Najem poslovnih prostorov

Najem Petrolovega kava bara

Iščemo najemnika gostinskega lokala Ptuj - Osojnikova

Družba Petrol, d.d., Ljubljana oddaja v najem opremljen gostinski lokal v sklopu bencinskega servisa Ptuj – Osojnikova, Osojnikova cesta 10, 2250 Ptuj.

Lokal sestavlja 21,14 m2 barske površine, 6,46 m2 skladiščnega prostora, 3,23  m2 prostorov osebja in 31,34 m2 vrta. Obiskovalcem lokala je omogočena souporaba javnih sanitarij in parkirnih mest.

Od bodočega najemnika se pričakuje investiranje v premično opremo lokala, kritje obratovalnih stroškov lokala in ponudba, ki mora vključevati predlog neto mesečne najemnine (brez DDV) ter plačilo varščine.

Obravnavane bodo ponudbe, ki bodo na naslov Petrol, d.d., Dunajska 50, 1527 Ljubljana, Razvoj prodajnega mesta, s pripisom »PONUDBA – NE ODPIRAJ!« ali e-naslov: najem.prostorov@petrol.si , prispele vključno do 24.11.2014.

Za več informacij lahko pokličete na telefonsko številko 01 47 14 265 oziroma 01 47 14 937 v času od 9. do 11. ure.

Pridržujemo si pravico, da po opravljenem zbiranju ponudb ne izberemo najugodnejšega ponudnika ali kateregakoli ponudnika.

 

Najem poslovnih prostorov

Večkrat oddajamo v najem tudi proste različne poslovne prostore na naših bencinskih servisih. O razpisih vas bomo obveščali tukaj.
 

Najem bencinskih servisov

V primeru, da bomo v najem ponujali katerega od Petrolovih bencinskih servisov, bomo to izrecno navedli na tej strani.