Cenik storitve polnjenja na javnih električnih polnilnicah

1. Cenik storitve polnjenja na Petrolovi polnilni infrastrukturi

1.1. Za registrirane uporabnike aplikacije OneCharge in imetnike Petrolovih plačilnih kartic elektromobilnosti


Paket
OSNOVNI
0 € na mesec
BREZ VEZAVE
Zakupljene količine
do 50 kW 0 kWh
do 22,00 kW 0 kWh

Cena polnjenja*
do 22 kW 0 € na min
od 22,01 kW do 50 kW 0,20 € na min
Paket
ENTUZIAST
10,4 € na mesec
Vezava za 12 mesecev
Zakupljene količine
do 50 kW 0 kWh
do 22,00 kW 0 kWh

Cena polnjenja*
do 22 kW 0 € na min
od 22,01 kW do 50 kW 0,11 € na min
 
+
-20 %
na Petrol elektriko
20 € dobroimetja na Petrol klub kartico
Paket
BREZSKRBNI 15.000
39,90 € na mesec
Vezava za 12 mesecev
Zakupljene količine**
225 kWh na vseh priključkih
od tega do 170 kWh na priključkih nad 22,01 kWh
Cena polnjenja do zakupljenih količin*
do 22 kW 0 € na min
od 22,01 kW do 50 kW 0 € na min
 
+
-20 %
na Petrol elektriko
40 € dobroimetja na Petrol klub kartico

 

Preverite, kateri paket je pravi za vas.

 

1.2. Za neregistrirane uporabnike aplikacije Petrol OneCharge


OneCharge
ANONIMNI
0,25 € za vsako začeto minuto

Cena polnjenja*
do 22 kW 0 € na min
od 22,01 kW do 50 kW 0,25 € na min

Opombe

 • Pogoj za obračun polnjenja na električni polnilnici je avtorizacija na polnilnici, začetek polnjenja in prenešene energije za več kot 0,1 kWh in trajanje polnjenja več kot 20 sekund.
 • * Cena polnjenja se obračuna za vsako začeto minuto in glede na največjo razpoložljivo moč polnilnega priključka polnilnice oziroma električne vtičnice polnilnice.
 • Petrolova polnilna infrastruktura je polnilna infrastruktura v lasti in/ali upravljanju družbe Petrol d.d., Ljubljana.
 • Vsi imetniki Petrol klub plačilne kartice elektormobilnosti (za fizične osebe) ali Petrolove poslovne plačilne kartice elektromobilnosti (za pravne osebe) imajo privzeto vključen paket OSNOVNI.
 • Imetniki Petrol klub plačilne kartice elektromobilnosti so upravičeni do dobroimetja samo v primeru sklenitve naročniškega paketa in sklenjene pogodbe o dobavi el. energije preko akcije z e-mobilnostjo do cenešje elektrike..
 • **Paket BREZSKRBNI 15.000 vključuje 225 kWh zakupljene količine energije mesečno, ki jo uporabnik lahko prevzame s polnjenjem svojega električnega vozila na Petrolovi polnilni infrastrukturi, pri čemer je možno koristiti do vključno 170 kWh električne energije na hitri polnilni infrastrukturi (polnilnice z nazivno močjo polnjenja nad 22,01 kW). Ko uporabnik v celoti izkoristi zakupljeno količino energije, se vsa nadaljnja uporaba hitre polnilne infrastrukture obračuna po ceni 0,11 €/min ter uporaba počasne polnilne infrastrukture skladno s cenikom paketa OSNOVNI. Zakupljenih količin električne energije ni možno koristiti na tuji polnilni infrastrukturi (gostovanje). Dolžina ene polnilne seje na hitri polnilni infrastrukturi je omejena na največ 40 min, na počasni polnilni infrastrukturi pa na največ 180 min. Po pretečenih 40 min neprekinjenega polnjenja na hitri polnilni infrastrukturi ali 180 min polnjenja na počasni polnilni infrastrukturi se samodejno vklopi cenik paketa OSNOVNI ter s tem vsa nadaljnja uporaba polnilnice obračuna skladno s cenikom paketa OSNOVNI.
 • ***Popust velja do konca leta 2017 zgolj na ceno električne energije kot izhaja po pogodbi med Petrol d.d., Ljubljana kot dobaviteljem in imetnikom paketa ENTUZIAST ali paketa BREZSKRBNI 15.000 kot gospodinjskim odjemalcem, in sicer zgolj za eno merilno mesto takšnega imetnika – gospodinjskega odjemalca, za obdobje 1 leta, pod pogojem, da tak gospodinjski odjemalec pristopi k akciji Z e-mobilnostjo do cenejše elektrike 2017 ter podpiše aneks Z e-mobilnostjo do cenejše elektrike 2017 v skladu s pogoji akcije.

Prenesite naročniško pogodbo za paket Entuziast ali Brezskrbni 15.000.

 

Predplačniška kartica SODO***
5 € za prvih 30 minut polnjenja
in nato 5 € na vsako nadaljnjo
začeto 31. minuto polnjenja.


Opombe

 • Pogoj za obračun polnjenja na električni polnilnici je avtorizacija na polnilnici, začetek polnjenja in prenešene energije za več kot 0,1 kWh in trajanje polnjenja več kot 20 sekund.
 • *** Uporaba predplačniške kartice SODO je omejena na polnilnice SODO (26 hitrih polnilnic, nameščenih v sklopu projekta Zeleni koridorji Slovenije).

1.3. Za uporabnike drugih ponudnikov storitve polnjenja

Na Petrolovi infrastrukturi za polnjenje električnih vozil (EV) lahko polnijo tudi uporabniki nekaterih drugih ponudnikov storitve polnjenja, s katerimi ima PETROL sklenjeno pogodbo o gostovanju na svoji polnilni infrastrukturi. To so:

Za polnjenje s karticami elektromobilnosti drugih ponudnikov storitve polnjenja oz. preko njihovih mobilnih aplikacij na polnilni infrastrukturi Petrol velja cenik ustreznega ponudnika storitve polnjenja, ki je dostopen na spletni strani vsakega partnerja.

2. Cenik gostovanja uporabnikov Petrol elektromobilnosti na tuji polnilni infrastrukturi

 

2.1. Cenik polnjenja* v Avstriji

Smatrics
do 11 kW 0,06 € na min
do 11,01 kW do 22 kW 0,18 € na min
do 22,01 kW do 50 kW 0,50 € na min

2.1. Cenik polnjenja* v Nemčiji in na Nizozemskem

The New Motion
do 11 kW 0,06 € na min
do 11,01 kW do 22 kW 0,15 € na min
do 22,01 kW do 50 kW 0,50 € na min

2.1. Cenik polnjenja* na Slovaškem

GreenWay
do 11 kW 0,06 € na min
do 11,01 kW do 22 kW 0,15 € na min
do 22,01 kW do 50 kW 0,50 € na min
ZSE
do 11 kW 0,06 € na min
do 11,01 kW do 22 kW 0,15 € na min
do 22,01 kW do 50 kW 0,45 € na min

Povezave do spletnih strani upraviteljev infrastrukture za polnjenje EV, na katerih je mogoče polnjenje s Petrolovimi karticami elektromobilnosti:

Opombe

 • Pogoj za obračun polnjenja je avtorizacija s Petrol klub plačilno kartico elektromobilnosti na polnilnicah drugih ponudnikov storitve polnjenja, s katerimi ima PETROL sklenjeno pogodbo o gostovanju ter začetek polnjenja in prenešene energije za več kot 0,1 kWh in trajanje polnjenja več kot 1 min.
 • * Cena polnjenja se obračuna za vsako začeto minuto in glede na največjo razpoložljivo moč polnilnega priključka polnilnice oziroma električne vtičnice polnilnice.

Vse cene so v EUR in vključujejo DDV.

Petrol d.d., Ljubljana si pridružuje lastno diskrecijsko pravico do spremembe cenika.

Datum veljavnosti cenika: od 20. 6. 2016 dalje do spremembe.

Odstrani priponko

Največja dovoljena teža datoteke je 5MB.
Omogočeno je nalaganje datotek s končnicami *.png, *.jpg, *.gif in *.pdf.