Pogodbena oskrba z energijo

Kadar je potrebna naložba v nove, nadomestne in dopolnilne naprave za oskrbo z energijo, vodo ali drugimi tehnološkimi mediji, izberite model Pogodbene oskrbe z energijo pri Petrolu.

KONTAKTIRAJTE NAS

Pogodbena oskrba z energijo vsebuje vse prednosti energetskega pogodbeništva, vključno z zagotovitvijo začetnega finančnega vložka in jamstvom kakovosti oskrbe z energijo, vodo ali drugimi tehnološkimi mediji.


Primer pogodbene dobave toplote

V Petrolu kot vodilnemu regijskemu podjetju za oskrbo z energijo vedno sledimo načelu, da mora biti cena dobavljene toplote nižja od tiste cene, ki jo je naročnik oz. pogodbeni partner plačeval do sedaj.

V ceno dobavljene toplote pred izvedenimi ukrepi venomer štejemo tudi tiste stroške oz. izdatke, ki jih je naročnik plačeval za redno in izredno vzdrževanje in morebitno upravljanje sistema.

Po izvedenih ukrepih prenove oz. izgradnje izvajalec vložena sredstva in storitve, ki jih v pogodbeni dobi opravlja za naročnika, povrne skozi fiksno ceno oz. obračunsko moč, ki jo naročniki ali uporabniki plačujejo za dobavljeno toplotno energijo ali hlad.

Variabilni del cene za dobavljeno toploto je še vedno odvisen od porabe toplote, ki se meri. Običajno se za naročnika poveča fiksni del cene toplote, variabilen pa se zmanjša, saj se vgradijo naprave z večjim izkoristkom in izvedejo drugi ukrepi za povečanje učinkovitosti oskrbe s toploto ali zamenja energent s cenejšim. Skupen letni strošek za naročnika je manjši od skupnega stroška, ki ga je naročnik plačeval do sedaj.

Pomembno je, da izvajalec v celotni pogodbeni dobi s sistemom tudi upravlja in ga vzdržuje. Tipična dolžina pogodbenega obdobja je med 5 in 15 let.