Najem poslovnih prostorov


V primeru, da bomo v najem ponujali
katerega od Petrolovih poslovnih prostorov,
bomo to izrecno navedli na tej strani.

http://www.petrol.si/bencinski-servisi/podrobno/2459

Iščemo najemnika gostinskega lokala Tržič - zahod

Družba Petrol, d.d., Ljubljana oddaja v najem delno opremljen gostinski lokal v sklopu prodajnega mesta Tržič – zahod, Bistrica pri Tržiču, Cesta Ste Marie Aux Mines 13, 4290 Tržič.

Lokal sestavlja 39,74 m2 barske površine, 17,56 m2 skladiščnega prostora in 28,87 m2 vrta. Obiskovalcem lokala je omogočena souporaba javnih sanitarij in parkirnih mest.

Od bodočega najemnika se pričakuje investiranje oz. odkup premične opreme lokala, kritje obratovalnih stroškov lokala in ponudba, ki mora vključevati predlog neto mesečne najemnine (brez DDV) ter plačilo varščine.

 

Obravnavane bodo ponudbe, ki bodo na naslov Petrol, d.d., Dunajska 50, 1000 Ljubljana, Organizacija in upravljanje prodajnega mesta, s pripisom »PONUDBA – NE ODPIRAJ!« ali e-naslov: najem.prostorov@petrol.si , prispele vključno do 31.10.2017.

Za več informacij lahko pokličete na telefonsko številko 01 47 14 928 v času od 9. do 11. ure.

Pridržujemo si pravico, da po opravljenem zbiranju ponudb ne izberemo najugodnejšega ponudnika ali kateregakoli ponudnika.

 

 

 

Iščemo najemnika prenovljenega gostinskega lokala v sklopu prodajnega mesta Trzin

Družba Petrol d.d., Ljubljana oddaja v najem novo opremljen gostinski lokal v sklopu prodajnega mesta Trzin, Ljubljanska cesta 50, 1236 Trzin.

Lokal ima predvidene 50,36 m2 barske površine, 16,83 m2 skladiščnega prostora in 45,19 m2 vrta. Obiskovalcem lokala je omogočena souporaba javnih sanitarij in parkirnih mest.

Od bodočega najemnika se pričakuje investiranje v premično opremo lokala, kritje obratovalnih stroškov in ponudba, ki mora vključevati predlog neto mesečne najemnine (brez DDV) ter plačilo varščine (4- kratnik neto najemnine).

Obravnavane bodo ponudbe, ki bodo na naslov PETROL d.d., Ljubljana, Dunajska 50, 1000 Ljubljana, Organizacija in upravljanje prodajnih mest, s pripisom »PONUDBA – NE ODPIRAJ« ali e-naslov: najem.prostorov@petrol.si, prispele vključno do 3.11.2017

Za več informacij lahko pokličete na telefonsko številko 01 47 14 928  v  času od 9. do 11. ure.

Pridržujemo si pravico, da po opravljenem zbiranju ponudb ne izberemo najugodnejšega ponudnika ali kateregakoli ponudnika.

 

 

 

Iščemo najemnike poslovnih prostorov predvidenih za avtopralniško dejavnost

Družba Petrol d.d., Ljubljana oddaja v najem poslovne prostore predvidene za avtopralniško dejavnost na več lokacijah, in sicer:

  •  ob prodajnem mestu Odranci, Naselje Gredice 1a, 9233 Odranci,
  •  ob prodajnem mestu Martjanci, Martjanci 83b, 9221 Martjanci,
  •  ob prodajnem mestu Maribor – Valvasorjeva, Valvasorjeva ulica 51, 2000 Maribor.


Od bodočega najemnika se pričakuje predlog investiranja v premično opremo poslovnega prostora, kritje obratovalnih stroškov in ponudba, ki mora vključevati predlog neto mesečne najemnine (brez DDV) ter plačilo varščine (4- kratnik neto najemnine).

Obravnavane bodo ponudbe, ki bodo na naslov Petrol d.d., Dunajska 50, 1000 Ljubljana, Organizacija in upravljanje prodajnega mesta, s pripisom »PONUDBA – NE ODPIRAJ« ali e-naslov: najem.prostorov@petrol.si, prispele vključno do 03.11.2017.

Za več informacij lahko pokličete na telefonsko številko 01 47 14 928 v času od 10. do 12. ure.

Pridržujemo si pravico, da po opravljenem zbiranju ponudb ne izberemo najugodnejšega ponudnika ali kateregakoli ponudnika.

 

 

Iščemo najemnika poslovnega lokala v Dobovi

Družba Petrol, d.d., Ljubljana oddaja v najem večnamenski poslovni lokal v sklopu prodajnega mesta Dobova,  Ulica bratov Gerjovičev 24, 8257 Dobova.

Lokal sestavlja 105 m2 večnamenske površine ter manjši ločen prostor za osebje s sanitarijami. Obiskovalcem lokala je omogočena souporaba javnih sanitarij in parkirnih mest.

Od bodočega najemnika se pričakuje investiranje v premično opremo lokala, kritje obratovalnih stroškov lokala in ponudba, ki mora vključevati predlog neto mesečne najemnine (brez DDV) ter plačilo varščine (4-kratnik neto najemnine).

Obravnavane bodo ponudbe, ki bodo na naslov PETROL d.d., Ljubljana, Dunajska 50, 1000 Ljubljana, Organizacija in upravljanje prodajnega mesta, s pripisom »PONUDBA – NE ODPIRAJ!« ali e-naslov: najem.prostorov@petrol.si, prispele vključno do 03.11.2017.

Za več informacij lahko pokličete na telefonsko številko 01 47 14 928 v času od 9. do 11. ure.

Pridržujemo si pravico, da po opravljenem zbiranju ponudb ne izberemo najugodnejšega ponudnika ali kateregakoli ponudnika.


 

Odstrani priponko

Največja dovoljena teža datoteke je 5MB.
Omogočeno je nalaganje datotek s končnicami *.png, *.jpg, *.gif in *.pdf.