Pozidano zemljišče Kranj, Primskovo

Prodaja pozidanega zemljišča Kranj, Primskovo

Osnovni podatki
Posredovanje: Prodaja
Cena: 36.300,00 EUR
Namembnost/Vrsta nepremičnine: Pozidano zemljišče
Naslov: /
Leto izgradnje /
Površina: 957 m2
Parcelne številke: 227/9, 1139/14, 1139/15, 1139/16, vse k.o. 2120 Primskovo 


Zemljišče v skupni izmeri 957 m2 se nahaja na in ob cesti Staneta Žagarja, natančneje na križišču z Jelenčevo ulico. 

Zemljišče v naravi predstavlja cestišče, površine za pešce ter kolesarje.

Prodajna cena predstavlja neto vrednost transakcije. 

V primeru dodatnih vprašanj smo vam na voljo na spletnem naslovu: nepremicnine@petrol.si.

Stranke obveščamo, da si družba Petrol d.d., Ljubljana pridržuje pravico, da v postopku prodaje ne izbere nobenega ponudnika oz. z nobenim ponudnikom ni dolžna skleniti prodajne pogodbe za pogodbeni predmet ali stopiti v kakršnokoli drugo pravno razmerje, četudi je ponudba enaka višini informativne (prodajne) cene ali višja. Prav tako pa ima družba Petrol d.d., Ljubljana možnost za prodajo pogodbenega predmeta razpisati javno dražbo, e-dražbo, objaviti razpis za zbiranje zavezujočih ponudb, ali s ponudniki, ki oddajo enako ponudbo, izvesti dodatna pogajanja.

Kontaktirajte nas

Upravljanje in prodaja nepremičnin

Dunajska cesta 50; 1000 Ljubljana