Opći uvjeti korištenja mobilne aplikacije NA POTI

1.    Uvodne odredbe

Općim uvjetima korištenja mobilne aplikacije NA POTI (u nastavku tekstu: Opći uvjeti), PETROL, Slovenska energetska družba, d. d., Ljubljana, Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana, matični br.: 5025796000, PDV ID broj: SI80267432, upisan pri Okružnom sudu u Ljubljani, s osnovnim kapitalom 52.240.977,04 eura (u nastavku teksta: PETROL), utvrđuju se obveze, prava i uvjeti korištenja mobilne aplikacije NA POTI (u nastavku teksta: mobilna aplikacija).

Ovi Opći uvjeti primjenjuju se na sve nadogradnje i/ili nove verzije i/ili sve druge izmjene spomenute mobilne aplikacije.

U slučaju da se korisnik mobilne aplikacije pri njezinu korištenju želi koristiti fizičkom ili virtualnom Petrol klub karticom vjernosti ili fizičkom Petrol klub platnom karticom vjernosti (u nastavku teksta zajedno: Petrol klub kartice) ili srebrnom poslovnom karticom (u daljnjem tekstu: Petrol poslovna platna kartica) mora biti vlasnik jedne ili druge Petrol klub kartice ili vlasnik odnosno korisnik Petrol poslovne platne kartice. Uvjeti koji se odnose na korištenje Petrol klub platne kartice vjernosti, Petrol klub kartice vjernosti ili srebrne poslovne kartice uređeni su pripadajućim Općim uvjetima. Opća pravila korištenja Petrol klub kartice vjernosti, Opća pravila korištenja Petrol klub platne kartice vjernosti i Opća pravila korištenja Petrol poslovnih platnih kartica dostupna su na mrežnoj stranici www.petrol.si i čine sadržajnu cjelinu s ovim Općim uvjetima koji nadopunjuju Opće uvjete Petrol klub kartica.

Ti Opći uvjeti korištenja mobilne aplikacije NA POTI objavljeni su na mrežnoj stranici www.petrol.si

2.    Definicije

Izrazi koji se upotrebljavaju u ovim Općim uvjetima imaju sljedeće značenje.

Korisnici mobilne aplikacije mogu biti fizičke osobe koje su napunile 15 godina starosti te su djelomično ili potpuno poslovno sposobne osobe.

Pametni telefon ili tablet-računalo za potrebe ovih Općih uvjeta znači uređaj koji omogućuje instalaciju i rad naprednih aplikacija koje ne podržavaju obični telefoni. Pametni telefoni ili tablet-računala omogućuju naprednije mogućnosti pristupa internetu, istodobno obavljanje više zadataka, povezivost te upotrebu naprednih funkcija.

Mobilna aplikacija omogućuje korisnicima plaćanje robe/usluga na prodajnim mjestima PETROL ili kupnju određene robe/usluga iz ponude PETROLA na daljinu. Ponuda robe/usluga koju je moguće platiti, tj. kupiti putem mobilne aplikacije, vidljiva je u mobilnoj aplikaciji. Ponuditelj i imatelj prava na mobilnu aplikaciju jest PETROL.

Registracija znači samo prvi upis u bazu podataka, pri čemu korisnik unosi tražene podatke i daje suglasnost na ponuđene opće uvjete te potvrđuje da je upoznat s njihovim sadržajem. Na taj način izrađuje svoj “PETROL korisnički račun” (u nastavku teksta: korisnički račun).

Prijava znači da su svi potrebni podatci prethodno upisani u bazu te da je korisnikova adresa elektroničke pošte prethodno potvrđena u bazi (aktivirana). U prijavi je nužno unijeti samo adresu elektroničke pošte i lozinku za sve daljnje uvide u poslovanje, a korisnik naknadno može promijeniti lozinku prema vlastitoj želji.

Portal MOJ PETROL mrežni je portal koji omogućuje korisnicima pregled financijskoga i kartičnog poslovanja te drugih pogodnosti koje nudi PETROL. Opći uvjeti korištenja portala i mobilne aplikacije MOJ PETROL koji uređuju korištenje PETROL korisničkog računa dostupni su na mrežnoj poveznici: https://www.petrol.si/gdpr/seznam-splošnih-pogojev.

Mobilna aplikacija MOJ PETROL omogućuje korisnicima slične funkcije kao i portal MOJ PETROL, a posebno pregled računa, stanja brojila, izvješća o stanju brojila, pregled pogodnosti i pregled transakcija kartica.

Povezivanje poslovanja postupak je povezivanja korisničkog računa s podatcima kupca.

Podatci kupca svi su podatci vezani za ugovorne odnose koje je kupac sklopio s tvrtkom PETROL (struja, zemni plin, Petrol klub kartica vjernosti, Petrol klub platna kartica, narudžbe u eShopu, narudžbe KOEL-a, narudžbe UNP-a, ostali osobni podatci kupca).

Član Petrol kluba, u skladu s Općim pravilima korištenja Petrol klub kartice vjernosti, fizička je osoba koja posjeduje valjanu karticu vjernosti što joj omogućuje prikupljanje Zlatnih bodova i ostvarenje ostalih pogodnosti te uplatu i dobivanje kredita na vlastiti račun Petrol kluba.

Račun Petrol kluba prikazuje podatke o članu Petrol kluba i na njemu se evidentiraju sve dobivene pogodnosti i krediti koje on ima.

Kredit čine novčana sredstva koja korisnik uplati na karticu ili ih prima od izdavatelja na Petrol klub karticu vjernosti ili Petrol klub platnu karticu vjernosti kao pogodnost i koristi se njima za plaćanje na prodajnim mjestima izdavatelja, kao što to definiraju Opća pravila korištenja Petrol klub kartice vjernosti i Opća pravila korištenja Petrol klub platne kartice vjernosti.

Petrol poslovna platna kartica, koja uključuje također srebrnu poslovnu karticu, platni je instrument kojim korisnici bezgotovinsko kupuju robu i usluge na ovlaštenim prodajnim mjestima. Kartica je vlasništvo izdavatelja. 

Srebrna poslovna kartica vrsta je Petrolove poslovne platne kartice koja je namijenjena tvrtkama za plaćanje goriva i cjelokupnog asortimana roba i usluga na Petrolovim prodajnim mjestima. Izdana je na ime kupca, tj. pravne ili fizičke osobe, koja obavlja gospodarsku djelatnost te je s izdavateljem sklopila Ugovor o korištenju Petrolovih poslovnih platnih kartica ili ime i prezime korisnika kojega je kupac ovlastio za korištenje te poslovne platne kartice. U aplikaciji Na poti koristi se kao jedno od sredstava plaćanja, a plaćanje usluga određeno je uvjetima kartice.

Internetska ili mobilna trgovina digitalni je način distribucije aplikacija te je namijenjena korisnicima za osiguranje, tj. instaliranje programskih aplikacija uz omogućivanje prijenosa mobilnih aplikacija na pametne telefone.

Lozinka za pristup mobilnoj aplikaciji omogućuje prijavu u mobilnu aplikaciju, a određuje ju korisnik.

Tokenizacija (pri elektroničkom poslovanju) – pretvaranje, tj. šifriranje osjetljivih podataka u siguran zapis u obliku žetona. Taj se tehnički postupak provodi u aplikaciji radi šifriranja podataka vezanih za određena raspoloživa sredstva plaćanja. Više informacija dostupno je na mrežnoj adresi https://www.bsi.si/placila-in-infrastruktura/nacionalni-svet-za-placila/e-novice/e-novice-nacionalnega-sveta-za-placila-avgust-2016/tokenizacija-narediti-vsa-karticna-placila- varnejsa.

Usmjerivač plaćanja (Payment Gateway) omogućuje vam plaćanje najčešće korištenim kreditnim i platnim (debitnim) karticama, kao što su MasterCard i Visa.

Mobilni novčanik mBills (u nastavku teksta: mBills) proizvod je koji omogućuje izdavanje i pohranu elektroničkog novca te pružanje platnih usluga. Odnosi se na otvorenu platformu za mobilno plaćanje koja je temeljena na mobilnom novčaniku. Elektronički novac pohranjen u mobilnom novčaniku mBills izdaje društvo MBILLS d. o. o. 

QR kod je optički strojno čitljiv prikaz podataka koji se odnose na predmet za koji je vezan. Može biti matrični ili dvodimenzionalni crtični kod (npr. QR kod, EAN kod ili ostale jedinstvene identifikacijske oznake) kojima će PETROL na prodajnim mjestima označiti robu/usluge koje se mogu kupiti putem mobilne aplikacije.

FRESH znači svježe pripremljena hrana i piće koja je u mobilnoj aplikaciji prikazana pod rubrikom Hip kupnje.

3.    Tehnički zahtjevi

Preuzimanje mobilne aplikacije

Ovisno o vrsti pametnog telefona ili tablet-računala te raspoloživosti, korisnik može preuzeti mobilnu aplikaciju putem internetskih ili mobilnih trgovina za mobilne aplikacije na način i pod uvjetima utvrđenima za odabrane internetske mobilne trgovine:

  • Apple iOS: App Store
  • Google Android: Google Play Store
  • Huawei: Huawei AppGallery.

Korištenje mobilne aplikacije besplatno je za korisnika koji je dužan platiti prijenos podataka koje mu odabrani operater zaračunava prema cjeniku na snazi. Preuzimanje i korištenje aplikacija moguće je u prikladnoj mreži i u inozemstvu (roaming), pri čemu se pri preuzimanju i korištenju obračunava prijenos podataka u inozemstvu prema cjeniku na snazi odabranog operatera za prijenos podataka u inozemstvu.

Za preuzimanje i korištenje mobilne aplikacije PETROL preporučuje 5G, LTE ili 3G mrežu ili fiksnu elektroničku komunikacijsku mrežu. Preuzimanje i korištenje aplikacije moguće je u 2.75G (Edge), no u tom se slučaju mobilna aplikacija preuzima dulje vremena te sporije radi.

Mobilna aplikacija radi u operativnim sustavima iOS 12 i novijima (Apple) ili Android 5.0 i novijima (Google). Zbog tehničkih ograničenja starijih verzija operativnih sustava određene aplikacije nisu dostupne te funkcije ne rade ispravno ili njihov prikaz nije moguć.

4.    Registracija, prijava i otkazivanje

Registracijom i prijavom u mobilnu aplikaciju korisnik može pristupiti svim funkcijama mobilne aplikacije kako je pobliže opisano u poglavlju „6. Korištenje aplikacije” ovih Općih uvjeta. Za prijavu u mobilnu aplikaciju korisnik treba korisnički račun koji kreira tijekom registracije unošenjem zahtijevanih osnovnih podataka (e-adresa, država, lozinka).

Označivanjem odgovarajućeg polja u tijeku registracije u mobilnoj aplikaciji korisnik potvrđuje da je pažljivo pročitao opće uvjete na snazi te da se slaže s njima i potpuno ih prihvaća, čime potvrđuje da je napunio 15 godina starosti i ispunjava ostale uvjete korištenja mobilne aplikacije utvrđene ovim Općim uvjetima.

Prijavljeni korisnik može u mobilnoj aplikaciji izraditi novu Petrol klub karticu vjernosti te si omogućiti dodatne funkcionalnosti koje su dostupne samo vlasnicima Petrol klub kartica. Za izradu Petrol klub kartice vjernosti korisnik mora dati sljedeće podatke: ime, prezime, državu, adresu, broj mobitela i spol. Nakon toga slijedi provjera unesenog telefonskog broja, a korisnik može i preskočiti provjeru telefonskog broja. Za uspješno kreiranje nove Petrol klub kartice vjernosti potrebno je pristati na Opća pravila korištenja Petrol klub kartice vjernosti koja su objavljena na mrežnoj stranici www.petrol.si, čime je uspješno završen proces kreiranja nove Petrol klub kartice vjernosti i korisnik kreiranu karticu već vidi u aplikaciji.

Ako korisnik već ima Petrol klub karticu vjernosti ili Petrol klub platne kartice vjernosti, može ih povezati s korisničkim računom.

Prilikom povezivanja svoje Petrol klub kartice vjernosti ili Petrol klub platne kartice vjernosti s korisničkim računom mobilne aplikacije, korisnik dobiva uvid u podatke ispisane na njegovoj Petrol klub kartici vjernosti ili Petrol klub platnoj kartici vjernosti (broj prikupljenih Zlatnih bodova, ostvarene pogodnosti, uplaćeni kredit, limit i sl.). Za povezivanje postojeće Petrol klub kartice vjernosti ili Petrol klub platne kartice s korisničkim računom, korisnik u odgovarajući odjeljak u mobilnoj aplikaciji upisuje sljedeće podatke: ime, prezime, državu, adresu, broj mobitela i spol. Ako se uneseni podatci podudaraju s podatcima koje PETROL već ima o korisniku kartice, sljedeći je korak unos broja kartice ili skeniranje koda kartice, čime se postojeća Petrol klub kartica vjernosti ili Petrol klub platna kartica povezuje s aplikacijom.  

Uspješnom registracijom i prijavom u mobilnu aplikaciju te prihvaćanjem ovih Općih uvjeta korisnik dobiva mogućnost uvida u plaćene račune za kupnju obavljenu putem mobilne aplikacije, povezivanjem svoje Petrol klub platne kartice vjernosti ili Petrol klub kartice vjernosti odnosno nove virtualne Petrol klub kartice vjernosti, kao i pregled ostvarenih pogodnosti, uplaćenog kredita i limita svoje Petrol klub platne kartice vjernosti. Obvezni podatci nužni su za daljnje postupke prijave i komunikaciju s registriranim korisnikom pri poslovanju i prijavljenim korisnikom, kao i za ostale oblike obrade u skladu sa svrhom i pravnim temeljima. U slučaju da korisnik ne želi proslijediti bilo koji obvezni podatak u tijeku registracije korisničkog računa, neće moći uspješno završiti postupak registracije, a samim time i kreirati korisnički račun te se koristiti mobilnom aplikacijom.

4.1.   Otkazivanje registracije ili otuđenje telefona/računala

U slučaju otuđenja korisnikova telefona ili otkazivanja registracije korisnik može otkazati korisnički račun pozivom na besplatni telefonski broj 080 22 66 odnosno pisanom obavijesti na adresu PETROL d. d., Ljubljana, Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana, s naznakom „preklic” ili slanjem poruke elektroničke pošte na adresu klub@petrol.si, s naznakom „preklic”. Korisnički račun i virtualna Petrol Klub kartica vjernosti bit će deaktivirani nakon konačne potvrde deaktivacije korisničkog računa. Nije moguće otkazati otkazivanje korisničkog računa, nego korisnik može samo izraditi, tj. registrirati novi korisnički račun u skladu s ovim Općim uvjetima.

U slučaju da pri otkazivanju korisničkog računa ostanu neiskorištena sredstva na Petrol klub računu, korisnik se može nastaviti koristiti fizičkom Petrol klub platnom karticom vjernosti ili fizičkom Petrol klub karticom vjernosti te preko njih nastaviti koristiti neiskorištena sredstva u skladu s Općim pravilima korištenja Petrol klub kartice vjernosti ili Općim pravilima korištenja Petrol klub platne kartice vjernosti.

U slučaju da korisnik posjeduje virtualnu Petrol klub karticu vjernosti ili fizičku Petrol klub karticu vjernosti ili platnu karticu vjernosti kojima je istekla valjanost, korisnik može postupiti u skladu s Općim pravilima korištenja Petrol klub kartice vjernosti ili Općim pravilima korištenja Petrol klub platne kartice vjernosti.

S obzirom na to, PETROL preporučuje korisnicima da prije isteka valjanosti fizičke ili virtualne Petrol klub kartice vjernosti ili Petrol klub platne kartice vjernosti iskoriste sva neiskorištena sredstva.

U slučaju da korisniku istekne valjanost fizičke ili virtualne Petrol klub kartice vjernosti ili Petrol klub platne kartice vjernosti koju je povezao s mobilnom aplikacijom, korisnik se više neće moći koristiti mobilnom aplikacijom s dodatnim funkcijama definiranima u ovim Općim uvjetima koji se odnose na Petrol klub kartice. U tom će se slučaju korisnik moći koristiti mobilnom aplikacijom bez pogodnosti i dodatnih funkcija koje se odnose na Petrol klub kartice.

5.    Sredstva plaćanja i plaćanje općenito

Korisnik je obvezan Općim uvjetima koji su na snazi u trenutku potvrde kupnje / slanja narudžbe. Cijene energenata, robe i usluga vidljive su na prodajnim mjestima tvrtke PETROL i u mobilnoj aplikaciji. Cijene su izražene u eurima te uključuju porez na dodanu vrijednost, osim ako je izričito napisano drukčije. Nakon što potvrdi kupnju korisnik više ne može odustati od nje, osim ako za određenu vrstu robe i/ili usluga nije drukčije utvrđeno u ovim Općim uvjetima.

Pri kupnji robe/usluga putem mobilne aplikacije primjenjuju se cijene u trenutku slanja narudžbe, tj. one cijene koje se primjenjuju u trenutku kada informacijski sustav tvrtke PETROL zaprimi narudžbu. PETROL zadržava pravo na dnevne izmjene cijena robe i usluga odnosno izmjene cijena tijekom dana bez prethodnog obavješćivanja korisnika.

5.1.    Postupak plaćanja podržanim sredstvom plaćanja

U tijeku postupka kupnje putem mobilne aplikacije, ona korisniku nudi sredstvo plaćanja koje je korisnik prethodno odabrao za kupnju određene usluge/robe. Na tome mjestu korisnik može zamijeniti zadano sredstvo plaćanja bilo kojim drugim sredstvom plaćanja ponuđenim u mobilnoj aplikaciji. Korisnik u mobilnoj aplikaciji može dodati/ukloniti sredstva plaćanja na način definiran u točki 5.2. ovih Općih uvjeta.

Korisnik obavlja kupnju tako da odabere sredstvo plaćanja i pritiskom na gumb POTVRDI potvrđuje narudžbu robe/usluge uz obvezu plaćanja, čime se sklapa ugovor o kupoprodaji između tvrtke PETROL i korisnika. U fazi POTVRDE narudžbe korisnik može obustaviti postupak kupnje i sklapanja ugovora tako da ne potvrdi plaćanje.

Nakon što potvrdi kupnju, korisnik više ne može odustati od nje, osim ako za određenu vrstu robe/usluga nije drukčije utvrđeno u ovim Općim uvjetima.

Ograničenje iznosa jednokratne kupnje, tj. plaćanja vezano je za odobreni limit korištenja pojedinačnoga korisnika koji je odredio izdavatelj sredstva plaćanja u dogovoru s korisnikom. U slučaju prekoračenja limita odabranog sredstva plaćanja korisnik se neće moći koristiti mobilnom aplikacijom za plaćanje na prodajnome mjestu. U slučaju neiskorištavanja limita odabranog sredstva plaćanja korisnik će moći platiti iznos kupnje putem mobilne aplikacije do visine limita korištenja.

Korisnik je obvezan valjanom inačicom ovih Općih uvjeta koji su na snazi u trenutku potvrde kupnje / slanja narudžbe korištenjem mobilne aplikacije.

5.2.    Postupak dodavanja i pohrane podržane platne kartice

Korisnik u izborniku mobilne aplikacije može urediti i dodati platne kartice koje su navedene u točki 5.3.3. ovih Općih uvjeta tako da unese osnovne podatke o platnoj kartici koje su nužne za plaćanje (broj kartice, ime na kartici, valjanost kartice, CVV ili CVC broj). Radi provjere valjanosti kartice tvrtka PETROL provest će predautorizaciju korisnikove platne ili kreditne kartice. Pri dodavanju platne ili kreditne kartice korisnik će biti preusmjeren na siguran kanal korisnikove banke za povezivanje platnih kartica (mrežna stranica ili mobilna aplikacija banke za potvrdu plaćanja). U slučaju uspješnog dodavanja kartice ona se putem tokenizacije pohranjuje u obliku žetona u pozadinskom sustavu usmjerivača plaćanja (Payment Gateway). Tokenizacija je obvezujuća ako korisnik želi platiti robu/usluge u mobilnoj aplikaciji sredstvima za plaćanje, osim u slučaju mBills mobilnog novčanika, Petrol klub platne kartice vjernosti i Petrol poslovne platne kartice. Na temelju žetona izrađena tokenizacijom mobilna aplikacija može provesti naknadna plaćanja, a korisnik ne mora ponovno upisivati sve podatke o kartici te prikupiti osnovne nepotpune podatke o kartici za prikaz podataka u aplikaciji radi preglednijeg odabira sredstava plaćanja. Ovako izrađen žeton nije upotrebljiv izvan okoline pozadinskog sustava mobilne aplikacije. Svi podatci o korisnikovoj kartici i o samoj transakciji sigurno su pohranjeni u odabranom sustavu usmjerivača plaćanja (Payment Gateway) i PETROL im ne može pristupiti.

Nakon što korisnik unese podatke o platnoj kartici u mobilnu aplikaciju, brigu o zaštiti podataka (broj platne kartice, sigurnosni kod, datum valjanosti itd.) preuzima usmjerivač plaćanja primjenom tehnologije Drop-in Payment UI, tj. Hosted fields koji sve te podatke sigurno preuzima putem sustava iframe.

Pri dodavanju kreditnih i platnih kartica kao sredstva plaćanja u mobilnoj aplikaciji sve korake obavlja usmjerivač plaćanja što znači da PETROL uopće nije u kontaktu s podatcima o kreditnoj kartici i s njom povezanoj transakciji. Naknadna plaćanja kreditnom karticom obavljaju se prema sustavu tokenizacije u skladu s ovim Općim uvjetima, kako je obrazloženo iznad u tekstu. 

Ovisno o dogovoru korisnika s izdavateljem sredstva plaćanja, tokenizacija može dovesti do toga da u određenim slučajevima nije nužna potvrda plaćanja, tj. unos sigurnosne lozinke pri uporabi tokeniziranog sredstva plaćanja, zbog čega PETROL preporučuje korisnicima da osiguraju odgovarajuću zaštitu telefona i tablet-računala na kojima imaju instaliranu mobilnu aplikaciju.

5.3.    Podržana sredstva plaćanja

U nastavku teksta definirana su i opisana sredstva plaćanja koja omogućuju plaćanje u mobilnoj aplikaciji.

5.3.1    PETROL klub kartice

Posjedovanjem Petrol klub kartice vjernosti ili Petrol klub platne kartice vjernosti korisnik postaje član Petrol kluba, a samim time i korisnik Petrol klub računa koji može povezati s mobilnom aplikacijom. Na taj način korisnik dobiva mogućnost da korištenjem mobilne aplikacije ostvari pogodnosti koje su dostupne članovima Petrol kluba i definirane u Općim uvjetima korištenja Petrol klub kartice vjernosti i Općih pravila korištenja Petrol klub platne kartice vjernosti.

5.3.1.1    Petrol klub kartica vjernosti

Korisnik može odabrati valjanu Petrol klub karticu vjernosti kao sredstvo plaćanja pod uvjetom da korisnik na svojoj Petrol klub kartici vjernosti, tj. na s njom povezanom Petrol klub računu ima uplaćen odgovarajući iznos sredstava koji mora biti veći ili jednak vrijednosti narudžbe robe/usluga radi uspješnog plaćanja.

Korisnik može uplatiti kredit na svoju Petrol klub karticu vjernosti plaćanjem na fizičkome prodajnome mjestu izdavatelja.

Korisnik može uplatiti sredstva na svoju Petrol klub karticu