Opći uvjeti korištenja mobilne aplikacije NA POTI

1. Uvodne odredbe

Općim uvjetima korištenja mobilne aplikacije NA POTI (u nastavku tekstu: opći uvjeti), PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana, matični br.: 5025796000, PDV ID broj: SI80267432, upisan pri Okružnom sudu u Ljubljani, s osnovnim kapitalom 52.240.977,04 eura (u nastavku teksta: PETROL), utvrđuju se obveze, prava i uvjeti korištenja mobilne aplikacije NA POTI (u nastavku teksta: mobilna aplikacija).

Ovi opći uvjeti primjenjuju se na sve nadogradnje i/ili nove verzije i/ili sve druge izmjene navedene mobilne aplikacije.

U slučaju da se korisnik mobilne aplikacije pri njezinu korištenju želi koristiti fizičkom ili virtualnom Petrol klub karticom vjernosti ili fizičkom Petrol klub platnom karticom, mora biti imatelj jedne od navedenih dviju kartica (u nastavku teksta zajedno: Petrol klub kartice). Uvjeti koji se odnose na korištenje Petrol klub platne kartice i Petrol klub kartice vjernosti uređeni su pripadajućim općim uvjetima. Opća pravila korištenja Petrol klub kartice vjernosti i Opća pravila korištenja Petrol klub platne kartice vjernosti dostupna su na mrežnoj stranici www.petrol.si i čine sadržajnu cjelinu s ovim općim uvjetima koji nadopunjuju opće uvjete Petrol klub kartica.

Ovi opći uvjeti korištenja mobilne aplikacije NA POTI objavljeni su na mrežnoj stranici www.petrol.si.

2. Definicije

Izrazi koji se upotrebljavaju u ovim Općim pravilima imaju sljedeće značenje.

Korisnici mobilne aplikacije mogu biti fizičke osobe koje su napunile 15 godina starosti te su djelomično ili potpuno poslovno sposobni potrošači.

Pametni telefon ili tablet-računalo za potrebe ovih općih uvjeta znači uređaj koji omogućuje instalaciju i rad naprednih aplikacija koje ne podržavaju obični telefoni. Pametni telefoni ili tablet-računala omogućuju naprednije mogućnosti pristupa internetu, istodobno obavljanje više zadataka, povezivost te upotrebu naprednih funkcija.

Mobilna aplikacija omogućuje korisnicima plaćanje robe/usluga na prodajnim mjestima PETROL ili kupnju određene robe/usluga iz ponude PETROLA na daljinu. Ponuda robe/usluga koju je moguće platiti, tj. kupiti putem mobilne aplikacije, vidljiva je u mobilnoj aplikaciji. Ponuditelj i imatelj prava na mobilnu aplikaciju jest PETROL.

Registracija znači samo prvi upis u bazu podataka, pri čemu korisnik unosi tražene podatke i daje suglasnost na ponuđene opće uvjete te potvrđuje da je upoznat s njihovim sadržajem. Na taj način izrađuje svoj “PETROL korisnički račun” (u nastavku teksta: korisnički račun).

Prijava znači da su svi potrebni podaci prethodno upisani u bazu te da je korisnikova adresa elektroničke pošte prethodno potvrđena u bazi (aktivirana). Prilikom prijave nužno je unijeti samo adresu elektroničke pošte i lozinku za sve daljnje uvide u poslovanje, a korisnik naknadno može promijeniti lozinku po vlastitoj želji.

Portal MOJ PETROL internetski je portal koji omogućuje korisnicima pregled financijskoga i kartičnog poslovanja te drugih pogodnosti koje nudi PETROL. Opći uvjeti korištenja portala i mobilne aplikacije MOJ PETROL koji uređuju korištenje PETROL korisničkog računa dostupni su na internetskoj poveznici: https://www.petrol.si/gdpr/seznam- splosnih-pogojev.

Mobilna aplikacija MOJ PETROL omogućuje korisnicima slične funkcije kao i portal MOJ PETROL, a posebno pregled računa, stanja brojila, izvješća o stanju brojila, pregled pogodnosti, transakcija kartica.

Povezivanje poslovanja jest postupak povezivanja korisničkog računa s podacima kupca.

Podaci kupca svi su podaci vezani za ugovorne odnose koje je kupac sklopio s tvrtkom PETROL (elektrika, zemni plin, Petrol klub kartica vjernosti, Petrol klub platna kartica, narudžbe u eShopu, narudžbe KOEL-a, narudžbe UNP-a, ostali osobni podaci kupca).

Član Petrol kluba fizička je osoba koja posjeduje valjanu Petrol klub karticu vjernosti ili Petrol klub platnu karticu vjernosti, što joj omogućuje prikupljanje Zlatnih bodova, ostvarenje ostalih pogodnosti i uplatu sredstava na vlastiti “Petrol klub račun”.

Petrol klub račun prikazuje podatke o članu Petrol kluba, uzimajući u obzir vrstu Petrol klub kartice vjernosti koja članu Petrol kluba omogućuje ostvarenje pogodnosti i uplatu sredstava.

Internetska ili mobilna trgovina jest digitalni način distribucije aplikacija te je namijenjena korisnicima za osiguranje, tj. instaliranje programskih aplikacija uz omogućivanje prijenosa mobilnih aplikacija na pametne telefone.

Lozinka za pristup mobilnoj aplikaciji omogućuje prijavu u mobilnu aplikaciju, a određuje ju korisnik.

Tokenizacija (pri elektroničkom poslovanju) – pretvaranje, tj. šifriranje osjetljivih podataka u siguran zapis u obliku žetona. Taj se tehnički postupak izvršava u aplikaciji radi šifriranja podataka vezanih za određena raspoloživa sredstva plaćanja. Više informacija dostupno je na internetskoj adresi https://www.bsi.si/placila-in-infrastruktura/nacionalni-svet-za-placila/e-novice/e-novice-nacionalnega-sveta-za-placila-avgust-2016/tokenizacija-narediti-vsa-karticna-placila-varnejsa.

Usmjerivač plaćanja (Payment Gateway) omogućuje vam plaćanje najčešće korištenim kreditnim i platnim (debitnim) karticama, kao što su MasterCard, Maestro, Visa, American Express, Diners i PayPal.

Mobilni novčanik mBills (u nastavku teksta: mBills) produkt je elektroničkog novca. Odnosi se na otvorenu platformu za mobilno plaćanje koja je temeljena na mobilnom novčaniku. Elektronički novac pohranjen u mobilnom novčaniku mBills izdaje društvo MBILLS d.o.o. Korištenjem kartice mBills Petrol MASTERCARD koristite raspoloživa sredstva u svojemu mobilnom novčaniku mBills.

QR kod je optički strojno čitljiv prikaz podataka koji se odnose na predmet za koji je vezan. Može biti matrični ili dvodimenzionalni crtični kod (npr. QR kod, EAN kod ili ostale jedinstvene identifikacijske oznake) kojima će PETROL na prodajnim mjestima označiti robu/usluge koje se mogu kupiti putem mobilne aplikacije.

Osiguranje zaštite od požara – mobilna aplikacija smije se koristiti za kupnju/plaćanje energenata i pranje vozila samo u osobnim i teretnim vozilima radi osiguranja zaštite od požara. U navedenim se slučajevima mobilne aplikacije ne smiju koristiti u vozilima bez kabine (npr.: motoristi, traktoristi, vozači kabrioleta, biciklisti…) ili ako ste pješak. PETROL zbog poslovnih razloga ili razloga zaštite od požara može odrediti količinska ograničenja pri pojedinačnom točenju odnosno kupnji goriva.

FRESH znači svježe pripremljena hrana i piće koja je u mobilnoj aplikaciji prikazana pod rubrikom Fresh.

Uplaćena sredstva znače da imatelj Petrol klub kartice vjernosti (virtualne/fizičke) ili Petrol klub platne kartice vjernosti na prodajnome mjestu tvrtke PETROL uplaćuje novčana sredstva s kojima na svim prodajnim mjestima tvrtke PETROL putem mobilne aplikacije plaća robu/usluge prikazane na njoj. Isplata uplaćenih sredstava (npr. na tekući račun, u obliku gotovine) korisniku nije moguća da uplati onoliko novčanih sredstava koliko zna da će potrošiti.

Ograničenje iznosa jednokratne kupnje, tj. plaćanja vezano je za odobreni limit korištenja pojedinačnog korisnika koji je odredio izdavatelj sredstva plaćanja u dogovoru s korisnikom. Kada je riječ o energentima, PETROL zbog razloga zaštite od požara može odrediti i količinsko ograničenje pojedinačne kupnje. U slučaju prekoračenja limita odabranog sredstva plaćanja, korisnik se neće moći koristiti mobilnom aplikacijom za plaćanje na prodajnome mjestu. U slučaju neiskorištavanja limita odabranog sredstva plaćanja, korisnik će moći platiti iznos kupnje putem mobilne aplikacije do visine limita korištenja.

3. Tehnički zahtjevi

Preuzimanje mobilne aplikacije

Ovisno o vrsti pametnog telefona ili tablet-računala te raspoloživosti, korisnik može preuzeti mobilnu aplikaciju putem internetskih ili mobilnih trgovina za mobilne aplikacije na način i pod uvjetima utvrđenima za odabrane internetske mobilne trgovine:

 • Apple iOS: App Store,
 • Google Android: Google Play Store.

Korištenje mobilne aplikacije besplatno je za korisnika koji je dužan platiti prijenos podataka koje mu odabrani operater zaračunava prema cjeniku na snazi. Preuzimanje i korištenje aplikacija moguće je u prikladnoj mreži i u inozemstvu (roaming), pri čemu se pri preuzimanju i korištenju obračunava prijenos podataka u inozemstvu prema cjeniku na snazi odabranog operatera za prijenos podataka u inozemstvu.

Za preuzimanje i korištenje mobilne aplikacije PETROL preporučuje LTE ili 3G mrežu ili fiksnu elektroničku komunikacijsku mrežu. Preuzimanje i korištenje aplikacije moguće je u 2.75G (Edge), no u tom se slučaju mobilna aplikacija preuzima dulje vremena te sporije radi.

Mobilna aplikacija radi u operativnim sustavima iOS 10 i novijima (Apple) ili Android 5.0 i novijima (Google). Zbog tehničkih ograničenja starijih verzija operativnih sustava određene aplikacije nisu dostupne te funkcije ne rade ispravno ili njihov prikaz nije moguć.

4. Registracija, prijava i otkazivanje

Prijavom u mobilnu aplikaciju korisnik može u pristupiti svim funkcijama mobilne aplikacije kako je pobliže opisano u poglavlju "6. Korištenje aplikacije” ovih općih uvjeta. Da bi se prijavio u mobilnu aplikaciju, korisnik treba korisnički račun koji izrađuje tijekom registracije unošenjem osnovnih podataka (adresa e-pošte, lozinka, ime i prezime, telefonski broj) koji se ondje traže.

Označivanjem odgovarajućeg polja tijekom registracije u mobilnoj aplikaciji korisnik potvrđuje da je pažljivo pročitao opće uvjete na snazi te da se slaže s njima i potpuno ih prihvaća, čime potvrđuje da je napunio 15 godina starosti i ispunjava ostale uvjete korištenja mobilne aplikacije utvrđene ovim općim uvjetima.

U slučaju da je Korisnik ujedno i imatelj Petrol klub kartice vjernosti ili Petrol klub platne kartice vjernosti, može je povezati s korisničkim računom.

Da bi pregledao svoje poslovanje s PETROLOM u cijelosti, korisnik mora povezati svoj korisnički račun s podacima o uslugama koje nudi PETROL. Ovisno o vrsti usluge, korisnik je tvrtki PETROL dužan proslijediti sljedeće podatke:

1.    U slučaju povezivanja poslovanja s Petrol klub platnom karticom vjernosti: posljednjih sedam znamenki broja kartice i adresu prebivališta.
2.    U slučaju povezivanja poslovanja s Petrol klub platnom karticom vjernosti: broj crtičnog koda kartice i adresu prebivališta.

Korisnik u mobilnoj aplikaciji može zatražiti i potvrditi dodjelu virtualne Petrol klub kartice vjernosti i s njom povezanog Petrol klub računa.

Nakon uspješne registracije u mobilnu aplikaciju i prihvaćanja ovih općih uvjeta korisnik može pregledati plaćene račune za usluge pružene putem mobilne aplikacije i stečene pogodnosti. Obvezni podaci nužni su za daljnje postupke prijave i komunikaciju s registriranim korisnikom pri poslovanju, kao i za ostale oblike obrade u skladu sa svrhom i pravnim temeljima, te su označeni zvjezdicom ili napomenom da je polje obvezujuće. U slučaju da korisnik ne želi proslijediti obvezne podatke tijekom registracije korisničkog računa, neće moći uspješno završiti postupak registracije, a samim time i izraditi korisnički račun te se koristiti mobilnom aplikacijom.

4.1. Otkazivanje registracije ili otuđenje telefona/računala

U slučaju otuđenja korisnikova telefona ili otkazivanja registracije korisnik može otkazati korisnički račun putem portala MOJ PETROL ili pozivom na besplatni telefonski broj 080 22 66 odnosno pisanom obavijesti na adresu PETROL d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana, s naznakom “otkazivanje” ili slanjem poruke elektroničke pošte na adresu klub@petrol.si, s pripisom “preklic”. Korisnički račun i virtualna kartica bit će deaktivirani nakon konačne potvrde deaktivacije korisničkog računa. Nije moguće otkazati otkazivanje korisničkog računa, nego korisnik može samo izraditi, tj. registrirati novi korisnički račun u skladu s ovim općim uvjetima.

U slučaju da pri otkazivanju korisničkog računa ostanu neiskorištena sredstva na Petrol klub računu, korisnik se može nastaviti koristiti fizičkom Petrol klub platnom karticom vjernosti ili fizičkom Petrol klub karticom vjernosti te preko njih nastaviti koristiti neiskorištena sredstva u skladu s Općim pravilima korištenja Petrol klub kartice vjernosti ili Općim pravilima korištenja Petrol klub platne kartice vjernosti.

U slučaju da korisnik posjeduje virtualnu Petrol klub karticu vjernosti ili fizičku Petrol klub karticu vjernosti ili platnu karticu vjernosti kojima je istekla valjanost, korisnik u roku od pet godina može putem adrese e-pošte klub@petrol.si zatražiti izdavanje Petrolove darovne kartice u visini neiskorištenih uplaćenih sredstava koja će mu inače propasti.
S obzirom na to, PETROL preporučuje korisnicima da prije isteka valjanosti fizičke ili virtualne Petrol klub kartice vjernosti ili Petrol klub platne kartice vjernosti iskoriste sva neiskorištena sredstva.

U slučaju da korisniku istekne valjanost fizičke ili virtualne Petrol klub kartice vjernosti ili Petrol klub platne kartice vjernosti koju je povezao s mobilnom aplikacijom, korisnik se više neće moći koristiti mobilnom aplikacijom s dodatnim funkcijama definiranima u ovim općim uvjetima koje se odnose na Petrol klub kartice. U tom će se slučaju korisnik moći koristiti mobilnom aplikacijom bez pogodnosti i dodatnih funkcija koje se odnose na Petrol klub kartice.

5. Sredstva plaćanja i plaćanje Općenito

Korisnik je obvezan općim uvjetima koji su na snazi u trenutku potvrde kupnje/slanja narudžbe. Cijene energenata, robe i usluga vidljive su na prodajnim mjestima tvrtke PETROL i u mobilnoj aplikaciji. Cijene su izražene u eurima te uključuju porez na dodanu vrijednost, osim ako je izričito napisano drukčije. Nakon što potvrdi kupnju korisnik više ne može odustati od nje, osim ako za određenu vrstu robe i/ili usluga nije drukčije utvrđeno u ovim općim uvjetima.

Pri kupnji robe/usluga putem mobilne aplikacije primjenjuju se cijene u trenutku slanja narudžbe, tj. one cijene koje se primjenjuju u trenutku kada informacijski sustav tvrtke PETROL zaprimi narudžbu. PETROL zadržava pravo na dnevne izmjene cijena robe i usluga bez prethodnog obavještavanja korisnika.

5.1. Postupak plaćanja podržanom platnom karticom

Tijekom postupka kupnje putem mobilne aplikacije, ona korisniku nudi zadana sredstva plaćanja koje je korisnik prethodno odabrao za kupnju određene usluge/robe. Na tom mjestu korisnik može zamijeniti zadano sredstvo plaćanja bilo kojim drugim sredstvom plaćanja ponuđenim u mobilnoj aplikaciji. Korisnik u mobilnoj aplikaciji može dodati/ukloniti sredstva plaćanja na način definiran u točki 5.2. ovih općih uvjeta.

Korisnik izvršava kupnju tako da odabere sredstvo plaćanja i pritiskom na gumb POTVRDI potvrdi narudžbu robe/ usluge uz obvezu plaćanja, čime se sklapa ugovor o kupoprodaji između tvrtke PETROL i korisnika. U fazi POTVRDE narudžbe korisnik može obustaviti postupak kupnje i sklapanja ugovora pritiskom na odgovarajući gumb u aplikaciji.

Nakon što potvrdi kupnju korisnik više ne može odustati od nje, osim ako za određenu vrstu robe/usluga nije drukčije utvrđeno u ovim općim uvjetima.

Korisnik je obvezan valjanom inačicom ovih općih uvjeta koji su na snazi u trenutku potvrde kupnje/ slanja narudžbe korištenjem mobilne aplikacije.

5.2. Postupak dodavanja i pohrane podržane platne kartice

Tijekom postupka kupnje robe/usluga koje su dostupne u aplikaciji, korisnik pri odabiru sredstva plaćanja može dodati platne kartice koje su navedene u točki 5.3.3. ovih općih uvjeta tako da unese osnovne podatke o platnoj kartici koje su nužne za plaćanje (ime, prezime, adresa, vrsta i broj kartice, valjanost kartice, CVC brojevi). Radi provjere valjanosti vaše platne ili kreditne kartice tvrtka PETROL izvršit će autorizaciju od 1,00 € i otkazati je. Pri dodavanju platne ili kreditne kartice možda ćete biti preusmjereni na siguran kanal vaše banke za povezivanje platnih kartica. U slučaju uspješnog dodavanja kartice, ona se putem tokenizacije pohranjuje u obliku žetona u pozadinskom sustavu usmjerivača plaćanja (Payment Gateway). Tokenizacija je obvezujuća ako korisnik želi platiti robu/ usluge u mobilnoj aplikaciji sredstvima za plaćanje, osim u slučaju mBills PETROL mobilnog novčanika i Petrol klub platne kartice. Na temelju žetona izrađenog tokenizacijom mobilna aplikacija može izvršiti naknadna plaćanja, a da korisnik ne mora ponovno upisivati sve podatke o kartici te prikupiti osnovne nepotpune podatke o kartici za prikaz podataka u aplikaciji radi preglednijeg odabira sredstava plaćanja. Ovako izrađen žeton nije upotrebljiv izvan okoline pozadinskog sustava mobilne aplikacije. Svi podaci o korisnikovoj kartici i o samoj transakciji sigurno su pohranjeni u odabranom sustavu usmjerivača plaćanja (Payment Gateway) i PETROL im ne može pristupiti.

Nakon što korisnik unese podatke o platnoj kartici u mobilnu aplikaciju, brigu o zaštiti podataka (broj platne kartice, sigurnosni kod, datum valjanosti, itd.) preuzima usmjerivač plaćanja (Payment Gatewy) primjenom tehnologije Drop-in Payment UI, tj. Hosted fields, koji sve te podatke sigurno preuzimaju putem sustava iframe.

Pri dodavanju kreditnih i platnih kartica kao sredstva plaćanja u mobilnoj aplikaciji sve korake obavlja usmjerivač plaćanja (Payment Gateway), što znači da PETROL uopće nije u kontaktu s podacima o kreditnoj kartici i s njom povezanoj transakciji. Naknadna plaćanja kreditnom karticom izvršavaju se prema sustavu Tokenizacije, što znači da pri platnim transakcijama s mobilnom aplikacijom PETROL ne koristi i ne pohranjuje podatke o platnim karticama korisnika. Tokenizacija je pretvaranje, tj. šifriranje osjetljivih podataka u siguran zapis u obliku žetona. Ovaj se tehnički postupak izvršava u mobilnoj aplikaciji radi šifriranja podataka vezanih za određena raspoloživa sredstva plaćanja.

Ovisno o dogovoru korisnika s izdavateljem sredstva plaćanja, tokenizacija može dovesti do toga da unos sigurnosne lozinke nije nužan pri uporabi tokeniziranog sredstva plaćanja, zbog čega PETROL preporučuje korisnicima da osiguraju odgovarajuću zaštitu telefona i tablet-računala na kojima imaju instaliranu mobilnu aplikaciju.

5.3. Podržana sredstva plaćanja

U nastavku teksta definirana su i opisana sredstva plaćanja koja omogućuju plaćanje u mobilnoj aplikaciji.

5.3.1. PETROL klub kartice

Posjedovanjem Petrol klub kartice vjernosti ili Petrol klub platne kartice korisnik postaje član Petrol kluba, a samim time i korisnik Petrol klub računa koji može povezati s mobilnom aplikacijom. Na taj način korisnik stječe mogućnost da korištenjem mobilne aplikacije ostvari pogodnosti koje su dostupne članovima Petrol kluba, poput:

 • prikupljanja Zlatnih bodova koje korisnik može unovčiti za ostvarenje pogodnosti pri daljnjim kupnjama,
 • uplate sredstava na vlastiti Petrol račun i njihovo unovčenje na prodajnim mjestima tvrtke PETROL i u mobilnoj aplikaciji,
 • unovčenja stečenih pogodnosti,
 • dobivanja posebnih Petrol klub popusta za kupnju robe/usluge na akciji,
 • stjecanja pogodnosti prikupljanjem posebnih bodova vjernosti (npr. Kave Na Poti prikupljanjem Zlatnih bodova),
 • sudjelovanja u posebnim marketinškim akcijama koje se provode u sklopu Petrol klub programa vjernosti te su definirane u posebnim općim uvjetima određene akcije objavljene na www.petrol.si i u prodajnim mjestima tvrtke Petrol,
 • ostalih pogodnosti, kako je definirano u općim pravilima korištenja pojedinačne PETROL klub kartice.

5.3.2. Petrol klub kartica vjernosti

Korisnik može odabrati valjanu Petrol klub karticu vjernosti kao sredstvo plaćanja pod uvjetom da korisnik na svojoj Petrol klub kartici vjernosti, tj. na s njom povezanom Petrol klub računu uplaćen odgovarajući iznos sredstava koji mora biti veći ili jednak vrijednosti narudžbe robe/usluga radi uspješnog plaćanja.

Korisnik može uplatiti sredstva na svoju Petrol klub karticu vjernosti tako da u aplikaciji odabere stavku “Moj račun” putem koje otvara zaslon s prikazom EAN crtičnog koda svoje Petrol klub kartice vjernosti i s njom povezanog Petrol klub računa. Korisnik predočuje EAN crtični kod Petrol klub kartice vjernosti prodavatelju na prodajnome mjestu tvrtke PETROL koji ga očita i korisniku uplaćuje sredstva u visini zaprimljenog iznosa novca.

Mjesečno ograničenje sredstava koje korisnik može uplatiti na Petrol klub račun bez osobnog identifikacijskog dokumenta iznosi 250,00 EUR (s PDV-om) na mjesec, dok ukupno ograničenje sredstava na koje korisnik ima pravo iznosi 500,00 EUR (s PDV-om). U slučaju da korisnik želi na mjesec uplatiti više od 250,00 EUR na aplikaciju, PETROL će od korisnika zatražiti identifikacijski dokument zbog poslovnih razloga i radi sigurnosti korisnika. Identifikacija korisnika na prodajnome mjestu obavlja se uvidom u službeni osobni dokument (putovnica, osobna iskaznica, nova vozačka dozvola) korisnika u njegovoj osobnoj prisutnosti, pri čemu je predstavnik tvrtke Petrol dužan na prodajnome mjestu provjeriti i zabilježiti broj osobnog dokumenta, naziv izdavatelja i valjanost osobnog dokumenta.

Isplata uplaćenih sredstava (npr. na tekući račun, u obliku gotovine) korisniku nije moguća. Korištenje sredstava moguće je samo pri kupnji robe/usluga na prodajnim mjestima PETROL odnosno određene robe/usluga iz ponude tvrtke PETROL putem mobilne aplikacije na daljinu.

U slučaju odabira i potvrde plaćanja sredstvima čiji je iznos veći od 25,00 EUR (uključujući PDV), korisnik je dužan unijeti sigurnosnu lozinku (PIN kod) kako bi potvrdio narudžbu s obvezom plaćanja.

5.3.2.1. Petrol klub platna kartica vjernosti

Korisnik može odabrati valjanu Petrol klub karticu vjernosti kao sredstvo plaćanja pri kupnji robe/usluga ovisno o raspoloživom limitu koji su međusobno dogovorili korisnik i tvrtka PETROL te koji mora biti veći ili jednak vrijednosti narudžbe robe/usluga radi uspješnog plaćanja.

Korisnik može obaviti kupnju do visine od 25,00 EUR (s uključenim PDV-om) s Petrol klub platnom karticom vjernosti bez unosa sigurnosne lozinke (PIN koda), dok svaka kupnja iznad prethodno navedenog iznosa zahtijeva unos ispravne sigurnosne lozinke (PIN koda).

U slučaju da se korisnik za kupnju robe/usluga koristi sredstvima koja su uplaćena na Petrol klub račun koji je povezan s njegovom Petrol klub platnom karticom vjernosti i mobilnom aplikacijom, u smislu uplate sredstava i njihova korištenja te s njima povezanim ograničenjima primjenjuju se odredbe točke 5.3.1.1 ovih općih uvjeta.

5.3.2.2. Izravna kupnja robe i usluga na blagajni prodajnog mjesta s EAN kodom

Korisnik čija je mobilna aplikacija povezana s Petrol klub platnom karticom vjernosti ili Petrol klub karticom vjernosti može kupiti svu robu/usluge na blagajnama prodajnih mjesta tvrtke PETROL prema sljedećem postupku:

Korisnik odabire stavku “Moj račun”. Nakon toga mu se na vrhu zaslona unutar mobilne aplikacije prikazuje EAN kod koji korisnik pokazuje prodajnom osoblju na prodajnome mjestu tvrtke PETROL. Prodajno osoblje uređajem očitava EAN kod. Nakon što prodajno osoblje očita EAN kod, korisnik unosi sigurnosnu lozinku (PIN kod) u POS terminal i na taj način potvrđuje kupnju. Prodajno osoblje zatim uručuje korisniku račun u tiskanom obliku.

5.3.3. mBills

Korisnik može odabrati elektronički novac pohranjen u mobilnom novčaniku mBills kao sredstvo plaćanja pri kupnji robe/usluga u mobilnoj aplikaciji, a čiji iznos mora biti veći ili jednak vrijednosti narudžbe robe/usluga radi uspješnog plaćanja.

5.3.4. Ostala sredstva plaćanja, tj. kartice

U aplikaciji Na Poti možete dodati sljedeće platne kartice kao sredstvo plaćanja:

 • MasterCard,
 • MasterCard Debit,
 • VISA,
 • VISA Debit,
 • VISA Electron,
 • te potencijalne ostale kartice vidljive u mobilnoj aplikaciji i na www.petrol.si

Platna kartica mora imati funkciju internetske kupnje koja ovisi o dogovoru između izdavatelja platne kartice i korisnika. Limiti, način korištenja i plaćanja platnom karticom isključivo su predmet dogovora između izdavatelja kartice i korisnika.

Radi provjere valjanosti na vašoj platnoj kartici izvršit ćemo autorizaciju od 1,00 € i otkazati je. Nakon uspješnog završetka postupka dodavanja platne kartice vaša će platna kartica biti tokenizirana.

5.4. Sigurnost kupnje platnom karticom

PETROL osigurava sva nužna tehnološka i organizacijska rješenja za potpunu sigurnost kupnje. Prijenos osobnih i ostalih transakcijskih podataka na mrežnoj stranici obavlja se u sigurnom načinu rada putem protokola SSL (Secure Sockets Layer). Podaci se kodiraju i prenose na poslužitelj tvrtke PETROL u zaštićenom obliku. Sustav na taj način sprečava presretanje osobnih i ostalih transakcijskih podataka korisnika koje pošalje internetskoj trgovini/mobilnoj aplikaciji. Sigurnu autorizaciju i transakcije platnim i kreditnim karticama te usluge prosljeđivanja pruža društvo Payvision u skladu sa svojim uvjetima poslovanja, uz iznimku Petrol klub platne kartice vjernosti za čiju je sigurnost autorizacije i transakcije te usluge prosljeđivanja zadužen PETROL. Autorizacije kartica obavljaju se u stvarnom vremenu trenutačnim provjeravanjem podataka u bankovnom sustavu. Sigurnost kupnje osigurava se pridržavanjem svih primjenjivih zakonskih obveza i preporuka slovenske i međunarodnih udruga za zaštitu potrošača.

6. Korištenje aplikacije
6.1. Neprijavljeni korisnik

Neprijavljeni korisnik na raspolaganju ima sljedeće (ograničene) funkcije mobilne aplikacije:

 • mogućnost prikaza prodajnih mjesta tvrtke PETROL na karti i njihovih detalja (radno vrijeme, podaci o kontaktu, mogućnost navigacije);
 • mogućnost pregleda ponude Fresh i proizvoda;
 • mogućnost prikaza uputa za korištenje mobilne aplikacije;
 • mogućnost prijave neispravnosti u radu mobilne aplikacije.

Prijavljeni korisnik koji je član Petrol kluba i čija je jedna Petrol klub kartica povezana s mobilnom aplikacijom.

Kao član Petrol kluba korisnik pod rubrikom “Moje pogodnosti” ima na raspolaganju sljedeće funkcije mobilne aplikacije koje omogućuju:

 • pregled pogodnosti stavljenih na njegov Petrol klub račun;
 • pregled broja Zlatnih bodova stavljenih na njegov Petrol klub račun;
 • prikaz crtičnih kodova njegovih Petrol klub kartica;
 • prikaz iznosa sredstava uplaćenih na njegov Petrol klub račun;
 • prikaz limita korištenja u slučaju posjedovanja Petrol klub platne kartice vjernosti.

6.1.1. Za kupnju energenata

Prije nego što se počne koristiti mobilnom aplikacijom, korisnik se prijavljuje, utvrđuje i potvrđuje svoju točnu lokaciju primjenom funkcije GPS na pametnom telefonu ili tablet-računalu, kao i oznaku mjesta točenja goriva, tj. prodajnog mjesta tvrtke PETROL koji omogućuje kupnju putem mobilne aplikacije, pri čemu ju je korisnik dužan uslikati ili ručno unijeti kod mjesta točenja goriva/prodajnog mjesta tvrtke PETROL u mobilnu aplikaciju. PETROL je dužan označiti (npr. QR kodom, EAN kodom ili drugom jedinstvenom identifikacijskom oznakom koju je moguće uslikati mobilnom aplikacijom i/ili ručno unijeti u mobilnu aplikaciju) mjesta točenja goriva/prodajna mjesta s energentima koja omogućuju kupnju putem mobilne aplikacije.

U idućoj fazi korisnik mobilne aplikacije odabire način plaćanja i potvrđuje korištenje odabranog sredstva plaćanja ili uplaćenih sredstava te unosi odgovarajuću sigurnosnu lozinku (PIN kod) odnosno potvrđuje kupnju pritiskom na gumb POTVRDI. Unosom i potvrđivanjem sigurnosne lozinke (PIN koda) ili pritiskom na gumb POTVRDI sklapa se ugovor o kupoprodaji između tvrtke PETROL i korisnika. Prije unosa sigurnosne lozinke (PIN koda) ili pritiska na gumb POTVRDI korisnik može obustaviti postupak sklapanja ugovora i/ili izmijeniti narudžbu.

U slučaju kupnje energenata korisnik daje izričitu suglasnost da PETROL ima pravo od faze potvrđivanja sredstva plaćanja do uključujući unosa sigurnosne lozinke (PIN koda) ili pritiska na gumb POTVRDI provjeriti korisnikov osobni limit korištenja odabranog sredstva plaćanja te ga obavijestiti o njegovu prekoračenju prije početka točenja goriva.

U slučaju prekoračenja limita korištenja odabranog sredstva plaćanja, korisnik neće moći koristiti mobilnu aplikaciju za plaćanje energenata na prodajnome mjestu tvrtke PETROL. U slučaju neiskorištavanja limita odabranog sredstva plaćanja, korisnik će moći platiti iznos kupnje putem mobilne aplikacije samo do visine limita korištenja odabranog sredstva plaćanja. U idućoj će fazi korisnik biti upoznat s natočenom i preuzetom količinom robe, tj. odabranog energenta, te s cijenom koja mu je prikazana na samome mjestu točenja goriva, tj. agregatu, prije sklapanja ugovora, kao i s povezanim točnim iznosom kupoprodajne cijene. Korisnik je dužan upoznati se s navedenim informacijama i potvrditi ih, nakon čega će mu PETROL isporučiti račun u elektroničkom obliku.

U slučaju da korisnik iz bilo kojeg razloga napusti prodajno mjesto nakon sklapanja ugovora i prije završetka postupka kupnje, PETROL je dužan teretiti korisnika za neplaćeni iznos, tj. pokrenuti postupak ovrhe i druge pravne postupke za osiguranje vlastitih prava i pravnog položaja.

6.1.2. Kupnja kave Na Poti

Korisnik može kupiti Kavu prema sljedećem postupku:

1.    Odabire stavku “Kava Na Poti”.
2.    Uslika QR kod na gornjem rubu aparata za kavu ili ručno unese broj ispod QR koda.
3.    Odabire željeni napitak u aplikaciji.
4.    Korisnik odabire način plaćanja i potvrđuje korištenje sredstva plaćanja ili uplaćenih sredstava.
5.    Potvrđuje točenje napitka pritiskom na gumb "Natoči" u aplikaciji ili odabirom napitka na aparatu za kavu uz obvezu plaćanja, čime se sklapa ugovor o kupoprodaji između tvrtke PETROL i korisnika. U fazi koja prethodi pritisku na gumb “Natoči“ u aplikaciji ili odabiru napitka na aparatu za kavu korisnik može obustaviti postupak sklapanja ugovora pritiskom odgovarajućeg gumba u mobilnoj aplikaciji.
6.    U idućoj će fazi PETROL korisniku isporučiti račun u elektroničkom obliku. Račun je vidljiv na kartici mobilne aplikacije “Arhiva računa”.

6.1.3. Plaćanje pranja vozila i kupnja žetona za usisavanje

Korisnik može platiti pranje vozila prema sljedećem postupku:

1.    Odabire stavku “Pranje automobila”.
2.    Potvrđuje svoju lokaciju koju mobilna aplikacija utvrđuje s pomoću ugrađenog GPS uređaja odnosno uslika QR kod ili ručno unese broj autopraonice koji je prikazan ispod odgovarajućeg QR koda.
3.    Odabire željeno pranje (XXL, XL, L, M ali S) i željeni broj žetona za usisavanje.
4.    Korisnik odabire način plaćanja i potvrđuje korištenje odabranog sredstva plaćanja ili uplaćenih sredstava te unosi odgovarajuću sigurnosnu lozinku (PIN kod) odnosno potvrđuje kupnju pritiskom na gumb POTVRDI. Unosom i potvrđivanjem sigurnosne lozinke (PIN koda) ili pritiskom na gumb POTVRDI sklapa se ugovor o kupoprodaji između tvrtke PETROL i korisnika. Prije unosa sigurnosne lozinke (PIN koda) ili pritiska na gumb POTVRDI korisnik može obustaviti postupak sklapanja ugovora ili izmijeniti narudžbu.
5.    Mobilna aplikacija generira kod od 6 znakova i prikazuje ga na označenom mjestu zajedno s brojem žetona. Korisnik također dobiva kod od 6 znakova putem SMS poruke.
6.    Korisnik pokazuje dobiveni kod i broj kupljenih virtualnih žetona voditelju autopraonice.
7.    Odmah nakon potvrđivanja plaćanja jednog od odabranih načina pranja (XXL, XL, L, M ali S) ili kupnje žetona za usisavanje, PETROL korisniku isporučuje račun za obavljenu kupnju u elektroničkom obliku. Račun je vidljiv na kartici mobilne aplikacije “Arhiva računa”.

6.1.4. Kupnja hrane i pića te ostale robe prikazane pod rubrikom Fresh i proizvodi (u nastavku teksta “Fresh i proizvodi”)

Korisnik može kupiti svježe pripremljenu hranu i piće s oznakom FRESH te ostalu robu prikazanu u mobilnoj aplikaciji pod rubrikom “Fresh i proizvodi” prema sljedećem postupku.

1.    Odabire stavku "Fresh i proizvodi".
2.    Kada GPS lokacija nije dostupna, korisnik na karti odabire željenu lokaciju prodajnog mjesta s “Fresh i proizvodi” na kojemu namjerava preuzeti naručene proizvode.
3.    Kada je GPS lokacija dostupna, automatski se odabire najbliža lokacija prodajnog mjesta s “Fresh i proizvodi” koju korisnik može promijeniti.
4.    Korisnik u mobilnoj aplikaciji pregledava ponudu proizvoda i dodaje željene proizvode u košaricu, a može i prilagođivati količinu, tj. mjernu jedinicu odabranih proizvoda.
5.    PETROL pri opisu pojedinačnog proizvoda navodi glavna svojstva proizvoda u opsegu koji odgovara nositelju podataka, kao i informacije o potencijalnim alergenima koje sadržava navedeni proizvod i ostala zakonski nužne obavijesti.
6.    Pri kupnji hrane koja je u mobilnoj aplikaciji prikazana pod rubrikom “FRESH”, korisnik označivanjem/ odznačivanjem može dodati informaciju koja se odnosi na željene sastojke u hrani/piću i odabrane dodatke iz skupine dodataka u slučaju ponude izbora pri prikazu određene hrane/pića.
7.    Za pregled i moguće ispravke odabranih proizvoda korisnik treba pritisnuti gumb “košarica”. Odabir proizvoda u košarici potvrđuje pritiskom na gumb POTVRDI.
8.    Nakon potvrđivanja košarice korisnik potvrđuje željenu lokaciju prodajnog mjesta PETROL i vrijeme preuzimanja proizvoda, a po potrebi može dodati i napomenu. Ponuđeno vrijeme preuzimanja proizvoda u mobilnoj aplikaciji prvi je raspoloživi termin u kojemu korisnik može preuzeti proizvode. Korisnik može izmijeniti vrijeme preuzimanja unutar jednog dana koji je određen s obzirom na radno vrijeme odabrane lokacije prodajnog mjesta tvrtke PETROL. Korisnik odabire način plaćanja i potvrđuje korištenje odabranog sredstva plaćanja ili uplaćenih sredstava te unosi odgovarajući PIN kod odnosno potvrđuje kupnju pritiskom na gumb POTVRDI. Unosom i potvrđivanjem PIN koda ili pritiskom na gumb POTVRDI sklapa se ugovor o kupoprodaji između tvrtke PETROL i korisnika. Prije unosa PIN koda ili pritiska na gumb POTVRDI korisnik može obustaviti postupak sklapanja ugovora i/ili izmijeniti narudžbu.
9.    Nakon sklapanja ugovora više nije moguće izmijeniti sadržaj narudžbe zbog prethodno izvršene platne transakcije sredstava na vašemu odabranom sredstvu plaćanja. Korisnik može izmijeniti vrijeme preuzimanja proizvoda do 60 minuta prije vremena preuzimanja određenoga u narudžbi, tj. može potpuno odustati od narudžbe proizvoda. Korisnik može izmijeniti vrijeme preuzimanja proizvoda ili otkazati narudžbu, tj. ugovor, tako da nazove na odabrano prodajno mjesto koje će korisniku potvrditi izmjenu narudžbe ili otkazivanje narudžbe.
10.    Nakon potvrde narudžbe mobilna aplikacija generira kod od 8 znakova i prikazuje ga zajedno s QR kodom koji se koristi za preuzimanje naručenih proizvoda na prodajnome mjestu određenome u narudžbi.
11.    Korisnik putem obavijesti ili SMS poruke koju pošalje prodajno mjesto tvrtke PETROL zaprima potvrdu i kod od 8 znakova/odbijanje kupnje.
12.    U slučaju da PETROL odbije kupnju, dužan je korisniku vratiti cijeli iznos kupnje i potencijalne ostale troškove transakcije putem jednakog sredstva plaćanja koji je korisnik koristio za plaćanje.

Pri preuzimanju korisniku se izdaje elektronički račun za kupljene proizvode. Račun je vidljiv na kartici mobilne aplikacije “Arhiva računa”. U slučaju da korisnik iz bilo kojeg razloga ne preuzme naručene proizvode nakon sklapanja ugovora i prije završetka postupka kupnje (preuzimanje proizvoda), PETROL je dužan teretiti korisnika za ukupni iznos naručenih proizvoda.

Korisnik je suglasan da u slučaju nepredviđenih okolnosti koje onemogućuju izvršenje poslane narudžbe PETROL može otkazati ugovor o kupoprodaji proizvoda u roku od 5 minuta od zaprimanja narudžbe, o čemu je dužan pisano obavijestiti korisnika.

U opravdane okolnosti posebno ubrajamo:

 • okolnosti koje po svojoj prirodi predstavljaju višu silu,
 • nedostatak sirovina za izradu,
 • sve smetnje u radnom procesu koje utječu ili bi mogle utjecati na pravodobno izvršenje narudžbe.

U slučaju da korisnik kasni s preuzimanjem proizvoda koji su navedeni pod rubrikom “FRESH” (svježe pripremljena hrana i pića s oznakom “FRESH”) više od 10 minuta, PETROL može kontaktirati s njim i pozvati ga da preuzme proizvod u najkraćemu mogućem roku.

U slučaju da narudžba nije preuzeta u roku od 30 minuta od isteka odabranog vremena preuzimanja, korisnik je suglasan da PETROL više nije dužan pohranjivati naručene “FRESH” proizvode te da ih može ukloniti.

Korisnik je upoznat s činjenicom da su “FRESH” proizvodi namijenjeni trenutačnoj konzumaciji te da su zapakirani na odgovarajući način kako bi ih stranke mogle ponijeti sa sobom. PETROL ne odgovara za lošu kvalitetu proizvoda (npr. hladni proizvodi itd.) u slučaju kada korisnik preuzme proizvode nakon roka navedenoga u narudžbi.

U smislu stavka 3. definicije kupnje “FRESH” proizvoda PETROL jamči korisniku da će pravodobno ispuniti svoje obveze kako bi odabrani proizvodi bili raspoloživi korisniku unutar dogovorenog roka na dogovorenoj lokaciji. U slučaju da odabrano prodajno mjesto kasni s pripremom naručenih proizvoda “FRESH” više od 10 minuta od dogovorenog vremena preuzimanja, korisniku se ne zaračunava iznos odabranih proizvoda.

Sve slike proizvoda prikazanih u mobilnoj aplikaciji simbolične su.

Kao kupac potrošač, korisnik ima pravo obavijestiti PETROL u roku od 14 dana od preuzimanja proizvoda kupljenih na daljinu da otkazuje ugovor o kupoprodaji proizvoda bez navođenja razloga za svoju odluku. Da bi ostvario pravo na otkazivanje ugovora, potrošač je dužan nedvosmislenom izjavom obavijestiti PETROL o svojoj odluci o otkazivanju ugovora. Korisnik može staviti obavijest o otkazivanju ugovora na portal MOJ PETROL na kartici Moje narudžbe, gdje u retku s odgovarajućim brojem svoje narudžbe odabire poveznicu Najava povrata na kojoj pristupa Obrascu za otkazivanje ugovora ili dostaviti ispravno ispunjen Obrazac za otkazivanje ugovora ili neku drugu nedvosmislenu izjavu o otkazivanju ugovora s priloženom preslikom računa ili nekog drugog dokaza koji potvrđuje kupnju na adresu e-pošte eshop@petrol.si, s naznakom NA POTI. Korisnik također može proslijediti obavijest o otkazivanju ugovora pozivom na besplatni telefonski broj 080 22 13. Preporučujemo korisniku da dostavi izjavu o otkazivanju u pisanom obliku radi osiguranja dokaza za otkazivanje ugovora. Smatra se da je korisnik pravodobno dostavio izjavu o otkazivanju ugovora ako je pošalje u roku od 14 dana od preuzimanja proizvoda na temelju kojeg je otkazan ugovor.

Rok za otkazivanje ugovora počinje teći s danom korisnikova stjecanja stvarnog vlasništva nad proizvodima kupljenima na daljinu na temelju kojih je moguće otkazivanje ugovora u skladu s ovim općim uvjetima.

Da bi se ispoštovao rok za otkazivanje ugovora, dovoljno je poslati obavijest o ostvarenju prava korisnika na otkazivanje ugovora prije isteka otkaznog roka. Korisnik snosi troškove povrata proizvoda. Proizvode treba vratiti tvrtki PETROL najkasnije u roku od 14 dana dostave obavijesti o otkazivanju ugovora. Korisnik odgovara za umanjenu vrijednost proizvoda koja je posljedica postupanja koje nije potrebno za očuvanje prirode, svojstava i funkcionalnosti proizvoda. Odgovornost korisnika za umanjenu vrijednost proizvoda može biti izražena u visini do pune redovite maloprodajne cijene proizvoda na dan njegove kupnje, što se svaki put zasebno utvrđuje. Zbog navedene odgovornosti umanjenja vrijednosti proizvoda preporučujemo korisniku da proizvod na temelju kojeg otkazuje ugovor vrati neoštećen, nekorišten i u neizmijenjenoj količini te u izvornoj ambalaži kako se ne bi oštetio u prijevozu. PETROL će pozvati korisnika na plaćanje definirane umanjene vrijednosti proizvoda.

Proizvode možete vratiti poštom na adresu PETROL d.d., SDC Zalog, s naznakom “za PETROL NA POTI”, Zaloška cesta 259, 1000 Ljubljana. Na istoj adresi možete vratiti proizvode svaki radni dan od 7 do 17 sati.

Pri svakom vraćanju proizvoda nužno je proizvodu priložiti pisano objašnjenje da se proizvod vraća zbog otkazivanja ugovora (najjednostavnije je pri vraćanju priložiti presliku Obrasca za vraćanje robe koji je ispravno i u cijelosti ispunjen) te presliku računa ili neki drugi dokaz da je obavljena kupnja.

Obrazac za otkazivanje ugovora također je priložen ovim općim uvjetima.

Mogućnost otkazivanja ugovora sklopljenih na daljinu ne primjenjuje se na sljedeće ugovore:

 • sklopljene korištenjem prodajnih automata ili u poslovnim prostorima opremljenima prodajnim automatima,
 • o proizvodima čija cijena ovisi o kretanjima na tržištu izvan kontrole tvrtke PETROL koja mogu nastati unutar roka za otkazivanje ugovora,
 • o proizvodima izrađenima prema preciznim uputama korisnika i prilagođenima njegovim osobnim potrebama,
 • o proizvodima koji se brzo kvare ili im brzo istječe rok uporabe,
 • o isporuci novina, periodičnih izdanja ili magazina s iznimkom ugovora o pretplati za isporuku takvih publikacija,
 • o isporuci zapečaćenih proizvoda koji nisu prikladni za vraćanje zbog zaštite zdravlja ili higijenskih uzroka u slučaju da korisnik skine sigurnosni pečat nakon isporuke,
 • o isporuci proizvoda koji su zbog svoje prirode neodvojivo povezani s drugim predmetima,
 • o isporuci alkoholnih pića čija je cijena dogovorena pri sklapanju govora o kupoprodaji i koja se mogu isporučiti u roku od 30 dana, a čija stvarna vrijednost ovisi o kretanjima na tržištu izvan kontrole ponuditelja,
 • o pripremi i isporuci hrane ili usluga za slobodno vrijeme, pri čemu se tvrtka obvezuje da će ispuniti svoje obveze do točno određenog datuma ili unutar točno određenog roka.

Pri otkazivanju ugovora uplaćeni iznos vraća se korisniku putem jednakog sredstva plaćanja koji je koristio korisnik, osim ako je korisnik izričito zatražio korištenje drugog sredstva plaćanja i ako korisnik zbog toga ne snosi nikakve troškove. Uplaćeni iznos nužno je vratiti u najkraćemu mogućem roku, a najkasnije u roku od 14 dana od zaprimanja obavijesti o otkazivanju ugovora. PETROL može zadržati povrat primljenih plaćanja do preuzimanja vraćenih proizvoda ili sve dok korisnik ne priloži dokaz da je poslao/vratio proizvode natrag.

PETROL može odbiti narudžbu korisnika ili otkazati sklopljeni ugovor o kupoprodaji na daljinu unatoč potvrdi narudžbe ako se utvrdi da korisnik zloupotrebljava pravo na otkazivanje ugovora.

7. Kontakti, pomoć i dodatna pitanja

Ako korisnik ima pitanja ili treba pomoć, može se obratiti prodajnom osoblju na prodajnim mjestima PETROL ili kontaktirati s pozivnim centrom tvrtke PETROL pozivom na besplatni telefonski broj 080 22 66.

8. Ograničenje odgovornosti

PETROL ni u kojem slučaju ne preuzima odgovornost i ne nudi jamstva korisniku u vezi s mogućim nefunkcioniranjem, tj. nemogućnošću korištenja mobilne aplikacije, ali će nastojati omogućiti neometani rad mobilne aplikacije. Ova odredba ne oslobađa PETROL od odgovornosti za štetu koju uzrokuje korisniku, a koja se u skladu sa zakonom koji uređuje zaštitu potrošača smatra da je potrošaču učinjena namjerno ili iz nemara.

Za prikaz određenih funkcija u mobilnoj aplikaciji koriste se neovisne vanjske usluge i aplikacije. Za potrebe korištenja ovih usluga primjenjuju se uvjeti korištenja vanjske usluge koje određuje vlasnik usluge ili aplikacije, a PETROL u vezi s tim ne preuzima odgovornost i ne nudi jamstva. PETROL također ne odgovara za oblik i sadržaj podataka stečenih putem internetskih poveznica koje nisu vlasništvo tvrtke PETROL.

PETROL ne odgovara za povremene prekide u radu mobilne aplikacije, moguću netočnost informacija, kao ni za moguću štetu i/ili gubitak prihoda.

PETROL samim time ne odgovara za štetu koja proizlazi iz npr. pristupa informacijama, korištenja ili nemogućnosti korištenja informacija ili za pogreške ili nedostatke u njihovu sadržaju. Ova odredba ne oslobađa PETROL od odgovornosti za štetu koju prouzroči korisniku, a koja se u skladu sa zakonom koji uređuje zaštitu potrošača smatra da je potrošaču učinjena namjerno ili iz nemara.

Podaci u mobilnoj aplikaciji koriste se isključivo za informativnu svrhu, zbog čega PETROL ne preuzima odgovornost za pogreške u sadržaju te ispravnosti i točnosti objavljenih podataka koje su mogle nastati zbog vremenske neusklađenosti, pogrešaka pri unosu ili drugih nepredviđenih uzroka.

Korisnik je odgovoran za sve aktivnosti obavljene korištenjem svog korisničkog računa. U slučaju neovlaštenoga korištenja podataka ili opravdanje sumnje u neovlašteni pristup podacima, korisnik je dužan obavijestiti o tome PETROL bez odgađanja, kako je definirano u članku 4.1. ovih općih uvjeta. PETROL ne odgovara za štetu koju korisnik pretrpi zbog neovlaštenog korištenja korisničkog računa ili lozinke s kojom je registriran, tj. prijavljen u mobilnu aplikaciju. Korisnik se obvezuje da će se koristiti mobilnom aplikaciju u skladu s ovim općim uvjetima i uvjetima za koje je navedeno da nadopunjuju ove uvjete, da će osigurati tajnost i sigurnost lozinki te da će slijediti pravila i obavijesti objavljene na mrežnome mjestu www.petrol.si.

PETROL ne odgovara za moguće pogreške i štetu koja proizlazi iz prosljeđivanja pogrešnih podataka i/ili nekoga drugog djelovanja iz sfere korisnika, npr. pri registraciji ili prijavi u mobilnu aplikaciju.

PETROL također zadržava pravo da u bilo kojem trenutku bez prethodne obavijesti izmijeni, doda ili ukloni sadržaje objavljene u mobilnoj aplikaciji. Svi korisnici koriste se svim objavljenim sadržajima na vlastitu odgovornost, pri čemu također moraju osigurati primjerenu zaštitu podataka na svojemu pametnom telefonu ili tablet-računalu te primjerenu zaštitu pametnog telefona ili tablet-računala na kojemu su preuzeli mobilnu aplikaciju i koriste se njome.

PETROL prema vlastitoj procjeni poslovnih razloga može prekinuti osiguravati mobilnu aplikaciju, o čemu je dužan pravodobno obavijestiti korisnike.

9. Nadogradnje i nove verzije mobilne aplikacije

Zbog tehničkih ili funkcionalnih nadogradnji mobilne aplikacije PETROL zadržava pravo na objavu nove verzije mobilne aplikacije. Korisnik će biti obaviješten o novoj verziji mobilne aplikacije putem same mobilne aplikacije ili preko trgovine iz koje je mobilna aplikacija preuzeta ili će se mobilna aplikacija automatski ažurirati na pametnom telefonu ili tablet-računalu, što ovisi o postavkama pametnog telefona ili tablet-računala korisnika.

10.  Osobni podaci

PETROL obrađuje osobne podatke u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (u nastavku teksta: Opća uredba o zaštiti podataka) i nacionalnim propisima o zaštiti osobnih podataka.

10.1. Vrste osobnih podataka, temelj i svrha obrade

Pri korištenju mobilne aplikacije PETROL obrađuje korisnikovo ime i prezime, telefonski broj, adresu e-pošte, adresu prebivališta, sredstva plaćanja, podatke o kupnji, podatke o narudžbama, lokaciju korisnika.

PETROL će obrađivati navedene podatke za svrhu:

 • kontaktiranja s korisnikom za potrebe neometanog korištenja proizvoda ili usluga podložnih ovim općim uvjetima,
 • pružanja proizvoda ili usluga podložnih općim uvjetima i sklopljenom ugovoru s korisnikom,
 • registracije korisnika,
 • izvršavanja i pregledavanja platnih transakcija, bilo kakvih nedosljednosti u izvršavanju plaćanja i s tim povezanih zloupotreba i drugih povreda ovih općih uvjeta.

Da bi se korisnik registrirao, tj. izradio korisnički račun, mora tvrtki PETROL proslijediti svoje osobne podatke: ime, prezime, adresu e-pošte i telefonski broj.

Radi ostvarenja pogodnosti na temelju članstva u Petrol klubu i povezivanja s podacima kupca koji je imatelj Petrol klub platne kartice vjernosti, PETROL obrađuje broj Petrol klub platne kartice vjernosti i adresu prebivališta; dok pri povezivanju s podacima kupca koji je imatelj Petrol klub kartice vjernosti, obrađuje broj crtičnog koda Petrol klub kartice vjernosti i adresu prebivališta.

Radi povezivanja korisničkog računa s ostalim podacima kupca (svi podaci vezani za ugovorne odnose; elektrika, zemni plin, narudžbe u eShopu, narudžbe KOEL-a, narudžbe UNP-a, ostali osobni podaci kupca), PETROL obrađuje podatke u skladu s pravnim temeljem za prikupljanje navedenih podataka.

Radi kupnje PETROL obrađuje podatke o kupljenim proizvodima, cijenama proizvoda, stečenim i ostvarenim pogodnostima pri kupnji, plaćanju, mjestu kupnje, datumu i vremenu kupnje, QR kodu na prodajnom mjestu, vremenu preuzimanja proizvoda te otkazivanju narudžbe i ugovora.

Radi identifikacije korisnika u slučaju iz točke 5.3.1.1. ovih općih uvjeta, Petrol obrađuje broj, izdavatelja i valjanost osobnog dokumenta.

Petrol će navedene podatke obrađivati za druge svrhe, pod uvjetom da je korisnik dao pisanu suglasnost za takve i druge svrhe obrade podataka:

 • za profiliranje korisnika za pripremu personaliziranih ponuda svoje robe i usluga putem e-pošte, SMS-a, MMS-a, telefona ili obične pošte,
 • za direktni marketing u vezi s ponudom robe i usluga, akcijske prodaje, pogodnosti i ostalih promjena ili novosti,
 • za provedbu istraživanja tržišta o kvaliteti proizvoda i usluga te potrebama za dodatnim proizvodima ili uslugama.

Da bi se korisnik mogao neometano koristiti mobilnom aplikacijom, mora joj dopustiti obrađivanje informacija vezanih za svoju lokaciju. Mobilna aplikacija treba taj podatak za traženje najbližih PETROL benzinskih servisa, izračunavanje vremena dolaska radi preuzimanja naručene robe i obračunavanje kupnje. U slučaju da korisnik ne dopusti aplikaciji prosljeđivanje lokacije, neće se moći koristiti navedenim uslugama.

Pri svakoj kupnji putem mobilne aplikacije PETROL također obrađuje podatke o kupljenim proizvodima ili pruženim uslugama, plaćanju, korištenju pogodnosti, vremenu i mjestu kupnje, načinu plaćanja, uplaćenim sredstvima, prikupljenim Zlatnim bodovima i drugim ostvarenim pogodnostima. Ako pojedinac ne daje odgovarajuću suglasnost za takvu obradu, PETROL te podatke obrađuje anonimno ili pod pseudonimom, i to uz već navedene svrhe i radi analize i proučavanja navika kupnje za optimiziranje ponude i troškova te unapređenje zadovoljstva kupaca.

10.2. Izmjene podataka

U slučaju izmjene osobnih podataka iz točke 10.1. drugi stavak korisnik je dužan obavijestiti PETROL o izmjenama u roku od 30 dana od nastanka, u pisanom obliku na sljedeću adresu: PETROL, Slovenska energetska družba d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana, ili putem mrežne stranice tvrtke PETROL odnosno putem mobilne aplikacije.

Petrol će uzeti u obzir svaku promjenu osobnih podataka korisnika koja je dostavljena običnom poštom u roku od 15 dana od dana primitka pisane obavijesti, odnosno odmah u slučaju promjene osobnih podataka preko mrežne stranice tvrtke PETROL ili aplikacije.

Promjena korisnika i prijenos mogućih uplaćenih sredstava na drugu osobu dopušteni su samo uz suglasnost korisnika i osobe na koju se prenosi predmetna transakcija.

10.3. Prava korisnika

Korisnik može u bilo kojem trenutku zatražiti potvrdu da PETROL obrađuje njegove osobne podatke i zatražiti upoznavanje s tim osobnim podacima, ima pravo na primanje takvih osobnih podataka i pravo prijenosa drugom voditelju podataka. Korisnik može zatražiti ograničenje obrade osobnih podataka, poslati ugovor na obradu osobnih podataka i automatiziranom prihvaćanju pojedinih odluka, uključujući stvaranje profila, opozvati suglasnost danu za različite svrhe obrade, zatražiti ispravke ili dopune ili brisanje osobnih podataka. Sva navedena prava može ostvarivati pod uvjetima i u opsegu od članka 15. do 22. Opće uredbe o zaštiti podataka.

Bez obzira na ostvarivanje prava iz prethodnog stavka, osobni se podaci mogu obrađivati i u kontekstu bilo kojeg drugog pristanka i ako postoji druga pravna osnova za obradu u skladu s člankom 6. Opće uredbe o zaštiti podataka.

Zahtjev za ostvarivanje prava iz prvog stavka ove točke korisnik može podnijeti pisanim zahtjevom upućenim na adresu PETROL d. d., Ljubljana, Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana, s naznakom „za DPO“.

PETROL će u slučaju ostvarivanja prava korisnika u pogledu prigovora na obradu podataka, povlačenja suglasnosti, zahtjeva za ograničenje obrade ili brisanja osobnih podataka, što rezultira sprečavanjem izvješćivanja korisnika, spriječiti obavještavanje najkasnije u roku od 15 dana od primitka prigovora ili izmjene korisnikovih postavki, ali u slučaju da je kampanja za obavještavanje pripremljena prije obrade prigovora ili izmjene postavki, moguće je da će korisnik svejedno primiti posljednju obavijest. PETROL će osigurati ostvarivanje svih ostalih prava u rokovima u skladu sa zakonima iz područja zaštite osobnih podataka koji su na snazi.

10.4. Korisnici osobnih podataka

PETROL s osobnim podacima postupa s posebnom pažnjom i sprečava neovlašteni pristup. U nekim je slučajevima zbog pojedinih obrada koje PETROL ne provodi samostalno potrebno osobne podatke korisnika dostaviti izvođačima – vanjskim obrađivačima podataka koji obrađuju podatke uime, za račun, prema uputama i pod nadzorom tvrtke PETROL (distribucijski partneri, marketinške agencije, tiskare, vlasnici programske opreme i dr.) i koji su detaljnije navedeni na popisu na mrežnoj stranici http://www.petrol.si/. Uz vanjske voditelje obrade PETROL dostavlja osobne podatke korisnika državnim tijelima na temelju njihova obrazloženog pisanog zahtjeva radi provođenja određenog postupka te u slučajevima zahtjeva korisnika ili na temelju njegova pisanog ovlaštenja.

10.5. Rok za čuvanje osobnih podataka

PETROL obrađuje osobne podatke do ispunjenja svrhe obrade, odnosno u sklopu rokova zastare za obveze koje mogu proizlaziti iz obrade tih osobnih podataka. U slučajevima kada je rok čuvanja osobnih podataka određen zakonom, PETROL će te osobne podatke pohraniti u skladu sa zakonom. Osobni podaci dobiveni na temelju suglasnosti čuvaju se do opoziva.

Više informacija o obradi osobnih podataka u tvrtki PETROL možete pronaći u Pravilniku o privatnosti tvrtke PETROL d.d., Ljubljana, dostupnom na mrežnoj stranici http://www.petrol.si/gdpr/politika-zasebnosti odnosno na prodajnim mjestima tvrtke PETROL.

11. Obveze korisnika

Korisnik mobilne aplikacije obvezuje se da je neće koristiti za nezakonitu svrhu ili svrhu protivnu ovim općim uvjetima. Nije dopušteno korištenje mobilne aplikacije na način koji bi mogao oštetiti, onemogućiti, preopteretiti ili naštetiti mobilnoj aplikaciji ili tvrtki PETROL, kao i trećim osobama i njihovoj imovini. U skladu s tom obvezom, korisnik se posebno obvezuje da:

 • će slijediti sve napomene o sigurnosti korištenja mobilnih aplikacija na prodajnim mjestima koje proslijedi tvrtka PETROL,
 • pri točenju/kupnji energenata neće koristiti svoj pametni telefon ili tablet računalo na kojemu ima instaliranu i koristi mobilnu aplikaciju izvan svog vozila jer time ugrožava zaštitu od požara na prodajnome mjestu. U slučaju da vozilo ima pomični krov, on mora biti potpuno zatvoren pri korištenju pametnog telefona ili tablet-računala,
 • u slučaju korištenja mobilne aplikacije za kupnju energenata korisnik se mora pobrinuti da su prozori i vrata vozila zatvorena tijekom korištenja mobilne aplikacije na prodajnome mjestu do završetka kupnje.

Pri prosljeđivanju povratnih informacija i prijedloga vezanih za mobilnu aplikaciju NA POTI korisnik jamči tvrtki PETROL da je nositelj odgovarajućih prava, tj. dozvola na temelju kojih pravovaljano raspolaže proslijeđenim materijalom i/ili drugim informacijama.

U slučaju neovlaštenoga korištenja korisničkog imena ili lozinke korisnik je dužan obavijestiti tvrtku PETROL o tome na adresu e-pošte klub@petrol.si. PETROL ima pravo da u slučaju nedopuštenog korištenja i/ili drugih zlouporaba pri pristupanju tj. korištenju aplikacije od strane korisnika ili drugih osoba i/ili u slučaju sumnje u zlouporabu lozinke, poduzme sve mjere i druge aktivnosti koje prema vlastitoj poslovnoj procjeni smatra nužnima za zaštitu vlastitih prava i interesa i/ili zaštitu prava i interesa kupaca i/ili korisnika i/ili zaštitu prava i interesa drugih osoba (npr. onemogućivanje pristupa aplikaciji…).

12. Prava intelektualnog vlasništva

Svi podaci, slike i druge informacije obuhvaćene mobilnom aplikacijom predmet su autorskih i srodnih prava te prava industrijskog vlasništva tvrtke PETROL, kako je definirano mjerodavnim pravom koje uređuje zaštitu autorskih i srodnih prava te prava industrijskog vlasništva.

Prijenosom, tj. registracijom u mobilnu aplikaciju, korisnik stječe neprenosivo i neisključivo pravo na korištenje aplikacije isključivo na svojemu pametnom telefonu. Pravo na korištenje iz ovog stavka isključivo se primjenjuje za nekomercijalne svrhe. PETROL time ne prenosi ostala materijalna autorska prava ili prava industrijskog vlasništva na korisnika, kao što mu ni ne daje pravo na korištenje robnih marki, logotipa, cjelokupnog grafičkog prikaza, čiji je vlasnik, tj. imatelj PETROL. Tako npr. korisnik ne smije izraditi kopije mobilne aplikacije, postaviti aplikaciju na poslužitelja ili drugu platformu, iznajmljivati mobilne aplikacije ili dodjeljivati podlicencije za njihovo korištenje, prerađivati ili na bilo koji drugi način utjecati na rad mobilne aplikacije.

13. Žalbe i sporovi

Korisnik može podnijeti žalbu na rad mobilne aplikacije i obavljene kupnje putem mobilne aplikacije na mrežnu adresu http://www.petrol.si/povej ili izravno osoblju na prodajnim mjestima tvrtke PETROL. Korisnik u žalbi mora detaljno opisati postupanje, tj. pogrešku na koju podnosi žalbu, a u slučaju da je žalba povezana s obavljenim kupnjama, žalbi mora priložiti presliku računa. Postupak obrade žalbe povjerljiv je.

PETROL i korisnik moguće će sporove rješavati sporazumno, u suprotnom će rješavati sporove pred nadležnim sudom.

Za odnos koji proizlazi iz ovih općih uvjeta PETROL ne priznaje izvođača za provedbu izvansudskog rješavanja potrošačkih sporova nadležnog za izvansudsko rješavanje potrošačkog spora koji bi potrošač mogao pokrenuti u skladu s mjerodavnim pravom s područja izvansudskog rješavanja potrošačkih sporova.

Poveznica na platforme za rješavanje potrošačkih sporova putem interneta nalazi se na ovoj poveznici https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SL

14. Kodeks postupanja

PETROL je usvojio Kodeks postupanja koji je zajedno s povezanim sadržajima dostupan na web adresi: https://www.petrol.eu/binaries/content/assets/skupina-petrol-slo/2018/pages/trajnostni-razvoj/zaposleni/korporativna-integriteta/petrol_kodeks_2012--1.pdf

15. Prijelazne i završne odredbe

Opći uvjeti koji su trenutačno na snazi objavljeni su na internetskoj stranici www.petrol.si. Isto se primjenjuje na sve izmjene i dopune valjanih općih uvjeta koji su rezultat promijenjene poslovne politike tvrtke PETROL, mjerodavnog prava ili odluke nadležnih državnih tijela.

I.    OPĆE ODREDBE
Članak 1.
(Sadržaj Općih pravila)

Opća pravila korištenja mobilne aplikacije NA PUTU (u nastavku teksta: Opća pravila), PETROL d. o. o., Zagreb (grad Zagreb), Otok, Oreškovićeva 6/h, OIB: 75550985023  (u nastavku teksta: PETROL), utvrđuju obveze, prava i uvjete korištenja mobilne aplikacije NA PUTU (u nastavku teksta: mobilna aplikacija).

Ova Opća pravila primjenjuju se na sve nadogradnje i/ili nove verzije i/ili sve druge izmjene navedene mobilne aplikacije.

U slučaju da se Korisnik mobilne aplikacije pri njezinu korištenju želi koristiti fizičkom ili virtualnom Petrol Karticom vjernosti, mora biti Korisnik navedene Kartice (u nastavku teksta: Kartica vjernosti). Korištenje Kartice vjernosti uređeno je posebnim općim pravilima. Opća pravila korištenja Kartice vjernosti dostupna su na mrežnoj stranici www.petrol.hr.

Izrazi koji se upotrebljavaju u ovim Općim pravilima imaju sljedeće značenje:

Pametni telefon ili tablet za potrebe ovih Općih pravila znači uređaj koji omogućuje instalaciju i rad naprednih aplikacija koje ne podržavaju obični telefoni. Pametni telefoni ili tableti omogućuju naprednije mogućnosti pristupa internetu, istodobno obavljanje više zadataka, povezivost te upotrebu naprednih funkcija.

Mobilna aplikacija omogućuje korisnicima pregled robe/usluga na prodajnim mjestima PETROLA, kupnju određene robe/usluga iz ponude PETROLA na daljinu i pregled stanja zlatnih bonova i bodova. Ponuda robe/usluga koju je moguće platiti, tj. kupiti putem mobilne aplikacije, vidljiva je u mobilnoj aplikaciji. Ponuditelj i imatelj prava na mobilnu aplikaciju jest PETROL.

Registracija je prvi upis u bazu podataka, pri čemu Korisnik unosi tražene podatke i daje suglasnost na ponuđene opće uvjete te potvrđuje da je upoznat s njihovim sadržajem. Na taj način izrađuje svoj „PETROL korisnički račun” (u nastavku teksta: korisnički račun).

Prijava znači da su svi potrebni podatci upisani te da je Korisnikova adresa elektroničke pošte potvrđena (aktivirana). Prilikom prijave nužno je unijeti samo adresu elektroničke pošte i lozinku za sve daljnje uvide u poslovanje, a Korisnik naknadno može promijeniti lozinku po vlastitoj želji.

Član PETROL kluba je fizička osoba koja je Korisnik Kartice vjernosti Petrol kluba.

PETROL klub račun predstavlja podatke o članu Kartice vjernosti na koju se ostvaruju sve pogodnosti.

Internetska ili mobilna trgovina jest digitalni način distribucije aplikacija te je namijenjena korisnicima za osiguranje, tj. instaliranje programskih aplikacija uz omogućivanje prijenosa mobilnih aplikacija na pametne telefone.

Tokenizacija (pri elektroničkom poslovanju) – pretvaranje, tj. šifriranje osjetljivih podataka u siguran zapis u obliku tokena. Taj se tehnički postupak obavlja u aplikaciji radi šifriranja podataka vezanih za određena raspoloživa sredstva plaćanja.

Usmjerivač plaćanja (Payment Gateway) omogućuje vam plaćanje najčešće korištenim kreditnim i platnim (debitnim) karticama, kao što su MasterCard, Visa i PayPal.

Uplaćena sredstva/predujam znače da Korisnik kartice vjernosti Petrol kluba (virtualne/fizičke) na prodajnom mjestu tvrtke PETROL uplaćuje novčana sredstva s kojima na svim prodajnim mjestima tvrtke PETROL plaća robu/usluge. Isplata uplaćenih sredstava (npr. Na tekući račun, u obliku gotovine) Korisniku nije moguća.

QR kod je optički strojno čitljiv prikaz podataka koji se odnose na predmet za koji je vezan. Može biti matrični ili dvodimenzionalni crtični kod (npr. QR kod, EAN kod ili ostale jedinstvene identifikacijske oznake) kojima će PETROL na prodajnim mjestima označiti robu/usluge koje se mogu kupiti putem mobilne aplikacije.

Osiguranje zaštite od požara – mobilna aplikacija smije se koristiti za kupnju/plaćanje energenata i pranje vozila samo u osobnim i teretnim vozilima radi osiguranja zaštite od požara. Mobilna aplikacija ne smije se koristiti za kupnju/plaćanje energenata i pranje vozila u vozilima bez kabine (npr. motoristi, traktoristi, vozači kabrioleta, biciklisti…) ili ako ste pješak. PETROL zbog poslovnih razloga ili razloga zaštite od požara može odrediti količinska ograničenja pri pojedinačnom točenju odnosno kupnji goriva.

Ograničenje iznosa jednokratne kupnje, tj. plaćanja vezano je za odobreni limit korištenja pojedinačnog Korisnika koji je odredio izdavatelj sredstva plaćanja u dogovoru s Korisnikom. Kada je riječ o energentima, PETROL zbog razloga zaštite od požara može odrediti i količinsko ograničenje pojedinačne kupnje. U slučaju prekoračenja limita odabranog sredstva plaćanja, Korisnik se neće moći koristiti mobilnom aplikacijom za plaćanje na prodajnome mjestu. U slučaju neiskorištavanja limita odabranog sredstva plaćanja, Korisnik će moći platiti iznos kupnje putem mobilne aplikacije do visine limita korištenja.

II.    POSTUPAK INSTALIRANJA I REGISTRACIJE

Ovisno o vrsti pametnog telefona ili tableta te raspoloživosti, Korisnik može preuzeti mobilnu aplikaciju putem internetskih ili mobilnih trgovina za mobilne aplikacije na način i pod uvjetima utvrđenima za odabrane internetske mobilne trgovine:
-    Apple iOS: App Store
-    Google Android: Google Play Store.

Preuzimanje i korištenje mobilne aplikacije besplatno je za Korisnika, dok eventualni troškovi prijenosa podataka ovise o odabranom operateru Korisnika. Preuzimanje i korištenje aplikacija moguće je na domaćoj mreži i u inozemstvu (roaming).

Za preuzimanje i korištenje mobilne aplikacije PETROL preporučuje LTE ili 3G mrežu ili fiksnu elektroničku komunikacijsku mrežu. Preuzimanje i korištenje aplikacije moguće je u 2.75G (Edge), no u tom se slučaju mobilna aplikacija preuzima dulje vremena te sporije radi.

Mobilna aplikacija radi u operativnim sustavima iOS 10 i novijima (Apple) ili Android 5.0 i novijima (Google). Zbog tehničkih ograničenja starijih verzija operativnih sustava određene aplikacije nisu dostupne te funkcije ne rade ispravno ili njihov prikaz nije moguć.
 

Članak 4.
(Registracija, prijava i otkazivanje)

Registracijom Korisnik kreira svoj korisnički račun i stječe mogućnost prijave u aplikaciju. Da bi kreirao korisnički račun, Korisnik prilikom registracije mora unijeti: ime i prezime, e-adresu, lozinku i broj mobitela.

Prijavom u mobilnu aplikaciju Korisnik može pristupiti funkcijama mobilne aplikacije kako je pobliže opisano u članku (6. Korištenje aplikacije) ovih Općih pravila.

Označavanjem odgovarajućeg polja tijekom registracije u mobilnoj aplikaciji Korisnik potvrđuje da je pažljivo pročitao Opća pravila na snazi te da se slaže s njima i potpuno ih prihvaća, čime potvrđuje da je napunio 18 godina starosti i ispunjava ostale uvjete korištenja mobilne aplikacije utvrđene ovim Općim pravilima.

U slučaju da je korisnik ujedno i korisnik Kartice vjernosti, može ju povezati s korisničkim računom na način da u
aplikaciju unese:
-    broj crtičnog koda kartice i adresu prebivališta.
U mobilnoj aplikaciji Korisnik može zatražiti i potvrditi da mu je dodijeljena virtualna Kartica vjernosti i povezani
račun Petrol kluba.

Nakon uspješne registracije u mobilnu aplikaciju i prihvaćanja ovih Općih pravila korisnik može koristiti aplikaciju i pregledavati stečene pogodnosti, odnosno stanje ZLATNIH BONOVA i ZLATNIH BODOVA.

U slučaju otuđenja Korisnikova telefona ili otkazivanja registracije Korisnik može otkazati korisnički račun pisanom obavijesti na adresu PETROL d. o. o., Zagreb, Oreškovićeva 6/h, 10010 Zagreb, s naznakom „Otkazivanje registracije” ili slanjem poruke elektroničke pošte na adresu klub.hrvatska@petrol.hr s pripisom „Otkazivanje registracije“.

Korisnički račun i virtualna kartica bit će deaktivirani nakon konačne potvrde deaktivacije korisničkog računa. Nije moguće otkazati otkazivanje korisničkog računa, nego Korisnik može samo izraditi, tj. registrirati novi korisnički račun u skladu s ovim općim uvjetima.

U slučaju da pri otkazivanju korisničkog računa ostanu neiskorištena sredstva na Petrol klub računu, Korisnik se može nastaviti koristiti fizičkom Karticom vjernosti te preko nje nastaviti koristiti neiskorištena sredstva u skladu s Općim pravilima korištenja Kartice vjernosti.

U slučaju da Korisniku istekne valjanost fizičke ili virtualne Kartice vjernosti koju je povezao s mobilnom aplikacijom, Korisnik se više neće moći koristiti mobilnom aplikacijom s dodatnim funkcijama definiranima u ovim općim uvjetima koje se odnose na Karticu vjernosti. U tom će se slučaju Korisnik moći koristiti mobilnom aplikacijom bez pogodnosti i dodatnih funkcija koje se odnose na Karticu vjernosti.
 

Na kupnju i plaćanje putem mobilne aplikacije NA PUTU primjenjuju se Opća pravila koja su na snazi u trenutku potvrde kupnje / slanja narudžbe. Cijene energenata, robe i usluga vidljive su na prodajnim mjestima PETROLA i u mobilnoj aplikaciji. Cijene su izražene u kunama te uključuju porez na dodanu vrijednost, osim ako je izričito napisano drukčije.

Tijekom postupka kupnje putem mobilne aplikacije, aplikacija Korisniku nudi zadana sredstva plaćanja koja je Korisnik posljednja odabrao za kupnju određene usluge/robe. Na tom mjestu Korisnik može zamijeniti zadano sredstvo plaćanja bilo kojim drugim sredstvom plaćanja ponuđenim u mobilnoj aplikaciji. Korisnik u mobilnoj aplikaciji može dodati/ukloniti sredstva plaćanja na način definiran u ovim općim uvjetima.

Korisnik obavlja kupnju tako da odabere sredstvo plaćanja i pritiskom na gumb POTVRDI potvrđuje narudžbu robe/ usluge uz obvezu plaćanja, čime se sklapa ugovor o kupoprodaji između tvrtke PETROL i Korisnika. U fazi POTVRDE narudžbe Korisnik može obustaviti postupak kupnje i sklapanja ugovora pritiskom na odgovarajući gumb u aplikaciji.

Nakon što potvrdi kupnju Korisnik više ne može odustati od nje, osim ako za određenu vrstu robe/usluga nije
drukčije utvrđeno u ovim općim uvjetima.

Na postupak plaćanja primjenjuju se opći uvjeti koji su na snazi u trenutku potvrde kupnje / slanja narudžbe korištenjem mobilne aplikacije.

Tijekom postupka kupnje robe/usluga koje su dostupne u aplikaciji, Korisnik pri odabiru sredstva plaćanja može dodati platne kartice navedene u ovim općim uvjetima tako da unese osnovne podatke o platnoj kartici koji su nužni za plaćanje (ime, prezime, adresa, vrsta i broj kartice, valjanost kartice, CVC brojevi).

Radi provjere valjanosti platne ili kreditne kartice, tvrtka PETROL obavit će autorizaciju do 10,00 kn i otkazati ju. Pri dodavanju platne ili kreditne kartice možda ćete biti preusmjereni na siguran kanal vaše banke za povezivanje platnih kartica.

U slučaju uspješnog dodavanja kartice, ona se putem tokenizacije pohranjuje u obliku tokena u pozadinskom sustavu usmjerivača plaćanja (Payment Gateway). Tokenizacija je obvezujuća ako Korisnik želi platiti robu/usluge u mobilnoj aplikaciji sredstvima za plaćanje.

Na temelju tokena izrađenog tokenizacijom mobilna aplikacija može obaviti naknadna plaćanja, a da Korisnik ne mora ponovno upisivati sve podatke o kartici te prikupiti osnovne nepotpune podatke o kartici za prikaz podataka u aplikaciji radi preglednijeg odabira sredstava plaćanja. Ovako izrađen token nije upotrebljiv izvan okoline pozadinskog sustava mobilne aplikacije. Svi podatci o Korisnikovoj kartici i samoj transakciji sigurno su pohranjeni u odabranom sustavu usmjerivača plaćanja (Payment Gateway) i PETROL im ne može pristupiti.

Nakon što Korisnik unese podatke o platnoj kartici u mobilnu aplikaciju, brigu o zaštiti podataka (broj platne kartice, sigurnosni kod, datum valjanosti itd.) preuzima usmjerivač plaćanja (Payment Gateway) primjenom tehnologije Drop-in Payment UI, tj. Hosted fields koja sve te podatke sigurno preuzima putem sustava iframe.

Pri dodavanju kreditnih i platnih kartica kao sredstva plaćanja u mobilnoj aplikaciji sve korake obavlja usmjerivač plaćanja (Payment Gateway), što znači da PETROL uopće nije u kontaktu s podatcima o kreditnoj kartici i s njom povezanom transakcijom. Naknadna plaćanja kreditnom karticom obavljaju se prema sustavu tokenizacije, što znači da pri platnim transakcijama mobilnom aplikacijom PETROL ne koristi i ne pohranjuje podatke o platnim karticama Korisnika. Tokenizacija je pretvaranje, tj. šifriranje osjetljivih podataka u siguran zapis u obliku žetona. Ovaj se tehnički postupak obavlja u mobilnoj aplikaciji radi šifriranja podataka vezanih za određena raspoloživa sredstva plaćanja.

Ovisno o dogovoru Korisnika s izdavateljem sredstva plaćanja, tokenizacija može dovesti do toga da unos sigurnosne lozinke nije nužan pri uporabi tokeniziranog sredstva plaćanja, zbog čega PETROL preporučuje korisnicima da osiguraju odgovarajuću zaštitu telefona i tableta na kojima imaju instaliranu mobilnu aplikaciju.
 

U nastavku teksta definirana su i opisana sredstva plaćanja koja omogućuju plaćanje u mobilnoj aplikaciji. U aplikaciji Na putu moguće je plaćanje sljedećim platnim karticama:
-    MasterCard
-    MasterCard Debit
-    VISA
-    VISA Debit
-    VISA Electron
-    ostale potencijalne kartice vidljive u mobilnoj aplikaciji i na www.petrol.hr.

Platna kartica mora imati funkciju internetske kupnje koja ovisi o dogovoru između izdavatelja platne kartice i Korisnika. Limiti, način korištenja i plaćanja platnom karticom isključivo su predmet dogovora između izdavatelja kartice i Korisnika.

U aplikaciji Na putu plaćanje je moguće i korištenjem pogodnosti prikupljenih na PETROL Kartici vjernosti.


Sigurnost kupnje platnom karticom

PETROL osigurava sva nužna tehnološka i organizacijska rješenja za potpunu sigurnost kupnje. Prijenos osobnih i ostalih transakcijskih podataka na mrežnoj stranici obavlja se u sigurnom načinu rada putem protokola SSL (Secure Sockets Layer). Podatci se kodiraju i prenose na poslužitelj tvrtke PETROL u zaštićenom obliku. Sustav na taj način sprječava presretanje osobnih i ostalih transakcijskih podataka Korisnika koje pošalje internetskoj trgovini / mobilnoj aplikaciji. Sigurnu autorizaciju i transakcije platnim i kreditnim karticama te usluge prosljeđivanja pruža društvo Payvision u skladu sa svojim uvjetima poslovanja. Autorizacije kartica obavljaju se u stvarnom vremenu trenutnim provjeravanjem podataka u bankovnom sustavu. Sigurnost kupnje osigurava se pridržavanjem svih primjenjivih zakonskih obveza.

Članak 6.
(Korištenje aplikacije)

Neprijavljeni Korisnik na raspolaganju ima sljedeće (ograničene) funkcije mobilne aplikacije:
-    mogućnost prikaza prodajnih mjesta tvrtke PETROL na karti i njihovih detalja (radno vrijeme, podatci o
kontaktu, mogućnost navigacije)
-    mogućnost prikaza uputa za korištenje mobilne aplikacije
-    mogućnost prijave neispravnosti u radu mobilne aplikacije.


Prijavljeni Korisnik koji je korisnik Kartice vjernosti i koji je Karticu vjernosti povezao s mobilnom aplikacijom

Uz sve funkcije koje na raspolaganju ima neprijavljeni Korisnik, prijavljeni Korisnik koji je Korisnik Kartice vjernosti i koji je Karticu vjernosti povezao s mobilnom aplikacijom pod rubrikom „Moje pogodnosti” ima na raspolaganju sljedeće funkcije mobilne aplikacije koje omogućuju:

-    pregled pogodnosti stavljenih na njegov Petrol klub račun
-    pregled broja Zlatnih bodova stavljenih na njegov Petrol klub račun
-    prikaz crtičnih kodova Kartice vjernosti (crtični kod).
 

Prije nego što se počne koristiti mobilnom aplikacijom, Korisnik se prijavljuje, utvrđuje i potvrđuje svoju točnu lokaciju primjenom funkcije GPS na pametnom telefonu ili tabletu, kao i oznaku mjesta točenja goriva, tj. prodajnog mjesta tvrtke PETROL koji omogućuje kupnju putem mobilne aplikacije, pri čemu ju je Korisnik dužan fotografirati ili ručno unijeti kod mjesta točenja goriva / prodajnog mjesta tvrtke PETROL u mobilnu aplikaciju.

PETROL je dužan označiti (npr. QR kodom, EAN kodom ili drugom jedinstvenom identifikacijskom oznakom koju je moguće fotografirati mobilnom aplikacijom i/ili ručno unijeti u mobilnu aplikaciju) mjesta točenja goriva / prodajna mjesta s energentima koja omogućuju kupnju putem mobilne aplikacije.

U idućoj fazi Korisnik mobilne aplikacije odabire način plaćanja i potvrđuje korištenje odabranog sredstva plaćanja ili uplaćenih sredstava te unosi odgovarajuću sigurnosnu lozinku (PIN kod) odnosno potvrđuje kupnju pritiskom na gumb POTVRDI. Unosom i potvrđivanjem sigurnosne lozinke (PIN koda) ili pritiskom na gumb POTVRDI sklapa se ugovor o kupoprodaji između tvrtke PETROL i Korisnika. Prije unosa sigurnosne lozinke (PIN koda) ili pritiska na gumb POTVRDI Korisnik može obustaviti postupak sklapanja ugovora i/ili izmijeniti narudžbu. U slučaju kupnje energenata Korisnik daje izričitu suglasnost da PETROL ima pravo od faze potvrđivanja sredstva plaćanja do uključujući unosa sigurnosne lozinke (PIN koda) ili pritiska na gumb POTVRDI provjeriti Korisnikov osobni limit korištenja odabranog sredstva plaćanja te ga obavijestiti o njegovu prekoračenju prije početka točenja goriva.

U slučaju prekoračenja limita korištenja odabranog sredstva plaćanja, Korisnik neće moći koristiti mobilnu aplikaciju za plaćanje energenata na prodajnome mjestu tvrtke PETROL. U slučaju neiskorištavanja limita odabranog sredstva plaćanja, Korisnik će moći platiti iznos kupnje putem mobilne aplikacije samo do visine limita korištenja odabranog sredstva plaćanja. U idućoj će fazi Korisnik biti upoznat s natočenom i preuzetom količinom robe, tj. odabranog energenta te cijenom koja mu je prikazana na samome mjestu točenja goriva, tj. agregatu, prije sklapanja ugovora, kao i s povezanim točnim iznosom kupoprodajne cijene. Korisnik je dužan upoznati se s navedenim informacijama i potvrditi ih, nakon čega će mu PETROL isporučiti račun u elektroničkom obliku.

Korisnik može putem aplikacije obaviti kupnju pranja vozila prema sljedećem postupku:

1.    Odabere opciju „Autopranje“.
2.    Potvrdi svoju lokaciju koju aplikacija utvrdi pomoću ugrađenoga GPS uređaja, odnosno fotografira QR kod ili ručno
unese broj koji se nalazi ispod QR koda. QR kod nalazi se u gornjem lijevom kutu ulaza u autopraonicu.
3.    Odabere željeno pranje (XXL, XL, L, M ili S) i željeni broj žetona za usisavanje.
4.    Potvrdi kupnju pranja.
5.    Aplikacija generira 6-znamenkasti kod i prikazuje ga na istaknutome mjestu, zajedno s brojem žetona. Korisnik
također dobiva 6-znamenkasti kod putem SMS poruke.
6.    Dobiveni kod i broj kupljenih virtualnih žetona Korisnik pokaže upravitelju autopraonice.
7.    Odmah nakon potvrde kupnje jednog od pranja ili žetona za usisavanje Korisnik od Petrola primi račun za uslugu/robu u elektroničkom obliku. Račun je vidljiv u izborniku u rubrici Arhiva računa.
 

PETROL ni u kojem slučaju ne preuzima odgovornost i ne nudi jamstva Korisniku u vezi s mogućim nefunkcioniranjem, tj. nemogućnošću korištenja mobilne aplikacije, ali će nastojati omogućiti neometani rad mobilne aplikacije. Ova odredba ne oslobađa PETROL od odgovornosti za štetu koju uzrokuje Korisniku, a za koju bi bio odgovoran u skladu sa zakonom koji uređuje zaštitu potrošača i drugim primjenjivim propisima.

Za prikaz određenih funkcija u mobilnoj aplikaciji koriste se neovisne vanjske usluge i aplikacije. Za potrebe korištenja ovih usluga primjenjuju se uvjeti korištenja vanjske usluge koje određuje vlasnik usluge ili aplikacije, a PETROL u vezi s tim ne preuzima odgovornost i ne nudi jamstva. PETROL također ne odgovara za oblik i sadržaj podataka stečenih putem internetskih poveznica koje nisu vlasništvo tvrtke PETROL.

PETROL ne odgovara za povremene prekide u radu mobilne aplikacije, moguću netočnost informacija, kao ni za moguću štetu i/ili gubitak prihoda. PETROL samim time ne odgovara za štetu koja proizlazi iz npr. pristupa informacijama, korištenja ili nemogućnosti korištenja informacija ili za pogreške ili nedostatke u njihovu sadržaju.
 
Podatci u mobilnoj aplikaciji koriste se isključivo za informativnu svrhu, zbog čega PETROL ne preuzima odgovornost za pogreške u sadržaju te ispravnosti i točnosti objavljenih podataka koje su mogle nastati zbog vremenske neusklađenosti, pogrešaka pri unosu ili drugih nepredviđenih uzroka.

PETROL ne odgovara za moguće pogreške i štetu koja proizlazi iz prosljeđivanja pogrešnih podataka i/ili nekoga
drugog djelovanja iz sfere Korisnika, npr. pri registraciji ili prijavi u mobilnu aplikaciju.

PETROL također zadržava pravo da u bilo kojem trenutku bez prethodne obavijesti izmijeni, doda ili ukloni sadržaje objavljene u mobilnoj aplikaciji. Svi korisnici koriste se svim objavljenim sadržajima na vlastitu odgovornost, pri čemu također moraju osigurati primjerenu zaštitu podataka na svojemu pametnom telefonu ili tabletu te primjerenu zaštitu pametnog telefona ili tableta na kojemu su preuzeli mobilnu aplikaciju i koriste se njome.
PETROL prema vlastitoj procjeni poslovnih razloga može prekinuti osiguravati mobilnu aplikaciju, o čemu je dužan
pravodobno obavijestiti Korisnike.

Zbog tehničkih ili funkcionalnih nadogradnji mobilne aplikacije, PETROL zadržava pravo na objavu nove verzije mobilne aplikacije. Korisnik će biti obaviješten o novoj verziji mobilne aplikacije putem same mobilne aplikacije ili preko trgovine iz koje je mobilna aplikacija preuzeta ili će se mobilna aplikacija automatski ažurirati na pametnom telefonu ili tabletu što ovisi o postavkama pametnog telefona ili tableta Korisnika.

Članak 10.
(Osobni podatci)

a)    Identitet i podatci za kontakt voditelja obrade

PETROL d. o. o., Zagreb (grad Zagreb), Otok, Oreškovićeva 6/h, OIB: 75550985023, kao voditelj obrade obrađuje osobne podatke korisnika kartice u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (uredba GDPR) te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (dalje: Opća uredba o zaštiti podataka) i nacionalnim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Osim poštom na navedenu adresu sjedišta, korisnici aplikacije mogu se obratiti voditelju obrade i na e-adresu: zop@petrol.hr .

b)    Vrste osobnih podataka

PETROL d. o. o. obrađuje sljedeće podatke:

1.    ime, prezime, broj mobitela, adresu elektroničke pošte i datum rođenja Korisnika aplikacije

2.    broj crtičnog koda Petrol Kartice vjernosti i adresu prebivališta Korisnika aplikacije koji je Karticu vjernosti
 
povezao s mobilnom aplikacijom

3.    lokaciju Korisnika aplikacije prilikom korištenja aplikacije

4.    podatke o transakcijama, ako korisnik aplikacije putem aplikacije provodi transakcije, i to:

-    tip transakcije

-    datum i vrijeme transakcije

-    prodajno mjesto

-    šifru računa

-    potrošeni iznos

-    način plaćanja

-    informacije o kupljenom proizvodu ili usluzi te količinu.

U slučaju da je zakonskim propisima propisana obveza identifikacije osobe (korisnika) za obavljanje određenih radnji/transakcija, PETROL može obrađivati, pored ranije navedenih, i slijedeće osobne podatke korisnika: OIB, broj identifikacijske isprave, Izdavatelja identifikacijske isprave, državljanstvo.
 

1.    PETROL će osobne podatke iz točke b) ovog članka obrađivati u svrhu:

-    registracije Korisnika aplikacije i bilježenja Korisnika aplikacije kao korisnika aplikacije

-    izvođenje svih radnji potrebnih za pružanje mogućnosti korištenja aplikacije i izvršavanje obveza koje za
PETROL d. o. o. proizlaze iz korištenja aplikacije

-    pravilnog rada aplikacije

-    javljanja Korisniku aplikacije u slučaju reklamacija

-    nesmetane kupnje roba ili usluga koje se mogu kupiti putem aplikacije

-    provedbe i pregleda platnih transakcija

-    provjere možebitnih neusklađenosti pri obavljanju plaćanja i s tim povezanih zlouporaba i drugih kršenja ovih Općih pravila.

U svrhu registracije, odnosno kreiranja korisničkog računa, korisnik mora PETROL-u pružiti svoje osobne podatke: ime, prezime, adresa elektroničke pošte i telefonski broj.

U svrhu omogućavanja korištenja pogodnosti koje proizlaze iz članstva u Petrol klubu i uspostavljanja poveznice s podacima korisnika koji su povezani sa korištenjem Petrol klub kartice vjernosti PETROL obrađuje broj crtičnog koda Petrol Kartice vjernosti i adresu prebivališta Korisnika.

U svrhu kupnje roba ili usluga PETROL obrađuje podatke o kupljenim proizvodima, cijenama proizvoda, ostvarenim i korištenim pogodnostima pri kupovini, načinu plaćanja, mjestu kupnje, datumu i vremenu kupnje,
 
QR kodu na prodajnom mjestu, vremenu preuzimanja proizvoda, odustajanju od narudžbe i odustajanju od
ugovora.

Pružanje navedenih osobnih podataka nužno je za registraciju Korisnika u aplikaciji i korištenje aplikacije. Navedene je podatke Korisnik obvezan pružiti PETROLU d. o. o. jer u suprotnom neće moći koristiti aplikaciju ili neće moći koristiti sve njezine funkcionalnosti.

Obrada osobnih podataka u ove svrhe nužna je za korištenje aplikacije koja je predmet ovih Općih pravila i za ispunjavanje prava i obveza tvrtke PETROL d. o. o. povezanih s korištenjem aplikacije. Dakle, pravnu osnovu za obradu osobnih podataka u ove svrhe predstavlja članak 6., st. 1., toč. (b) Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (obrada je nužna za izvršavanje ugovora u kojem je ispitanik stranka ili kako bi se poduzele radnje na ispitanikov zahtjev prije sklapanja ugovora).

Pored navedenog, pravnu osnovu za obradu osobnih podatka u svrhe provedbe i pregleda platnih transakcija i provjere možebitnih neusklađenosti pri izvršavanju plaćanja i s tim povezanih zlouporaba i drugih kršenja ovih Općih pravila predstavlja i čl. 6., st. 1., toč. (f) Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (obrada je nužna za potrebe legitimnih interesa voditelja obrade ili treće strane) zato što je legitimni interes tvrtke PETROL d. o. o. sprječavanje bilo kakve zlouporabe Kartica vjernosti ili drugog kršenja ovih Općih pravila i nastanak eventualne materijalne štete za Petrol d. o. o. ili korisnika Kartice vjernosti.

Pravnu osnovu za obradu osobnih podataka u svrhu identifikacije osobe (korisnika) predstavlja čl. 6., st. 1., toč. (c) Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (obrada je nužna radi poštovanja pravnih obveza voditelja obrade).

2.    PETROL d. o. o. će na temelju posebne pisane privole korisnika aplikacije obrađivati osobne podatke korisnika
aplikacije navedene pod točkom b) ovog članka u svrhu:

-    profiliranja korisnika aplikacije za pripremu prilagođenih ponuda roba i usluga uporabom adrese elektroničke pošte, SMS-a, MMS-a, telefona ili klasične pošte

-    neposrednog marketinga i obavještavanja korisnika aplikacije o Izdavateljevim ponudama, akcijskim prodajama i drugim pogodnostima te drugim promjenama ili novostima

-    za provođenje ispitivanja tržišta o kvaliteti proizvoda i usluga te potrebe za dodatnim proizvodima ili uslugama.

Pravnu osnovu za obradu osobnih podataka u ove svrhe predstavlja čl. 6., st. 1., toč. (a) Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (ispitanik je dao privolu za obradu svojih osobnih podataka u jednu ili više posebnih svrha).

Ova obrada osobnih podataka uključuje profiliranje, ali ne i automatizirano donošenje odluka.
 

PETROL d. o. o. s osobnim podatcima postupa pažljivo i onemogućuje pristup neovlaštenim osobama. U određenim slučajevima, radi pojedinačnih primjera obrade koje PETROL d. o. o. ne izvodi samostalno, osobni podatci korisnika aplikacije mogu biti posredovani izvođačima – vanjskim izvršiteljima koji podatke obrađuju uime, za račun, po uputama i pod nadzorom tvrtke Petrol d. o. o. (povezana društva, distribucijski partneri, marketinške agencije, tiskare, vlasnici programske opreme i dr.).
 
Osim vanjskim izvršiteljima, PETROL d. o. o. ima pravo posredovati osobne podatke korisnika kartice i državnim tijelima na temelju njihova obrazložena pisanog zahtjeva za potrebe vođenja konkretnog postupka te u slučajevima zahtjeva korisnika kartice ili na temelju njegove pisane obavijesti.

Korisnik aplikacije ima pravo:

-    u svako doba od tvrtke PETROL d. o. o. zatražiti pristup prikupljenim osobnim podatcima koji se na njega odnose,
odnosno zahtijevati potvrdu obrađuje li PETROL d. o. o. njegove osobne podatke te popis tih osobnih podataka

-    u svako doba od tvrtke PETROL d. o. o. zatražiti ispravak i brisanje prikupljenih osobnih podataka

-    u svako doba od tvrtke PETROL d. o. o. zatražiti ograničavanje obrade prikupljenih osobnih podataka te ima pravo uložiti prigovor na obradu prikupljenih osobnih podataka koji se na njega odnose te na automatizirano donošenje pojedinačnih odluka, uključujući oblikovanje profila (ako postoji)

-    u svako doba povući privolu za prikupljanje i obradu osobnih podataka koji se na njega odnose. Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije nego što je ona povučena. Privola se povlači tako da se PETROL d. o. o. pisano obavijesti o povlačenju privole na adresu Oreškovićeva 6/h, Zagreb ili na e-adresu: zop@petrol.hr

-    u odnosu na obradu osobnih podataka koji se na njega odnose podnijeti prigovor nadzornom tijelu

-    u svako doba zaprimiti osobne podatke koji se na njega odnose, a koje je pružio PETROL d. o. o. u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu te ima pravo prenijeti te podatke drugom voditelju obrade bez ometanja tvrtke PETROL d. o. o.

Navedena prava Korisnik aplikacije može upotrebljavati pod uvjetima i u opsegu iz članaka 15. do 22. Opće uredbe o zaštiti podataka.

Neovisno o primjeni navedenih prava osobni podatci korisnika aplikacije možda će se obrađivati u okviru možebitnih ostalih danih privola te u slučaju da za obradu u skladu s čl. 6. Opće uredbe o zaštiti podataka postoji druga pravna osnova u okviru te osnove.

PETROL d. o. o. će u slučaju uporabe korisnikovih prava u odnosu na prigovor na obradu podataka, povlačenje privole, zahtjev za ograničenje obrade ili brisanje osobnih podataka koji imaju za posljedicu prestanak slanja obavijesti Korisniku, zaustaviti daljnje slanje obavijesti Korisniku najkasnije u roku od 15 dana od zaprimanja prigovora odnosno promjene podataka u Korisnikovim postavkama na mrežnim stranicama. U slučaju da je
 
obavijesna kampanja bila spremna prije obrade prigovora ili promjene u postavkama, ostaje mogućnost da će Korisnik unatoč tomu primiti još posljednju obavijest. Uporabu ostalih prava PETROL d. o. o. će osiguravati u rokovima propisanim važećim zakonodavstvom s područja zaštite osobnih podataka. U slučaju da Korisnik aplikacije zahtijeva brisanje osobnih podataka koji su nužni za korištenje aplikacije, PETROL d. o. o. će po brisanju osobnih podataka aplikaciju otkazati/blokirati/onemogućiti njezinu uporabu.
 

g)    Izmjene podataka

U slučaju izmjene osobnih podataka iz točke b) 1. ovog članka Korisnik je dužan obavijestiti PETROL o izmjenama u roku od 30 dana od nastanka, u pisanom obliku na sljedeću adresu: PETROL, Otok, Oreškovićeva 6/h, 10 010 Zagreb (Grad Zagreb) ili putem internetske stranice tvrtke PETROL odnosno putem mobilne aplikacije.

Petrol će uzeti u obzir svaku promjenu osobnih podataka Korisnika koja je dostavljena običnom poštom u roku od 15 dana od dana primitka pisane obavijesti, odnosno odmah u slučaju promjene osobnih podataka preko mrežne stranice tvrtke PETROL ili aplikacije.
 

Korisnik mobilne aplikacije obvezuje se da aplikaciju neće koristiti za nezakonitu svrhu ili svrhu protivnu ovim Općim pravilima. Nije dopušteno korištenje mobilne aplikacije na način koji bi mogao oštetiti, onemogućiti, preopteretiti ili naštetiti mobilnoj aplikaciji ili tvrtki PETROL, kao i trećim osobama i njihovoj imovini.

U skladu s tom obvezom, Korisnik se posebno obvezuje da će slijediti sve napomene o sigurnosti korištenja
mobilnih aplikacija na prodajnim mjestima koje proslijedi tvrtka PETROL.

Pri prosljeđivanju povratnih informacija i prijedloga vezanih za mobilnu aplikaciju NA PUTU Korisnik jamči tvrtki PETROL da je nositelj odgovarajućih prava, tj. dozvola na temelju kojih pravovaljano raspolaže proslijeđenim materijalom i/ili drugim informacijama.

U slučaju neovlaštenoga korištenja korisničkog imena ili lozinke Korisnik je dužan obavijestiti tvrtku PETROL o tome na adresu e-pošte klub.hrvatska@petrol.hr . PETROL ima pravo u slučaju nedopuštenog korištenja i/ili drugih zlouporaba pri pristupanju tj. korištenju aplikacije od strane Korisnika ili drugih osoba i/ili u slučaju sumnje u zlouporabu lozinke, poduzeti sve mjere i druge aktivnosti koje prema vlastitoj poslovnoj procjeni smatra nužnima za zaštitu vlastitih prava i interesa i/ili zaštitu prava i interesa kupaca i/ili Korisnika i/ili zaštitu prava i interesa drugih osoba (npr. onemogućivanje pristupa aplikaciji…).
 

Prijenosom, tj. registracijom u mobilnu aplikaciju, Korisnik stječe neprenosivo i neisključivo pravo na korištenje aplikacije isključivo na svojemu pametnom telefonu. Pravo na korištenje iz ovog stavka isključivo se primjenjuje za nekomercijalne svrhe. PETROL time ne prenosi ostala materijalna autorska prava ili prava industrijskog vlasništva na Korisnika, kao što mu ne daje pravo na korištenje robnih marki, logotipa, cjelokupnog grafičkog prikaza, čiji je vlasnik, tj. imatelj PETROL d.d., Ljubljana. Tako npr. Korisnik ne smije izraditi kopije mobilne aplikacije, postaviti aplikaciju na poslužitelja ili drugu platformu, iznajmljivati mobilne aplikacije ili dodjeljivati podlicence za njihovo korištenje, prerađivati ili na bilo koji drugi način utjecati na rad mobilne aplikacije.
 

PETROL i Korisnik moguće će sporove rješavati sporazumno, a ako to nije moguće, sporove će rješavati pred nadležnim sudom.

Ova Opća pravila objavljena su na mrežnoj stranici www.petrol.hr/ dana 22.06.2020.
Isto vrijedi i za eventualne izmjene i dopune Općih pravila.
Izdavatelj u svakom trenutku zadržava pravo izmjene ovih Općih pravila. Obveza obavještavanja o promjeni smatra se ispunjenom odgovarajućom objavom Općih pravila na mrežnoj stranici https://www.petrol.hr/binaries/content/assets/www-hr/2020/pages/mobilna-aplikacija-na-putu/opca-pravila-koristenja-mobilne-aplikacije-na-putu.pdf . Izmjena Općih pravila stupa na snagu danom objave na stranici.

Ova Opća pravila stupaju na snagu danom objave na mrežnoj stranici https://www.petrol.hr/aplikacija-na-putu te intranetskom portalu Petrola.
U slučaju da Korisnik ne prihvati nove, izmijenjene ili dopunjene Opće uvjete, korištenje mobilne aplikacije bit će mu onemogućeno, tj. ograničeno.


U Zagrebu 25. svibnja 2020.
 

I.    Opće odredbe
Članak 1.
(Sadržaj Općih pravila)

Ovim Općim pravilima za upotrebu Petrol klub kartice vjernosti (u daljnjem tekstu: Opća pravila), koja su sastavni dio ispunjenog prijavnog obrasca, uređuju se i definiraju osnovni uvjeti, postupak za dobivanje kartice, upotreba kartice, gubitak, krađa ili zloupotreba kartice, trajno ili privremeno ograničenje prava na upotrebu kartice, reklamacije, zaštita osobnih podataka, izmjene podataka te valjanost i prestanak valjanosti Općih pravila.

Članak 2.
(Temeljni pojmovi)

Izrazi koji se koriste u ovim Općim pravilima imaju sljedeće značenje:

Izdavatelj je društvo PETROL d.d., Ljubljana sa sjedištem na Dunajski cesti 50, 1000 Ljubljana, matični broj: 5025796000, porezni broj: SI80267432 (u daljnjem tekstu: također Petrol).

Kartica je Petrol klub kartica vjernosti i partnerska Petrol klub kartica vjernosti. Kartica je instrument kojim vlasnik pri kupnji robe, odnosno usluga na prodajnim mjestima izdavatelja ostvaruje dodatne pogodnosti predviđene ovim općim pravilima. Kartica je vlasništvo izdavatelja.

Petrol klub kartica vjernosti također je jedan od identifikatora za registraciju u mobilnim aplikacijama Moj Petrol, odnosno Na putu. Uvjeti upotrebe i funkcionalnosti aplikacije definirani su u Općim uvjetima upotrebe mobilne aplikacije NA PUTU s PETROL klub karticom vjernosti i Općim uvjetima za upotrebu portala i mobilne aplikacije MOJ PETROL te se s Općim uvjetima dopunjavaju.

Pogodnosti koje može ostvariti vlasnik kartice jesu Zlatni bodovi, Zlatni bon, određeni iznos, pogodnosti u obliku popusta, dodatne pogodnosti itd.

Zlatni bon je iznos dobiven na temelju popusta, koji izdavatelj prenosi na karticu korisnika kao bon, kojim se u skladu s ovim Općim pravilima korisnik kartice može koristiti u sljedećim kupnjama na benzinskim servisima izdavatelja u Republici Sloveniji.

Korisnik povezane kartice korisnik je osnovne, odnosno dodatne kartice koju na njegov zahtjev uz suglasnost korisnika osnovne kartice izdavatelj kartice spoji na način i prema postupku u skladu s ovim Općim uvjetima.

Ovlašteno prodajno mjesto pravna je ili fizička osoba koja se bavi gospodarskom djelatnošću i u prodaji proizvoda i usluga prihvaća transakciju karticom kao oblik plaćanja.

POS terminal elektronički je čitač na ovlaštenom prodajnom mjestu za elektronički prijenos podataka između kraja plaćanja i procesnog centra.

Pristupnica je obrazac koji podnositelj, odnosno potencijalni korisnik kartice treba popuniti i potpisati te time ujedno daje suglasnost ovim Općim uvjetima i članstvu u Petrol klubu. Ova Opća pravila sastavni su dio pristupnice. Popunjena i potpisana pristupnica zajedno s Općim pravilima ugovor je između korisnika kartice i izdavatelja kartice. Potpisana pristupnica dokaz je zaključenja Ugovora o vlasništvu Petrol klub kartice vjernosti.

Cjenik je izdavateljev popis usluga uz navođenje cijena, koji je objavljen na internetskoj stranici izdavatelja.

II.    Postupak za dobivanje kartice
Članak 3.
(Uvjeti i postupak za dobivanje kartice)

Podnositelj zahtjeva za karticu može biti svaka fizička osoba koja je navršila 15 godina i ispunjava druge uvjete koje je odredio izdavatelj.

Podnositelj zahtjeva za karticu mora točno i u cijelosti popuniti pristupnicu. Podnositelj zahtjeva treba točnu i u cijelosti popunjenu pristupnicu dostaviti na jedan od prijamnih mjesta izdavatelja (benzinski servisi, područne jedinice, sjedište izdavatelja).

Podnositelj zahtjeva svojim potpisom na pristupnici potvrđuje da je upoznat s Općim pravilima te da se s njima potpuno slaže.

Ovlaštena osoba na prijamnome mjestu nakon primitka pristupnice provjeri identitet podnositelja tako da provjeri njegov osobni dokument i istodobno provjeri podatke navedene u pristupnici. Ako su podatci potpuni i pravilni, potpisom pristupnicu potvrdi te je time prihvati i pošalje na sjedište izdavatelja. U suprotnom ili ako podnositelj ne želi pokazati osobni dokument, pristupnicu može odbiti kao nepotpunu.

Uz sve navedene ispunjene preduvjete izdavatelj će razmotriti zaprimljenu pristupnicu te odlučiti o izdavanju kartice prema vlastitu nahođenju. Svoje odluke ne mora objašnjavati.

Na temelju odobrenja izdavatelja kartice izdavatelj izdaje karticu korisniku na prijamnome mjestu ili je šalje korisniku poštom na adresu navedenu na pristupnici. Korisnik je obvezan potpisati karticu kemijskom olovkom odmah nakon primitka. Nepotpisana kartica nije valjana, a korisnik snosi sve troškove i štetu koja bi mogla proizaći zbog nepotpisane kartice.

Članak 4.
(Uvjeti i postupak za spajanje kartice)

Korisnik kartice može zahtjevom, odnosno popunjenim obrascem objavljenim na internetskoj stranici www.petrol.si početi s postupkom povezivanja kartica u svrhu zajedničkog skupljanja / upotrebljavanja Zlatnih bodova i/ili dodatnih pogodnosti u obliku popusta. Uz spomenuti zahtjev izdavatelj mora razmotriti sljedeće preduvjete:

 • korisnici trebaju dati svoj pristanak povezivanju – povezivanje među korisnicima koji neće dati svoj pristanak neće biti provedeno
 • korisnici trebaju izdavatelju dostaviti sve relevantne informacije potrebne u obrascu.

Nakon što su ispunjeni svi preduvjeti, uz odobrenje izdavatelja prikupljat će se Zlatni bodovi kod jednoga korisnika koji je naveden u obrascu kao nositelj (u daljnjem tekstu: nositelj). Zlatne bodove može iskoristiti svaki korisnik povezane kartice u skladu s ovim Općim uvjetima.

Spajanje Zlatnih bonova koje dobiju korisnici povezanih kartica nije moguće, oni se mogu bonovima koristiti u skladu s člankom 8. ovih Općih pravila.

Pogodnosti u obliku popusta prikupljaju se kod nositelja. Pogodnostima u obliku popusta može se u skladu s ovim Općim uputama koristiti korisnik koji je pogodnost ostvario, odnosno na temelju njegove suglasnosti svaki vlasnik povezane kartice. Korisnik kartice mora izdavatelja pravovremeno obavijestiti o eventualnom povlačenju suglasnosti iz ovog stavka.

Korisnici povezanih kartica mogu međusobni vidjeti svoje osobne podatke:

 • podatke o pojedinoj kupnji: iznos, podatke o kupljenim proizvodima/uslugama,
 • podatke o dobivenim i iskorištenim pogodnostima.

Svaki od korisnika povezanih kartica može zahtijevati razdvajanje kartica, čime će se osloboditi dotad povezanih korisnika i nositelja. Ako je razdvajanje zahtijevao nositelj, razdvojit će se cijela povezana skupina korisnika kartica. Svi prikupljeni Zlatni bodovi pri razdvajanju izdavatelj priznaje jedino nositelju, a razdvojeni korisnici kartica imaju na svojim karticama stanje Zlatnih bodova jednako nuli, a prikupljeni Zlatni bonovi i pogodnosti u obliku popusta ostaju korisniku kartice koji je pogodnost, odnosno Zlatni bon dobio.

Sve ostale odredbe ovih Općih pravila primjenjuju se na odgovarajući način i na vlasnike povezanih kartica, osim ako nije drukčije određeno.

III.    Uporaba kartice
Članak 5.
(Neprenosivost kartice)

Kartica nije prenosiva, zloupotreba je kažnjiva.

Članak 6.
(Valjanost kartice)

Kartica vrijedi do posljednjeg dana u mjesecu, koji je naveden na internetskom korisničkom portalu Moj Petrol (u daljnjem tekstu: Moj Petrol) ili je informacija dostupna preko Petrolova centra za kontakt na besplatnom broju telefona 080 22 66.

Korisnik može u bilo kojem trenutku pismenim putem poslati opoziv ovih Općih pravila i pristupnice s otkaznim rokom od jednog mjeseca, ali mora izdavatelju nadoknaditi troškove izrade kartice u skladu s valjanim cjenikom. Izdavatelj će ukloniti korisnika kartice s liste korisnika nakon primitka pismenog otkaza i nakon isteka roka za otkaz.

Bez obzira na odredbu iz prethodnog stavka korisnik može pismeno odustati od ovih Općih pravila i pristupnice u roku od 15 dana od datuma potpisivanja ili odobrenja pristupnice od izdavatelja.

Nakon primitka nove kartice korisnik mora odmah uništiti staru karticu.

Ako korisnik ne primi novu karticu do dana isteka stare kartice, o tome treba odmah obavijestiti izdavatelja.

Članak 7.
(Zlatni bodovi)

Korisnicima kartice se tijekom kupnje kod izdavatelja priznaju Zlatni bodovi; za svaki potrošeni euro korisnik dobiva jedan Zlatni bod, pri čemu naknadno upisivanje Zlatnih bodova nije moguće.

Zlatni bodovi neće se priznati u slučaju:

 • kupnje »Kave na putu« kovanicama na kavomatu,
 • plaćanja općih uplatnica na benzinskim servisima,
 • kupnje darovnih kartica Petrol,
 • kupnje duhana, duhanskih proizvoda i srodnih proizvoda te
 • kupnje drugih proizvoda i usluga na posebnim akcijama koje će biti prethodno izuzete iz skupljanja Zlatnih bodova objavljivanjem u prodajnim katalozima, brošurama ili izravno na mjestu gdje se proizvod nalazi.

Korisnik će se skupljenim Zlatnim bodovima moći koristiti za razne vremenski ograničene pogodnosti u Petrol klubu.

U skladu s ovim člankom Zlatni bodovi priznaju se i u kupnjama u kojima je korisnik kartice tijekom plaćanja iskoristio (djelomično ili potpuno) kredit na Petrol darovnoj kartici.

Izdavatelj također može korisnicima kartica priznati Zlatne bodove iz različitih kampanja, odnosno nagradnih igara.

U slučaju gubitka kartice korisnik može izdati pismeni zahtjev izdavatelju, uz priložene odgovarajuće popratne dokumente iz kojih se jasno vidi broj izgubljene kartice i stanje Zlatnih bodova (kao što je račun, izdan u mjesecu prije podnošenja takvog pismenog zahtjeva). Izdavatelj će nakon ispunjenja uvjeta iz ove alineje priznati do tada zabilježene Zlatne bodove te će ih upisati na novu karticu, ako još nisu bili iskorišteni.

Zlatni bodovi skupljaju se unutar tekućeg bonitetnog razdoblja koje u svakoj kalendarskoj godini počinje 1. siječnja i zaključuje se 31. prosinca tekuće godine.  Korisnik može skupljene Zlatne bodove iskoristiti najkasnije do 31. siječnja sljedeće kalendarske godine (u daljnjem tekstu: istek razdoblja). Skupljeni i neiskorišteni Zlatni bodovi ne mogu se prenositi u sljedeće bonitetno razdoblje i brišu se istekom razdoblja.

Članak 8.
(Zlatni bon)

Korisnici kupnjom proizvoda, koje je odredio i označio izdavatelj, mogu dobiti Zlatni bon, odnosno popust u postotku ili u vrijednosti izražen u eurima (EUR), koji izdavatelj odmah nakon kupnje priznaje korisniku i evidentira na njegovoj kartici. Zlatni bon se prikuplja svake godine od 1. siječnja do 31. prosinca. Korisnici mogu upotrijebiti prikupljene Zlatne bonove pri svakoj sljedećoj kupnji koja mora biti obavljena na benzinskom servisu izdavatelja u Republici Sloveniji najkasnije do isteka razdoblja. Tako prikupljeni Zlatni bonovi automatski se zbrajaju i pohranjuju na karticu, pri čemu gotovinska isplata prikupljenih Zlatnih bonova nije moguća.

U skladu s ovim člankom Zlatni se bodovi priznaju i u kupnjama u kojima je korisnik kartice tijekom plaćanja iskoristio (djelomično ili potpuno) kredit na Petrol klub darovnoj kartici.

Neiskorišteni Zlatni bonovi, prikupljeni od 1. siječnja do 31. prosinca, istekom razdoblja brišu se na vlasnikovoj kartici te ih više nije moguće unovčiti kod izdavatelja (što vrijedi također za prijenos Zlatnih bonova, kao što je navedeno u ovom članku).

U slučaju gubitka korisnik mora izdati pisani zahtjev izdavatelju za prijenos Zlatnih bonova na drugu karticu, uz priložene odgovarajuće popratne dokumente iz kojih se jasno vidi broj izgubljene kartice i stanje Zlatnog bona (kao što je račun, izdan u mjesecu prije podnošenja takvog pismenog zahtjeva). Izdavatelj će nakon ispunjenja uvjeta iz ove alineje priznati do tada zabilježene Zlatne bonove te će ih upisati na novu karticu (Petrol klub karticu vjernosti ili Petrol klub platnu karticu vjernosti), ako tijekom opoziva kartice još nisu bili iskorišteni.

Korisnici se mogu Zlatnim bonovima koristiti zajedno s prikupljenim Zlatnim bodovima, i to za kupnju određenih proizvoda, odnosno usluga koje prethodno odredi izdavatelj u katalogu ili tijekom kupnje bilo kojih proizvoda na benzinskom servisu u Republici Sloveniji.

Korisniku koji želi zbog stvarnih grešaka vratiti proizvod za koji je dobio Zlatne bonove, ako umjesto uklanjanja greške na proizvodu ili povrata kupovine razmjerno greški ili zamjeni proizvoda novim besprijekornim zahtjevom za povrat kupovine, ona će se u slučaju postojanja stvarne greške vratiti, a kupnjom stečeni Zlatni bonovi će se poništiti.

Korisniku koji Zlatni bon upotrijebi pri kupnji proizvoda koji poslije vrati zbog stvarnih grešaka uz povrat plaćenog iznosa vraća se i pripadajući Zlatni bon. Ovaj se stavak smisleno primjenjuje i na djelomični povrat kupovine razmjerno stvarnoj pogrešci (npr. uz povrat 20 % kupovine nadoknađuje se 20 % pripadajućih unovčenih Zlatnih bonova).

Spajanje Zlatnih bonova, primjerice, zajedničkim prikupljanjem kako je definirano u članku 4. ovih Općih pravila za Zlatne bodove nije moguće.

Prijeboj obveza korisnika prema izdavatelju prikupljenim Zlatnim bonovima nije moguć.

Ovaj se članak smisleno koristi za sve iznose na kartici, izražene u eurima (EUR), koje izdavatelj priznaje vlasniku kartice.

Članak    8. a
(Dodatne pogodnosti)

Izdavatelj omogućuje korisniku prikupljanje i korištenje dodatnim pogodnostima iz svojih primjenjivih prodajnih kampanja (u daljnjem tekstu: dodatne pogodnosti). U vezi s primjenom dodatnih pogodnosti smisleno se koriste odredbe članka 7. ovih Općih pravila.

Članak 9.
(Moj Petrol)

Izdavatelj daje svim korisnicima kartica pristup mrežnom portalu Moj Petrol. Nakon uspješne registracije u Moj Petrol, koju korisnici mogu obaviti na internetskoj stranici www.petrol.si, korisnicima će biti omogućen pristup podatcima o njihovu poslovanju s izdavateljem (npr. pregled izdanih računa, stanje Zlatnih bodova i Zlatnog bona itd.).

Članak 10.
(Postupanje s karticom)

Korisnik kartice odgovoran je za sigurnu pohranu i pravilnu upotrebu kartice kako bi se u najvećoj mogućoj mjeri spriječile zloupotreba, gubitak ili krađa kartice. Korisnik treba prije svega osigurati sljedeće:

 • kartice ne smije presavijati, izlagati prekomjernoj vrućini ili je na drugi način (fizički) oštetiti,
 • čuvati karticu na takav način i na takvome mjestu da na najveći mogući način spriječi gubitak, krađu ili drugo neovlašteno oduzimanje i zloupotrebu kartice te posljedično i nastajanje bilo kakve materijalne štete (npr. karticu treba uvijek imati kod sebe i pod kontrolom),
 • karticu ne smije posuđivati ili učiniti je dostupnom za upotrebu jer je može rabiti samo korisnik kartice,
 • tijekom svake upotrebe ne ispustiti je iz vida.

Korisnik je također dužan slijediti druge upute, upozorenja ili savjete izdavatelja u vezi s upotrebom kartice i koje izdavatelj objavljuje ili izvještava izravno korisniku.

Nepridržavanje zahtjeva za pažljivim rukovanjem karticom utvrđenih u ovim Općim pravilima u ovom poglavlju smatrat će se kršenjem ovih pravila i grubim nemarom pri ispunjavanju pažljivog rukovanja i sigurnosnih značajki kartice.

IV.    Gubitak, krađa ili zloupotreba kartice
Članak 11.
(Obveze korisnika)

Ako korisnik:

 • izgubi karticu,
 • sumnja da je bila ukradena,
 • sumnja da su karticu zloupotrijebile treće osobe, pri čemu kartica nije bila izgubljena ili ukradena (slučajevi krivotvorenja kartica ili zloupotrebe podataka o kartici), dužan je, čim dozna za događaj naveden u prethodnom stavku, ali najkasnije 24 sata nakon događaja, o tome izvijestiti izdavatelja.

Korisnik izdavatelja o gubitku, krađi ili bilo kojoj drugoj zloupotrebi može izvijestiti na telefonski broj  080 22 66.

Članak 12.
(Obveze izdavatelja)

Odmah nakon primitka obavijesti korisnika, odnosno prijave koja treba sadržavati i broj kartice, izdavatelj će otkazati, odnosno blokirati karticu i o tome obavijestiti prodajna mjesta.

Korisnik se ne smije koristiti blokiranom karticom i mora je odmah uništiti.

Na temelju korisnikova pisanog zahtjeva i priloženog računa, izdanog u posljednjem mjesecu prije podnošenja pisanog zahtjeva, izdavatelj izdaje korisniku novu karticu.

Članak 13.
(Pronalazak kartice nakon prijave)

Ako korisnik pronađe karticu nakon što je već podnio zahtjev u skladu s člankom 11. ovih Općih pravila, više je ne smije rabiti te je dužan odmah je uništiti.

Članak 14.
(Višekratni gubitak ii krađa, troškovi)

U slučaju višekratnoga gubitka ili krađe kartice izdavatelj će naplatiti korisniku ponovno izdavanje kartice prema važećem cjeniku izdavatelja, objavljenom na internetskoj stranici www.petrol.si ili odbiti izdavanje.

Članak 15.
(Pokrivenost štete)

Ako korisnik nije odobrio upotrebu kartice (gubitak, krađa ili zloupotreba), korisnik kartice snosi štetu nastalu do trenutka kada je izdavatelju podnio zahtjev u skladu s člankom 11. ovih Općih pravila i pružio mu sve potrebne podatke za provedbu blokade.

Štetu koja je nastala korisniku kao posljedica ukradene, izgubljene ili zloupotrijebljene kartice, od trenutka kada izdavatelj primi zahtjev, snosi izdavatelj.

U slučaju upotrebe kartice kao posljedice korisnikove prijevare, namjere ili grubog nemara, korisnik snosi štetu u cijelosti.

V.    Trajno ili privremeno ograničenje prava na upotrebu kartice
Članak 16.
(Razlozi)

Izdavatelj pridržava pravo da privremeno ili trajno ograniči ili oduzme pravo na upotrebu kartice u sljedećim slučajevima:

 • kada korisnik upotrebom kartice krši mjerodavne zakone i/ili odredbe ovih Općih pravila ili pokuša to učiniti ili to omogućiti drugoj osobi,
 • objektivno opravdanih razloga povezanih sa sigurnošću kartice,
 • sumnje na neodobrenu upotrebu kartice ili upotrebu na temelju prijevare.

Izdavatelj zadržava pravo provoditi kontrolu nad uobičajenim tijekom poslovanja korisnika i nadgledavati sumnjive transakcije radi sprečavanja rizika od zloupotrebe kartice.

Članak 17.
(Oduzimanje kartice na prodajnome mjestu)

Karticu korisniku može oduzeti osoblje na ovlaštenom prodajnom mjestu u slučaju sumnje u zloupotrebu ili nakon prethodnog uvrštavanja na popis otkazanih/nevažećih kartica ili prema uputama izdavatelja.

VI.    Reklamacije
Članak 18.
(Rješavanje reklamacija)

Sve reklamacije u vezi sa stvarnim greškama na isporučenoj robi i/ili obavljenim uslugama korisnik će potraživati na ovlaštenom prodajnom mjestu. U rješavanju reklamacije sudjelovat će odgovorna osoba i nadležna služba izdavatelja.
Reklamacije u vezi s određenom transakcijom, kao i bilo koji drugi sporovi u vezi s izdavanjem i upotrebom kartice, rješava nadležna služba izdavatelja.

Izdavatelj će se pri rješavanju svih reklamacija pridržavati važećih propisa o zaštiti potrošača.

VII.    Zaštita osobnih podataka
Članak 19.
(Obrada osobnih podataka)

Petrol obrađuje osobne podatke u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (u daljnjem tekstu: Opća uredba o zaštiti podataka) i nacionalnim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Vrste osobnih podataka, osnova i svrha obrade

Za izdavanje Petrol klub kartice vjernosti korisnik treba dostaviti Petrolu svoje osobne podatke: ime, prezime, adresu, broj mobilnog telefona, adresu e-pošte te datum rođenja i porezni broj.

Petrol će obrađivati navedene podatke u svrhu:

 • kontaktiranja s korisnikom za potrebe nesmetanog korištenja proizvodom ili uslugama podložnim ovim Općim uvjetima,
 • pružanja proizvoda ili usluga podložnih Općim uvjetima i sklopljenom ugovoru s korisnikom,
 • registracije korisnika,
 • izvršavanja i pregledavanja platnih transakcija, bilo kakvih nedosljednosti u izvršavanju plaćanja i s tim povezanih zloupotreba i drugih povreda ovih Općih uvjeta.

Uz obvezne podatke korisnik može Petrolu dostaviti i podatke koji nisu obvezni za zaključivanje i ostvarivanje prava ili obveza iz kartice vjernosti i koje korisnik dobrovoljno dostavi Petrolu:

 • podatci koji se odnose na korisnika: rod, broj fiksnog telefona, adresa e-pošte,
 • navike korisnika kao što su: vrsta goriva kojim se vozilo koristi, prosječna godišnja kilometraža, redovno servisiranje, vrsta energenata kojima se vlasnik koristi za grijanje kuće, tip prebivališta.

Petrol će navedene podatke obrađivati u druge svrhe, pod uvjetom da je vlasnik dao pisanu suglasnost za takve i druge svrhe obrade podataka:

 • profiliranje korisnika za pripremu personaliziranih ponuda svojih proizvoda i usluga preko e-pošte, SMS-a, MMS-a, telefona ili obične pošte,
 • za izravni marketing u vezi s ponudom proizvoda i usluga, akcijskom prodajom, pogodnostima i ostalim promjenama ili novostima,
 • provedbe istraživanja tržišta o kvaliteti proizvoda i usluga te potrebe za dodatnim proizvodima ili uslugama.

Na temelju predodžbe Petrol klub kartice vjernosti uz svaku kupnju Petrol također obrađuje podatke o kupljenim proizvodima ili pruženim uslugama, plaćanju, upotrebi pogodnosti, vremenu i mjestu kupnje, načinu plaćanja, kreditu, prikupljenim Zlatnim bodovima i drugim ostvarenim pogodnostima. Ako pojedinac ne daje odgovarajuću suglasnost za takvu obradu, Petrol te podatke obrađuje anonimno ili pod pseudonimom, i to uz već navedene svrhe i u svrhu analize i proučavanja navika kupnje za optimiziranje ponude i troškova te unapređenje zadovoljstva kupaca.

Izmjene podataka

U slučaju izmjene osobnih podataka iz članka 19. drugi stavak korisnik je dužan obavijestiti Petrol o izmjenama u roku od 30 dana od nastanka, u pisanom obliku na sljedeću adresu: Petrol d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana, registracijom na portalu Moj Petrol, u aplikaciji Moj Petrol ili preko obrasca dostupnog na internetskoj stranici i na prodajnim mjestima. Ako korisnik ne dopuni podatke ili ne javi njihove izmjene, izdavatelj može opozvati valjanost kartice ili je oduzeti.

Petrol će uzeti u obzir svaku promjenu podataka, koja je dostavljena običnom poštom u roku od 15 dana od dana primitka pisane obavijesti, a u slučaju promjene podataka preko internetske stranice ili aplikacije odmah. Promjena korisnika i prijenos eventualnoga kredita na drugu osobu dopušteni su samo uz pristanak korisnika i osobe na koju se prenosi predmetna transakcija.

Ako mora izdavatelj zbog izmjena podataka korisnika izraditi novu karticu, vlasnik mora u skladu s Općim pravilima staru karticu poništiti.

U slučaju izdavanja nove kartice izdavatelj može naplatiti korisniku sve nastale troškove prema važećem cjeniku izdavatelja objavljenom na internetskoj stranici www.petrol.si.


Prava korisnika

Korisnik može u bilo kojem trenutku zatražiti potvrdu da Petrol obrađuje njegove osobne podatke i zatražiti upoznavanje s tim osobnim podatcima, ima pravo na primanje takvih osobnih podataka i pravo prijenosa drugom voditelju podataka. Korisnik može zatražiti ograničenje obrade osobnih podataka, poslati ugovor na obradu osobnih podataka i automatiziranom prihvaćanju pojedinih odluka, uključujući stvaranje profila, opozvati suglasnost danu u različite svrhe obrade, zatražiti ispravke ili dopune ili brisanje osobnih podataka. Sva navedena prava može ostvarivati pod uvjetima i u opsegu od članka 15. do 22. Opće uredbe o zaštiti podataka.

Bez obzira na ostvarivanje prava iz prethodnog stavka osobni se podatci mogu obrađivati i u kontekstu bilo kojeg drugog pristanka i ako postoji druga pravna osnova za obradu u skladu s člankom 6. Opće uredbe o zaštiti podataka.

Zahtjev za ostvarivanje prava iz prvog stavka ove točke korisnik može podnijeti pisanim zahtjevom upućenim na adresu PETROL d. d., Ljubljana, Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana, s naznakom "za DPO".

Petrol će u slučaju ostvarivanja prava korisnika u smislu prigovora na obradu podataka, povlačenja suglasnosti, zahtjeva za ograničenje obrade ili brisanja osobnih podataka, što rezultira sprečavanjem izvještavanja korisnika, spriječiti obavještavanje najkasnije u roku od 15 dana od primitka prigovora ili izmjene korisnikovih postavki, ali ako je kampanja za obavještavanje pripremljena prije obrade prigovora ili izmjene postavki, moguće je da će korisnik svejedno primiti posljednju obavijest. Petrol će osigurati ostvarivanje svih ostalih prava u rokovima u skladu s važećim zakonima iz područja zaštite osobnih podataka.

Ako korisnik kartice zatraži brisanje osobnih podataka koji su potrebni za ispunjenje ugovornih obveza, izdavatelj će nakon brisanja osobnih podataka karticu otkazati.

Korisnici osobnih podataka

Petrol s osobnim podatcima postupa s posebnom pažnjom i sprečava neovlašteni pristup. U nekim je slučajevima zbog pojedinih obrada koje Petrol ne provodi samostalno potrebno osobne podatke korisnika dostaviti izvođačima – vanjskim obrađivačima podataka koji obrađuju podatke uime, za račun, prema uputama i pod nadzorom Petrola (distribucijski partneri, marketinške agencije, tiskare, vlasnici programske opreme i dr.) i koji su detaljnije navedeni na popisu na internetskoj stranici www.petrol.si/gdpr/obdelovalci-podatkov.

Uz vanjske voditelje obrade Petrol dostavlja osobne podatke korisnika državnim tijelima na temelju njihova obrazloženog pismenog zahtjeva u svrhu provođenja određenog postupka te u slučajevima zahtjeva korisnika ili na temelju njegova pismenog ovlaštenja.

Rok za čuvanje osobnih podataka

Petrol obrađuje osobne podatke do ispunjenja svrhe obrade, odnosno u sklopu rokova zastare za obveze koje mogu proizlaziti iz obrade tih osobnih podataka. U slučajevima kada je rok čuvanja osobnih podataka određen zakonom, Petrol će te osobne podatke pohraniti u skladu sa zakonom. Osobni podatci dobiveni na temelju suglasnosti čuvaju se do opoziva.

Više o obradi osobnih podataka u Petrolu možete pronaći u Pravilniku o privatnosti društva Petrol d.d., Ljubljana, dostupnom na internetskoj stranici www.petrol.si/gdpr/politika-zasebnosti odnosno na prodajnim mjestima Petrola.

Podnositelj svojim potpisom pristupnice ujedno potvrđuje istinitost navedenih osobnih podataka te prihvaća ova Opća pravila pod materijalnom i kaznenom odgovornošću.

VIII.    Završne odredbe
Članak 20.
(Objava pravila)

Trenutačno važeća opća pravila objavljena su na internetskoj stranici www.petrol.si.
Isto se primjenjuje na sve izmjene i dopune važećih općih pravila koje su rezultat promijenjene poslovne politike izdavatelja ili mjerodavnog prava.

Članak 21.
(Prava korisnika nakon primjene izmijenjenih, odnosno novih općih pravila)

Izdavatelj zadržava pravo da u bilo kojem trenutku promijeni Opća pravila. Obveza prijavljivanja promjene ispunjava se pravilnom objavom Općih uvjeta na internetskoj stranici. Izmjena Općih uvjeta stupa na snagu danom objave na internetskoj stranici, ali primjenjuje se od 15. dana nakon objave, osim ako važećim propisima nije drukčije određeno.
Zbog izmijenjenih Općih uvjeta korisnik može raskinuti Ugovor podnošenjem pismene obavijesti o raskidu u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ovih Općih uvjeta, s otkaznim rokom od 15 dana, pri čemu je dužan podmiriti sve troškove koji nastanu Petrolu. Ako su Opći uvjeti izmijenjeni u svrhu usklađivanja s obvezujućim propisima, korisnik nema pravo odustati od ugovora zbog promjena Općih uvjeta. Korisnik se slaže da će mu se datumom stupanja na snagu Izjave o odricanju (tj. primitka korisnikove pisane izjave o odricanju i istekom otkaznog roka) izbrisati do tada ostvareni, neunovčeni i nepreneseni Zlatni bodovi, Zlatni bonovi i sve ostale moguće ostvarene i neiskorištene pogodnosti.

Članak 22.
(Rješavanje sporova)

Za odnos koji proizlazi iz ovih Općih uvjeta izdavatelj ne priznaje izvođača za provedbu izvansudskog rješavanja potrošačkih sporova nadležnog za izvansudsko rješavanje potrošačkog spora koji bi potrošač mogao pokrenuti u skladu s mjerodavnim pravom s područja izvansudskog rješavanja potrošačkih sporova.
Izdavatelj i korisnik moguće će sporove rješavati sporazumno, u suprotnom će rješavati sporove pred stvarno nadležnim sudom.

Članak 23.
(Primjenjivanje pravila)

Ova Opća pravila stupaju na snagu danom objave na web-stranici i primjenjuju se 15. dana nakon objave.
Danom stupanja na snagu tih Općih pravila prestaju vrijediti prethodna Opća pravila upotrebe Petrol klub kartice vjernosti od dana 13. listopada 2013. godine.


Objavljeno 24. svibnja 2018.
PETROL d. d., Ljubljana