Najem poslovnih prostorov

Najem Petrolovega kava bara

Trenutno ni aktualnih razpisov.

Najem poslovnih prostorov

Iščemo najemnika poslovnega prostora v sklopu bencinskega servisa Ljubljana – Celovška 226

Družba Petrol, d.d., Ljubljana oddaja v najem neopremljen poslovni prostor v sklopu bencinskega servisa Ljubljana, Celovška 226.

Poslovni prostor sestavlja 26,0 m2 večnamenske površine in  9,5 m2 skladiščnega prostora.  Obiskovalcem lokala je omogočena souporaba javnih sanitarij in parkirnih mest.

Od bodočega najemnika se pričakuje investiranje v premično opremo lokala, kritje obratovalnih stroškov lokala in ponudba, ki mora vključevati predlog neto mesečne najemnine (brez DDV) ter plačilo varščine.

Obravnavane bodo ponudbe, ki bodo na naslov Petrol, d.d., Dunajska 50, 1000 Ljubljana, Razvoj prodajnega mesta, s pripisom »PONUDBA – NE ODPIRAJ!« ali e-naslov: najem.prostorov@petrol.si , prispele vključno do 06.05.2015.

Za več informacij lahko pokličete na telefonsko številko 01 47 14 265 oziroma 01 47 14 937 v času od 9. do 11. ure.

Pridržujemo si pravico, da po opravljenem zbiranju ponudb ne izberemo najugodnejšega ponudnika ali kateregakoli ponudnika.

 

Najem bencinskih servisov

V primeru, da bomo v najem ponujali katerega od Petrolovih bencinskih servisov, bomo to izrecno navedli na tej strani.