Najem poslovnih prostorov


V primeru, da bomo v najem ponujali
katerega od Petrolovih poslovnih prostorov,
bomo to izrecno navedli na tej strani.

Iščemo najemnika gostinskega lokala v sklopu bencinskega servisa Ljubljana – Rudnik  zahod

Družba Petrol d.d., Ljubljana oddaja v najem delno opremljen gostinski lokal ob bencinskem servisu Ljubljana – Rudnik zahod, Dolenjska cesta 242 f, 1000 Ljubljana.

Lokal ima 31,4 m2 barske površine, 6,2 m2 prostora za osebje, 4,8 m2 skladišča in 38,5 m2 vrta. Obiskovalcem lokala je omogočena souporaba parkirnih mest in javnih sanitarij.

Od bodočega najemnika se pričakuje investiranje v premično opremo lokala, kritje obratovalnih stroškov lokala in ponudba, ki mora vključevati predlog neto mesečne najemnine (brez DDV) ter plačilo varščine.

Obravnavane bodo ponudbe, ki bodo na naslov PETROL d.d., Ljubljana, Dunajska 50, 1000 Ljubljana, Organizacija in upravljanje prodajnega mesta, s pripisom »PONUDBA – NE ODPIRAJ!« ali e-naslov: najem.prostorov@petrol.si, prispele vključno do 26.1.2018.

Za več informacij lahko pokličete na telefonsko številko 01 47 14 928  v času od 9. do 11. ure.

Pridržujemo si pravico, da po opravljenem zbiranju ponudb ne izberemo najugodnejšega ponudnika ali kateregakoli ponudnika.


 

Iščemo najemnika poslovnega prostora v sklopu prodajnega mesta Ptuj - Osojnikova

Družba PETROL d.d., Ljubljana oddaja v najem poslovni prostor v sklopu prodajnega mesta Ptuj – Osojnikova, Osojnikova cesta 10, 2250 Ptuj. Poslovni prostor je opremljen za namen opravljanja gostinske dejavnosti.

Poslovni prostor oddamo lahko tudi za namen opravljanja druge nekonkurenčne dejavnosti. V tem primeru najemnik sam investira v preureditev prostora in opremo.

Poslovni prostor sestavlja 21,14 m2 osnovne površine, 6,46 m2 skladiščnega prostora, 3,23  m2 prostorov osebja in 31,34 m2 terase. Obiskovalcem je omogočena souporaba javnih sanitarij in parkirnih mest.

Od bodočega najemnika se pričakuje investiranje v premično opremo, kritje obratovalnih stroškov poslovnega prostora in ponudba, ki mora vključevati predlog neto mesečne najemnine (brez DDV) ter plačilo varščine.

Obravnavane bodo ponudbe, ki bodo na naslov PETROL d.d., Ljubljana, Dunajska 50, 1000 Ljubljana, Organizacija in upravljanje prodajnega mesta, s pripisom »PONUDBA – NE ODPIRAJ!« ali e-naslov: najem.prostorov@petrol.si, prispele vključno do 22.1.2018.

Za več informacij lahko pokličete na telefonsko številko 01 47 14 928  v času od 9. do 11. ure.

Pridržujemo si pravico, da po opravljenem zbiranju ponudb ne izberemo najugodnejšega ponudnika ali kateregakoli ponudnika.
 

 

Iščemo najemnike poslovnih prostorov predvidenih za avtopralniško dejavnost

Družba Petrol d.d., Ljubljana oddaja v najem poslovne prostore predvidene za avtopralniško dejavnost na več lokacijah, in sicer:


Od bodočega najemnika se pričakuje predlog investiranja v premično opremo poslovnega prostora, kritje obratovalnih stroškov in ponudba, ki mora vključevati predlog neto mesečne najemnine (brez DDV) ter plačilo varščine (4- kratnik neto najemnine).

Obravnavane bodo ponudbe, ki bodo na naslov Petrol d.d., Dunajska 50, 1000 Ljubljana, Organizacija in upravljanje prodajnega mesta, s pripisom »PONUDBA – NE ODPIRAJ« ali e-naslov: najem.prostorov@petrol.si, prispele vključno do 22.1.2018.

Za več informacij lahko pokličete na telefonsko številko 01 47 14 928 v času od 9. do 11. ure.

Pridržujemo si pravico, da po opravljenem zbiranju ponudb ne izberemo najugodnejšega ponudnika ali kateregakoli ponudnika.

 

Iščemo najemnika poslovnega lokala v Dobovi

Družba Petrol, d.d., Ljubljana oddaja v najem večnamenski poslovni lokal v sklopu prodajnega mesta Dobova,  Ulica bratov Gerjovičev 24, 8257 Dobova.

Lokal sestavlja 105 m2 večnamenske površine ter manjši ločen prostor za osebje s sanitarijami. Obiskovalcem lokala je omogočena souporaba javnih sanitarij in parkirnih mest.

Od bodočega najemnika se pričakuje investiranje v premično opremo lokala, kritje obratovalnih stroškov lokala in ponudba, ki mora vključevati predlog neto mesečne najemnine (brez DDV) ter plačilo varščine (4-kratnik neto najemnine).

Obravnavane bodo ponudbe, ki bodo na naslov PETROL d.d., Ljubljana, Dunajska 50, 1000 Ljubljana, Organizacija in upravljanje prodajnega mesta, s pripisom »PONUDBA – NE ODPIRAJ!« ali e-naslov: najem.prostorov@petrol.si, prispele vključno do 22.1.2018.

Za več informacij lahko pokličete na telefonsko številko 01 47 14 928 v času od 9. do 11. ure.

Pridržujemo si pravico, da po opravljenem zbiranju ponudb ne izberemo najugodnejšega ponudnika ali kateregakoli ponudnika.


 

Odstrani priponko

Največja dovoljena teža datoteke je 5MB.
Omogočeno je nalaganje datotek s končnicami *.png, *.jpg, *.gif in *.pdf.