Najem poslovnih prostorov

Najem Petrolovega kava bara

Iščemo najemnika gostinskega lokala v sklopu bencinskega servisa Hrpelje

Družba Petrol d.d., Ljubljana oddaja v najem delno opremljen gostinski lokal ob bencinskem servisu Hrpelje, na naslovu Reška cesta 51, 6240 Kozina.

Lokal ima 40,0 m2 barske površine, 5,8 m2 skladišča in 26,2  m2 vrta. Prostori za osebje so v souporabi z bencinskim servisom. Obiskovalcem lokala je omogočena souporaba parkirnih mest in javnih sanitarij.

Od bodočega najemnika se pričakuje investiranje v premično opremo lokala, kritje obratovalnih stroškov lokala in ponudba, ki mora vključevati predlog neto mesečne najemnine (brez DDV) ter plačilo varščine (4-kratnik neto najemnine).

Obravnavane bodo ponudbe, ki bodo na naslov Petrol, d.d., Dunajska 50, 1000 Ljubljana, Upravljanje in razvoj prodajnega mesta, s pripisom »PONUDBA – NE ODPIRAJ!« ali e-naslov: najem.prostorov@petrol.si, prispele vključno do 16.8.2015.

Za več informacij lahko pokličete na telefonsko številko 01 47 14 265 oziroma 01 47 14 937 v času od 9. do 11. ure.

Pridržujemo si pravico, da po opravljenem zbiranju ponudb ne izberemo najugodnejšega ponudnika ali kateregakoli ponudnika.

 

Najem poslovnih prostorov

Trenutno ni aktualnih razpisov.

 

Najem bencinskih servisov

V primeru, da bomo v najem ponujali katerega od Petrolovih bencinskih servisov, bomo to izrecno navedli na tej strani.