Znanje in podpora

Laboratorij Petrol: preverja, kakšno gorivo je na trgu

Strokovnost in zanesljivost sta odliki, zaradi katerih Laboratoriju Petrol, osrednjemu slovenskemu naftnemu laboratoriju, zaupajo tako slovenski kot tuji naročniki. Najdemo ga na Zaloški cesti v Ljubljani, kjer se v dveh nadstropjih izvaja preskušanje naftnih proizvodov, maziv in kemijskih proizvodov. Tudi naših goriv Q Max! 

Laboratorij Petrol je osrednji slovenski naftni laboratorij, najbližja s primerljivim obsegom dela pa sta laboratorija na Dunaju oz. v Zagrebu. Osnovna dejavnost laboratorija je preskušanje tekočih goriv, maziv in nekaterih kemijskih proizvodov, ki jih v laboratoriju izvajamo tako za lastne potrebe, kot za zunanje naročnike doma in v tujini.  

Vedran Macolic, vodja enote OIM Koper, Bureau Veritas, vodilne certifikacijske hiše na svetu z več kot 100.000 certifikati v več kot 140 državah, tako pravi, da s Petrolovim laboratorijem uspešno sodelujejo že vrsto let.  

“Naša kontrolna hiša vzorči razne vrste tekočih goriv, plinov in maziv,” razloži. “Laboratorij Petrol ima izreden pomen na trgu, saj glede na dobljene rezultate iz laboratorija ugotavljamo, ali so le ti skladni z nacionalnimi, mednarodnimi in ostalimi standardi, specifikacijami in tehničnimi predpisi. V bistvu nam Petrolov laboratorij pove, kakšno gorivo imamo na trgu.”  

Prvi akreditiran kemijski laboratorij pri nas 

Leta 1998 je Laboratorij Petrol prejel naziv prvega akreditiranega kemijskega laboratorija v Sloveniji.  

“Akreditacija pomeni izpolnjevanje zahtev standarda kakovosti in dokazovanje tehnične usposobljenosti,” pojasni vodja Laboratorija Petrol, magistra kemije Manja Moder. “Na 12 do 15 mesecev imamo nadzorni obisk s strani Slovenske akreditacije, ki preverja skladnost delovanja laboratorija in tehnično izvedbo preskusnih metod. Strokovni presojevalci vselej prihajajo iz naftnih laboratorijev v tujini.” 

Ker je naftna branža “stara” dejavnost, je preskušanje v veliki meri standardizirano. To pomeni, da v laboratoriju preskuse izvajajo po mednarodno objavljenih SIST, EN, ISO, ASTM standardnih metodah. Po potrebi so v Laboratoriju Petrol razvili tudi nekaj lastnih preskusih metod.  

“Izvedemo lahko 165 različnih preskusnih metod oz. lastnosti, ki jih imamo v obsegu preskušanja. Nekateri zaposleni so usposobljeni za izvajanje več različnih enostavnih fizikalno-kemijskih preskusov, drugi so specializirani za zahtevne instrumentalne tehnike. V povprečju so zaposleni usposobljeni za izvajanje 37 različnih preskusnih metod, sodelavka z dolgoletnim stažem je usposobljena za izvedbo kar 67 različnih preskusov,” razloži Manja Moder.  

Vsak vzorec je v Laboratoriju Petrol opremljen zgolj s številko, ki zagotavlja neodvisnost in nepristranskost preizkusov. 

Delujejo strokovno neodvisno in nepristransko 

Vsak vzorec, ki ga sprejmejo v Laboratorij Petrol, se najprej vpiše v laboratorijski informacijski sistem (Lims), kjer dobi unikatno laboratorijsko številko. Na osnovi naročila se v sistemu definira obseg preskušanja in izbere usposobljene izvajalce za izvedbo preskusov. Embalaža, opremljena zgolj s številko, ki zagotavlja neodvisnost in nepristranskost, nato začne svojo pot po laboratoriju.  

Laboratorij Petrol se lahko po opremljenosti, znanju in usposobljenosti postavi ob bok svetovnim laboratorijem. Redno sodelujejo v programih medlaboratorijskih primerjav, preko katerih se preverja usposobljenost in dokazuje enakovrednost z drugimi naftnimi laboratoriji. Na povabilo mednarodnih standardizacijskih odborov sodelujejo tudi pri razvoju preskusnih metod. Aktivni so tudi znotraj tehničnega komiteja Naftni Derivati pri Slovenskem inštitutu za standardizacijo.  

Izboljšave in nenehen razvoj 

Tehnični razvoj je tudi v svet laboratorija prinesel številne izboljšave, zato imajo v Laboratoriju Petrol vedno več polavtomatskih aparatur, s katerimi določajo različne fizikalno-kemijske lastnosti. Prednost tovrstnih aparatur je v tem, da je manj ročnega dela, zato lahko izvajalec istočasno izvaja več preizkusov. Med instrumentalne tehnike se uvrščata plinska in tekočinska kromatografija, uporabljajo tudi rentgenski spektrometer, FT-IR, UV-VIS in UVF spektrometer.  

V Sloveniji so v Laboratoriju Petrol edini imetniki aparata za določanje cetanskega števila dizelskega goriva in dveh CFR motorjev za določanje oktanskega števila (RON in MON) motornim bencinom. 

V Laboratoriju Petrol se nenehno izboljšujejo tudi, ko gre za ekipo. Tako imajo vzpostavljen sistem prenosa znanja in informacij ter vzpostavljen sistem mentoriranja za tehnično usposabljanje. Z nenehnim strokovnim izpopolnjevanjem in timskim delom se stalno razvijajo. 

* * *