanim putem na adresu PETROL d. o. o., Zagreb, Oreškovićeva 6/h, s naznakom »Za ovlaštenu osobu za zaštitu osobnih podataka« ili e-porukom na e-adresu: zop@petrol.hr.

PETROL d. o. o. će u slučaju uporabe korisnikovih prava u odnosu na prigovor na obradu podataka, povlačenje privole, zahtjev za ograničenje obrade ili brisanje osobnih podataka koji imaju za posljedicu prestanak slanja obavijesti Korisniku, zaustaviti daljnje slanje obavijesti Korisniku najkasnije u roku od 15 dana od zaprimanja prigovora odnosno promjene podataka u Korisnikovim postavkama na mrežnim stranicama. U slučaju da je obavijesna kampanja bila spremna prije obrade prigovora ili promjene u postavkama, ostaje mogućnost da će Korisnik unatoč tomu primiti još posljednju obavijest. Uporabu ostalih prava PETROL d. o. o. će osiguravati u rokovima propisanim važećim zakonodavstvom s područja zaštite osobnih podataka. U slučaju da Korisnik aplikacije zahtijeva brisanje osobnih podataka koji su nužni za korištenje aplikacije, PETROL d. o. o. će po brisanju osobnih podataka aplikaciju otkazati/blokirati/onemogućiti njezinu uporabu.

g) Izmjene podataka

Petrol će uzeti u obzir svaku promjenu osobnih podataka Korisnika koja je dostavljena običnom poštom u roku od 15 dana od dana primitka pisane obavijesti, odnosno odmah u slučaju promjene osobnih podataka preko mrežne stranice tvrtke PETROL ili aplikacije.

Članak 11. (Obveze Korisnika)

Korisnik je odgovoran za sve aktivnosti obavljene korištenjem svog korisničkog računa. U slučaju neovlaštenoga korištenja podataka ili opravdane sumnje u neovlašteni pristup podatcima, Korisnik je dužan obavijestiti o tome PETROL bez odgađanja kako je definirano u članku 4. ovih Općih pravila. PETROL ne odgovara za štetu koju Korisnik pretrpi zbog zlouporabe ili neovlaštenog korištenja korisničkog računa ili lozinke od strane treće osobe s kojom je registriran, tj. prijavljen u mobilnu aplikaciju. Korisnik se obvezuje da će se koristiti mobilnom aplikacijom u skladu s ovim Općim pravilima i uvjetima za koje je navedeno da nadopunjuju ove uvjete, da će osigurati tajnost i sigurnost lozinki te da će slijediti pravila i obavijesti objavljene na internetskoj stranici www.petrol.hr.

Korisnik mobilne aplikacije obvezuje se da aplikaciju neće koristiti za nezakonitu svrhu ili svrhu protivnu ovim Općim pravilima. Nije dopušteno korištenje mobilne aplikacije na način koji bi mogao oštetiti, onemogućiti, preopteretiti ili naštetiti mobilnoj aplikaciji ili tvrtki PETROL, kao i trećim osobama i njihovoj imovini.

U skladu s tom obvezom, Korisnik se posebno obvezuje da će slijediti sve napomene o sigurnosti korištenja mobilnih aplikacija na prodajnim mjestima koje proslijedi tvrtka PETROL.

Pri prosljeđivanju povratnih informacija i prijedloga vezanih za mobilnu aplikaciju NA PUTU Korisnik jamči tvrtki PETROL da je nositelj odgovarajućih prava, tj. dozvola na temelju kojih pravovaljano raspolaže proslijeđenim materijalom i/ili drugim informacijama.

U slučaju neovlaštenoga korištenja korisničkog imena ili lozinke Korisnik je dužan obavijestiti tvrtku PETROL o tome na adresu e-pošte klub.hrvatska@petrol.hr . PETROL ima pravo u slučaju nedopuštenog korištenja i/ili drugih zlouporaba pri pristupanju tj. korištenju aplikacije od strane Korisnika ili drugih osoba i/ili u slučaju sumnje u zlouporabu lozinke, poduzeti sve mjere i druge aktivnosti koje prema vlastitoj poslovnoj procjeni smatra nužnima za zaštitu vlastitih prava i interesa i/ili zaštitu prava i interesa kupaca i/ili Korisnika i/ili zaštitu prava i interesa drugih osoba (npr. onemogućivanje pristupa aplikaciji…).

Članak 12. (Prava intelektualnog vlasništva)

Svi podatci, slike i druge informacije obuhvaćene mobilnom aplikacijom predmet su autorskih i srodnih prava te prava industrijskog vlasništva tvrtke PETROL d. d., Ljubljana, Slovenija, kako je definirano mjerodavnim pravom koje uređuje zaštitu autorskih i srodnih prava te prava industrijskog vlasništva.

Prijenosom, tj. registracijom u mobilnu aplikaciju, Korisnik stječe neprenosivo i neisključivo pravo na korištenje aplikacije isključivo na svojemu pametnom telefonu. Pravo na korištenje iz ovog stavka isključivo se primjenjuje za nekomercijalne svrhe. PETROL time ne prenosi ostala materijalna autorska prava ili prava industrijskog vlasništva na Korisnika, kao što mu ne daje pravo na korištenje robnih marki, logotipa, cjelokupnog grafičkog prikaza, čiji je vlasnik, tj. imatelj PETROL. Tako npr. Korisnik ne smije izraditi kopije mobilne aplikacije, postaviti aplikaciju na poslužitelja ili drugu platformu, iznajmljivati mobilne aplikacije ili dodjeljivati podlicence za njihovo korištenje, prerađivati ili na bilo koji drugi način utjecati na rad mobilne aplikacije.

PETROL i Korisnik moguće će sporove rješavati sporazumno, a ako to nije moguće, sporove će rješavati pred nadležnim sudom.

IV.    ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14. (Prijelazne i završne odredbe)

Isto vrijedi i za eventualne izmjene i dopune Općih pravila. Izdavatelj u svakom trenutku zadržava pravo izmjene ovih Općih pravila. Obveza obavještavanja o promjeni smatra se ispunjenom odgovarajućom objavom Općih pravila na mrežnoj stranici https://www.petrol.hr/binaries/content/assets/www-hr/2020/pages/mobilna-aplikacija-na-putu/opca-pravila-koristenja-mobilne-aplikacije-na-putu.pdf . Izmjena Općih pravila stupa na snagu danom objave na stranici.

Ova Opća pravila stupaju na snagu danom objave na mrežnoj stranici https://www.petrol.hr/aplikacija-na-putu te intranetskom portalu Petrola. U slučaju da Korisnik ne prihvati nove, izmijenjene ili dopunjene Opće uvjete, korištenje mobilne aplikacije bit će mu onemogućeno, tj. ograničeno.

I.    Opće odredbe
Članak 1.
(Sadržaj Općih pravila)

Ovim Općim pravilima za upotrebu Petrol klub kartice vjernosti (u daljnjem tekstu: Opća pravila), koja su sastavni dio ispunjenog prijavnog obrasca, uređuju se i definiraju osnovni uvjeti, postupak za dobivanje kartice, upotreba kartice, gubitak, krađa ili zloupotreba kartice, trajno ili privremeno ograničenje prava na upotrebu kartice, reklamacije, zaštita osobnih podataka, izmjene podataka te valjanost i prestanak valjanosti Općih pravila.

Članak 2.
(Temeljni pojmovi)

Izrazi koji se koriste u ovim Općim pravilima imaju sljedeće značenje:

Izdavatelj je društvo PETROL d.d., Ljubljana sa sjedištem na Dunajski cesti 50, 1000 Ljubljana, matični broj: 5025796000, porezni broj: SI80267432 (u daljnjem tekstu: također Petrol).

Kartica je Petrol klub kartica vjernosti i partnerska Petrol klub kartica vjernosti. Kartica je instrument kojim vlasnik pri kupnji robe, odnosno usluga na prodajnim mjestima izdavatelja ostvaruje dodatne pogodnosti predviđene ovim općim pravilima. Kartica je vlasništvo izdavatelja.

Petrol klub kartica vjernosti također je jedan od identifikatora za registraciju u mobilnim aplikacijama Moj Petrol, odnosno Na putu. Uvjeti upotrebe i funkcionalnosti aplikacije definirani su u Općim uvjetima upotrebe mobilne aplikacije NA PUTU s PETROL klub karticom vjernosti i Općim uvjetima za upotrebu portala i mobilne aplikacije MOJ PETROL te se s Općim uvjetima dopunjavaju.

Pogodnosti koje može ostvariti vlasnik kartice jesu Zlatni bodovi, Zlatni bon, određeni iznos, pogodnosti u obliku popusta, dodatne pogodnosti itd.

Zlatni bon je iznos dobiven na temelju popusta, koji izdavatelj prenosi na karticu korisnika kao bon, kojim se u skladu s ovim Općim pravilima korisnik kartice može koristiti u sljedećim kupnjama na benzinskim servisima izdavatelja u Republici Sloveniji.

Korisnik povezane kartice korisnik je osnovne, odnosno dodatne kartice koju na njegov zahtjev uz suglasnost korisnika osnovne kartice izdavatelj kartice spoji na način i prema postupku u skladu s ovim Općim uvjetima.

Ovlašteno prodajno mjesto pravna je ili fizička osoba koja se bavi gospodarskom djelatnošću i u prodaji proizvoda i usluga prihvaća transakciju karticom kao oblik plaćanja.

POS terminal elektronički je čitač na ovlaštenom prodajnom mjestu za elektronički prijenos podataka između kraja plaćanja i procesnog centra.

Pristupnica je obrazac koji podnositelj, odnosno potencijalni korisnik kartice treba popuniti i potpisati te time ujedno daje suglasnost ovim Općim uvjetima i članstvu u Petrol klubu. Ova Opća pravila sastavni su dio pristupnice. Popunjena i potpisana pristupnica zajedno s Općim pravilima ugovor je između korisnika kartice i izdavatelja kartice. Potpisana pristupnica dokaz je zaključenja Ugovora o vlasništvu Petrol klub kartice vjernosti.

Cjenik je izdavateljev popis usluga uz navođenje cijena, koji je objavljen na internetskoj stranici izdavatelja.

II.    Postupak za dobivanje kartice
Članak 3.
(Uvjeti i postupak za dobivanje kartice)

Podnositelj zahtjeva za karticu može biti svaka fizička osoba koja je navršila 15 godina i ispunjava druge uvjete koje je odredio izdavatelj.

Podnositelj zahtjeva za karticu mora točno i u cijelosti popuniti pristupnicu. Podnositelj zahtjeva treba točnu i u cijelosti popunjenu pristupnicu dostaviti na jedan od prijamnih mjesta izdavatelja (benzinski servisi, područne jedinice, sjedište izdavatelja).

Podnositelj zahtjeva svojim potpisom na pristupnici potvrđuje da je upoznat s Općim pravilima te da se s njima potpuno slaže.

Ovlaštena osoba na prijamnome mjestu nakon primitka pristupnice provjeri identitet podnositelja tako da provjeri njegov osobni dokument i istodobno provjeri podatke navedene u pristupnici. Ako su podatci potpuni i pravilni, potpisom pristupnicu potvrdi te je time prihvati i pošalje na sjedište izdavatelja. U suprotnom ili ako podnositelj ne želi pokazati osobni dokument, pristupnicu može odbiti kao nepotpunu.

Uz sve navedene ispunjene preduvjete izdavatelj će razmotriti zaprimljenu pristupnicu te odlučiti o izdavanju kartice prema vlastitu nahođenju. Svoje odluke ne mora objašnjavati.

Na temelju odobrenja izdavatelja kartice izdavatelj izdaje karticu korisniku na prijamnome mjestu ili je šalje korisniku poštom na adresu navedenu na pristupnici. Korisnik je obvezan potpisati karticu kemijskom olovkom odmah nakon primitka. Nepotpisana kartica nije valjana, a korisnik snosi sve troškove i štetu koja bi mogla proizaći zbog nepotpisane kartice.

Članak 4.
(Uvjeti i postupak za spajanje kartice)

Korisnik kartice može zahtjevom, odnosno popunjenim obrascem objavljenim na internetskoj stranici www.petrol.si početi s postupkom povezivanja kartica u svrhu zajedničkog skupljanja / upotrebljavanja Zlatnih bodova i/ili dodatnih pogodnosti u obliku popusta. Uz spomenuti zahtjev izdavatelj mora razmotriti sljedeće preduvjete:

 • korisnici trebaju dati svoj pristanak povezivanju – povezivanje među korisnicima koji neće dati svoj pristanak neće biti provedeno
 • korisnici trebaju izdavatelju dostaviti sve relevantne informacije potrebne u obrascu.

Nakon što su ispunjeni svi preduvjeti, uz odobrenje izdavatelja prikupljat će se Zlatni bodovi kod jednoga korisnika koji je naveden u obrascu kao nositelj (u daljnjem tekstu: nositelj). Zlatne bodove može iskoristiti svaki korisnik povezane kartice u skladu s ovim Općim uvjetima.

Spajanje Zlatnih bonova koje dobiju korisnici povezanih kartica nije moguće, oni se mogu bonovima koristiti u skladu s člankom 8. ovih Općih pravila.

Pogodnosti u obliku popusta prikupljaju se kod nositelja. Pogodnostima u obliku popusta može se u skladu s ovim Općim uputama koristiti korisnik koji je pogodnost ostvario, odnosno na temelju njegove suglasnosti svaki vlasnik povezane kartice. Korisnik kartice mora izdavatelja pravovremeno obavijestiti o eventualnom povlačenju suglasnosti iz ovog stavka.

Korisnici povezanih kartica mogu međusobni vidjeti svoje osobne podatke:

 • podatke o pojedinoj kupnji: iznos, podatke o kupljenim proizvodima/uslugama,
 • podatke o dobivenim i iskorištenim pogodnostima.

Svaki od korisnika povezanih kartica može zahtijevati razdvajanje kartica, čime će se osloboditi dotad povezanih korisnika i nositelja. Ako je razdvajanje zahtijevao nositelj, razdvojit će se cijela povezana skupina korisnika kartica. Svi prikupljeni Zlatni bodovi pri razdvajanju izdavatelj priznaje jedino nositelju, a razdvojeni korisnici kartica imaju na svojim karticama stanje Zlatnih bodova jednako nuli, a prikupljeni Zlatni bonovi i pogodnosti u obliku popusta ostaju korisniku kartice koji je pogodnost, odnosno Zlatni bon dobio.

Sve ostale odredbe ovih Općih pravila primjenjuju se na odgovarajući način i na vlasnike povezanih kartica, osim ako nije drukčije određeno.

III.    Uporaba kartice
Članak 5.
(Neprenosivost kartice)

Kartica nije prenosiva, zloupotreba je kažnjiva.

Članak 6.
(Valjanost kartice)

Kartica vrijedi do posljednjeg dana u mjesecu, koji je naveden na internetskom korisničkom portalu Moj Petrol (u daljnjem tekstu: Moj Petrol) ili je informacija dostupna preko Petrolova centra za kontakt na besplatnom broju telefona 080 22 66.

Korisnik može u bilo kojem trenutku pismenim putem poslati opoziv ovih Općih pravila i pristupnice s otkaznim rokom od jednog mjeseca, ali mora izdavatelju nadoknaditi troškove izrade kartice u skladu s valjanim cjenikom. Izdavatelj će ukloniti korisnika kartice s liste korisnika nakon primitka pismenog otkaza i nakon isteka roka za otkaz.

Bez obzira na odredbu iz prethodnog stavka korisnik može pismeno odustati od ovih Općih pravila i pristupnice u roku od 15 dana od datuma potpisivanja ili odobrenja pristupnice od izdavatelja.

Nakon primitka nove kartice korisnik mora odmah uništiti staru karticu.

Ako korisnik ne primi novu karticu do dana isteka stare kartice, o tome treba odmah obavijestiti izdavatelja.

Članak 7.
(Zlatni bodovi)

Korisnicima kartice se tijekom kupnje kod izdavatelja priznaju Zlatni bodovi; za svaki potrošeni euro korisnik dobiva jedan Zlatni bod, pri čemu naknadno upisivanje Zlatnih bodova nije moguće.

Zlatni bodovi neće se priznati u slučaju:

 • kupnje »Kave na putu« kovanicama na kavomatu,
 • plaćanja općih uplatnica na benzinskim servisima,
 • kupnje darovnih kartica Petrol,
 • kupnje duhana, duhanskih proizvoda i srodnih proizvoda te
 • kupnje drugih proizvoda i usluga na posebnim akcijama koje će biti prethodno izuzete iz skupljanja Zlatnih bodova objavljivanjem u prodajnim katalozima, brošurama ili izravno na mjestu gdje se proizvod nalazi.

Korisnik će se skupljenim Zlatnim bodovima moći koristiti za razne vremenski ograničene pogodnosti u Petrol klubu.

U skladu s ovim člankom Zlatni bodovi priznaju se i u kupnjama u kojima je korisnik kartice tijekom plaćanja iskoristio (djelomično ili potpuno) kredit na Petrol darovnoj kartici.

Izdavatelj također može korisnicima kartica priznati Zlatne bodove iz različitih kampanja, odnosno nagradnih igara.

U slučaju gubitka kartice korisnik može izdati pismeni zahtjev izdavatelju, uz priložene odgovarajuće popratne dokumente iz kojih se jasno vidi broj izgubljene kartice i stanje Zlatnih bodova (kao što je račun, izdan u mjesecu prije podnošenja takvog pismenog zahtjeva). Izdavatelj će nakon ispunjenja uvjeta iz ove alineje priznati do tada zabilježene Zlatne bodove te će ih upisati na novu karticu, ako još nisu bili iskorišteni.

Zlatni bodovi skupljaju se unutar tekućeg bonitetnog razdoblja koje u svakoj kalendarskoj godini počinje 1. siječnja i zaključuje se 31. prosinca tekuće godine.  Korisnik može skupljene Zlatne bodove iskoristiti najkasnije do 31. siječnja sljedeće kalendarske godine (u daljnjem tekstu: istek razdoblja). Skupljeni i neiskorišteni Zlatni bodovi ne mogu se prenositi u sljedeće bonitetno razdoblje i brišu se istekom razdoblja.

Članak 8.
(Zlatni bon)

Korisnici kupnjom proizvoda, koje je odredio i označio izdavatelj, mogu dobiti Zlatni bon, odnosno popust u postotku ili u vrijednosti izražen u eurima (EUR), koji izdavatelj odmah nakon kupnje priznaje korisniku i evidentira na njegovoj kartici. Zlatni bon se prikuplja svake godine od 1. siječnja do 31. prosinca. Korisnici mogu upotrijebiti prikupljene Zlatne bonove pri svakoj sljedećoj kupnji koja mora biti obavljena na benzinskom servisu izdavatelja u Republici Sloveniji najkasnije do isteka razdoblja. Tako prikupljeni Zlatni bonovi automatski se zbrajaju i pohranjuju na karticu, pri čemu gotovinska isplata prikupljenih Zlatnih bonova nije moguća.

U skladu s ovim člankom Zlatni se bodovi priznaju i u kupnjama u kojima je korisnik kartice tijekom plaćanja iskoristio (djelomično ili potpuno) kredit na Petrol klub darovnoj kartici.

Neiskorišteni Zlatni bonovi, prikupljeni od 1. siječnja do 31. prosinca, istekom razdoblja brišu se na vlasnikovoj kartici te ih više nije moguće unovčiti kod izdavatelja (što vrijedi također za prijenos Zlatnih bonova, kao što je navedeno u ovom članku).

U slučaju gubitka korisnik mora izdati pisani zahtjev izdavatelju za prijenos Zlatnih bonova na drugu karticu, uz priložene odgovarajuće popratne dokumente iz kojih se jasno vidi broj izgubljene kartice i stanje Zlatnog bona (kao što je račun, izdan u mjesecu prije podnošenja takvog pismenog zahtjeva). Izdavatelj će nakon ispunjenja uvjeta iz ove alineje priznati do tada zabilježene Zlatne bonove te će ih upisati na novu karticu (Petrol klub karticu vjernosti ili Petrol klub platnu karticu vjernosti), ako tijekom opoziva kartice još nisu bili iskorišteni.

Korisnici se mogu Zlatnim bonovima koristiti zajedno s prikupljenim Zlatnim bodovima, i to za kupnju određenih proizvoda, odnosno usluga koje prethodno odredi izdavatelj u katalogu ili tijekom kupnje bilo kojih proizvoda na benzinskom servisu u Republici Sloveniji.

Korisniku koji želi zbog stvarnih grešaka vratiti proizvod za koji je dobio Zlatne bonove, ako umjesto uklanjanja greške na proizvodu ili povrata kupovine razmjerno greški ili zamjeni proizvoda novim besprijekornim zahtjevom za povrat kupovine, ona će se u slučaju postojanja stvarne greške vratiti, a kupnjom stečeni Zlatni bonovi će se poništiti.

Korisniku koji Zlatni bon upotrijebi pri kupnji proizvoda koji poslije vrati zbog stvarnih grešaka uz povrat plaćenog iznosa vraća se i pripadajući Zlatni bon. Ovaj se stavak smisleno primjenjuje i na djelomični povrat kupovine razmjerno stvarnoj pogrešci (npr. uz povrat 20 % kupovine nadoknađuje se 20 % pripadajućih unovčenih Zlatnih bonova).

Spajanje Zlatnih bonova, primjerice, zajedničkim prikupljanjem kako je definirano u članku 4. ovih Općih pravila za Zlatne bodove nije moguće.

Prijeboj obveza korisnika prema izdavatelju prikupljenim Zlatnim bonovima nije moguć.

Ovaj se članak smisleno koristi za sve iznose na kartici, izražene u eurima (EUR), koje izdavatelj priznaje vlasniku kartice.

Članak    8. a
(Dodatne pogodnosti)

Izdavatelj omogućuje korisniku prikupljanje i korištenje dodatnim pogodnostima iz svojih primjenjivih prodajnih kampanja (u daljnjem tekstu: dodatne pogodnosti). U vezi s primjenom dodatnih pogodnosti smisleno se koriste odredbe članka 7. ovih Općih pravila.

Članak 9.
(Moj Petrol)

Izdavatelj daje svim korisnicima kartica pristup mrežnom portalu Moj Petrol. Nakon uspješne registracije u Moj Petrol, koju korisnici mogu obaviti na internetskoj stranici www.petrol.si, korisnicima će biti omogućen pristup podatcima o njihovu poslovanju s izdavateljem (npr. pregled izdanih računa, stanje Zlatnih bodova i Zlatnog bona itd.).

Članak 10.
(Postupanje s karticom)

Korisnik kartice odgovoran je za sigurnu pohranu i pravilnu upotrebu kartice kako bi se u najvećoj mogućoj mjeri spriječile zloupotreba, gubitak ili krađa kartice. Korisnik treba prije svega osigurati sljedeće:

 • kartice ne smije presavijati, izlagati prekomjernoj vrućini ili je na drugi način (fizički) oštetiti,
 • čuvati karticu na takav način i na takvome mjestu da na najveći mogući način spriječi gubitak, krađu ili drugo neovlašteno oduzimanje i zloupotrebu kartice te posljedično i nastajanje bilo kakve materijalne štete (npr. karticu treba uvijek imati kod sebe i pod kontrolom),
 • karticu ne smije posuđivati ili učiniti je dostupnom za upotrebu jer je može rabiti samo korisnik kartice,
 • tijekom svake upotrebe ne ispustiti je iz vida.

Korisnik je također dužan slijediti druge upute, upozorenja ili savjete izdavatelja u vezi s upotrebom kartice i koje izdavatelj objavljuje ili izvještava izravno korisniku.

Nepridržavanje zahtjeva za pažljivim rukovanjem karticom utvrđenih u ovim Općim pravilima u ovom poglavlju smatrat će se kršenjem ovih pravila i grubim nemarom pri ispunjavanju pažljivog rukovanja i sigurnosnih značajki kartice.

IV.    Gubitak, krađa ili zloupotreba kartice
Članak 11.
(Obveze korisnika)

Ako korisnik:

 • izgubi karticu,
 • sumnja da je bila ukradena,
 • sumnja da su karticu zloupotrijebile treće osobe, pri čemu kartica nije bila izgubljena ili ukradena (slučajevi krivotvorenja kartica ili zloupotrebe podataka o kartici), dužan je, čim dozna za događaj naveden u prethodnom stavku, ali najkasnije 24 sata nakon događaja, o tome izvijestiti izdavatelja.

Korisnik izdavatelja o gubitku, krađi ili bilo kojoj drugoj zloupotrebi može izvijestiti na telefonski broj  080 22 66.

Članak 12.
(Obveze izdavatelja)

Odmah nakon primitka obavijesti korisnika, odnosno prijave koja treba sadržavati i broj kartice, izdavatelj će otkazati, odnosno blokirati karticu i o tome obavijestiti prodajna mjesta.

Korisnik se ne smije koristiti blokiranom karticom i mora je odmah uništiti.

Na temelju korisnikova pisanog zahtjeva i priloženog računa, izdanog u posljednjem mjesecu prije podnošenja pisanog zahtjeva, izdavatelj izdaje korisniku novu karticu.

Članak 13.
(Pronalazak kartice nakon prijave)

Ako korisnik pronađe karticu nakon što je već podnio zahtjev u skladu s člankom 11. ovih Općih pravila, više je ne smije rabiti te je dužan odmah je uništiti.

Članak 14.
(Višekratni gubitak ii krađa, troškovi)

U slučaju višekratnoga gubitka ili krađe kartice izdavatelj će naplatiti korisniku ponovno izdavanje kartice prema važećem cjeniku izdavatelja, objavljenom na internetskoj stranici www.petrol.si ili odbiti izdavanje.

Članak 15.
(Pokrivenost štete)

Ako korisnik nije odobrio upotrebu kartice (gubitak, krađa ili zloupotreba), korisnik kartice snosi štetu nastalu do trenutka kada je izdavatelju podnio zahtjev u skladu s člankom 11. ovih Općih pravila i pružio mu sve potrebne podatke za provedbu blokade.

Štetu koja je nastala korisniku kao posljedica ukradene, izgubljene ili zloupotrijebljene kartice, od trenutka kada izdavatelj primi zahtjev, snosi izdavatelj.

U slučaju upotrebe kartice kao posljedice korisnikove prijevare, namjere ili grubog nemara, korisnik snosi štetu u cijelosti.

V.    Trajno ili privremeno ograničenje prava na upotrebu kartice
Članak 16.
(Razlozi)

Izdavatelj pridržava pravo da privremeno ili trajno ograniči ili oduzme pravo na upotrebu kartice u sljedećim slučajevima:

 • kada korisnik upotrebom kartice krši mjerodavne zakone i/ili odredbe ovih Općih pravila ili pokuša to učiniti ili to omogućiti drugoj osobi,
 • objektivno opravdanih razloga povezanih sa sigurnošću kartice,
 • sumnje na neodobrenu upotrebu kartice ili upotrebu na temelju prijevare.

Izdavatelj zadržava pravo provoditi kontrolu nad uobičajenim tijekom poslovanja korisnika i nadgledavati sumnjive transakcije radi sprečavanja rizika od zloupotrebe kartice.

Članak 17.
(Oduzimanje kartice na prodajnome mjestu)

Karticu korisniku može oduzeti osoblje na ovlaštenom prodajnom mjestu u slučaju sumnje u zloupotrebu ili nakon prethodnog uvrštavanja na popis otkazanih/nevažećih kartica ili prema uputama izdavatelja.

VI.    Reklamacije
Članak 18.
(Rješavanje reklamacija)

Sve reklamacije u vezi sa stvarnim greškama na isporučenoj robi i/ili obavljenim uslugama korisnik će potraživati na ovlaštenom prodajnom mjestu. U rješavanju reklamacije sudjelovat će odgovorna osoba i nadležna služba izdavatelja.
Reklamacije u vezi s određenom transakcijom, kao i bilo koji drugi sporovi u vezi s izdavanjem i upotrebom kartice, rješava nadležna služba izdavatelja.

Izdavatelj će se pri rješavanju svih reklamacija pridržavati važećih propisa o zaštiti potrošača.

VII.    Zaštita osobnih podataka
Članak 19.
(Obrada osobnih podataka)

Petrol obrađuje osobne podatke u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (u daljnjem tekstu: Opća uredba o zaštiti podataka) i nacionalnim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Vrste osobnih podataka, osnova i svrha obrade

Za izdavanje Petrol klub kartice vjernosti korisnik treba dostaviti Petrolu svoje osobne podatke: ime, prezime, adresu, broj mobilnog telefona, adresu e-pošte te datum rođenja i porezni broj.

Petrol će obrađivati navedene podatke u svrhu:

 • kontaktiranja s korisnikom za potrebe nesmetanog korištenja proizvodom ili uslugama podložnim ovim Općim uvjetima,
 • pružanja proizvoda ili usluga podložnih Općim uvjetima i sklopljenom ugovoru s korisnikom,
 • registracije korisnika,
 • izvršavanja i pregledavanja platnih transakcija, bilo kakvih nedosljednosti u izvršavanju plaćanja i s tim povezanih zloupotreba i drugih povreda ovih Općih uvjeta.

Uz obvezne podatke korisnik može Petrolu dostaviti i podatke koji nisu obvezni za zaključivanje i ostvarivanje prava ili obveza iz kartice vjernosti i koje korisnik dobrovoljno dostavi Petrolu:

 • podatci koji se odnose na korisnika: rod, broj fiksnog telefona, adresa e-pošte,
 • navike korisnika kao što su: vrsta goriva kojim se vozilo koristi, prosječna godišnja kilometraža, redovno servisiranje, vrsta energenata kojima se vlasnik koristi za grijanje kuće, tip prebivališta.

Petrol će navedene podatke obrađivati u druge svrhe, pod uvjetom da je vlasnik dao pisanu suglasnost za takve i druge svrhe obrade podataka:

 • profiliranje korisnika za pripremu personaliziranih ponuda svojih proizvoda i usluga preko e-pošte, SMS-a, MMS-a, telefona ili obične pošte,
 • za izravni marketing u vezi s ponudom proizvoda i usluga, akcijskom prodajom, pogodnostima i ostalim promjenama ili novostima,
 • provedbe istraživanja tržišta o kvaliteti proizvoda i usluga te potrebe za dodatnim proizvodima ili uslugama.

Na temelju predodžbe Petrol klub kartice vjernosti uz svaku kupnju Petrol također obrađuje podatke o kupljenim proizvodima ili pruženim uslugama, plaćanju, upotrebi pogodnosti, vremenu i mjestu kupnje, načinu plaćanja, kreditu, prikupljenim Zlatnim bodovima i drugim ostvarenim pogodnostima. Ako pojedinac ne daje odgovarajuću suglasnost za takvu obradu, Petrol te podatke obrađuje anonimno ili pod pseudonimom, i to uz već navedene svrhe i u svrhu analize i proučavanja navika kupnje za optimiziranje ponude i troškova te unapređenje zadovoljstva kupaca.

Izmjene podataka

U slučaju izmjene osobnih podataka iz članka 19. drugi stavak korisnik je dužan obavijestiti Petrol o izmjenama u roku od 30 dana od nastanka, u pisanom obliku na sljedeću adresu: Petrol d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana, registracijom na portalu Moj Petrol, u aplikaciji Moj Petrol ili preko obrasca dostupnog na internetskoj stranici i na prodajnim mjestima. Ako korisnik ne dopuni podatke ili ne javi njihove izmjene, izdavatelj može opozvati valjanost kartice ili je oduzeti.

Petrol će uzeti u obzir svaku promjenu podataka, koja je dostavljena običnom poštom u roku od 15 dana od dana primitka pisane obavijesti, a u slučaju promjene podataka preko internetske stranice ili aplikacije odmah. Promjena korisnika i prijenos eventualnoga kredita na drugu osobu dopušteni su samo uz pristanak korisnika i osobe na koju se prenosi predmetna transakcija.

Ako mora izdavatelj zbog izmjena podataka korisnika izraditi novu karticu, vlasnik mora u skladu s Općim pravilima staru karticu poništiti.

U slučaju izdavanja nove kartice izdavatelj može naplatiti korisniku sve nastale troškove prema važećem cjeniku izdavatelja objavljenom na internetskoj stranici www.petrol.si.


Prava korisnika

Korisnik može u bilo kojem trenutku zatražiti potvrdu da Petrol obrađuje njegove osobne podatke i zatražiti upoznavanje s tim osobnim podatcima, ima pravo na primanje takvih osobnih podataka i pravo prijenosa drugom voditelju podataka. Korisnik može zatražiti ograničenje obrade osobnih podataka, poslati ugovor na obradu osobnih podataka i automatiziranom prihvaćanju pojedinih odluka, uključujući stvaranje profila, opozvati suglasnost danu u različite svrhe obrade, zatražiti ispravke ili dopune ili brisanje osobnih podataka. Sva navedena prava može ostvarivati pod uvjetima i u opsegu od članka 15. do 22. Opće uredbe o zaštiti podataka.

Bez obzira na ostvarivanje prava iz prethodnog stavka osobni se podatci mogu obrađivati i u kontekstu bilo kojeg drugog pristanka i ako postoji druga pravna osnova za obradu u skladu s člankom 6. Opće uredbe o zaštiti podataka.

Zahtjev za ostvarivanje prava iz prvog stavka ove točke korisnik može podnijeti pisanim zahtjevom upućenim na adresu PETROL d. d., Ljubljana, Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana, s naznakom "za DPO".

Petrol će u slučaju ostvarivanja prava korisnika u smislu prigovora na obradu podataka, povlačenja suglasnosti, zahtjeva za ograničenje obrade ili brisanja osobnih podataka, što rezultira sprečavanjem izvještavanja korisnika, spriječiti obavještavanje najkasnije u roku od 15 dana od primitka prigovora ili izmjene korisnikovih postavki, ali ako je kampanja za obavještavanje pripremljena prije obrade prigovora ili izmjene postavki, moguće je da će korisnik svejedno primiti posljednju obavijest. Petrol će osigurati ostvarivanje svih ostalih prava u rokovima u skladu s važećim zakonima iz područja zaštite osobnih podataka.

Ako korisnik kartice zatraži brisanje osobnih podataka koji su potrebni za ispunjenje ugovornih obveza, izdavatelj će nakon brisanja osobnih podataka karticu otkazati.

Korisnici osobnih podataka

Petrol s osobnim podatcima postupa s posebnom pažnjom i sprečava neovlašteni pristup. U nekim je slučajevima zbog pojedinih obrada koje Petrol ne provodi samostalno potrebno osobne podatke korisnika dostaviti izvođačima – vanjskim obrađivačima podataka koji obrađuju podatke uime, za račun, prema uputama i pod nadzorom Petrola (distribucijski partneri, marketinške agencije, tiskare, vlasnici programske opreme i dr.) i koji su detaljnije navedeni na popisu na internetskoj stranici www.petrol.si/gdpr/obdelovalci-podatkov.

Uz vanjske voditelje obrade Petrol dostavlja osobne podatke korisnika državnim tijelima na temelju njihova obrazloženog pismenog zahtjeva u svrhu provođenja određenog postupka te u slučajevima zahtjeva korisnika ili na temelju njegova pismenog ovlaštenja.

Rok za čuvanje osobnih podataka

Petrol obrađuje osobne podatke do ispunjenja svrhe obrade, odnosno u sklopu rokova zastare za obveze koje mogu proizlaziti iz obrade tih osobnih podataka. U slučajevima kada je rok čuvanja osobnih podataka određen zakonom, Petrol će te osobne podatke pohraniti u skladu sa zakonom. Osobni podatci dobiveni na temelju suglasnosti čuvaju se do opoziva.

Više o obradi osobnih podataka u Petrolu možete pronaći u Pravilniku o privatnosti društva Petrol d.d., Ljubljana, dostupnom na internetskoj stranici www.petrol.si/gdpr/politika-zasebnosti odnosno na prodajnim mjestima Petrola.

Podnositelj svojim potpisom pristupnice ujedno potvrđuje istinitost navedenih osobnih podataka te prihvaća ova Opća pravila pod materijalnom i kaznenom odgovornošću.

VIII.    Završne odredbe
Članak 20.
(Objava pravila)

Trenutačno važeća opća pravila objavljena su na internetskoj stranici www.petrol.si.
Isto se primjenjuje na sve izmjene i dopune važećih općih pravila koje su rezultat promijenjene poslovne politike izdavatelja ili mjerodavnog prava.

Članak 21.
(Prava korisnika nakon primjene izmijenjenih, odnosno novih općih pravila)

Izdavatelj zadržava pravo da u bilo kojem trenutku promijeni Opća pravila. Obveza prijavljivanja promjene ispunjava se pravilnom objavom Općih uvjeta na internetskoj stranici. Izmjena Općih uvjeta stupa na snagu danom objave na internetskoj stranici, ali primjenjuje se od 15. dana nakon objave, osim ako važećim propisima nije drukčije određeno.
Zbog izmijenjenih Općih uvjeta korisnik može raskinuti Ugovor podnošenjem pismene obavijesti o raskidu u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ovih Općih uvjeta, s otkaznim rokom od 15 dana, pri čemu je dužan podmiriti sve troškove koji nastanu Petrolu. Ako su Opći uvjeti izmijenjeni u svrhu usklađivanja s obvezujućim propisima, korisnik nema pravo odustati od ugovora zbog promjena Općih uvjeta. Korisnik se slaže da će mu se datumom stupanja na snagu Izjave o odricanju (tj. primitka korisnikove pisane izjave o odricanju i istekom otkaznog roka) izbrisati do tada ostvareni, neunovčeni i nepreneseni Zlatni bodovi, Zlatni bonovi i sve ostale moguće ostvarene i neiskorištene pogodnosti.

Članak 22.
(Rješavanje sporova)

Za odnos koji proizlazi iz ovih Općih uvjeta izdavatelj ne priznaje izvođača za provedbu izvansudskog rješavanja potrošačkih sporova nadležnog za izvansudsko rješavanje potrošačkog spora koji bi potrošač mogao pokrenuti u skladu s mjerodavnim pravom s područja izvansudskog rješavanja potrošačkih sporova.
Izdavatelj i korisnik moguće će sporove rješavati sporazumno, u suprotnom će rješavati sporove pred stvarno nadležnim sudom.

Članak 23.
(Primjenjivanje pravila)

Ova Opća pravila stupaju na snagu danom objave na web-stranici i primjenjuju se 15. dana nakon objave.
Danom stupanja na snagu tih Općih pravila prestaju vrijediti prethodna Opća pravila upotrebe Petrol klub kartice vjernosti od dana 13. listopada 2013. godine.


Objavljeno 24. svibnja 2018.
PETROL d. d., Ljubljana