Najem poslovnih prostorov

Najem Petrolovega kava bara

Iščemo najemnika gostinskega lokala v sklopu bencinskega servisa Zaloke AC - sever, Zaloke 15.

Družba Petrol d.d., Ljubljana oddaja v najem delno opremljen gostinski lokal ob bencinskem servisu Zaloke AC – sever, Zaloke 15.

Lokal ima 43,3 m2 barske površine, 7,7 m2 prostorov in sanitarij za osebje, 8,8 m2 skladišča in 38,0 m2 vrta. Obiskovalcem lokala je omogočena souporaba parkirnih mest in javnih sanitarij.

Od bodočega najemnika se pričakuje predlog investiranja v premično opremo lokala, kritje obratovalnih stroškov in ponudba, ki mora vključevati predlog neto mesečne najemnine (brez DDV) ter plačilo varščine (4- kratnik neto najemnine).

Obravnavane bodo ponudbe, ki bodo na naslov Petrol, d.d., Ljubljana, Dunajska 50, 1527 Ljubljana, Organizacija in upravljanje prodajnega mesta, s pripisom »PONUDBA – NE ODPIRAJ!« ali e-naslov: najem.prostorov@petrol.si , prispele vključno do 29.12.2014.


Za več informacij lahko pokličete na telefonsko številko 01 47 14 265 oziroma 01 47 14 937 v času od 9. do 11. ure.

Pridržujemo si pravico, da po opravljenem zbiranju ponudb ne izberemo najugodnejšega ponudnika ali kateregakoli ponudnika.Iščemo najemnika gostinskega lokala v sklopu bencinskega servisa Zaloke AC - jug, Zaloke 16

Družba Petrol d.d., Ljubljana oddaja v najem delno opremljen gostinski lokal ob bencinskem servisu Zaloke AC –jug, Zaloke 16.

Lokal ima 43,3 m2 barske površine, 7,7 m2 prostorov in sanitarij za osebje, 8,8 m2 skladišča in 38,0 m2 vrta. Obiskovalcem lokala je omogočena souporaba parkirnih mest in javnih sanitarij.

Od bodočega najemnika se pričakuje predlog investiranja v premično opremo lokala, kritje obratovalnih stroškov in ponudba, ki mora vključevati predlog neto mesečne najemnine (brez DDV) ter plačilo varščine (4- kratnik neto najemnine).

Obravnavane bodo ponudbe, ki bodo na naslov Petrol, d.d., Ljubljana, Dunajska 50, 1527 Ljubljana, Organizacija in upravljanje prodajnega mesta, s pripisom »PONUDBA – NE ODPIRAJ!« ali e-naslov: najem.prostorov@petrol.si , prispele vključno do 29.12.2014.


Za več informacij lahko pokličete na telefonsko številko 01 47 14 265 oziroma 01 47 14 937 v času od 9. do 11. ure.

Pridržujemo si pravico, da po opravljenem zbiranju ponudb ne izberemo najugodnejšega ponudnika ali kateregakoli ponudnika.
 

Najem poslovnih prostorov

Večkrat oddajamo v najem tudi proste različne poslovne prostore na naših bencinskih servisih. O razpisih vas bomo obveščali tukaj.
 

Najem bencinskih servisov

V primeru, da bomo v najem ponujali katerega od Petrolovih bencinskih servisov, bomo to izrecno navedli na tej strani.