Najem poslovnih prostorov


V primeru, da bomo v najem ponujali
katerega od Petrolovih poslovnih prostorov,
bomo to izrecno navedli na tej strani.

Iščemo najemnika poslovnega prostora avtopralnice v sklopu PM Murska Sobota  Tišinska jug, Tišinska ulica 29D, 9000 Murska Sobota

 

 
Družba Petrol d.d., Ljubljana oddaja v najem poslovni prostor –  avtopralnico v sklopu PM Murska Sobota – Tišinska jug.
 
Prostor ima 48,0 m2 površine avtopralnice in 12,2 m2 strojnice, poslovni prostor je opremljen z instalacijami in je namenjen opravljanju dejavnosti vzdrževanja vozil (pranje avtomobilov, notranje čiščenje in poliranje).
 
Od bodočega najemnika se pričakuje predlog investiranja v premično opremo prostora, kritje obratovalnih stroškov in ponudba, ki mora vključevati predlog neto mesečne najemnine (brez DDV) ter plačilo varščine (4- kratnik neto najemnine).
 
Obravnavane bodo ponudbe, ki bodo na naslov Petrol d.d., Dunajska 50, 1527 Ljubljana, Organizacija in upravljanje prodajnega mesta, s pripisom »PONUDBA – NE ODPIRAJ« ali e-naslov: najem.prostorov@petrol.si
 
Za več informacij lahko pokličete na telefonsko številko 01/ 47 14 265 oziroma 01/ 47 14 937 v času od v času od 9. do 11. ure.
 
Pridržujemo si pravico, da po opravljenem zbiranju ponudb ne izberemo najugodnejšega ponudnika ali kateregakoli ponudnika.

 

 

Oddamo poslovne prostore v najem

IŠČEMO NAJEMNIKA V SKLOPU PM PTUJ OSOJNIKOVA
 
Objavljeno: 17.11.2016
Družba Petrol, d.d., Ljubljana oddaja v najem opremljen gostinski lokal v sklopu prodajnega mesta Ptuj Osojnikova
 
Lokal sestavlja 21,14m2 barske površine, 6,46 m2 skladiščnega prostora, 31,34 m2 vrta, 3,23m2  prostorov osebja in sanitarij za zaposlene. Obiskovalcem lokala je omogočena souporaba javnih sanitarij in parkirnih mest.
 
Od bodočega najemnika se pričakuje kritje obratovalnih stroškov lokala in ponudba, ki mora vključevati predlog neto mesečne najemnine (brez DDV) ter plačilo varščine v višini 4-kratnika najemnine..
 
Obravnavane bodo ponudbe, ki bodo na naslov Petrol, d.d., Dunajska 50, 1000 Ljubljana, Organizacija in upravljanje prodajnega mesta, s pripisom »PONUDBA – NE ODPIRAJ!« ali e-naslov: najem.prostorov@petrol.si , prispele vključno do 24.11.2016.
 
Za več informacij lahko pokličete na telefonsko številko 01 47 14 265 oziroma 01 47 14 937 v času od 9. do 11. ure.
 
Pridržujemo si pravico, da po opravljenem zbiranju ponudb ne izberemo najugodnejšega ponudnika ali kateregakoli ponudnika.
 

 

 

Oddamo poslovne prostore v najem

Iščemo najemnika gostinskega lokala v sklopu PM Trzin
Objavljeno: 24.10.2016
Družba Petrol, d.d., Ljubljana oddaja v najem delno opremljen gostinski lokal v sklopu prodajnega mesta Trzin
 
Lokal sestavlja 50,60 m2 barske površine, 17,22 m2 skladiščnega prostora in 46,00 m2 vrta. Obiskovalcem lokala je omogočena souporaba javnih sanitarij in parkirnih mest.
 
Od bodočega najemnika se pričakuje investiranje v premično opremo lokala, kritje obratovalnih stroškov lokala in ponudba, ki mora vključevati predlog neto mesečne najemnine (brez DDV) ter plačilo varščine v višini 4-kratnika najemnine..
 
Obravnavane bodo ponudbe, ki bodo na naslov Petrol, d.d., Dunajska 50, 1000 Ljubljana, Organizacija in upravljanje prodajnega mesta, s pripisom »PONUDBA – NE ODPIRAJ!« ali e-naslov: najem.prostorov@petrol.si , prispele vključno do 18.11.2016.
 
Za več informacij lahko pokličete na telefonsko številko 01 47 14 265 oziroma 01 47 14 937 v času od 9. do 11. ure.
 
Pridržujemo si pravico, da po opravljenem zbiranju ponudb ne izberemo najugodnejšega ponudnika ali kateregakoli ponudnika.
 

 

 

 

 

 

 

 

Oddamo poslovne prostore v najem

Iščemo najemnika gostinskega lokala v sklopu PM LORMANJE
Objavljeno: 11.11.2016
Družba Petrol, d.d., Ljubljana oddaja v najem delno opremljen gostinski lokal v sklopu prodajnega mesta LORMANJE
 
Lokal sestavlja 39,78 m2 barske površine, 9,00 m2 skladiščnega prostora in 56,61 m2 vrta. Obiskovalcem lokala je omogočena souporaba javnih sanitarij in parkirnih mest.
 
Od bodočega najemnika se pričakuje investiranje v premično opremo lokala, kritje obratovalnih stroškov lokala in ponudba, ki mora vključevati predlog neto mesečne najemnine (brez DDV) ter plačilo varščine v višini 4-kratnika najemnine..
 
Obravnavane bodo ponudbe, ki bodo na naslov Petrol, d.d., Dunajska 50, 1000 Ljubljana, Organizacija in upravljanje prodajnega mesta, s pripisom »PONUDBA – NE ODPIRAJ!« ali e-naslov: najem.prostorov@petrol.si , prispele vključno do 21.11.2016.
 
Za več informacij lahko pokličete na telefonsko številko 01 47 14 265 oziroma 01 47 14 937 v času od 9. do 11. ure.
 
Pridržujemo si pravico, da po opravljenem zbiranju ponudb ne izberemo najugodnejšega ponudnika ali kateregakoli ponudnika.
 

 

Odstrani priponko

Največja dovoljena teža datoteke je 5MB.
Omogočeno je nalaganje datotek s končnicami *.png, *.jpg, *.gif in *.pdf.