Najem poslovnih prostorov

Najem Petrolovega kava bara

Iščemo najemnika gostinskega lokala v sklopu prodajnega mesta Murska Sobota, Panonska

Predvidoma konec meseca julija 2015 bo  družba Petrol Geoterm d.o.o., oddala v najem opremljen gostinski lokal v sklopu prodajnega mesta Murska Sobota, Panonska.

Lokal ima predvidenih 40,00 m2 barske površine, 5,79 m2 skladišča in 33,00  m2 vrta. Prostori za osebje so v souporabi s prodajnim mestom. Obiskovalcem lokala je omogočena souporaba parkirnih mest in javnih sanitarij.

Od bodočega najemnika se pričakuje investiranje v premično opremo lokala, kritje obratovalnih stroškov lokala in ponudba, ki mora vključevati predlog neto mesečne najemnine (brez DDV) ter plačilo varščine (4-kratnik neto najemnine).

Obravnavane bodo ponudbe, ki bodo na naslov Petrol, d.d., Dunajska 50, 1000 Ljubljana, Razvoj prodajnega mesta, s pripisom »PONUDBA – NE ODPIRAJ!« ali e-naslov: najem.prostorov@petrol.si , prispele vključno do 28.06.2015.

Za več informacij lahko pokličete na telefonsko številko 01 47 14 265 oziroma 01 47 14 937 v času od 9. do 11. ure.

Pridržujemo si pravico, da po opravljenem zbiranju ponudb ne izberemo najugodnejšega ponudnika ali kateregakoli ponudnika.

 

Najem poslovnih prostorov

Trenutno ni aktualnih razpisov.

 

Najem bencinskih servisov

V primeru, da bomo v najem ponujali katerega od Petrolovih bencinskih servisov, bomo to izrecno navedli na tej strani.