Zemljišče Sečovlje

Prodaja zemljišča Sečovlje


Osnovni podatki
Posredovanje: Prodaja
Cena: 33.600,00 EUR
Namembnost/Vrsta nepremičnine: Zemljišče
Naslov: /
Leto izgradnje /
Površina: 276 m2
Parcelne številke: 5627/2, 5627/4, obe k.o. 2632 Sečovlje

Zemljiški parceli v izmeri 135 m2 in 141 m2 se nahajata v občini Piran, v Sečovljah, nasproti letališča Portorož in v bližini krajinskega parka Sečoveljske soline ter mejnega prehoda (približno 500 m). V okolici prevladujejo kmetijske površine. Zemljiški parceli med seboj nista povezani, na obeh straneh pa se nahajajo hudourniški jarki. Dostop je urejen.

Zemljišči sta opredeljeni kot kmetijsko zemljišče, pri čemer je zemljišče k.o. Sečovlje parcela 5627/2 delno v območju predvidene prometne infrastrukture. Del zemljišča predstavlja vodno in priobalno zemljišče vodotoka.

Prodajna cena predstavlja neto vrednost transakcije. 

V primeru dodatnih vprašanj smo vam na voljo na spletnem naslovu: nepremicnine@petrol.si.

Stranke obveščamo, da si družba Petrol d.d., Ljubljana pridržuje pravico, da v postopku prodaje ne izbere nobenega ponudnika oz. z nobenim ponudnikom ni dolžna skleniti prodajne pogodbe za pogodbeni predmet ali stopiti v kakršnokoli drugo pravno razmerje, četudi je ponudba enaka višini informativne (prodajne) cene ali višja. Prav tako pa ima družba Petrol d.d., Ljubljana možnost za prodajo pogodbenega predmeta razpisati javno dražbo, e-dražbo, objaviti razpis za zbiranje zavezujočih ponudb, ali s ponudniki, ki oddajo enako ponudbo, izvesti dodatna pogajanja.

Kontaktirajte nas

Upravljanje in prodaja nepremičnin

Ljubljna; Dunajska cesta 50; 1000 Ljubljana