Kmetijsko zemljišče Puconci

Prodaja kmetijskega zemljišča Puconci

Osnovni podatki
Posredovanje: Prodaja
Cena: 54.000,00 EUR
Namembnost/Vrsta nepremičnine: Zemljišče
Naslov: /
Leto izgradnje /
Površina: 3.442 m2
Parcelne številke: 1809 k.o. 60 Vaneča

Zemljišče se nahaja v občini Pucunci, naselje Vaneča. Puconci so oddaljeni približno 2 km, Murska Sobota pa približno 7,5 km. Zemljišče je ravno, trikotne oblike in se nahaja tik ob glavni cesti ter je umeščeno med travniške, gozdne in kmetijske površine.

Po namenski rabi je kmetijsko zemljišče brez trajnih nasadov, z 34 bonitetnimi točkami. 

Prodajna cena predstavlja neto vrednost transakcije.

V primeru dodatnih vprašanj smo vam na voljo na spletnem naslovu: nepremicnine@petrol.si.

Stranke obveščamo, da si družba Petrol d.d., Ljubljana pridržuje pravico, da v postopku prodaje ne izbere nobenega ponudnika oz. z nobenim ponudnikom ni dolžna skleniti prodajne pogodbe za pogodbeni predmet ali stopiti v kakršnokoli drugo pravno razmerje, četudi je ponudba enaka višini informativne (prodajne) cene ali višja. Prav tako pa ima družba Petrol d.d., Ljubljana možnost za prodajo pogodbenega predmeta razpisati javno dražbo, e-dražbo, objaviti razpis za zbiranje zavezujočih ponudb, ali s ponudniki, ki oddajo enako ponudbo, izvesti dodatna pogajanja.

Kontaktirajte nas

Upravljanje in prodaja nepremičnin

Ljubljna; Dunajska cesta 50; 1000 Ljubljana