Pogodbena oskrba z energijo

Kadar je potrebna naložba v nove, nadomestne in dopolnilne naprave za oskrbo z energijo, vodo ali drugimi tehnološkimi mediji, izberite model Pogodbene oskrbe z energijo pri Petrolu.

KONTAKTIRAJTE NAS

Pogodbena oskrba z energijo vsebuje vse prednosti energetskega pogodbeništva, vključno z zagotovitvijo začetnega finančnega vložka in jamstvom kakovosti oskrbe z energijo, vodo ali drugimi tehnološkimi mediji.


Primer pogodbene dobave toplote

V Petrolu kot vodilnemu regijskemu podjetju za oskrbo z energijo vedno sledimo načelu, da mora biti cena dobavljene toplote nižja od tiste cene, ki jo je naročnik oz. pogodbeni partner plačeval do sedaj.

V ceno dobavljene toplote pred izvedenimi ukrepi venomer štejemo tudi tiste stroške oz. izd