Trzin

Dežurna terenska služba

Telefon:

040 679 344

Petrol d.d., Ljubljana

Telefon:

Dunajska cesta 50
1000 Ljubljana
Telefon: 01 47 14 490 (Boštjan Zupančič)
E-pošta: bostjan.zupancic@petrol.si

Dimnikarska služba
SDG d.o.o.

Prešernova cesta 7a
1230 Domžale

Telefon:

  • 72 13 493
  • 031 520 902

V skladu z Zakonom o dimnikarskih storitvah (Uradni list RS, št. 68/16) imajo uporabniki dimnikarskih storitev možnost, da si lahko sami izberejo dimnikarsko družbo. To lahko uporabniki storijo do 30. junija tekočega leta za obdobje, ki traja od 1. julija tekočega leta za naslednjih 12 mesecev. Če do navedenega datuma uporabnik ne bo izbral druge dimnikarske družbe, se šteje, da je izbrani izvajalec dosedanja dimnikarska družba.

Cena distribucije zemeljskega plina

Veljavnost od 01. 01. 2018

Odjemna skupina za leto: 2018
Tarifna postavka - za mesec [brez DDV]
CDKi Zakupljena zmogljivost [kWh/leto] Pavšal Moč Zmogljivost Poraba
(CFP) (CFM) (CFZ) (CVP)
Enota [EUR] [EUR/kW] [EUR/(kWh/dan)] [EUR/kWh]
CDK1 0 - 2.154 kWh/leto
(0 - 200 Sm3/leto)
2,5462     0,02373
CDK2 2.155 - 5.385 kWh/leto
(201 - 500 Sm3/leto)
3,8192     0,01503
CDK3 5.386 - 16.154 kWh/leto
(501 - 1.500 Sm3/leto)
8,8055     0,01470
CDK4 16.155 - 26.923 kWh/leto
(1.501 - 2.500 Sm3/leto)
23,3398     0,01007
CDK5 26.924 - 48.461 kWh/leto
(2.501 - 4.500 Sm3/leto)
36,0706     0,00930
CDK6 48.462- 107.690 kWh/leto
(4.501 - 10.000 Sm3/leto)
12,7308 0,4345   0,01142
CDK7 107.691 - 323.070 kWh/leto
(10.001 - 30.000 Sm3/leto)
21,2180 0,4345   0,01071
CDK8 323.071 - 753.830 kWh/leto
(30.001 - 70.000 Sm3/leto)
26,5225 0,4345   0,01021
CDK9 753.831 - 1.076.900kWh/leto
(70.001 - 100.000 Sm3/leto)
42,4360 0,4345 - 0,01021
CDK10 1.076.901 - 2.153.800 kWh/leto
(100.001 - 200.000 Sm3/leto)
    0,05315 0,01015
CDK11 2.153.801 - 6.461.400 kWh/leto
(200.001 - 600.000 Sm3/leto)
    0,05315 0,01015
CDK12 6.461.401 - 10.769.000 kWh/leto
(600.001 - 1.000.000 Sm3/leto)
    0,05315 0,01015
CDK13 10.769.001 - 53.845.000 kWh/leto
(1.000.001 - 5.000.000 Sm3/leto)
    0,04889 0,01015
CDK14 53.845.001 - 161.535.000 kWh/leto
(5.000.001 - 15.000.000 Sm3/leto)
    0,04889 0,01015
CDK15 Nad 161.535.001 kWh/leto
(Nad 15.000.001 Sm3/leto)
    0,04889 0,01015

 

Na podlagi 2. alineje 28. a člena AKT-a o metodologiji za obračunavanje omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina podajamo primer določanja obračunskih količin za odjemalce:

Cena za omrežnino za uporabo distribucijskega omrežja zemeljskega plina je sestavljena iz cene za distribucijo zemeljskega plina glede na odjemno skupino in cene za izvajanje meritev. Znesek za izvajanje meritev pri gospodinjskih uporabnikih z velikostjo plinomera G-4 znaša 1,59 EUR/mesec brez DDV.

Odstrani priponko

Največja dovoljena teža datoteke je 5MB.
Omogočeno je nalaganje datotek s končnicami *.png, *.jpg, *.gif in *.pdf.