Stanovanje Brežice

Prodaja stanovanja Brežice

Osnovni podatki
Posredovanje: Prodaja
Cena: 98.500,00 EUR
Namembnost/Vrsta nepremičnine: Stanovanje
Naslov: Gregorčičeva ulica 15, Brežice
Leto izgradnje 1957
Površina: 95,90 m2
Parcelne številke: /

Stanovanje se nahaja v visokem pritličju stanovanjskega bloka s štirimi stanovanji. Blok je bil zgrajen leta 1957, leta 2005 je bila obnovljena streha. Stanovanje ima 77,70 m2 uporabne površine (neto tlorisna površina stanovanja znaša 95,50 m2), je orientirano SZ-JZ in obsega hodnik, ločen WC in kopalnico, kuhinjo z jedilnico in shrambo ter dve sobi in dva balkona. V kletni etaži ima stanovanje prostorno klet. Parkiranje je mogoče v okolici bloka. Stavba je priključena na daljinsko ogrevanje, stanovanje se ogreva s centralnim sistemom (vgrajeni delilniki toplote).

Stanovanje je prazno in nezasedeno z gradbenim in uporabnim dovoljenjem.

V neposredni bližini se nahajajo vrtec, šola, trgovina, banka, pošta, avtobusna postaja in ostala infrastruktura. 

Prodajna cena predstavlja neto vrednost transakcije. Dodatni pogoje je, da se kupec s sklenitvijo pogodbe zavezuje poravnati davek na promet nepremičnin v višini 2% od pogodbene vrednosti, ter stroške overitve kupoprodajne pogodbe in vpisa v ZK. 

Ogled je mogoč na podlagi predhodnega dogovora. V primeru dodatnih vprašanj smo vam na voljo na spletnem naslovu: nepremicnine@petrol.si.

Rok za oddajo nezavezujoče ponudbe je do vključno 30.9.2022. Nezavezujoča ponudba naj vsebuje podatke o predmetu ponudbe (stanovanje Gregorčičeva ulica 15, Brežice - št. dela stavbe: 2, št. stavbe: 304, k.o. 1300 Brežice), podatke o ponudniku/kupcu (ime in priimerk, naslov, EMŠO, davčna št. in kontaktni podatki), višini kupnine in navedbo morebitnih dodatnih pogojev za sklenitev posla (nepopolne ponudbe ne bodo vključene v postopek izbora). Ponudbo nam posredujte preko klasične pošte na naslov: Petrol d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana s pripisom Upravljanje in prodaja nepremičnin – Razpis ST BR – Ne odpiraj. 

Stranke obveščamo, da si družba Petrol d.d., Ljubljana pridržuje pravico, da v postopku prodaje ne izbere nobenega ponudnika oz. z nobenim ponudnikom ni dolžna skleniti prodajne pogodbe za pogodbeni predmet ali stopiti v kakršnokoli drugo pravno razmerje, četudi je ponudba enaka višini informativne (prodajne) cene ali višja. Prav tako pa ima družba Petrol d.d., Ljubljana možnost za prodajo pogodbenega