Najem poslovnih prostorov

Najem Petrolovega kava bara

Trenutno ni aktualnih razpisov.

Najem poslovnih prostorov

Iščemo najemnika večnamenskega poslovnega prostora v sklopu bencinskega servisa Celje – Kidričeva jug

Družba Petrol, d.d., Ljubljana oddaja v najem del prodajnega prostora v sklopu bencinskega servisa Celje- Kidričeva jug, Kidričeva ulica 28, 3000 Celje.

Poslovni prostor sestavlja okvirno 60,0 m2 večnamenske površine. Obiskovalcem  je omogočena souporaba javnih sanitarij in parkirnih mest.

Od bodočega najemnika se pričakuje investiranje v premično opremo ter kritje obratovalnih stroškov prostora. Ponudba mora vključevati tudi predlog neto mesečne najemnine (brez DDV) ter plačilo varščine.

Obravnavane bodo ponudbe, ki bodo na naslov Petrol, d.d., Dunajska 50, 1000 Ljubljana, Organizacija in upravljanje prodajnega mesta, s pripisom »PONUDBA – NE ODPIRAJ!« ali e-naslov: najem.prostorov@petrol.si, prispele vključno do 29.02.2016.

Za več informacij lahko pokličete na telefonsko številko 01/ 47 14 265 oziroma 041/745-073 v času od 9. do 11. ure.

Pridržujemo si pravico, da po opravljenem zbiranju ponudb ne izberemo najugodnejšega ponudnika ali kateregakoli ponudnika.

 

Iščemo najemnika poslovnega prostora Ptuj - Osojnikova

Družba Petrol, d.d., Ljubljana oddaja v najem poslovni prostor v sklopu bencinskega servisa Ptuj – Osojnikova, Osojnikova cesta 10, 2250 Ptuj.

Prostor sestavlja 21,14 m2  površine, 6,46 m2 skladiščnega prostora, 3,23  m2 prostorov osebja in 31,34 m2 vrta. Obiskovalcem poslovnega prostora je omogočena souporaba javnih sanitarij in parkirnih mest.

Od bodočega najemnika se pričakuje investiranje v premično opremo prostora, kritje obratovalnih stroškov prostora in ponudba, ki mora vključevati predlog neto mesečne najemnine (brez DDV) ter plačilo varščine.

Obravnavane bodo ponudbe, ki bodo na naslov Petrol, d.d., Dunajska 50, 1000 Ljubljana, Organizacija in upravljanje prodajnega mesta, s pripisom »PONUDBA – NE ODPIRAJ!« ali e-naslov: najem.prostorov@petrol.si , prispele vključno do 29.02.2016.

Za več informacij lahko pokličete na telefonsko številko 01 47 14 265 oziroma 01 47 14 937 v času od 9. do 11. ure.

Pridržujemo si pravico, da po opravljenem zbiranju ponudb ne izberemo najugodnejšega ponudnika ali kateregakoli ponudnika.

 

Najem bencinskih servisov

V primeru, da bomo v najem ponujali katerega od Petrolovih bencinskih servisov, bomo to izrecno navedli na tej strani.

 

 

 

Odstrani priponko

Največja dovoljena teža datoteke je 5MB.
Omogočeno je nalaganje datotek s končnicami *.png, *.jpg, *.gif in *.pdf.