Najem poslovnih prostorov


V primeru, da bomo v najem ponujali
katerega od Petrolovih poslovnih prostorov,
bomo to izrecno navedli na tej strani.

Iščemo najemnike poslovnih prostorov predvidenih za avtopralniško dejavnost

Družba Petrol d.d., Ljubljana oddaja v najem poslovne prostore predvidene za avtopralniško dejavnost na več lokacijah, in sicer:

  •  ob prodajnem mestu Odranci, Naselje Gredice 1a, 9233 Odranci,
  •  ob prodajnem mestu Martjanci, Martjanci 83b, 9221 Martjanci,
  •  ob prodajnem mestu Maribor – Valvasorjeva, Valvasorjeva ulica 51, 2000 Maribor.


Od bodočega najemnika se pričakuje predlog investiranja v premično opremo poslovnega prostora, kritje obratovalnih stroškov in ponudba, ki mora vključevati predlog neto mesečne najemnine (brez DDV) ter plačilo varščine (4- kratnik neto najemnine).

Obravnavane bodo ponudbe, ki bodo na naslov Petrol d.d., Dunajska 50, 1000 Ljubljana, Organizacija in upravljanje prodajnega mesta, s pripisom »PONUDBA – NE ODPIRAJ« ali e-naslov: najem.prostorov@petrol.si, prispele vključno do 10.07.2017.

Za več informacij lahko pokličete na telefonsko številko 01 47 14 928 v času od 10. do 12. ure.

Pridržujemo si pravico, da po opravljenem zbiranju ponudb ne izberemo najugodnejšega ponudnika ali kateregakoli ponudnika.
 

Odstrani priponko

Največja dovoljena teža datoteke je 5MB.
Omogočeno je nalaganje datotek s končnicami *.png, *.jpg, *.gif in *.pdf.