Lastniški sistem

O lastniškem sistemu govorimo takrat, ko lastnik naprave ali sistema ohranja lastništvo, a mu je v interesu, da na pogodbenega partnerja prenese dolgoročno upravljanje in vzdrževanje.

KONTAKTIRAJTE NAS

Zasebni partner tako lahko npr. upravlja s kotlovnico, katere lastniki so etažni lastniki – običajno gre za več lastnikov, lahko ima tudi več blokov skupno kotlovnico. Kotlovnica ostane v lasti lastnikov, zasebnemu partnerju s pogodbo podelijo pravico do upravljanja in vzdrževanja kotlovnice ter dobave toplote.

Pogodbeni partner za svoje plačilo prejema plačilo za storitev, npr. plačilo za dobavljeno toploto.


Sodelovanje s Petrolom

Odločitev za tovrstno sodelovanje temelji na prednostih, ki jih Petrol lahko ponudi v času trajanja pogodbenega razmerja:

  • Zagotavljanje dolgoročno sprejemljive cene storitve kot je toplota.
  • Prevzemanje tveganja za nabavo potrebnega energenta v daljšem obdobju po ustrezni ceni.
  • Kvalitetnejše dolgoročno vzdrževanje naprave ali sistema.
  • Zagotavljanje preostale življenjske dobe naprave ali sistema in ustrezno kondicijo po izteku pogodbe.


Kontaktirajte nas

Slovenija

Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana

Hrvaška

Savska Opatovina 36, 10000 Zagreb