Zemljišče Šempeter pri Gorici

Prodaja zemljišča Šempeter pri Gorici

Osnovni podatki
Posredovanje: Prodaja
Cena: 118.800,00 EUR
Namembnost/Vrsta nepremičnine: Stavbno zemljišče
Naslov: /
Leto izgradnje /
Površina: 1.097 m2
Parcelne številke: 128/3, 132/2, 133/4, 77/3, vse k.o. 2315 Šempeter

Zemljišče se nahaja v občini Šempeter-Vrtojba, ob glavni cesti v Šempetru pri Gorici in je od hitre ceste oddaljeno približno 1,5 km. Zemljišča skupno merijo 1.097 m2, od tega površine cest predstavljajo 27 m2, pri čemer pa se zemljišče 128/3 v izmeri 159 m2 se drži skupaj z ostalimi zemljišči. Zemljišče leži v bližini industrijske cone Lavžnik oz. je umeščeno med industrijsko cono in centrom, v neposredni bližini gozdnih in cestnih površin ter železniške proge. Zemljišče v naravi predstavlja delno zaraščene travnate površine v naklonu ob robu ceste. 

Zemljišča so po namenski rabi opredeljena kot stavbna, podrobneje kot ostale prometne površine, namenjene izvajanju dejavnosti gospodarskih služb s področja prometa ter spremljajoče dejavnosti gostinstvo, trgovina, skladiščenje in druge dejavnosti, ki služijo tem območjem ter manjši del kot površine cest.

Prodajna cena predstavlja neto vrednost transakcije. 

V primeru dodatnih vprašanj smo vam na voljo na spletnem naslovu: nepremicnine@petrol.si.

Stranke obveščamo, da si družba Petrol d.d., Ljubljana pridržuje pravico, da v postopku prodaje ne izbere nobenega ponudnika oz. z nobenim ponudnikom ni dolžna skleniti prodajne pogodbe za pogodbeni predmet ali stopiti v kakršnokoli drugo pravno razmerje, četudi je ponudba enaka višini informativne (prodajne) cene ali višja. Prav tako pa ima družba Petrol d.d., Ljubljana možnost za prodajo pogodbenega predmeta razpisati javno dražbo, e-dražbo, objaviti razpis za zbiranje zavezujočih ponudb, ali s ponudniki, ki oddajo enako ponudbo, izvesti dodatna pogajanja.

Kontaktirajte nas

Upravljanje in prodaja nepremičnin

Ljubljna; Dunajska cesta 50; 1000 Ljubljana