Opći uvjeti korištenja mobilne aplikacije NA POTI

Općim uvjetima korištenja mobilne aplikacije NA POTI (u nastavku teksta: Opći uvjeti), PETROL, Slovenska energetska družba, d. d., Ljubljana, Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana, matični br.: 5025796000, PDV ID broj: SI80267432, upisan pri Okružnom sudu u Ljubljani, s temeljnim kapitalom 52,240.977,04 eura (u nastavku teksta: PETROL), utvrđuju se obveze, prava i uvjeti korištenja mobilne aplikacije NA POTI (u nastavku teksta: mobilna aplikacija).

Ovi Opći uvjeti primjenjuju se na sve nadogradnje i/ili nove verzije i/ili sve druge izmjene spomenute mobilne aplikacije.

U slučaju da se korisnik mobilne aplikacije pri njezinu korištenju želi koristiti fizičkom ili virtualnom Petrol klub karticom vjernosti ili fizičkom Petrol klub platnom karticom vjernosti (u nastavku teksta zajedno: Petrol klub kartice) ili srebrnom poslovnom karticom (u nastavku teksta: Petrol poslovna platna kartica) mora biti vlasnik jedne ili druge Petrol klub kartice ili vlasnik odnosno korisnik Petrol poslovne platne kartice. Uvjeti koji se odnose na korištenje Petrol klub platne kartice vjernosti, Petrol klub kartice vjernosti ili srebrne poslovne kartice uređeni su pripadajućim Općim uvjetima. Opća pravila korištenja Petrol klub kartice vjernosti, Opća pravila korištenja Petrol klub platne kartice vjernosti i Opća pravila korištenja Petrol poslovnih platnih kartica dostupna su na mrežnoj stranici www.petrol.si i čine sadržajnu cjelinu s ovim Općim uvjetima koji nadopunjuju Opće uvjete Petrol klub kartica.

Ovi Opći uvjeti korištenja mobilne aplikacije NA POTI objavljeni su na mrežnoj stranici www.petrol.si.

2.    Definicije

Izrazi koji se upotrebljavaju u ovim Općim uvjetima imaju sljedeće značenje:

Korisnici mobilne aplikacije mogu biti fizičke osobe koje su napunile 15 godina te su djelomično ili potpuno poslovno sposobne osobe.

Pametni telefon ili tablet-računalo za potrebe ovih Općih uvjeta znači uređaj koji omogućuje instalaciju i rad naprednih aplikacija koje ne podržavaju obični telefoni. Pametni telefoni ili tablet-računala omogućuju naprednije mogućnosti pristupa internetu, istodobno obavljanje više zadataka, povezivost te upotrebu naprednih funkcija.

Mobilna aplikacija omogućuje korisnicima plaćanje robe/usluga na prodajnim mjestima PETROLA ili kupnju određene robe/usluga iz ponude PETROLA na daljinu. Ponuda robe/usluga koju je moguće platiti, tj. kupiti iz mobilne aplikacije, vidljiva je u mobilnoj aplikaciji. Ponuđač i vlasnik prava na mobilnu aplikaciju jest PETROL.

Registracija znači samo prvi upis u bazu podataka, pri čemu korisnik unosi tražene podatke i daje suglasnost na ponuđene opće uvjete te potvrđuje da je upoznat s njihovim sadržajem. Tako izrađuje svoj „Moj Petrol korisnički račun” (u nastavku teksta: korisnički račun).

Prijava znači da su svi potrebni podaci prethodno upisani u bazu te da je korisnikova adresa elektroničke pošte već potvrđena u bazi (aktivirana) i da je korisnički račun već stvoren. U prijavi je nužno unijeti samo adresu elektroničke pošte i lozinku za sve daljnje uvide u poslovanje, a korisnik naknadno može promijeniti lozinku prema vlastitoj želji.

Portal MOJ PETROL mrežni je portal koji omogućuje korisnicima pregled financijskoga i kartičnog poslovanja te drugih pogodnosti koje nudi PETROL. Opći uvjeti korištenja portala i mobilne aplikacije MOJ PETROL koji uređuju korištenje PETROL korisničkog računa dostupni su na mrežnoj poveznici https://www.petrol.si/gdpr/seznam-splošnih-pogojev.

Mobilna aplikacija MOJ PETROL omogućuje korisnicima slične funkcije kao i portal MOJ PETROL, a posebno: pregled poslovanja s Petrolom, povijest transakcija, primljenih računa, stanja brojila, izvješća o stanju brojila, pregled pogodnosti, praćenje narudžbi u PETROL eShop trgovini itd.

Povezivanje poslovanja postupak je povezivanja korisničkog računa s podacima kupca.

Podaci kupca svi su podaci povezani s ugovornim odnosima koje je kupac sklopio s tvrtkom PETROL (struja, zemni plin, Petrol klub kartica vjernosti, Petrol klub platna kartica, narudžbe u eShopu, narudžbe KOEL-a, narudžbe UNP-a, ostali osobni podaci kupca).

Član Petrol kluba, u skladu s Općim pravilima korištenja Petrol klub kartice vjernosti, fizička je osoba koja posjeduje valjanu karticu vjernosti, što joj omogućuje prikupljanje Zlatnih bodova i ostvarivanje ostalih pogodnosti te uplatu i dobivanje kredita na svoj račun Petrol kluba.

Kredit čine novčana sredstva koja korisnik uplati na karticu ili ih prima od izdavatelja na Petrol klub karticu vjernosti ili Petrol klub platnu karticu vjernosti kao pogodnost i koristi se njima za plaćanje na prodajnim mjestima izdavatelja, kao što to definiraju Opća pravila korištenja Petrol klub kartice vjernosti i Opća pravila korištenja Petrol klub platne kartice vjernosti.

Petrol poslovna platna kartica, koja uključuje i srebrnu poslovnu karticu i sivu srebrnu karticu, platni je instrument kojim korisnici na bezgotovinski način kupuju robu i usluge na ovlaštenim prodajnim mjestima. Kartica je vlasništvo izdavatelja. 

Srebrna poslovna kartica vrsta je Petrolove poslovne platne kartice koja je namijenjena tvrtkama za plaćanje goriva i cjelokupnog asortimana roba i usluga na Petrolovim prodajnim mjestima. Izdana je na ime kupca, tj. pravne i