Najem poslovnih prostorov

Najem Petrolovega kava bara

Iščemo najemnika gostinskega lokala Ajdovščina - Vipavska

Družba Petrol, d.d., Ljubljana oddaja v najem opremljen gostinski lokal v sklopu bencinskega servisa Ajdovščina - Vipavska, Vipavska cesta 4d, 5270 Ajdovščina.

Lokal sestavlja 30,12 m2 barske površine, 6,64 m2 skladiščnega prostora, 5,84 m2 prostorov osebja in sanitarij za zaposlene in 27,19 m2 vrta. Obiskovalcem lokala je omogočena souporaba javnih sanitarij in parkirnih mest.

Od bodočega najemnika se pričakuje investiranje v premično opremo lokala, kritje obratovalnih stroškov lokala in ponudba, ki mora vključevati predlog neto mesečne najemnine (brez DDV) ter plačilo varščine (4-kratnik neto najemnine).

Obravnavane bodo ponudbe, ki bodo na naslov Petrol, d.d., Dunajska 50, 1527 Ljubljana, Razvoj prodajnega Mesta, s pripisom »PONUDBA – NE ODPIRAJ!« ali e-naslov: najem.prostorov@petrol.si, prispele vključno do 03. 11. 2014.

Za več informacij lahko pokličete na telefonsko številko 01 47 14 265 ali 01 47 14 937 v času od 09. do 11. ure.

Pridržujemo si pravico, da po opravljenem zbiranju ponudb ne izberemo najugodnejšega ponudnika ali kateregakoli ponudnika.

 

Najem poslovnih prostorov

Večkrat oddajamo v najem tudi proste različne poslovne prostore na naših bencinskih servisih. O razpisih vas bomo obveščali tukaj.
 

Najem bencinskih servisov

V primeru, da bomo v najem ponujali katerega od Petrolovih bencinskih servisov, bomo to izrecno navedli na tej strani.