Najem poslovnih prostorov

Najem Petrolovega kava bara

Družba Petrol d.d., Ljubljana odda v najem delno opremljene gostinske lokale v sklopu naslednjih bencinskih servisov.

BS Celje – Kidričeva sever, Kidričeva ulica 21, 3000 Celje

 • Površina bara: 32 m2
 • Pomožni prostori: 11,5 m2
 • Površina skladišča: 6,5 m2
 • Površina terase: 26 m2
 • Obiskovalcem lokala je omogočena souporaba parkirnih mest in javnih sanitarij.
 • Od bodočega najemnika se pričakuje predlog investiranja v premično opremo lokala, kritje obratovalnih stroškov in ponudba, ki mora vključevati predlog neto mesečne najemnine (brez DDV) ter plačilo varščine (4- kratnik neto najemnine).
 • Rok oddaje ponudbe: 07.09.2014

BS Maribor - Pobrežje, Čufarjeva cesta 10, 2000  Maribor

 • Površina bara: 27,6 m2
 • Pomožni prostori: 3,3 m2
 • Površina skladišča: 8,3 m2
 • Površina terase: 15 m2
 • Obiskovalcem lokala je omogočena souporaba parkirnih mest in javnih sanitarij.
 • Od bodočega najemnika se pričakuje predlog investiranja v premično opremo lokala, kritje obratovalnih stroškov in ponudba, ki mora vključevati predlog neto mesečne najemnine (brez DDV) ter plačilo varščine (4- kratnik neto najemnine).
 • Rok oddaje ponudbe: 07.09.2014

Za več informacij lahko pokličete na telefonsko številko 01 47 14 937 v času od 9. do 11. ure.

Obravnavane bodo ponudbe, ki bodo na naslov Petrol d.d., Dunajska 50, 1527 Ljubljana, Področje maloprodaja, Oddelek organizacija in upravljanje prodajnega mesta, s pripisom »PONUDBA – NE ODPIRAJ« ali e-naslov: najem.prostorov@petrol.si, prispele do navedenega datuma.

Pridržujemo si pravico, da po opravljenem zbiranju ponudb ne izberemo najugodnejšega ponudnika ali kateregakoli ponudnika.
 

Najem poslovnih prostorov

Večkrat oddajamo v najem tudi proste različne poslovne prostore na naših bencinskih servisih. O razpisih vas bomo obveščali tukaj.
 

Najem bencinskih servisov

V primeru, da bomo v najem ponujali katerega od Petrolovih bencinskih servisov, bomo to izrecno navedli na tej strani.
 

Odprodaja rabljene opreme

Na podlagi sklepa uprave št.: 10/2014 korespondenčne seje 2/14 objavljamo odprodajo različne rabljene opreme, ki se nahaja na Aeroservisu Brnik.