Stavbno zemljišče Pivka

Prodaja stavbnega zemljišča Pivka

Osnovni podatki
Posredovanje: Prodaja
Cena: 201.250,00 EUR
Namembnost/Vrsta nepremičnine: Stavbno zemljišče
Naslov: /
Leto izgradnje /
Površina: 2.781 m2
Parcelne številke: 329/3, 335/4, 3019/11, vse k.o. 2500 Selce

Zemljišče v skupni izmeri 2.791 m2 se nahaja v občini Pivka, naselje Selce. Zemljišče je ravno in v naravi predstavlja travnik. Zemljišče leži med lokalno in glavno cesto, dostop je urejen. V okolici prevladuje stanovanjska gradnja in zelene površine. Vsa infrastruktura se nahaja v Pivki, ki je oddaljena približno 2 km ter Postojni, ki je oddaljena približno 8,5 km. Sama lokacija je frekventna in primerna za poslovno dejavnost, pri čemer pa je zaradi varovalnih pasov cest le-ta omejena. 

Zemljišče se nahaja v območju stavbnih zemljišč, podrobneje delno v osrednjem območju centralnih dejavnosti ter delno v območju druge urejene zelene površine. Zemljišče je umeščeno med lokalno varovalni pas (10 m) in glavno cesto I. reda (varovalni pas 15 m).

Prodajna cena predstavlja neto vrednost transakcije. 

V primeru dodatnih vprašanj smo vam na voljo na spletnem naslovu: nepremicnine@petrol.si.

Stranke obveščamo, da si družba Petrol d.d., Ljubljana pridržuje pravico, da v postopku prodaje ne izbere nobenega ponudnika oz. z nobenim ponudnikom ni dolžna skleniti prodajne pogodbe za pogodbeni predmet ali stopiti v kakršnokoli drugo pravno razmerje, četudi je ponudba enaka višini informativne (prodajne) cene ali višja. Prav tako pa ima družba Petrol d.d., Ljubljana možnost za prodajo pogodbenega predmeta razpisati javno dražbo, e-dražbo, objaviti razpis za zbiranje zavezujočih ponudb, ali s ponudniki, ki oddajo enako ponudbo, izvesti dodatna pogajanja.

Kontaktirajte nas

Upravljanje in prodaja nepremičnin

Dunajska cesta 50; 1000 Ljubljana