Opći uvjeti korištenja mobilne aplikacije NA POTI

1.    Uvodne odredbe

Općim uvjetima korištenja mobilne aplikacije NA POTI (u nastavku teksta: Opći uvjeti), PETROL, Slovenska energetska družba, d. d., Ljubljana, Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana, matični br.: 5025796000, PDV ID broj: SI80267432, upisan pri Okružnom sudu u Ljubljani, s temeljnim kapitalom 52.240.977,04 EURA (u daljnjem tekstu: PETROL), utvrđuju se obveze, prava i uvjeti korištenja mobilne aplikacije NA POTI (u nastavku teksta: mobilna aplikacija).

Ovi Opći uvjeti primjenjuju se na sve nadogradnje i/ili nove verzije i/ili sve druge izmjene spomenute mobilne aplikacije.

U slučaju da se korisnik mobilne aplikacije pri njezinu korištenju želi koristiti fizičkom ili virtualnom Petrol klub karticom vjernosti ili fizičkom Petrol klub platnom karticom vjernosti (u nastavku teksta zajedno: Petrol klub kartice) srebrnom ili sivom poslovnom karticom (u nastavku teksta: Petrol poslovna platna kartica), mora biti vlasnik jedne ili druge Petrol klub kartice ili vlasnik odnosno korisnik Petrol poslovne platne kartice. Uvjeti koji se odnose na korištenje Petrol klub platne kartice vjernosti, Petrol klub kartice vjernosti ili Petrol poslovne platne kartice uređeni su pripadajućim Općim pravilima korištenja Petrol klub kartica. Opća pravila korištenja Petrol klub kartice vjernosti, Opća pravila korištenja Petrol klub platne kartice vjernosti i Opća pravila korištenja Petrol poslovnih platnih kartica dostupna su na mrežnoj stranici www.petrol.si i čine sadržajnu cjelinu s ovim Općim uvjetima koji nadopunjuju Opće uvjete Petrol klub kartica.

Ovi Opći uvjeti korištenja mobilne aplikacije NA POTI objavljeni su na mrežnoj stranici www.petrol.si

2.    Definicije

Izrazi koji se upotrebljavaju u ovim Općim uvjetima imaju sljedeće značenje:

Pametni telefon ili tablet za potrebe ovih Općih uvjeta znači uređaj koji omogućuje instalaciju i rad naprednih aplikacija koje ne podržavaju obični telefoni. Pametni telefoni ili tableti omogućuju naprednije mogućnosti pristupa internetu, istodobno obavljanje više zadataka, povezivost te upotrebu naprednih funkcija.

Registracija znači samo prvi upis u bazu podataka, pri čemu korisnik unosi tražene podatke i daje suglasnost na ponuđene opće uvjete te potvrđuje da je upoznat s njihovim sadržajem. Tako izrađuje svoj „Moj Petrol korisnički račun” (u nastavku teksta: korisnički račun).