Pogodbeno zagotavljanje prihrankov vode

Pogodbeno zagotavljanje prihrankov v vodnem sektorju je poslovni model, pri katerem so izvedeni ukrepi za učinkovito rabo energije in vode, ki so financirani s strani izvajalca, poplačani pa kot storitev na osnovi doseženih ciljnih prihrankov.

KONTAKTIRAJTE NAS

Zakaj energetsko pogodbeništvo v vodnem sektorju?

Vodne izgube se pojavljajo v dveh kategorijah – kot tehnične izgube in komercialne izgube. Tehnične izgube vode nastanejo ko voda fizično uide iz distribucijskega sistema in nikoli ne doseže končnega porabnika, komercialne izgube pa predstavljajo razliko med načrpano in obračunano vodo brez tehničnih izgub in imajo več vzrokov.

Učinke izgub vode v obeh kategorijah lahko ublažimo s pomočjo avtomatiziranega iskanja puščanj (AMR oz “Automated Leak Detection”) in naprednega merjenja na vodovodni infrastrukturi (AMI oz. “Advanced Metering Infrastructure”).

Obe področji zajemata več možnih rešitev in ukrepov, tako tehnične, kot storitvene in informacijsko procesne narave.


Pogodbeno zagotavljanje prihrankov vode

Pogodbeno zagotavljanje prihrankov v vodnem sektorju (WPC) je poslovni model, pri katerem so izvedeni ukrepi (področje AMR in AMI) za učinkovito rabo energije in vode.

Potrebni ukrepi za doseganje dogovorjenih rezultatov so izvedeni in financirani s strani izvajalca oz. zasebnika – tu gre za opremo na omrežju, identificiranje točk puščanj s pomočjo ekspertnih nadzornih orodij in storitev na hidravlično uravnoteženem modelu vodovodnega omrežja, optimizacijo distribucije vode v omrežju, ipd.

Vložena sredstva se zasebniku povrnejo skozi udeležbo pri privarčevanih izdatkih za porabljeno energijo v obliki pogodbeno dogovorjene višine storitve zagotavljanja prihrankov.
 

Kontaktirajte nas

Slovenija

Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana

Hrvaška

Savska Opatovina 36, 10000 Zagreb