Najem poslovnih prostorov

1. Iščemo najemnika poslovnega prostora za najem ročne avtopralnice v sklopu prodajnega mesta Odranci, Naselje Gredice 1a, 9233 Odranci

Prostor ima 44,4 m2 površine avtopralnice, poslovni prostor je opremljen z instalacijami in je namenjen opravljanju dejavnosti vzdrževanja vozil (pranje avtomobilov, notranje čiščenje in poliranje).

Od bodočega najemnika se pričakuje predlog investiranja v premično opremo prostora, kritje obratovalnih stroškov in ponudba, ki mora vključevati predlog neto mesečne najemnine (brez DDV) ter plačilo varščine (4- kratnik neto najemnine).
 
Obravnavane bodo ponudbe, ki bodo na naslov Petrol d.d., Dunajska 50, 1527 Ljubljana, Organizacija in upravljanje prodajnega mesta, s pripisom »PONUDBA – NE ODPIRAJ« ali e-naslov: najem.prostorov@petrol.si, prispele do vključno do 31.7.2016.
Za več informacij lahko pokličete na telefonsko številko 01/ 47 14 265 oziroma 01/ 47 14 937 v času od v času od 9. do 11. ure.
 
Pridržujemo si pravico, da po opravljenem zbiranju ponudb ne izberemo najugodnejšega ponudnika ali kateregakoli ponudnika.


2. Iščemo najemnika poslovnega prostora primernega za ročno avtopralnico v sklopu bencinskega servisa Martjanci

Poslovni prostor sestavlja 48,31  m2 avtopralnice ter 15,21 m2 skladiščnega prostora.
 
Od bodočega najemnika se pričakuje kritje obratovalnih stroškov. Ponudba mora vsebovati tudi predlog neto mesečne najemnine (brez DDV) ter plačilo varščine (4-kratnik neto najemnine).
 
Obravnavane bodo ponudbe, ki bodo na naslov Petrol, d.d., Dunajska 50, 1000 Ljubljana, OE Organizacija in upravljanje prodajnega mesta, s pripisom »PONUDBA – NE ODPIRAJ!« ali e-naslov: najem.prostorov@petrol.si , prispele do vključno do 31.07.2016.
Za več informacij lahko pokličete na telefonsko številko 01 47 14 265 oziroma 01 47 14 937 v času od 9. do 11. ure.
 
Pridržujemo si pravico, da po opravljenem zbiranju ponudb ne izberemo najugodnejšega ponudnika ali kateregakoli ponudnika.
 
 
3. Družba Petrol, d.d., Ljubljana oddaja v najem gostinski lokal v sklopu bencinskega servisa Ljubljana Tržaška 131A, 1000 Ljubljana.
 
Lokal sestavlja 31,4 m2 barske površine, 4,8 m2 skladiščnega prostora, 6,2 m2 prostorov osebja in 18 m2 vrta. Obiskovalcem lokala je omogočena souporaba javnih sanitarij in parkirnih mest.
Od bodočega najemnika se pričakuje investiranje v premično opremo lokala, kritje obratovalnih stroškov lokala in ponudba, ki mora vključevati predlog neto mesečne najemnine (brez DDV) ter plačilo varščine v višini 4-kratnika najemnine.

 
Obravnavane bodo ponudbe, ki bodo na naslov Petrol, d.d., Dunajska 50, 1527 Ljubljana, Razvoj prodajnega mesta, s pripisom »PONUDBA – NE ODPIRAJ!« ali e-naslov: najem.prostorov@petrol.si , prispele vključno do 15.07.2016.
 
Za več informacij lahko pokličete na telefonsko številko 01 47 14 265 oziroma 01 47 14 937 v času od 9. do 11. ure.
 
Pridržujemo si pravico, da po opravljenem zbiranju ponudb ne izberemo najugodnejšega ponudnika ali kateregakoli ponudnika.
 
 

Najem bencinskih servisov

V primeru, da bomo v najem ponujali katerega od Petrolovih bencinskih servisov, bomo to izrecno navedli na tej strani.

Odstrani priponko

Največja dovoljena teža datoteke je 5MB.
Omogočeno je nalaganje datotek s končnicami *.png, *.jpg, *.gif in *.pdf.