Pretekli razpisi

AKTUALNI RAZPISI

Pretekli razpisi:


Št.razpisa: 502023
Naziv: Kotlovnica Sušilnica blata Ihan
Naročnik :
Operativno poslovanje

Začetek prejemanja ponudb:
13. september 2023

Vrsta nabave:
Projektna nabava

Kraj:
Študljanska cesta 91a, 1230 Domžale

Rok za dostavo ponudb:
25. september 2023

Kategorija:
Oprema - kotli

Kratek opis:

Zbiranje ponudb za dobavo in vgradnjo mobilne kotlovnice (kontejnerska izvedba) s kotlom na UNP/ZP na lokaciji sušilnice blata Petrol, Študljanska cesta 91a, 1230 Domžale.


Št.razpisa: 492023
Naziv: Dobava in montaža Totema in izveska
Naročnik :
Operativno poslovanje

Začetek prejemanja ponudb:
13. september 2023

Vrsta nabave:
Projektna nabava

Kraj:
Dragalić Sever AC Bajakovo - Zagreb (Hrvaška)

Rok za dostavo ponudb:
19. september 2023

Kategorija:
Dobava in montaža opreme

Kratek opis:

Dobava in montaža Totema in izveska za bencinski servis BS Dragalić Sever AC Bajakovo-Zagreb (Hrvaška)


Št.razpisa: 482023
Naziv: Sistem tehničnega varovanja
Naročnik :
Operativno poslovanje

Začetek prejemanja ponudb:
11. september 2023

Vrsta nabave:
Investicija v BS

Kraj:
BS AC Barje sever in jug

Rok za dostavo ponudb:
13. september 2023

Kategorija:
Tehnično varovanje

Kratek opis:

Podjetje Petrol d.d., Ljubljana na lokacijah BS AC Barje sever in jug gradi nova bencinska servisa. Znotraj predvidenih del, se nahaja tudi sitem tehničnega varovanja, ki je predmet tega razpisa.


Št.razpisa: 472023
Naziv: Organski odpadki za predelavo v bioplinarni Črnomelj
Naročnik :
Proizvodnja energije

Začetek prejemanja ponudb:
24. avgust 2023

Vrsta nabave:
Storitev predelave organskih odpadkov na lokaciji v Bioplinarni Črnomelj

Kraj:
Slovenija

Rok za dostavo ponudb:
8. september 2023

Kategorija:
Shranjevanje energije in bioenergija

Kratek opis:

Iščemo potencialne dobavitelje organskih odpadkov, ki bi se predelali v naši bioplinarni.


Št.razpisa: 462023
Naziv: Razpis za dobavo, montažo, zagon in vzdrževanje avtomatskih blagajn s križno zaporo
Naročnik :
Operativno poslovanje

Začetek prejemanja ponudb:
23. avgust 2023

Vrsta nabave:
Investicija v BS

Kraj:
BS Barje (sever / jug), Cesta dveh cesarjev 71 in 73, 1000 Ljubljana

Rok za dostavo ponudb:
31. avgust 2023 do 12:00 ure

Kategorija:
STROJNA oprema

Kratek opis:

Namen razpisa je skleniti pogodbo za dobavo, montažo, zagon ter dolgoročno pogodbo za vzdrževanje avtomatskih blagajn s križno zaporo. Montaža strojene opreme se izvaja na BS AC Barje sever in jug.

V kolikor ste zainteresirani za razpis, pošljite zahtevo za dostavo razpisne dokumentacije na naslov primoz.uplaznik@petrol.si. V zadevo maila napišite številko razpisa in naziv, v predmetu maila naj bodo zapisani vsi podatki vašega podjetja (naziv, kontakt, odgovorna oseba, spletna strani ...).Št.razpisa: 442023
Naziv: Študiji elektro omrežja ZGO Štore
Naročnik :
OVO ZDS Štore

Začetek prejemanja ponudb:
26. julij 2023

Vrsta nabave:
Izdelava študij

Kraj:
Teharje 101, 3221 Teharje

Rok za dostavo ponudb:
4. avgust 2023

Kategorija:
Študije

Kratek opis:

Podjetje Petrol d.d., OP ZDS Štore kot operater na ZDS Štore izvaja dejavnost distribucije električne energije odjemalcem. Odjem se vrši na 110 kV prenosnem omrežju ELES-a, v RTP 110/35 kV Lipa.

Izdelata se dve študiji: Študija za Napetostne razmere na EE omrežju ZDS Štore in Študija za Razvojni načrt omrežja ZDS Štore.

V kolikor ste zainteresirani za razpis, pošljite zahtevo za dostavo razpisne dokumentacije na naslov andreja.kotnik@petrol.si. V zadevo maila napišite številko razpisa in naziv, v predmetu maila naj bodo zapisani vsi podatki vašega podjetja (naziv, kontakt, odgovorna oseba, spletna strani ...).


Št.razpisa: 432023
Naziv: Periodični pregledi in obnova UNP jeklenk na Hrvaškem
Naročnik :
Logistika

Začetek prejemanja ponudb:
24. julij 2023

Vrsta nabave:
Periodični pregledi in obnova UNP jeklenk

Kraj:
Hrvaška

Rok za dostavo ponudb:
11. avgust 2023

Kategorija:
Vzdrževanje

Kratek opis:

Logistika išče izvajalca za periodične preglede in obnovo UNP jeklenk na Hrvaškem.

V kolikor ste zainteresirani za razpis, pošljite zahtevo za dostavo razpisne dokumentacije na naslov saso.peruci@petrol.si. V zadevo maila napišite številko razpisa in naziv, v predmetu maila naj bodo zapisani vsi podatki vašega podjetja (naziv, kontakt, odgovorna oseba, spletna strani ...).


Št.razpisa: 422023
Naziv: Razpis za varnostnega koordinatorja pri projektu odstranitve obstoječega bencinskega servisa in izgradnjo novega bencinskega servisa na počivališču BS AC Barje sever/jug
Naročnik :
Operativno poslovanje

Začetek prejemanja ponudb:
19. junij 2023

Vrsta nabave:
Investicija v BS

Kraj:
Lokaciji BS AC Barje sever in jug

Rok za dostavo ponudb:
23. junij 2023

Kategorija:
Varnostni koordinator

Kratek opis:

Na BS PETROL – Barje sever/jug je predvidena rušitev in izgradnja obstoječih BS. Družba PETROL d.d., Ljubljana objavlja razpis za varnostnega koordinatorja, ki nam lahko pri oddaji svoje ponudbe posreduje tudi potrjene reference iz podobnih projektov v zadnjih 5 letih.

V kolikor ste zainteresirani za razpis, pošljite zahtevo za dostavo razpisne dokumentacije na naslov primoz.uplaznik@petrol.si. V zadevo maila napišite številko razpisa in naziv, v predmetu maila naj bodo zapisani vsi podatki vašega podjetja (naziv, kontakt, odgovorna oseba, spletna strani ...).Št.razpisa: 412023
Naziv: Razpis za elektro nadzornika pri projektu odstranitve obstoječega bencinskega servisa in izgradnjo novega bencinskega servisa na počivališču BS AC Barje sever/jug
Naročnik :
Operativno poslovanje

Začetek prejemanja ponudb:
19. junij 2023

Vrsta nabave:
Investicija v BS

Kraj:
Lokaciji BS AC Barje sever in jug

Rok za dostavo ponudb:
23. junij 2023

Kategorija:
Nadzor elektro del

Kratek opis:

Na BS PETROL – Barje sever/jug je predvidena rušitev in izgradnja obstoječih BS. Družba PETROL d.d., Ljubljana objavlja razpis za elektro nadzornika, ki nam lahko pri oddaji svoje ponudbe posreduje tudi potrjene reference iz podobnih projektov v zadnjih 5 letih.

V kolikor ste zainteresirani za razpis, pošljite zahtevo za dostavo razpisne dokumentacije na naslov primoz.uplaznik@petrol.si. V zadevo maila napišite številko razpisa in naziv, v predmetu maila naj bodo zapisani vsi podatki vašega podjetja (naziv, kontakt, odgovorna oseba, spletna strani ...).


Št.razpisa: 402023
Naziv: Razpis za strojnega nadzornika pri projektu odstranitve obstoječega bencinskega servisa in izgradnjo novega bencinskega servisa na počivališču BS AC Barje sever/jug
Naročnik :
Operativno poslovanje

Začetek prejemanja ponudb:
19. junij 2023

Vrsta nabave:
Investicija v BS

Kraj:
Lokaciji BS AC Barje sever in jug

Rok za dostavo ponudb:
23. junij 2023

Kategorija:
strojna in elektro dela

Kratek opis:

Na BS PETROL – Barje sever/jug je predvidena rušitev in izgradnja obstoječih BS. Družba PETROL d.d., Ljubljana objavlja razpis za strojnega nadzornika, ki nam lahko pri oddaji svoje ponudbe posreduje tudi potrjene reference iz podobnih projektov v zadnjih 5 letih.

V kolikor ste zainteresirani za razpis, pošljite zahtevo za dostavo razpisne dokumentacije na naslov primoz.uplaznik@petrol.si. V zadevo maila napišite številko razpisa in naziv, v predmetu maila naj bodo zapisani vsi podatki vašega podjetja (naziv, kontakt, odgovorna oseba, spletna strani ...).Št.razpisa: 392023
Naziv: Razpis za glavnega nadzornika odstranitve obstoječega bencinskega servisa in izgradnjo novega bencinskega servisa na počivališču BS AC Barje sever/jug
Naročnik :
Operativno poslovanje

Začetek prejemanja ponudb:
19. junij 2023

Vrsta nabave:
Investicija v BS

Kraj:
Lokaciji BS AC Barje sever in jug

Rok za dostavo ponudb:
23. junij 2023

Kategorija:
Nadzor GOI del

Kratek opis:

Na BS PETROL – Barje sever/jug je predvidena rušitev in izgradnja obstoječih BS. Družba PETROL d.d., Ljubljana objavlja razpis za glavnega nadzornika gradbeno obrtniških del, ki nam lahko pri oddaji svoje ponudbe posreduje tudi potrjene reference iz podobnih projektov v zadnjih 5 letih.

V kolikor ste zainteresirani za razpis, pošljite zahtevo za dostavo razpisne dokumentacije na naslov primoz.uplaznik@petrol.si. V zadevo maila napišite številko razpisa in naziv, v predmetu maila naj bodo zapisani vsi podatki vašega podjetja (naziv, kontakt, odgovorna oseba, spletna strani ...).


Št.razpisa: 382023
Naziv: Gradnja in vzdrževanje plinskih postaj UNP
Naročnik :
Energetski distribucijski sistemi

Začetek prejemanja ponudb:
8. junij 2023

Vrsta nabave:
Gradnja in vzdrževanje plinskih postaj UNP

Kraj:
Slovenija

Rok za dostavo ponudb:
29. junij 2023

Kategorija:
Strojna in elektro dela

Kratek opis:

Namen razpisa je skleniti dolgoročno pogodbo za izvajanje del pri postavitvi plinskih postaj za UNP v lasti Petrol d.d., ki jih le ta postavlja na ozemlju Slovenije in kasnejše vzdrževanje le teh. Obseg del zajema izvedbo strojnih in elektro del ter dobavo strojne in elektro opreme.

V kolikor ste zainteresirani za razpis, pošljite zahtevo za dostavo razpisne dokumentacije na naslov cirila.zupanc@petrol.si. V zadevo maila napišite številko razpisa in naziv, v predmetu maila naj bodo zapisani vsi podatki vašega pod