Najem poslovnih prostorov

 

 

Najem poslovnih prostorov

Iščemo najemnika poslovnega prostora - neopremljeno avtopralnico v sklopu bencinskega servisa Odranci, Naselje Gredice 1a, 9233 Odranci
 
Prostor ima 44,4 m2 površine avtopralnice, poslovni prostor je opremljen z instalacijami in je namenjen opravljanju dejavnosti vzdrževanja vozil (pranje avtomobilov, notranje čiščenje in poliranje).

Od bodočega najemnika se pričakuje predlog investiranja v premično opremo prostora, kritje obratovalnih stroškov in ponudba, ki mora vključevati predlog neto mesečne najemnine (brez DDV) ter plačilo varščine (4- kratnik neto najemnine).
 
Obravnavane bodo ponudbe, ki bodo na naslov Petrol d.d., Dunajska 50, 1527 Ljubljana, Organizacija in upravljanje prodajnega mesta, s pripisom »PONUDBA – NE ODPIRAJ« ali e-naslov: najem.prostorov@petrol.si, prispele do vključno do 30.6. 2016.
Za več informacij lahko pokličete na telefonsko številko 01/ 47 14 265 oziroma 01/ 47 14 937 v času od v času od 9. do 11. ure.
 
Pridržujemo si pravico, da po opravljenem zbiranju ponudb ne izberemo najugodnejšega ponudnika ali kateregakoli ponudnika.

 

 

 

 

Iščemo najemnika poslovnega prostora  neopremljeno avtopralnico v sklopu bencinskega servisa Murska Sobota  Tišinska jug, Tišinska ulica 29D, 9000 Murska Sobota
 
Prostor ima 48,0 m2 površine avtopralnice in 12,2 m2 strojnice, poslovni prostor je opremljen z instalacijami in je namenjen opravljanju dejavnosti vzdrževanja vozil (pranje avtomobilov, notranje čiščenje in poliranje).

Od bodočega najemnika se pričakuje predlog investiranja v premično opremo prostora, kritje obratovalnih stroškov in ponudba, ki mora vključevati predlog neto mesečne najemnine (brez DDV) ter plačilo varščine (4- kratnik neto najemnine).
 
Obravnavane bodo ponudbe, ki bodo na naslov Petrol d.d., Dunajska 50, 1527 Ljubljana, Organizacija in upravljanje prodajnega mesta, s pripisom »PONUDBA – NE ODPIRAJ« ali e-naslov: najem.prostorov@petrol.si, prispele do vključno do 30.6. 2016.
Za več informacij lahko pokličete na telefonsko številko 01/ 47 14 265 oziroma 01/ 47 14 937 v času od v času od 9. do 11. ure.
 
Pridržujemo si pravico, da po opravljenem zbiranju ponudb ne izberemo najugodnejšega ponudnika ali kateregakoli ponudnika.

 

 

 

 


Iščemo najemnika poslovnega prostora primernega za ročno avtopralnico v sklopu bencinskega servisa Martjanci

Poslovni prostor sestavlja 48,31  m2 avtopralnice ter 15,21 m2 skladiščnega prostora.
 
Od bodočega najemnika se pričakuje kritje obratovalnih stroškov. Ponudba mora vsebovati tudi predlog neto mesečne najemnine (brez DDV) ter plačilo varščine (4-kratnik neto najemnine).
 
Obravnavane bodo ponudbe, ki bodo na naslov Petrol, d.d., Dunajska 50, 1000 Ljubljana, OE Organizacija in upravljanje prodajnega mesta, s pripisom »PONUDBA – NE ODPIRAJ!« ali e-naslov: najem.prostorov@petrol.si , prispele do vključno do 30.06.2016.
Za več informacij lahko pokličete na telefonsko številko 01 47 14 265 oziroma 01 47 14 937 v času od 9. do 11. ure.
 
Pridržujemo si pravico, da po opravljenem zbiranju ponudb ne izberemo najugodnejšega ponudnika ali kateregakoli ponudnika.
 
 
 

Najem bencinskih servisov

V primeru, da bomo v najem ponujali katerega od Petrolovih bencinskih servisov, bomo to izrecno navedli na tej strani.

 

 

 

Odstrani priponko

Največja dovoljena teža datoteke je 5MB.
Omogočeno je nalaganje datotek s končnicami *.png, *.jpg, *.gif in *.pdf.