Pozidano zemljišče Kamnik, Perovo

Prodaja pozidanega zemljišča Kamnik, Perovo

Osnovni podatki
Posredovanje: Prodaja
Prodajna cena: 2.195,00 EUR
Namembnost/Vrsta nepremičnine: Pozidano zemljišče 
Naslov: /
Leto izgradnje /
Površina stavbe: 20 m2
Parcelne številke: 857/58, k.o. 1911 Kamnik 

Zemljišče v izmeri 20 m2 se nahaja v »poslovni coni« Perovo, ob obvoznici.

Zemljišče v naravi predstavlja del asfaltiranega cestišča.

Prodajna cena predstavlja neto vrednost transakcije.

V primeru dodatnih vprašanj smo vam na voljo na spletnem naslovu: nepremicnine@petrol.si.

Stranke obveščamo, da si družba Petrol d.d., Ljubljana pridržuje pravico, da v postopku prodaje ne izbere nobenega ponudnika oz. z nobenim ponudnikom ni dolžna skleniti prodajne pogodbe za pogodbeni predmet ali stopiti v kakršnokoli drugo pravno razmerje, četudi je ponudba enaka višini informativne (prodajne) cene ali višja. Prav tako pa ima družba Petrol d.d., Ljubljana možnost za prodajo pogodbenega predmeta razpisati javno dražbo, e-dražbo, objaviti razpis za zbiranje zavezujočih ponudb, ali s ponudniki, ki oddajo enako ponudbo, izvesti dodatna pogajanja.

Kontaktirajte nas

Upravljanje in prodaja nepremičnin

Dunajska cesta 50; 1000 Ljubljana