Stavbno zemljišče Velenje

Prodaja stavbnega zemljišča Velenje

Osnovni podatki
Posredovanje: Prodaja
Cena: 344.300,00 EUR
Namembnost/Vrsta nepremičnine: Stavbno zemljišče
Naslov: /
Leto izgradnje /
Površina: 6.903 m2
Parcelne številke: 3389/9, 3389/8, 3389/7, 3388/1, vse k.o. 964 Velenje


Zemljišče se nahaja ob glavni cesti, na vstopnem območju v mesto Velenje iz Celjske strani, v neposredni bližini nakupovalnega središča Velenjka. Zemljišče je ravno ter v naravi predstavlja travniško površino poraslo z drevjem in grmičevjem. Dostop je urejen. Zemljišče je umeščeno med stanovanjsko in poslovno gradnjo ter zelene površine, vsa potrebna infrastruktura se nahaja v bližini. Oddaljenost od centra Velenja je približno 1,5 m, avtocestni priključek pa je oddaljen približno 14 km. Komunalna infrastruktura poteka v bližini. 

Prodajna cena predstavlja neto vrednost transakcije. 

V primeru dodatnih vprašanj smo vam na voljo na spletnem naslovu: nepremicnine@petrol.si.

Stranke obveščamo, da si družba Petrol d.d., Ljubljana pridržuje pravico, da v postopku prodaje ne izbere nobenega ponudnika oz. z nobenim ponudnikom ni dolžna skleniti prodajne pogodbe za pogodbeni predmet ali stopiti v kakršnokoli drugo pravno razmerje, četudi je ponudba enaka višini informativne (prodajne) cene ali višja. Prav tako pa ima družba Petrol d.d., Ljubljana možnost za prodajo pogodbenega predmeta razpisati javno dražbo, e-dražbo, objaviti razpis za zbiranje zavezujočih ponudb, ali s ponudniki, ki oddajo enako ponudbo, izvesti dodatna pogajanja.

Kontaktirajte nas

Upravljanje in prodaja nepremičnin

Ljubljna; Dunajska cesta 50; 1000 Ljubljana