Stavbno zemljišče, Obrtna cona Dobja vas, Prevalje

Prodaja stavbnega zemljišča Obrtna cona Dobja vas, Prevalje

Osnovni podatki
Posredovanje: Prodaja
Cena: 246.675,00 EUR (75,00 EUR/m2)
Namembnost/Vrsta nepremičnine: Stavbno zemljišče (CU - območja centralnih dejavnosti)
Naslov: Obrtna cona Dobja vas
Leto izgradnje /
Površina: 3.289 m2
Parcelne številke: 113/9, k.o. 883 - Dobja vas

Ravne na Koroškem, Dobja vas, Obrtna cona, 3.289 m2, stavbno zemljišče.

Stavbno zemljišče, v skupni izmeri 3.289 m² se nahaja na območju centralnih dejavnosti (CU) in je namenjeno za gradnjo objektov in naprav za opravljanje storitvenih dejavnosti s pripadajočimi parkirišči in manipulacijskimi površinami.

Zemljišče je komunalno urejeno, na zemljišču oziroma ob zemljišču se nahajajo vodovod, elektrika, telekomunikacije, kanalizacija in plinovod.

Zemljišče se nahaja v obrtni coni Dobja vas, na lahko dostopni, vidni in frekventni lokaciji ob glavni cesti Prevalje–Ravne na Koroškem.
Interesente prosimo, da nam posredujejo povpraševanje ali nezavezujočo ponudbo preko spletne pošte na: nepremicnine@petrol.si.


Družba Petrol d.d., Ljubljana si pridržuje pravico, da kadarkoli odstopi od prodaje oziroma v postopku prodaje ne izbere nobenega ponudnika. Objavljena izhodiščna prodajna cena predstavlja neto vrednost (brez DDV).

Kontaktirajte nas

Upravljanje in prodaja nepremičnin