Tehnološke storitve

Poslovnim partnerjem ponujamo vrsto tehnoloških storitev, od gradnje bencinskih servisov do različnih meritev ter vzdrževanja energetskih naprav, bencinskih servisov in skladišč naftnih derivatov.

KONTAKTIRAJTE NAS
Preverite še ostale poslovne rešitve

Izvedbo tehnoloških projektov zaupajte našim strokovnjakom, ki bodo poskrbeli za njihovo načrtovanje in izvedbo, pa naj gre za gradnjo, meritve ali vzdrževanje.

Svojim naročnikom zagotavljamo široko paleto storitev na področju energetike, predvsem ko gre za izvajanje del na področju bencinskih servisov, kjer v celoti pokrivamo opremo za manipulacijo z gorivi, in izvajanje kontrol v skladu s SIST EN ISO/IEC 17020:2012, tip C.


Gradnja bencinskih servisov

Bencinski servisi sodijo med specialne industrijske objekte, pri katerih so ključnega pomena izkušnje izvajalcev. Tu je zelo pomembna predvsem faza gradnje, saj napake v posamezni fazi ne pomenijo le kasnejših dodatnih stroškov, temveč lahko zaradi okoljsko in požarno nevarnih naftnih derivatov povzročijo tudi splošno nevarnost. Zato zelo jasna zakonodaja natančno predpisuje, kdo sme izvajati dela na bencinskih servisih in kakšno opremo sme vgrajevati.

Na Petrol se lahko zanesete, ker:

 • Imamo 50-letne izkušnje z gradnjo bencinskih servisov.
 • Izbiramo zanesljive dobavitelje z vrhunsko opremo kot so rezervoarji, točilni agregati, cevovodi za gorivo, merilniki ravni goriva ali merilniki tesnosti medplaščnega prostora.
 • Zagotavljamo 24-urno servisno službo.
 • Naše servisne ekipe so blizu vas – v Ljubljani, Mariboru, Celju, Krškem in Novi Gorici.
 • Imamo lastno skladišče rezervnih delov.

Vzpostavitev internega servisa za točenje goriv

Prednosti internega servisa za točenje goriv:

 • Lasten rezervoar vam omogoča optimalno nabavo goriva.
 • Prihranek časa, saj se vam ni treba voziti do najbližjega bencinskega servisa.
 • Možnost točenja goriva v vozila, ki niso registrirana za vožnjo po cesti.
 • Vsi podatki o porabi goriva so zbrani na enem mestu.
 • Možnost analize podatkov o skupni in povprečni porabi vozil.
 • Nadzorovano točenje goriva brez navzočnosti lastnika internega servisa.
Točilni agregat

Za interni servis predlagamo vrhunski točilni agregat podjetja Tokheim, ki ima vse potrebne certifikate in povsem ustreza slovenski zakonodaji.

Tehnični podatki:

 • Različici Q100 in Q300.
 • Hitrost pretoka: 40 L/min, 80 L/min, 130 L/min in 40/130 L/min.
 • Primeren za zunanjo montažo (od -25°C do +55°C).
 • Sesalni način delovanja.
 • Elektronski prikazovalnik.
 • Trifazni priključek 400 V/50 Hz.
 • Standardna dolžina iztočne cevi 4 metre s točilno pipo (cev lahko tudi podaljšamo).
Nadzor nad točenjem goriva

Bistveni element internega servisa je zmogljiv program za upravljanje točilnega agregata prek računalnika in z možnostjo obdelave podatkov.

Osnovne značilnosti:

 • Čitalec je vgrajen v ohišje točilnega agregata in je zaščiten pred zunanjimi vplivi.
 • Identifikacija z brezkontaktnimi karticami.
 • Programsko opremo namestite na obstoječ računalnik z operacijskim sistemom Windows.
 • Možnost blokiranja posameznih kartic.
 • Povezava z računalnikom prek podatkovnega kabla ali modema.
 • Možnost shranjevanja do 500 točenj v točilnem agregatu.
 • Možnost izpisov v Excelu.
Cevovodi in priključki

Cevovodi služijo za povezavo rezervoarja za gorivo in točilnega agregata. Bogate izkušnje na področju gradnje cevovodov za naftne derivate nam omogočajo, da vam ponudimo tehnično najboljšo rešitev podjetja KPS:

 • Cevi iz polietilena imajo 30-letno garancijsko dobo.
 • Elektrostatično prevodne cevi v celoti ustrezajo slovenski zakonodaji.
 • Hitra montaža.
 • S široko paleto fazonskih kosov se prilagaja vašim željam in potrebam.
Rezervoar

Interni servis za točenje goriva lahko izvedemo v kombinaciji z obstoječim rezervoarjem za gorivo ali pa vgradimo rezervoar, ki najbolj ustreza vašim željam in potrebam:

 • Velikost rezervoarjev od 5 do 40 m3.
 • Podzemna ali nadzemna izvedba.
 • Dvoplaščni ali enoplaščni z lovilno posodo.
 • Možnost dodatne odprtine za lažje čiščenje rezervoarja.
 • Rezervoar je opremljen z vsemi ustreznimi priključki za nemoteno delovanje (zakonska omejitev).

Inženiring

Današnje organizacije stremijo k vse večji specializaciji za dela, ki jim prinašajo glavnino prihodkov, zato je vse pogostejša odločitev za inženiring.

V Petrolu vam ponujamo celostno storitev inženiringa ter odlično ekipo strokovnjakov elektro, gradbene in strojne stroke. Odlikujejo nas dolgoletne izkušnje s področja gradnje in vzdrževanja objektov, sodelujemo pa z razvejano mrežo različnih podizvajalcev v vsej Sloveniji.


Meritve

V Petrolu opravljamo akreditirane in neakreditirane meritve, preglede in kontrole na sledečih področjih:

Merilniki pretoka

Pri pretakanju tekočin se vedno znova zastavlja vprašanje, kako natančno je merilo, ki ga uporabljamo, zlasti takrat, kadar pretočene količine zaračunavamo. Merilo mora kazati natančne vrednosti.

V Petrolu:

 • Imamo akreditacijo in imenovanje kot kontrolni organ tipa C po standardu SIST EN ISO/IEC 17020.
 • Overjamo lahko merilnike pretoka tekočin razen vode do 5.000 lit/min.
 • Kot neodvisni organ opravljamo dela tudi za zunanje naročnike.
 • Overitve izvajamo bodisi na terenu (pregledi točilnih agregatov na bencinskih servisih in skladiščih naftnih derivatov) ali v lastni preskuševalnici (merila na avtocisternah).
 • Spremljamo zakonodajo, zato lahko stranke obveščamo o spremembah.
 • Za stranke vodimo evidenco o preteklih overitvah in jih opozarjamo, kdaj jih je treba obnoviti.

Vsa zakonska merila, ki se dajejo v uporabo ali so že v uporabi, morajo biti v skladu z Zakonom o meroslovju (Uradni list RS, št. 26/05 – uradno prečiščeno besedilo) overjena.

V skladu s Pravilnikom o postopku overitve meril (Uradni list RS, št. 97/14) je overitev postopek, katerega namen je ugotovitev, ali merilo izpolnjuje predpisane meroslovne zahteve. Če so zahteve izpolnjene, se takšno merilo zaščiti in označi z overitvenimi oznakami.

Skladno z Zakonom o meroslovju overitve izvaja Urad RS za meroslovje ali pooblaščena pravna oseba oziroma samostojni podjetnik posameznik, t.i. imenovana oseba. Zahteve za imenovane osebe, postopek imenovanja, njihove naloge ter način nadzora s strani Urada RS za meroslovje določa Pravilnik o zahtevah, postopku imenovanja, nalogah in nadzoru imenovanih oseb na področju meroslovja (Uradni list RS, št. 131/04, 71/06, 64/08 in 27/17).

Petrol izvaja overitve skladno z odločbo o imenovanju, izdano s strani Urada RS za meroslovje in se predstavlja s trimestno identifikacijsko številko imenovane osebe »375«, ki je določena z odločbo o imenovanju. Več podatkov o imenovanju in meroslovnem sistemu v Republiki Sloveniji se nahaja na spletnih straneh www.mirs-info.si in www.mirs.gov.si.

Merilniki tlaka v pnevmatikah

Varnost vožnje vozila je v veliki meri odvisna od pravilno napolnjenih pnevmatik. Za nadzor tlaka v pnevmatiki uporabljamo manometre za pnevmatike. Zakonodaja natančno določa, kako morajo biti te naprave pregledane in kdo jih sme pregledovati.

V Petrolu:

 • Imamo akreditacijo in imenovanje za preskušanje in overitve manometrov za pnevmatike, ki ju podeljujeta Slovenska akreditacija in Urad za meroslovje.
 • Smo neodvisen organ, ki opravlja dela tudi za zunanje naročnike.
 • Meritve lahko izvajamo na terenu ali v našem laboratoriju.
Kontrola tesnosti rezervoarjev in meritve debeline sten

Po zakonu je vsak lastnik naprave za skladiščenje vnetljivih ali nevarnih snovi zavezan opraviti preizkus tesnosti naprave in pregled pripadajoče opreme. Take naprave so npr. rezervoarji za naftne derivate, kisline, luge, topila ali razredčila.

 • Imamo pooblastilo ministrstva in akreditacijo kot kontrolni organ tipa C po standardu SIST EN 17020:2004 za preskušanje skladiščnih naprav in opreme za skladiščenje nevarnih snovi.
 • Preskušamo enoplaščne, dvoplaščne, podzemne in nadzemne rezervoarje.
 • Izvajamo tudi meritve debeline sten rezervoarjev z ultrazvokom (akreditirana dejavnost).
 • Izvajamo kontrolo prebojnosti izolacije rezervoarjev.
 • Za svoje stranke vodimo evidenco opravljenih storitev.
 • Pri pregledu saniramo ugotovljene napake ali izvedemo nove inštalacije.
Meritve delovnega okolja in opreme

V skladu z zakonodajo morajo imeti vse pravne osebe v Sloveniji pregledano delovno opremo, saj bi sicer pri njeni uporabi lahko prišlo do poškodb. Prav tako morajo imeti vsi zaposleni ustrezno delovno okolje za nemoteno opravljanje dela. Zato zakonodaja natančno predpisuje, kako pogosto je treba pregledovati delovno opremo in delovno okolje ter katera podjetja lahko te preglede izvajajo.

Imamo pooblastilo za izvajanje obdobnih pregledov delovnega okolja ter preglede in preskuse delovne opreme, ki ga podeljuje Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.

Pri pregledu delovnega okolja izvajamo meritve fizikalnih škodljivosti na delovnem mestu. To se nanaša na mikroklimo (temperatura zraka, toplotno sevanje, relativna vlažnost, gibanje zraka), osvetlitvene razmere in hrup na delovnem mestu. Izračun toplotnega udobja, osvetlitvenih razmer in hrupa na delovnem mestu izvajamo z metodami, ki so v skladu z zahtevami standardov SIST EN ISO 7730, 11079, SIST EN 27243, SIST EN 12464 in SIST ISO 9612.

Pregled in preizkus delovne opreme ter električne delovne opreme izvajamo v skladu z Odredbo o varnosti strojev in standardom SIST EN 60204 - 1. Meritve opravljamo s sodobnimi in kalibriranimi merilnimi napravami.


Vzdrževanje
Vzdrževanje bencinskih servisov

Vzdrževanje bencinskih servisov je resen organizacijski izziv, saj je treba zagotoviti ustrezno delovanje nekaterih zelo specifičnih delov opreme (npr. točilnega agregata ali naprave za merjenje količine goriva v rezervoarju) in tudi povsem običajnih (npr. vrat).

 • Imamo certifikat za vzdrževanje opreme na eksplozijsko nevarnih območjih.
 • Zagotavljamo 24-urno servisno službo. Naše servisne ekipe so blizu vas - v Ljubljani, Mariboru, Celju, Krškem in Novi Gorici.
 • Imamo lastno skladišče rezervnih delov in sodelujemo s pogodbenimi podizvajalci za vsa dela, ki niso običajna za bencinski servis.
Čiščenje rezervoarjev za naftne derivate

Pri uporabi rezervoarjev za naftne derivate se je treba zavedati, da se sčasoma na dnu rezervoarja naberejo usedline, ki lahko zamašijo filter za gorivo in celo gorilne šobe. Zato je priporočljivo redno čiščenje rezervoarjev.

Usposobljeni smo za čiščenje podzemnih in nadzemnih rezervoarjev, s pogodbenimi partnerji pa imamo urejeno uničenje odpadkov.

Opravljamo naslednje vrste