Stavbno zemljišče Sladki Vrh

Prodaja stavbnega zemljišča Sladki Vrh

Osnovni podatki
Posredovanje: Prodaja
Cena: 189.750,00 EUR
Namembnost/Vrsta nepremičnine: Stavbno zemljišče
Naslov: /
Leto izgradnje /
Površina: 3.321 m2
Parcelne številke: 383/15, 383/16, obe k.o. 566 Sladki Vrh 

Zemljišče se nahaja v Občini Šentilj, naselje Sladki Vrh in leži tik ob glavni cesti. Obsega dve parceli v skupni izmeri 3.321 m2. Zemljišče je ravno in v naravi predstavlja travnik z drevesi. Vsa potrebna infrastruktura se nahaja v neposredni bližini, prav tako tudi osnovna šola, sicer pa je zemljišče umeščeno med stanovanjsko gradnjo, poslovno dejavnostjo ter zelene površine. V bližini se nahaja podjetje Paloma in reka Mura. Maribor je oddaljen približno 27 km, avtocestni priključek približno 45 km, mejni prehod z Avstrijo pa približno 6,5 km. 

Zemljišče se po namenski rabi nahaja v območju centralnih dejavnosti. Komunalna infrastruktura na parceli oz. v bližini.  

Prodajna cena predstavlja neto vrednost transakcije. 

V primeru dodatnih vprašanj smo vam na voljo na spletnem naslovu: nepremicnine@petrol.si.

Stranke obveščamo, da si družba Petrol d.d., Ljubljana pridržuje pravico, da v postopku prodaje ne izbere nobenega ponudnika oz. z nobenim ponudnikom ni dolžna skleniti prodajne pogodbe za pogodbeni predmet ali stopiti v kakršnokoli drugo pravno razmerje, četudi je ponudba enaka višini informativne (prodajne) cene ali višja. Prav tako pa ima družba Petrol d.d., Ljubljana možnost za prodajo pogodbenega predmeta razpisati javno dražbo, e-dražbo, objaviti razpis za zbiranje zavezujočih ponudb, ali s ponudniki, ki oddajo enako ponudbo, izvesti dodatna pogajanja.

Kontaktirajte nas

Upravljanje in prodaja nepremičnin

Ljubljna; Dunajska cesta 50; 1000 Ljubljana