Stavbno zemljišče Murska Sobota

Prodaja stavbnega zemljišča Murska Sobota

Osnovni podatki
Posredovanje: Prodaja
Cena: 235.750,00 EUR
Namembnost/Vrsta nepremičnine: Stavbno zemljišče 
Naslov: Tišinska ulica 12, Murska Sobota
Leto izgradnje /
Površina: 3.070 m2
Parcelne številke: 2609/1, 2609/2, 2609/3, 2610/1, vse k.o. 105 Murska Sobota


Zemljišče v skupni izmeri 3.070 m2 se nahaja v Murski Soboti, na obrobju mesta, približno 1,5 km oddaljeno od centra, ob glavni vpadnici. Zemljišče je umeščeno v okolje poslovnih stavb, površin za rekreacijo ter kmetijskih površin. Na zemljišču še stoji opuščen bencinski servis iz leta 1969 v izmeri 46 m2, dostop je urejen.

Zemljišče je po namenski rabi podrobneje uvrščeno v gospodarske cone, ki so namenjene obrtnim, skladiščnim, prometnim, trgovskim in proizvodnim dejavnostim. 

Prodajna cena predstavlja neto vrednost transakcije. 

V primeru dodatnih vprašanj smo vam na voljo na spletnem naslovu: nepremicnine@petrol.si.

Stranke obveščamo, da si družba Petrol d.d., Ljubljana pridržuje pravico, da v postopku prodaje ne izbere nobenega ponudnika oz. z nobenim ponudnikom ni dolžna skleniti prodajne pogodbe za pogodbeni predmet ali stopiti v kakršnokoli drugo pravno razmerje, četudi je ponudba enaka višini informativne (prodajne) cene ali višja. Prav tako pa ima družba Petrol d.d., Ljubljana možnost za prodajo pogodbenega predmeta razpisati javno dražbo, e-dražbo, objaviti razpis za zbiranje zavezujočih ponudb, ali s ponudniki, ki oddajo enako ponudbo, izvesti dodatna pogajanja.

Kontaktirajte nas

Upravljanje in prodaja nepremičnin

Ljubljna; Dunajska cesta 50; 1000 Ljubljana