Najem poslovnih prostorov


V primeru, da bomo v najem ponujali
katerega od Petrolovih poslovnih prostorov,
bomo to izrecno navedli na tej strani.

Iščemo najemnika gostinskega lokala v sklopu prodajnega mesta Ilirska Bistrica

 
Družba Petrol d.d., Ljubljana oddaja v najem delno opremljen gostinski lokal ob prodajnem mestu Ilirska Bistrica, Vilharjeva cesta 31a.   

 

Lokal ima 50,1 m2 barske površine, 11,6 m2 skladišč in 28,0 m2 vrta. Obiskovalcem lokala je omogočena souporaba parkirnih mest in javnih sanitarij.

Od bodočega najemnika se pričakuje investiranje v premično opremo lokala, kritje obratovalnih stroškov lokala in ponudba, ki mora vključevati predlog neto mesečne najemnine (brez DDV) ter plačilo varščine.

Obravnavane bodo ponudbe, ki bodo na naslov Petrol d.d., Dunajska 50, 1527 Ljubljana, Organizacija in upravljanje prodajnega mesta, s pripisom »PONUDBA – NE ODPIRAJ!« ali e-naslov: najem.prostorov@petrol.si, prispele vključno do 12.11.2018.

Za več informacij lahko pokličete na telefonsko številko 01 47 14 928 v času od 9. do 11. ure.

Pridržujemo si pravico, da po opravljenem zbiranju ponudb ne izberemo najugodnejšega ponudnika ali kateregakoli ponudnika.

 

Iščemo najemnika gostinskega lokala v sklopu novega prodajnega mesta Podlehnik AC- vzhod
 

Družba Petrol d.d., Ljubljana oddaja na podravskem kraku avtoceste na odseku Draženci – Gruškovje, v najem gostinski lokal v sklopu prodajnega mesta Podlehnik AC- vzhod.

Lokal ima predvidenih 60,00 m2 barske površine,  39,06 m2 vrta, skladišče in prostore za osebje. Vsi prostori so v souporabi z bencinskim servisom. Obiskovalcem lokala je omogočena souporaba parkirnih mest in javnih sanitarij.
 

Od bodočega najemnika se pričakuje investiranje v premično opremo lokala, kritje obratovalnih stroškov lokala in ponudba, ki mora vključevati predlog neto mesečne najemnine (brez DDV) ter plačilo varščine.

 

Obravnavane bodo ponudbe, ki bodo na naslov PETROL d.d., Ljubljana, Dunajska 50, 1000 Ljubljana, Organizacija in upravljanje prodajnega mesta, s pripisom »PONUDBA – NE ODPIRAJ!« ali e-naslov: najem.prostorov@petrol.si, prispele vključno do 9.11.2018.

 

Za več informacij lahko pokličete na telefonsko številko 01 47 14 928 v času od 9. do 11. ure.

 

Pridržujemo si pravico, da po opravljenem zbiranju ponudb ne izberemo najugodnejšega ponudnika ali kateregakoli ponudnika

 

 

 

 

Iščemo najemnike poslovnih prostorov predvidenih za avtopralniško dejavnost

Družba Petrol d.d., Ljubljana oddaja v najem poslovne prostore predvidene za avtopralniško dejavnost na več lokacijah, in sicer:


Od bodočega najemnika se pričakuje predlog investiranja v premično opremo poslovnega prostora, kritje obratovalnih stroškov in ponudba, ki mora vključevati predlog neto mesečne najemnine (brez DDV) ter plačilo varščine (4- kratnik neto najemnine).

Obravnavane bodo ponudbe, ki bodo na naslov Petrol d.d., Dunajska 50, 1000 Ljubljana, Organizacija in upravljanje prodajnega mesta, s pripisom »PONUDBA – NE ODPIRAJ« ali e-naslov: najem.prostorov@petrol.si, prispele vključno do 30.11.2018.

Za več informacij lahko pokličete na telefonsko številko 01 47 14 928 v času od 9. do 11. ure.

Pridržujemo si pravico, da po opravljenem zbiranju ponudb ne izberemo najugodnejšega ponudnika ali kateregakoli ponudnika.

 

Iščemo najemnika poslovnega prostora v sklopu prodajnega mesta PETROL Horjul

Družba PETROL d.d., Ljubljana oddaja v najem poslovni prostor v sklopu prodajnega mesta Horjul, Vrhniška cesta 11, 1354 Horjul.

Poslovni prostor je trenutno neopremljen in se lahko odda za namen opravljanja druge PETROLU nekonkurenčne dejavnosti. V tem primeru najemnik sam investira v preureditev prostora ter opremo (premično in nepremično).

Poslovni prostor sestavlja 200 m2 osnovne površine, od tega 64 m2 delavnice in 136 m2 poslovnih prostorov. Poslovne prostore ali delavnico lahko oddamo tudi ločeno. Poslovni prostor ima lastne sanitarije.

Od bodočega najemnika se pričakuje investiranje v preureditev poslovnega prostora za namen opravljanja dejavnosti in investiranje v premično in nepremično opremo, kritje obratovalnih stroškov poslovnega prostora. Interesenti za najem morajo poleg ponudbe priložiti tudi predlog neto mesečne najemnine (brez DDV) ter predlagano višino varščine (4-kratnik neto mesečne najemnine).
 

Za več informacij lahko pokličete na telefonsko številko 01 47 14 928 v času od 9. do 11. ure.

 

Odstrani priponko

Največja dovoljena teža datoteke je 5MB.
Omogočeno je nalaganje datotek s končnicami *.png, *.jpg, *.gif in *.pdf.