Najem poslovnih prostorov

Najem Petrolovega kava bara

Družba Petrol d.d., Ljubljana oddaja v najem delno opremljen gostinski lokal ob bencinskem servisu Celje – Kidričeva sever, Kidričeva ulica 21.

Lokal ima 32,0 m2 barske površine, 11,5 m2 prostora za osebje, 6,5 m2 skladišča in 26,0 m2 vrta. Obiskovalcem lokala je omogočena souporaba parkirnih mest in javnih sanitarij.Od bodočega najemnika se pričakuje predlog investiranja v premično opremo lokala, kritje obratovalnih stroškov in ponudba, ki mora vključevati predlog neto mesečne najemnine (brez DDV) ter plačilo varščine (4- kratnik neto najemnine).

Obravnavane bodo ponudbe, ki bodo na naslov Petrol d.d., Dunajska 50, 1527 Ljubljana, Področje maloprodaja, Oddelek organizacija in upravljanje prodajnega mesta, s pripisom »PONUDBA – NE ODPIRAJ« ali e-naslov: najem.prostorov@petrol.si, prispele vključno do 30. 6. 2014.Za več informacij lahko pokličete na telefonsko številko 02 60 96 230 v času od 9. do 11. ure.

Pridržujemo si pravico, da po opravljenem zbiranju ponudb ne izberemo najugodnejšega ponudnika ali kateregakoli ponudnika.

 

Najem poslovnih prostorov

Večkrat oddajamo v najem tudi proste različne poslovne prostore na naših bencinskih servisih. O razpisih vas bomo obveščali tukaj.

Najem bencinskih servisov

V primeru, da bomo v najem ponujali katerega od Petrolovih bencinskih servisov, bomo to izrecno navedli na tej strani.

Odprodaja rabljene opreme

Na podlagi sklepa uprave št.: 10/2014 korespondenčne seje 2/14 objavljamo odprodajo različne rabljene opreme, ki se nahaja na Aeroservisu Brnik.