Zemljišče Nova Gorica

Prodaja zemljišča Nova Gorica

Osnovni podatki
Posredovanje: Prodaja
Cena: 21.600,00 EUR
Namembnost/Vrsta nepremičnine: Zemljišče
Naslov: /
Leto izgradnje /
Površina: 3.802 m2
Parcelne številke: 1007, 1008, 1009, vse k.o. 2304 Nova Gorica

Zemljišče se nahaja na obrobju centra Nove Gorice, tik ob glavni cesti, z umeščenostjo med trgovsko cono, stanovanjskim naseljem ter travnatimi površinami. Zemljišče v skupni izmeri 3.802 m2 je ravno in v naravi predstavlja travnik ter kmetijske površine. Dostop do zemljišča je urejen. Avtocestni priključek je oddaljen približno 4,5 km. 

Leži v območju vodne infrastrukture z dopustnimi spremljajočimi rekreacijskimi in športnimi dejavnostmi.

Prodajna cena predstavlja neto vrednost transakcije. 

V primeru dodatnih vprašanj smo vam na voljo na spletnem naslovu: nepremicnine@petrol.si.

Stranke obveščamo, da si družba Petrol d.d., Ljubljana pridržuje pravico, da v postopku prodaje ne izbere nobenega ponudnika oz. z nobenim ponudnikom ni dolžna skleniti prodajne pogodbe za pogodbeni predmet ali stopiti v kakršnokoli drugo pravno razmerje, četudi je ponudba enaka višini informativne (prodajne) cene ali višja. Prav tako pa ima družba Petrol d.d., Ljubljana možnost za prodajo pogodbenega predmeta razpisati javno dražbo, e-dražbo, objaviti razpis za zbiranje zavezujočih ponudb, ali s ponudniki, ki oddajo enako ponudbo, izvesti dodatna pogajanja.

Kontaktirajte nas

Upravljanje in prodaja nepremičnin

Ljubljna; Dunajska cesta 50; 1000 Ljubljana